Video: Paradijsvogels

Ik zag onlangs op youtube.com de engelstalige film “Birds of Paradise” Hij is prachtig, maar de makers zijn bij hun commentaar uitgegaan van de nog nooit bewezen evolutietheorie, dus heb ik er een nieuwe versie van gemaakt waarin de Grote Ontwerper of Schepper wèl de eer krijgt voor het ontstaan van deze bijzondere vogels. Veel kijkplezier!

Eigenlijk is het vreemd dat men tegenwoordig ontkent dat alles wat we kunnen zien, dus ook de prachtige in Papoea-Nieuw-Guinea levende vogels, ontworpen is door een intelligente Ontwerper of Schepper. De bijbel zegt: „Natuurlijk wordt elk huis door iemand gebouwd, maar hij die alle dingen heeft gebouwd, is God” –(Hebreeën 3:4)

Als het gaat om een mobieltje, een TV of een videocamera zullen de meeste mensen onmiddellijk erkennen dat er een ontwerper voor nodig was, maar als het om bijzonder fraaie vogelsoorten of ons gehoor of onze ogen gaat, dan zouden die niet ontworpen zijn, maar door toevallige onbegeleide evolutie zijn ontstaan. De evolutionist Loren Eiseley gaf echter toe:

„Na de theoloog te hebben berispt omdat hij zich op mythen en wonderen verlaat, bevond de wetenschap zich in de weinig benijdenswaardige positie een eigen mythologie te moeten creëren: namelijk de veronderstelling dat gebeurtenissen waarvan na lang proberen niet bewezen kon worden dat ze thans plaatsvinden, wel in het oerverleden hadden plaatsgevonden.” — The Immense Journey (New York, 1957), blz. 199.

Misschien ben jij nu toch nog niet geheel overtuigd dat die Ontwerper of Schepper echt bestaat. In de bijbel wordt in Handelingen 17:24-27 het volgende verteld:

24 De God die de wereld heeft gemaakt en alles wat daarin is, Hij die Heer is van hemel en aarde, woont niet in door handen gemaakte tempels 25 en wordt ook niet door mensenhanden verzorgd, alsof hij iets nodig had, daar hij zelf aan allen leven en adem en alle dingen geeft. 26 En hij heeft uit één [mens] elke natie van mensen gemaakt om op de gehele oppervlakte der aarde te wonen, en hij heeft de bestemde tijden en de vastgestelde grenzen van de woonplaats der [mensen] verordend, 27 opdat zij God zouden zoeken, of zij wellicht naar hem tasten en hem werkelijk vinden zouden, ofschoon hij eigenlijk niet ver is van een ieder van ons”.

Als je God dus werkelijk wilt leren kennen, moet je moeite doen om hem te zoeken en dan laat hij zich door jou vinden. Deze blog biedt je daarbij ook enige hulp. Hij bestaat al enkele jaren en in de loop der tijd zijn er al heel wat artikelen voorbijgekomen die redenen voor geloof in de Schepper lieten zien. Je kunt ze via de Index van Onderwerpen of via de rubrieken Archief of Categorieën terugvinden. Probeer ook eens om, als je belangstelling naar een specifiek onderwerp uitgaat, het trefwoord in de zoekmachine bovenin de rechterkolom in te typen. Grote kans dat ik er al eens over heb geschreven. Veel succes en wijsheid bij je zoektocht!