Ziekenhuizen sluiten zich aaneen in rechtszaak tegen de vier grootste tabaksfabrikanten.

Het is reeds lang bekend dat het gebruik van tabak slecht is voor onze gezondheid. De schepper heeft ons met twee longen toegerust met de bedoeling dat wij daarmee frisse lucht zouden inademen. De cellen in onze longen kunnen niet tegen de kankerverwekkende stoffen die in sigarettenrook aanwezig zijn. De eerste gezondheidswaarschuwingen verschenen in Nederland al in 1982 op pakjes. Toen kwam er ‘roken bedreigt de gezondheid’ op te staan. Maar toch trokken teveel mensen zich hier niets van aan. Ook niet toen er onsmakelijke foto’s op de verpakking kwamen en de tekst veranderde in “Roken is dodelijk”. Maar artsen in ziekenhuizen krijgen dagelijks met de fatale gevolgen te maken. Een woordvoerder vertelde op TV dat er ‘in Nederland elke dag 55 mensen sterven door tabaksgebruik’.

Foto 1. Ondanks dit soort waarschuwingen kunnen velen het roken toch niet laten.

Vandaag (1 februari 2018) stond in Het Parool het bericht dat het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis en het Groningse UMCG aangifte hebben gedaan tegen de vier grootste tabaksfabrikanten. Ook andere ziekenhuizen overwegen om zich hierbij aan te sluiten en het AMC heeft maanden geleden al een gift gedaan aan de zaak tegen de tabaksfabrikanten. De aangifte richt zich op de ‘sjoemelsigaret’. Kleine gaatjes zorgen er voor dat meetapparatuur minder schadelijke stoffen meet dan de roker daadwerkelijk binnenkrijgt. Ook zouden de fabrikanten, om het stoppen moeilijker te maken, juist stoffen hebben toegevoegd die de sigaret nog meer verslavend maakten. Nooit eerder deed een zorginstelling aangifte van ‘zware mishandeling die de dood tot gevolg heeft’. Strafrechtadvocaat Bénédicte Ficq, die de strafzaak doet zegt: “Het is buitengewoon uitzonderlijk dat een ziekenhuis zo’n activistische stap zet.” Het Openbaar Ministerie moet nu gaan besluiten of het wel of niet tot vervolging zal overgaan. Dat besluit is al maandenlang uitgesteld. Volgens een woordvoerder duurt het zolang omdat het ‘jurisch een zeer complexe zaak’ is.

Advertenties
Geplaatst in gezondheid, Medische info | Tags: ,

Wetenschappers beelden moleculen af die van vitaal belang zijn voor genregulatie.

Alle biljoenen cellen in ons lichaam delen dezelfde genetische informatie en zijn afgeleid van een enkel bevrucht ei. Wanneer deze bevruchte menselijke eicel zich vermenigvuldigt tijdens de ontwikkeling van de foetus, worden de dochtercellen steeds gespecialiseerder: ze ontwikkelen zich tot meerdere weefsels, organen en ongeveer 200 verschillende celtypen. Dit proces, celdifferentiatie genaamd, geeft aanleiding tot alle verschillende celtypen, zoals zenuw-, spier- of bloedcellen, die divers van vorm en functie zijn en weefsels en organen vormen. Hoe kan dezelfde genetische blauwdruk tot zo’n diversiteit leiden? Het antwoord ligt in de manier waarop genen worden in- of uitgeschakeld tijdens de ontwikkeling. De Schepper heeft daartoe mechanismen ingebouwd die reeksen genen aan- of uitzetten, maar zo af en toe kan het toch nog wel eens misgaan met de gencontrole. Dan gaan cellen ongebreideld groeien zoals bijvoorbeeld bij kanker gebeurt. Logisch dat doktoren graag willen weten waarom het dan misgaat en recent is er weer een stap vooruit gezet om dit beter te kunnen onderzoeken.

Wetenschappers van het Lawrence Berkeley National Laboratory (Berkeley Lab) hebben nu ook de biomoleculen die op genetisch niveau werken om verschillende soorten cellen te produceren onderzocht. Sommige van deze moleculen zijn een complex van eiwitten zoals het Polycomb Repressive Complex 2 (PRC2), dat betrokken is bij het uitschakelen van genen zodat ze niet “gelezen” worden door de cellulaire machinerie die genetische informatie decodeert. En men heeft daarvan nu dus ook onderstaande afbeelding kunnen maken. (Zie afbeelding 1)

Afb.1 Driedimensionale structuur van het menselijke Polycomb Repressive Complex 2 (PRC2) De afbeelding werd verkregen door cryo-elektronenmicroscopie en is te danken aan Vignesh Kasinath.

Konklusie.
Het is mooi dat intelligente onderzoekers steeds meer inzicht proberen te krijgen over celdifferentiatie. Dat ze nu ook gedetailleerde inzichten in de driedimensionale vorm van complexe biomoleculen kunnen krijgen zal niet alleen helpen om te begrijpen hoe die werken, maar ook hoe hun functie in de cel wordt gereguleerd. Als ik hier over nadenk krijg ik steeds meer bewondering voor de wijsheid van de Schepper die alle vernuftige systemen die in ons lichaam werkzaam zijn heeft bedacht.

Bron: https://phys.org/news/2018-01-scientists-image-molecules-vital-gene.html#jCp

Geplaatst in Intelligent Design, Medische info, Onderwijs over Intelligent Design, Wetenschap | Tags: ,

Het regeneratievermogen van de Axolotl

De axolotl (Ambytomas mexicanum) is een salamander uit de familie molsalamanders (Ambystomatidae).
Het is een vrij grote soort die tot 30 centimeter lang wordt inclusief de staart. Het lichaam is bruin tot grijs van kleur, maar de bekendste vormen zijn de witte exemplaren die in gevangenschap worden gehouden. (Zie Foto 1)

Foto 1. Een witte Axolotl Deze Mexicaanse Salamander heeft bijzondere eigenschappen.

De axolotl heeft een lang sterk visachtig lichaam met vier kleine poten en een grote zijdelings afgeplatte staart. Een van de meest prominente kenmerken zijn de opvallende, roodgekleurde kieuwen die uit de achterkant van zijn hoofd uitsteken. Het dier heeft vier vingers op elk van zijn achterpoten.

Een tekening van de verschillende lichaamsdelen door Alexander Humboldt (1769-1859).

De axolotl leeft in het wild alleen in delen van Mexico en komt nergens anders in de natuur voor. De salamander leeft in diepe meren en blijft altijd in het water. Het leefgebied van de axolotl was vroeger veel groter maar de salamander is uit grote delen van zijn oorspronkelijke areaal verdwenen. Veel meren waar de salamander voorkwam zijn drooggelegd om overstromingen te voorkomen. De axolotl wordt hierdoor door de natuurbeschermingsorganisatie CITES als een bedreigde diersoort beschouwd. Eind augustus 2009 waren er naar schatting niet meer dan 1200 exemplaren in het wild.
In Wikipedia las ik dat de eerste levende axolotls in 1863 vanuit Mexico naar Parijs werden gebracht. Het betrof drieëndertig donkergekleurde exemplaren en één albino. Zij bleken zich snel aan te passen en plantten zich zelfs voort. Vanuit Parijs werden zowel eieren als volwassen axolotls verstuurd over de hele wereld. Nog steeds is de axolotl de meest bestudeerde amfibie en dat heeft een bijzondere reden.

Axolotls zijn namelijk meesters in het regenereren. Dat wil zeggen de axolotl herstelt zich zonder littekenweefsel te vormen. Hij kan zelfs vernielde ledematen herstellen, zoals blijkt uit in gevangenschap gehouden exemplaren. Wanneer de enigszins kannibalistisch aangelegde salamander een ledemaat kwijtraakt, kan deze binnen enkele weken een nieuw exemplaar laten groeien, compleet met botten, spieren en zenuwen die zich stuk voor stuk ook nog eens op de juiste plek bevinden. In Afb. 2 a t/m d zie je hoe op de plek waar een pootje werd geamputeerd een volledig nieuw pootje groeit. Daarnaast kan de axolotl ook nog geheel eigenhandig ernstige beschadigingen aan de ruggengraat en het netvlies repareren. Als de dieren enige tijd geïsoleerd worden gehouden genezen dergelijke verwondingen vaak volledig en dit proces kan zich zelfs vaker herhalen.


Hoe het werkt.
Dat gaat alsvolgt: na de amputatie verliezen de cellen nabij de wond hun identiteit. Huidcellen, botcellen of bloedcellen worden dan stamcellen of pluripotente cellen die in staat zijn om in elke cel of weefsel te veranderen die het lichaam maar nodig heeft om zichzelf te repareren. Ja, je leest dit goed! Stel je eens voor wat een geweldige potentie dit heeft. Je zult nu ook begrijpen waarom deze pluripotente stamcellen de aandacht van medici hebben getrokken: omdat ze ook ideaal zouden zijn op het gebied van regeneratieve geneeskunde bij mensen. Ze zouden dan kunnen worden gebruikt om cellen die verloren zijn gegaan aan schade of ziekte te vervangen.

Nieuws over het genoom van de Axolotl.
Wat is de code of het genetische geheim van de Axolotl? Deze week kwam in het nieuws* dat het genoom van de Axolotl nu ook volledig ontrafeld is. Dat was een hele klus want het bestaat uit 32 miljard basenparen en hun genoom is zo’n tien keer groter dan dat van ons. (Voor de mens wordt dit geschat op ongeveer 3 miljard basenparen.) De onderzoekers hebben het genoom van de axolotl publiekelijk bekend gemaakt, zodat wetenschappers er wereldwijd mee aan de slag kunnen. Gehoopt wordt dat het leidt tot nieuwe inzichten omtrent weefsel-regeneratie, waar mogelijk ook wij mensen ons voordeel mee kunnen doen. “We kunnen nu onderzoeken hoe gecompliceerde structuren, zoals benen, opnieuw kunnen groeien,” zo stelt onderzoeker Sergej Nowoshilow.

Konklusie.
Wat valt hieruit nu af te leiden? De ‘pluripotente stamcellen’ van de axolotl moeten op een of andere manier informatie hebben ontvangen, waardoor ze weten in welke cel zij moeten veranderen en welke plaats zij in het te repareren lichaamsdeel moeten innemen. Wie of wat verschafte hun deze complexe informatie? Toevallige evolutie kan dit niet hebben gedaan. Alleen een uiterst intelligente Ontwerper/Schepper kan, logisch geredeneerd, verantwoordelijk zijn voor het regeneratievermogen van deze Mexicaanse salamander. Het doet onderzoekers versteld staan en het is ook werkelijk een wonder van ontwerp, maar zoals gods engel ook al tegen Maria zei toen hij de geboorte van Jezus aankondigde: “Voor God is niets onmogelijk!” (Lukas 1:37)

Belofte voor de toekomst.
Al met al versterkt dit mijn geloof dat het, met Gods hulp, in het toekomstige herstelde aardse Paradijs ook mogelijk zal zijn dat de ledematen van gehandicapte mensen weer volledig zullen genezen. Toen Jezus op aarde was heeft hij al bewezen dat hij met Gods kracht “elke ziekte en elke kwaal” kon genezen. (Matt. 4:23) Zijn vader Jehovah, de architect die ook ons genoom ontwierp, kan er ook voor zorgen dat genen die nu niet actief meer zijn weer gaan werken**. Ook zou God, als dat nodig mocht zijn, ons genetisch genoom zelfs geheel opnieuw kunnen herprogrammeren. God belooft in elk geval dat geen dan levend mens zal zeggen: “Ik ben ziek”. (Jesaja 33:24)

* Bron: https://www.scientias.nl/wetenschappers-ontrafelen-grootste-genoom-ooit/

** Toen wij nog als embryo in de buik van onze moeder waren konden onze pluripotente stamcellen ook reeds uitgroeien tot elke cel maar ook die voor de ontwikkeling van een baby nodig was.

Geplaatst in Intelligent Design, Onderwijs over Intelligent Design, Reptielen, Wetenschap | Tags: , , , , , , ,

Muziek, een prachtig geschenk.

Onze goede God Jehovah heeft ons mensen ook met een gehoororgaan geschapen waardoor we van allerlei geluiden en prachtige muziek kunnen genieten. Welke ouder geniet er niet van als zijn of haar kind zijn eerste woordjes spreekt of lacht? In principe kan iedereen ook leren om een muziekinstrument te bespelen, maar sommige mensen hebben een grotere natuurlijke aanleg dan andere als het op muziek aankomt. Ik houd zelf ook veel van mooie muziek.

joey alexander

Als ik de jonge Joey Alexander (zie foto 1.) hoor improviseren op “These are my favourite things” dan denk ik “Oh, kon ik ook maar zo spelen”. Ik heb ooit op oudere leeftijd wel keybordlessen gehad, maar ik heb daarin helaas nooit grote vaardigheid kunnen bereiken. Nu beperk ik mij maar tot het luisteren naar muziek en dat geeft mij ook veel plezier. Maar het is mij wel duidelijk geworden dat als je een instrument wilt leren bespelen je daar beter maar zo vroeg mogelijk mee kunt beginnen. Ohja, tot slot hieronder nog een link naar de in een studio op piano improviserende Joey Alexander. Hij wordt hier begeleid door een eveneens virtuoze bassist. Dat is dan echt genieten!

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Is de bewering dat er geen Schepper is gebaseerd op logica?

Veel mensen geloven niet in God en hangen geen religie aan. Ze hebben de vraag of God bestaat misschien niet eens onderzocht, maar ze vinden het een aantrekkelijk idee dat ze vrij zijn om te doen wat ze willen. Voor mij is het daarentegen volkomen duidelijk dat er een God en Schepper bestaat en in deze blog heb ik al veel opmerkelijke gevallen van zijn meesterlijke ontwerpen in de natuur belicht. Als je in de zoekmachine rechtsboven de woorden ‘intelligent ontwerp’ intypt zul je heel wat opmerkelijke voorbeelden vinden, zoals dat van een ‘glasspons’, genaamd ‘het Venusmandje’. Een spons is een van de laagste diersoorten; zonder organen, zonder brein. Toch is het Venusmandje een superieur architect die zijn huisje bouwt van onbreekbare glasvezels. Ik heb recent weer een paar mooie detailfoto’s gevonden die de wonderlijk geweven structuur van deze kokervormige spons tonen. Wist je ook dat kleine garnalen als larve via de gaatjes binnenkomen en dan vaak in zo’n Venusmandje opgroeien en blijven wonen, beschermd tegen hun aanvallers? Foto 1 en 2.

Maar na dit kleine uitstapje keer ik nu weer terug naar het hoofdthema, namelijk de vraag: “Is het ook logisch om in een Schepper te geloven?” en een daaraan verwante vraag is: “Is het leven geschapen of toevallig ontstaan?”

Foto 3 Voormalig atheist Antony Flew veranderde van mening.

Als je de antwoorden op die vragen via de wetenschap wilt vinden, kun je gemakkelijk verdwalen in de hoeveelheid informatie en je ziet dan al gauw “door de bomen het bos niet meer”. (Toch gebeurt het overigens wel dat ook ongelovige wetenschappers later door gedegen onderzoek van gedachte veranderen en gelovig worden. Lees er mijn artikel over Anthony Flew nog maar eens op na. Deze geleerde vertelt in zijn boek (zie Foto 3) ook wat hem van gedachte deed veranderen. Waarom was hij van mening veranderd? Hij had zich verdiept in het DNA. Maar er was meer. Er bestaan in ons universum constante en precieze natuurwetten, bijvoorbeeld de zwaartekracht en het elektromagnetisme. Die natuurwetten bepalen de ontwikkeling van het heelal. De waarden van de fysische constanten van die natuurwetten lijken zo precies op elkaar afgesteld dat hun combinatie schijnbaar onvoorstelbaar onwaarschijnlijk is. Dat ‘antropisch principe’ maakt het ontstaan van het menselijke leven mogelijk en roept als vanzelf het denkbeeld van de schepping door een oneindig intelligente ontwerper op, aldus Flew in zijn laatste boek.)

Het logische antwoord
Ik denk zelf dat het antwoord op de in de inleiding genoemde vragen eigenlijk heel eenvoudig is. Ik schreef het al vaker: als er sprake van intelligent ontwerp is, dan moet er ook een ontwerper zijn. Maar ik las onlangs ook een artikel waarin alsvolgt logisch werd geredeneerd: “Kan een gebouw uit niets ontstaan? Nee, iemand heeft het gebouwd. Levende dingen zijn nog veel complexer dan een gebouw. De eenvoudigste levende cellen zijn zelfs nog veel complexer dan welk huis maar ook, omdat ze iets kunnen dat geen huis kan: kopieën van zichzelf maken. Deze cellen kunnen de informatie opslaan en kopiëren die ze nodig hebben om zich te reproduceren. Waar komt het ontwerp van levende cellen vandaan? De Bijbel zegt: ‘Natuurlijk wordt elk huis door iemand gebouwd, maar degene die alles heeft gebouwd, is God’ (Hebr. 3:4).” Einde citaat.
Ja, dat is volgens mij een logische redenatie. Hoe complexer iets is gemaakt des te meer je moet uitgaan van een intelligente ontwerper! Mijn eigen ervaring is ook, dat wanneer iemand onbevooroordeeld de Bijbel nader onderzoekt, hij zal merken dat het niet alleen een logisch boek is, maar ook een boek dat ons goede hoop voor de toekomst biedt: zekerheid en een gelukkig leven in een vredige wereld die bestuurd zal worden door een rechtvaardige regering. (2Petr. 3:13)

Foto 3. De bijbel is Gods woord, Zijn brief aan ons.

Waarom je de beloften in de Bijbel kunt vertrouwen.
Jehovah, de Schepper, is de auteur van de Bijbel. Hij heeft eerlijke mannen uitgezocht en geïnspireerd om zijn gedachten daarin te verwoorden. Hij was ook zo liefdevol om Jezus, waarvan Hij heel veel hield, vanuit de hemel naar de aarde te zenden. Jezus bewees door de vele wonderen die hij verrichte dat hij werkelijk door God gezonden was. En let eens op wat Jezus over Gods Woord zei : “Uw woord is waarheid.” (Joh. 17:17) Je kunt er dus op vertrouwen dat alles wat in de bijbel staat ook werkelijk waar is. Dus ook dat wat Paulus aan zijn vriend Titus schrijft en alle gelovige christenen hoop op een prachtige toekomst biedt. Hij begint zijn brief alsvolgt: “Van Paulus, een slaaf van God en een apostel van Jezus Christus met het geloof van Gods uitverkorenen en een nauwkeurige kennis van de waarheid. Die waarheid omvat toewijding aan God en is gebaseerd op de hoop op het eeuwige leven dat God, die niet kan liegen, lang geleden heeft beloofd.” (Titus 1:1 en 2)
Nauwkeurige kennis verkrijgen.
De ware God Jehovah heeft nu ook een “volk voor zijn naam”: Jehovah’s Getuigen. (Handelingen 15:14) Ze zijn een wereldwijde gemeenschap van mannen en vrouwen van alle leeftijden en ethnische achtergronden. Ze doen hun best om hun medemensen er van te overtuigen dat hun God Jehovah een liefdevolle God is, die graag wil dat mensen weer in een goede verhouding met hem komen en hem uit liefde gaan aanbidden. Ze geven je gratis een bijbelcursus. Dat is belangrijk want misschien heb je uit de hiervoor aangehaalde woorden van Paulus ook opgemerkt dat het niet gaat om oppervlakkige kennis, maar om ‘nauwkeurige kennis van de waarheid’. Als je je Schepper Jehovah God ook beter wilt leren kennen en wilt weten wat hij in de toekomst voor zijn trouwe aanbidders in petto heeft, dan raad ik je aan om op onderstaande site van Jehovah’s Getuigen de brochure “God heeft goed nieuws voor ons!” te downloaden en te lezen.
https://www.jw.org/nl/publicaties/boeken/?start=36

Geplaatst in Intelligent Design, Natuur, Onderwijs over Intelligent Design, Universum, Zeedieren | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Verbeterde software voor creatieve ontwerpers.

Om mooie plaatjes bij mijn blogartikeltjes te kunnen plaatsen maak ik o.a. gebruik van een oude versie van Adobe Photoshop. Daar weet ik mij, al zeg ik het zelf, aardig mee te redden. Maar als je mijn blog regelmatig leest weet je dat ik een enorm veelzijdige belangstelling heb en mijn lezers naast dingen in de natuur ook graag over technische en creatieve onderwerpen informeer. Ook dieren zijn vaak creatief bezig. Laatst kon je bijvoorbeeld in de video zien hoe vader en moeder zwartnekmonarch samenwerken om een nestje voor hun kindertjes te bouwen. Dat is niet gemakkelijk als je alleen maar een snavel en geen handen hebt, maar deze mooie zangvogels hebben de daarvoor benodigde creatieve wijsheid van de schepper ontvangen.(Foto 1.)

Foto 1. Dit stel zwartnekmonarch-vogels bouwt creatief aan het nest voor hun kroost.


Dit keer wil ik eens wat info geven over een computerprogramma dat de creatieve mensen onder ons nieuwe mogelijkheden biedt om hun door God geschonken talenten te gebruiken. Met Adobe’s aanvulling Dimension CC kun je in combinatie met Photoshop namelijk 3D objecten ontwerpen, die vervolgens in het juiste perspectief in een 2D achtergrondfoto plaatsen, materialen uit een bibliotheek kiezen en het geheel dan realistisch renderen met V-ray. Dat betekent dat je met “zonlichtinstelling” de intensiteit, richting en stand van een kunstmatige zon kunt instellen, waarna het programma dan zelf de belichting en de schaduwen op en rondom het object berekent. Ook worden, bij glanzende objecten, reflecties van de omgeving snel berekend en heel fraai weergegeven. Voor kunstenaars en ontwerpers biedt dit dus de mogelijkheid om hun ideeën realistisch te presenteren. De volgende door Adobe gegeven twee praktijkvoorbeelden en foto’s zullen dit wat duidelijker maken:

a.) Het eerste voorbeeld zou over een ontwerper van verpakkingen kunnen gaan die opdracht heeft gekregen om van een nieuw product, een beker met ijs, een mooie realistische reclamefoto te maken. Hij kan nu sneller tot een mooie presentatie komen door een 2D achtergrond te combineren met de in 3D ontworpen verpakking. Op Foto 2 zie je dat als achtergrond de foto van de keuken werd gebruikt (hier nog zonder ijsbeker).

Foto 2. De achtergrondfoto van de keuken wordt in 2D geladen.

Het nieuwe product is de ijsbeker op de voorgrond van Foto 3. Deze werd dus met Dimension in 3D ontworpen, in het juiste perspectief op het aanrechtblad geplaatst, rondom ‘beplakt’ met in 2D ontworpen tekst en versiering, vanuit de juiste richting verlicht en vervolgens gerenderd. Foto 3 toont het prachtige eindresultaat: de ijsbeker lijkt daar, net echt, al te staan toen de foto werd genomen.

Foto 3. De verpakking voor de ijsbeker werd in 3D ontworpen.

b.) Een kunstenaar die een beeld of ander kunstobject voor de openbare ruimte maakt kan nu eerst in 2D een foto van de omgeving maken waarin het object zal worden geplaatst. Dan kan hij het kunstobject met deze software in 3D ontwerpen. Daarbij kunnen ook diverse kant en klare 3D-objecten uit de bibliotheek met modellen, worden gebruikt. Hier werd gebruikgemaakt van een zogenaamde Mobiusring of -strip. Die werd, met de onderzijde er in verzonken, in een ruw betonnen voetstuk geplaatst. Dan wordt de 2D-achtergrondfoto ingeladen. (Foto 4)

Foto 4. De Mobius-ring werd als 3D -model geladen en gecombineerd met de 2D achtergrondfoto.

De Mobiusring werd hierna een aantal malen gekopieerd en tevens verkleind. Als materiaal werd glanzend aluminium gekozen. In een klein venster rechtsboven wordt je een voorlopig beeld getoond en als alle knoppen dan goed zijn ingesteld kan de definitieve afbeelding worden gerenderd. (Zie Foto 5) Merk op dat hierin ook de lichtval en schaduwen alsmede reflecties van de omgeving in het glanzende aluminium object mooi weergegeven zijn.

Foto 5. Het gerenderde eindresultaat: een in de omgeving geplaatst kunstobject.

Adobe laat je in onderstaande engelstalige videoles ook zien welke handelingen voor voorbeeld ‘b’ nodig waren. Je zult merken dat het programma en de menu’s heel logisch en praktisch werken. Adobe zegt wel dat je niet per se een 3D-opleiding nodig hebt, maar natuurlijk vergt het wel de nodige tijd, kennis en ruimtelijk inzicht om het programma te leren gebruiken. Daar is wel veel geduld en doorzettingsvermogen voor nodig, maar dan heb je ook iets.

https://helpx.adobe.com/dimension/how-to/3d-design.html

Adobe heeft ook nog onderstaand flitsend promotiefilmpje gemaakt. De beelden wisselen daarin wel erg snel om alles goed te kunnen volgen, maar het bewegende beeld maakt als aanvulling op het bovenstaande toch ook extra duidelijk dat er heel wat met dit nieuwe programma mogelijk is.

http://www.adobe.com/products/dimension.html#hero-featured-video

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Zeeschildpadden en hun medebewoners op het koraalrif.

Deze week zag ik op TV van de fraaie natuurserie BluePlanet II het deel dat over “De koraalriffen” ging. Daar kwam ook een stukje in voor met beelden over de riffen bij Borneo. Dat vond ik heel interessant omdat er ook voorbeelden van symbiose op het koraalrif werden getoond. Symbiose? Wat is dat ook weer? Wikipedia geeft er de volgende definitie van: “Symbiose (uit het Griekse: συν: samen; βιοσις: levend) in de oorspronkelijke wijde betekenis is het langdurig samenleven van twee of meer organismen van verschillende soorten waarbij de samenleving voor ten minste een van de organismen gunstig of zelfs noodzakelijk is”. Da’s toch bijzonder en mooi? De Schepper heeft deze dieren blijkbaar zo gemaakt dat ze elkaar helpen! Stel dat jij een zeeschildpad bent en je hebt jeuk op je rugschild. Je kunt er zelf niet bij om je te krabben of die irriterende parasiet te verwijderen. Dan heb je dus een probleem! Maar gelukkig heeft de Schepper als superieur Ontwerper daar ook een oplossing voor bedacht: In het geval van de zeeschilpadden heeft Jehovah het zo geregeld dat zij ‘samenleven’ met de veel kleinere slijmvissen en doktersvissen die het schild en de huid van parasieten en dode huidcellen ontdoen. In de koraalriffen bij Borneo is daarvoor zelfs een speciale “schildpaddenrots” aanwezig, die fungeert als een soort medische behandelkliniek. De schildpadden komen van verre regelmatig even langs om zich bovenop deze rots te laten behandelen. Daar is zelfs in de loop der tijd een ligplaats uitgesleten door de vele bezoekers en de schildpadden zwemmen daar rond in afwachting van hun beurt. Maar het gebeurt ook wel dat de sterkere exemplaren voordringen om eerder aan de beurt te zijn. Maar als ze dan eindelijk aan de beurt zijn vleien ze zich echt neer en liggen stil te genieten terwijl de “poetsvisjes” hun werk doen. Wetenschappers denken ook dat dit de schildpadden tevens helpt om te “ontstressen”. Dat heeft de Schepper dus maar weer eens goed geregeld. Hieronder een foto van een zeeschildpad in het koraalrif.

Foto 1. Zeeschildpad op het koraalrif.


( Even voor de liefhebbers van fotografie: Ik nam deze foto met de camera op een statief op ca. 1,5m vanaf het TV beeldscherm. Omdat er via deze methode dan vaak lelijke strepen op de foto ontstaan heb ik de foto achteraf nog bewerkt met Photoshop. De strepen zaten vooral in de achtergrond. Door de voorgrond te selecteren en te verscherpen en de achtergrond juist te vervagen ontstond op die manier toch een alleszins acceptabele foto.)

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen