Zal de grootste radiotelescoop ter wereld (gebouwd in China) buitenaards leven ontdekken?

Deze week was er opvallend nieuws op het gebied van radio-telescopen. Het blad NRC plaatste een foto waarbij het onderschrift luidde: “de grootste radio-telescoop ter wereld voor onderzoek naar buitenaards leven.”
De Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope, oftewel FAST, is inderdaad een reus onder de radio-telescopen. Hij werd vanaf 2011 in een natuurlijk dal in de chinese provincie Guizhou gebouwd en heeft een diameter van 500 m. Ter vergelijking: De nederlandse radiotelescoop in Dwingelo heeft een diameter van 25 m. De FAST in China heeft ook een zeer bijzondere constructie waarover “De Ingenieur” destijds al berichtte. Voor technici is dit een verdraaid interessant project. Het bijzondere in het ontwerp zit hem ook hierin dat de paraboolvormige spiegel geen vaste vorm heeft, maar dat de panelen kunnen bewegen waardoor de schotel zich naar verschillende delen van de hemel kan richten. Het principe werd eerder bij de radiotelescoop Arecibo in Porto Rico toegepast, maar die heeft ‘slechts’ een diameter van 350 m. en de ontvanger staat daar gefixeerd. Bij telescoop FAST kan de ontvanger wel bewegen en kunnen extreem zwakke signalen uit de ruimte worden opgevangen. Men kan daarmee nu maar liefst een afstand van 1000 lichtjaren ver in de ruimte kijken. De bouw heeft ruim vijf jaar geduurd en deze week werden de eerste resultaten van deze enorme radiotelescoop via het NOS-nieuwsprogramma op TV * bekendgemaakt. Mijn nieuwsgierigheid was meteen gewekt en ik denk dat jij ook graag wilt weten wat ik er zoal over heb gevonden. Allereerst ter illustratie deze mooie technische tekening.

Afb. 1. Deze week kwamen de eerste resultaten in het nieuws. Maar nog geen ET.


Nog geen ET, slechts ‘pulsars’.
Vanuit technisch oogpunt bekeken is dit natuurlijk een geweldig prestigieus project. Dat staat buiten kijf. De bouwkosten werden, door de natuurlijke uitholling of dal ter plekke, ‘relatief goedkoop’ genoemd, maar bedroegen desondanks bijna honderd miljoen euro (zevenhonderd miljoen yuan). Ik denk dan wel: Met dat bedrag had in China ook heel wat kunnen worden gedaan om de leefomstandigheden voor de arme plattelandsbevolking te verbeteren.
China wilde zich kennelijk met dit project op wetenschappelijk en astronomisch gebied op de wereldkaart zetten. Dat is met de bouw ook inderdaad gelukt, maar of daarna ook het doel zal worden bereikt om ‘het eerste land te worden dat buitenaards leven of aliens heeft ontdekt’, daarover heb ik toch mijn twijfels. Ik meen dat onze aarde vanwege de hoeveelheid water, de atmosfeer rondom en het leven erop echt uniek is onder alle planeten. En tientallen jaren ET-onderzoek hebben tot nu toe nog steeds niets opgeleverd. De chinese mevrouw Zhang Haiyan die in het NOS-bericht daar naar wordt gevraagd (zij kreeg trouwens haar opleiding in nederland en mag nu haar ervaring bij de FAST-telescoop toepassen) kan ook nog geen resultaten die op leven duiden melden. Wel zijn er zes pulsars ontdekt (dat zijn overblijfselen van grote sterren). Ze hoopt dat, als er in de toekomst wel levenstekens uit de ruimte zullen komen, zij die dan samen met de amerikaanse astronoom Carl Heiles zal kunnen bestuderen. Aan Seth Shostak, directeur van het SETI Instituut werd eens de vraag gesteld: “Als er nu inderdaad een planeet wordt gevonden die dichtbij staat, moet er dan een missie komen?” Hij antwoordde: “het zou hoe dan ook een sensatie zijn”…en “Ik ben er van overtuigd dat zoiets serieus besproken wordt, maar echt praktisch is het niet. Zelfs met onze beste raketten doen we bijna 10 miljoen jaar over een afstand van 50 lichtjaar. Het lijkt me eerlijk gezegd beter om te communiceren via signalen.”

Levenstekens die over het hoofd worden gezien.
Het ontdekken van het universum is natuurlijk een goede zaak, maar de hele zoektocht naar levenstekens van E.T. is wat mij betreft overbodig. Overbodig? Jazeker, want dat er wel degelijk buitenaards leven bestaat is voor mensen die de bijbel kennen allang geen geheim meer en in de bijbel kun jij er ook alles over lezen. Daarin wordt, naast de Almachtige God Jehovah en zijn weer tot hemels leven opgewekte zoon Jezus Christus, ook nog van miljoenen onzichtbare engelen melding gemaakt. God vraagt bijvoorbeeld aan Job: “Waar was jij toen ik de fundamenten van de aarde legde? Vertel het mij, als je denkt dat je het begrijpt. Wie heeft haar afmetingen bepaald? Weet jij dat soms? En wie heeft het meetlint over haar gespannen? Waarop zijn haar voetstukken gelegd of wie heeft haar hoeksteen geplaatst toen de morgensterren samen juichten van vreugde en alle zonen van God (d.w.z. alle geestenzonen of engelen) uitbundig jubelden?” ~ Job 38:4-7. In Openb. 22:16 noemt Jezus zichzelf ‘de heldere morgenster’. Met ‘de morgensterren’ in het Bijbelboek Job worden dus geen letterlijke sterren bedoeld, maar eveneens geestelijke schepselen. Ik vertelde al eerder dat Jehovah’s engelen over ongekende krachten kunnen beschikken. Dat moest de Assyrische koning Sanherib in de dagen van koning Hizkia tot zijn spijt ervaren. Eén engel doodde in slechts één nacht zijn totale leger van 185.000 soldaten, zodat hij onverrichter zake weer naar huis moest vertrekken. Je kunt er dus beter maar wel rekening mee houden dat engelen bestaan, ook al zie je ze nu niet. ~2 Kon. 19:35

Waar en authentiek.
In mijn vorige verhaal kon je lezen dat een wetenschapper als Galileo Galilei wel in de God van de bijbel geloofde. Ook ik zelf geloof dat wat in de bijbel staat waar is. Zo hebben wetenschappers pas kort geleden bewijzen gevonden dat het universum een begin heeft gehad. Maar al 3500 jaar geleden werd het eerste vers van de Bijbel opgeschreven en daarin staat: „In het begin schiep God de hemel en de aarde.”
Je kunt de bijbel ook vertrouwen omdat hij volkomen authentiek is. Niemand heeft de authenticiteit van de bijbel ooit met succes bestreden. De vermaarde geleerde Sir Isaac Newton zei eens: „Ik ontdek meer overtuigende kentekenen van authenticiteit in de bijbel dan in welke profane geschiedenis maar ook.” Hier is geen sprake van vervalsing zoals bij de „dagboeken” van Hitler! En hoe laat de bijbel zich met andere oude geschriften vergelijken? The Bible From the Beginning zegt: „Wat het aantal oude HSS. [handschriften] betreft waardoor een geschrift wordt bevestigd, en het aantal jaren die er waren verstreken tussen de oorspronkelijke en de ter bevestiging dienende HSS., steekt de bijbel uitgesproken gunstig af bij klassieke geschriften [die van Homerus, Plato en anderen]. . . . Vergeleken bij de bijbelse HSS. zijn er over de hele linie slechts een handjevol klassieke HSS. Geen enkel oud boek wordt zo goed bevestigd als de bijbel.” Alles aan de bijbel duidt erop dat hij volkomen echt is. De zonder bijbel opgevoede chinezen en andere atheïstische wetenschappers zouden er dan ook goed aan doen dit door god geïnspireerde boek eveneens serieus te onderzoeken. Maar zij blijven blijkbaar liever hun leven lang naar aliens van andere planeten zoeken. Ook weten ze, door een beroep te doen op de fantasie van het door geestelijken onwetend gehouden publiek, toch nog steeds geld voor hun kostbare ET-onderzoek bijeen te verzamelen. En de mensen in de derde wereld lijden intussen honger. Tja, we leven in een rare wereld. Gelukkig is er voor mensen die wel in de Schepper geloven goede hoop op verbetering.

* Het in de inleiding genoemde nieuwsbericht van de NOS, inklusief video vind je in onderstaand artikel:

https://nos.nl/artikel/2199393-china-zoekt-naar-aliens-maar-vindt-tot-nu-toe-slechts-pulsars.html

Nieuw rekenmodel noodzakelijk
Omdat er ontelbare exo-planeten zijn en om de zoektocht naar planeten die eventueel leven zouden kunnen bevatten wat makkelijker te maken, heeft men onder leiding van Yuka Fujii van NASA’s Goddard Institute for Space Studies (GISS) nu een nieuw rekenmodel opgesteld. Men komt er nu ook achter dat zo’n planeet aan nogal wat voorwaarden moet voldoen. Ik las daarover: “Om dit aan te pakken vertrouwde Fujii en zijn team op driedimensionale algemene circulatiemodellen (GCM’s) die atmosferische circulatie en klimaat heterogeniteit bevatten. Vanwege hun model begon het team met een planeet die een aardachtige atmosfeer had en volledig door oceanen werd bedekt. Dit laat het team duidelijk zien hoe variaties in afstand van verschillende soorten sterren de omstandigheden op de oppervlakken van de planeten zouden beïnvloeden. Deze aannames laten het team duidelijk zien hoe het veranderen van de orbitale afstand en het type stralaire straling de hoeveelheid waterdamp in de stratosfeer beïnvloedde”. ~ Bron: De studie, getiteld “NIR-driven Moist Upper Atmospheres of Synchronously Rotating Temperate Terrestrial Exoplanets“, recent verschenen in The Astrophysical Journal.

Tja, het is dus blijkbaar nog niet zo makkelijk om een geschikte planeet te vinden. Bij te kleine afstand tot de ster ontstaat een te hoge temperatuur, verdampt het water en verdwijnt het vervolgens in de ruimte. Bij te grote afstand tot een ster wordt de temperatuur op de planeet te koud, bevriest het water en vormt het ijs dat ook niet bevorderlijk is voor de ontwikkeling van leven. Ook eventuele aanwezige wind zou het verschil kunnen uitmaken. Maar voorlopig komt ET nog alleen maar in fantasie-films en boeken voor.

Advertenties
Geplaatst in Techniek, technisch, Universum, Wetenschap | Tags: , , , , , ,

Herfstkleuren

Na het lange verhaal over Galileo Galilei kreeg ik weer wat kriebels om artistiek bezig te zijn. Tijdens mijn ochtendwandeling liep ik door het park in mijn woonplaats en nam ik (met het Nikon-compact-cameraatje dat precies in mijn borstzak past) twee foto’s waarop de kleuren van de herfst mooi uitkomen. Thuisgekomen maakte ik daar de bijgaande twee aquarellen van. Ik hoop dat je ze mooi vindt. Ik geef ze namelijk weg, dat wil zeggen: je mag ze zelf afdrukken*, [voor persoonlijk gebruik of om je vriend(in) ermee te verrassen], maar niet verkopen.
Tussen twee haakjes: Als je wat meer wilt weten over het ontstaan van de herfstkleuren, dan verwijs ik je naar de eerder door mij gepubliceerde artikelen hieronder, waarbij onder meer fraaie herfstfoto’s uit Japan zijn afgebeeld. Bij mij wekt het zien van herfstkleuren bewondering voor de Superieure Architect en -Chemicus die daar wel achter moet zitten. Ga zelf maar na. Of geloof je nog steeds dat al die mooie kringloopprocessen in de natuur per toeval tot stand zijn gekomen? Tot volgende keer!

https://gervanpoelgeest.wordpress.com/2013/11/11/bladeren-die-in-de-herfst-van-kleur-veranderen-een-vernuftig-ontworpen-proces/

https://gervanpoelgeest.wordpress.com/2014/10/29/hoe-komt-het-dat-bladeren-in-de-herfst-van-kleur-veranderen/

herfstkleuren13_aquarel

herfstkleuren11_aquareljpg

*P.S. Hoe zou je een print kunnen maken als je zelf geen kleurenprinter hebt? Op een PC kun je, door met de rechterknop van de muis op een van bijgaande foto’s te klikken, die foto opslaan. Als hij is gedownload wordt dat (bij Windows10) linksonder in het scherm zichtbaar.
Als je daarop klikt opent de foto in WindowsViewer. Onderaan je scherm zie je dan een blauwe balk. Door op het vergrootglas (het linker knopje) te klikken kun je de foto schermvullend maken om hem beter te bekijken. Met het programma Snagit kun je de foto dan op groter beeldformaat ‘vangen’ en op een geheugenstick zetten. Daarmee kun je naar een bedrijf waar ze wel een kleurenprinter voor grotere formaten hebben.

Geplaatst in Uncategorized

Een wetenschapper die werd tegengewerkt door de Rooms-katholieke Kerk.

Ik gaf eerder al aan hoe Jozua’s uitspraak: “Zon , sta stil!“ dient worden te begrepen, maar wist je ook dat bovenvermelde geschiedenis zelfs in latere tijd nog invloed heeft gehad op de carrière van een wetenschapper? We weten nu dat de aarde om de zon draait, maar in vroegere tijden dacht men dat de zon om de aarde draaide. De aarde zou in het centrum staan en men geloofde dat alle andere hemellichamen daar omheen draaiden. In Afb. 1 zie je hoe men zich dat geocentrisch systeem voorstelde. (de aarde als middelpunt).

ptolemaic_system

Dat onjuiste geloof was vóór Galilei (1564- 1642) zelfs een onderdeel van het officiële dogma van de katholieke kerk. Maar tussen de veertiende en de zestiende eeuw deden Europese wetenschappers en filosofen ontdekkingen over het universum die in tegenspraak waren met het dogma van de katholieke kerk. Eén man die met een frisse blik naar de hemel keek was Galileo Galilei (Zie Afb. 2)

 galileo galilei2

Zijn verbeteringen van de telescoop en daaropvolgende ontdekkingen op astronomisch terrein stuitten echter op veel weerstand en ondanks zijn uitvoerige pogingen om alles netjes uit te leggen aan de Rooms-katholieke geestelijkheid werd zijn wetenschappelijke carrière hierdoor jammerlijk om zeep geholpen. Hieronder kun je lezen hoe dit kon gebeuren en hoe zelfs een moderne paus eind vorige eeuw daar achteraf nog last mee kreeg.

Galileo Galilei’s ontdekkingen over de zon.
Galileo Galilei (1564- 1642) was een Italiaans, astronoom, wiskundige en filosoof . Tientallen jaren eerder was de Poolse astronoom Nicolaus Copernicus al met de theorie gekomen dat de aarde om de zon draait. Galilei onderzocht Copernicus’ werk over de beweging van hemellichamen en verzamelde bewijs dat deze theorie ondersteunde. Hij werkte als hoogleraar aan de universiteit van Padua , waar hij tot 1610 les gaf in meetkunde, mechanica en sterrenkunde. Daar richtte hij ook een werkplaats in als instrumentenmakerij, o.a. voor eigen proeven. In 1609 maakte hij, geïnspireerd door de ontwerpgegevens van een telescoop, die in Nederland uitgevonden was door Hans Lippershey, een verbeterde versie van de telescoop. Daarmee deed hij al in datzelfde jaar een aantal opzienbarende astronomische ontdekkingen. Want Galilei zag met zijn telescoop dingen die de algemeen aanvaarde wetenschappelijke leringen uit die tijd tegenspraken.
Toen hij bijvoorbeeld zag dat zonnevlekken zich over het oppervlak van de zon leken te verplaatsen, trok hij de conclusie dat de zon om een as draaide. Galilei ontdekte ook dat de maan niet mooi gaaf was, zoals men altijd beweerd had, dat de Melkweg een verzameling sterren is en dat rond Jupiter vier heldere manen draaien. Hij nam ook de schijngestalten van de planeet Venus waar en kraters op de Maan. Deze waarnemingen beschreef hij in zijn boek Sidereus nuncius (in het Nederlands de Sterrenbode), dat in maart 1610 verscheen. Door deze waarnemingen kregen mensen steeds meer kennis van het heelal, maar daardoor kwam Galilei ook lijnrecht tegenover de katholieke kerk te staan. Het uiteindelijke gevolg was dat de carrière van deze illustere wetenschapper in een drama uitmondde— het Galilei-proces. Hoe dat kon gebeuren? Lees verder als je de details wilt vernemen.

Hoe reageerden de theologen van de katholieke kerk op Galileo’s ontdekkingen?
Paus Urbanus VIII en de theologen van de Romeinse inquisitie veroordeelden feitelijk de leer van Copernicus omdat die volgens hen in strijd was met de bijbel. Galilei’s tegenstanders wezen op Jozua’s uitspraak „Zon, sta stil”, wat volgens hun uitleg letterlijk moest worden opgevat (Jozua 10:12, Willibrordvertaling). Dat de zon toen bij uitzondering enige tijd stilstond betekende volgens theologen van de Romeinse inquisitie dat de zon normaal wel om de aarde draaide. Jij weet nu wel beter, maar zij namen de schriftplaats in het bijbelboek Jozua dus wèl letterlijk en bleven daar koppig aan vast houden.

Conflict met Rome
Nadat Galilei in 1610 met zijn telescoop hemellichamen had ontdekt die nooit eerder waargenomen waren, raakte hij ervan overtuigd dat dit het bewijs was voor het heliocentrisch systeem (waarbij de aarde om de zon draait).
Volgens de Grande Dizionario Enciclopedico UTET wilde Galilei niet alleen dingen ontdekken. Hij wilde „de belangrijkste personen van die tijd (vorsten en kardinalen)” overtuigen van de Copernicaanse leer. Hij had goede hoop dat hij met de hulp van invloedrijke vrienden de bezwaren van de Kerk kon overwinnen en zelfs haar steun kon verkrijgen.

In 1611 reisde Galilei naar Rome en ontmoette daar hooggeplaatste geestelijken. Met gebruikmaking van zijn telescoop liet hij hun zijn astronomische ontdekkingen zien. Dit leverde echter niet de gewenste resultaten op. In 1616 werd er van officiële zijde een onderzoek naar Galilei ingesteld.
Theologen van de Romeinse inquisitie zeiden dat het heliocentrische wereldbeeld „dwaas en absurd is in de philosophie en formeel ketters, in zoverre als zij uitdrukkelijk in tegenspraak is met uitspraken die de H[eilige] Schrift op vele plaatsen volgens de betekenis der woorden en volgens de gebruikelijke verklaring en uitlegging van de Heilige Vaders en de doctoren der theologie doet”.

Galilei had in 1616 een ontmoeting met kardinaal Robertus Bellarminus, die beschouwd werd als de belangrijkste katholieke theoloog van zijn tijd en die „de ketterhamer” genoemd werd. Geen echt vriendelijke man dus. Bellarminus gaf Galilei officieel de waarschuwing te stoppen met het verbreiden van zijn ideeën over het heliocentrisch systeem.

Voor de rechtbank van de inquisitie
Galilei probeerde voorzichtig te zijn, maar hij bleef de Copernicaanse stelling steunen. Zeventien jaar later, in 1633, moest Galilei voor de rechtbank van de inquisitie verschijnen. Kardinaal Bellarminus was gestorven, maar zijn belangrijkste tegenstander was nu paus Urbanus VIII, die voorheen welwillend tegenover hem stond. (Zie Foto 3)

paus urbanusVIIIjpg

Schrijvers noemen dit een van de beruchtste, oneerlijkste processen in de geschiedenis en stellen het zelfs op één lijn met de processen van Socrates en Jezus.
Wat was de oorzaak van dit proces? Galilei schreef een boek met de titel „Samenspraak over twee wereldstelsels”. Het was in feite een pleidooi voor het heliocentrisch systeem. De auteur werd in 1632 opgeroepen om voor de rechtbank te verschijnen, maar Galilei was bijna zeventig en ziekelijk, dus vroeg hij om uitstel. Het jaar daarop reisde hij naar Rome, nadat men gedreigd had hem gevangen te nemen en op transport te stellen. Hij werd op last van de paus ondervraagd (Zie afb.4) en zelfs met foltering bedreigd.

galilei bij de inquisutiejpg

Er bestaat een controverse over de vraag of deze zieke oude man echt gemarteld is. In Galilei’s veroordeling staat dat hij aan een „streng verhoor” werd onderworpen. Volgens Italo Mereu, een Italiaanse rechtshistoricus, was dit in die tijd de technische omschrijving van folteringen. Verschillende geleerden stemmen met die interpretatie in.
Hoe het ook zij, Galilei werd op 22 juni 1633 in een sobere zaal door leden van de inquisitie veroordeeld. Hij werd schuldig bevonden aan:

„het aanhangen van en geloven in een valse leerstelling, die strijdig is met de Heilige en Goddelijke Schrift, dat de zon . . . zich niet van oost naar west beweegt en dat de aarde beweegt en niet het centrum van de wereld is”.

Galilei wilde geen martelaar worden en dus moest hij zijn beweringen herroepen. Na het voorlezen van zijn vonnis knielde de bejaarde wetenschapper in boetekleed neer en verklaarde plechtig:

Ik herroep, vervloek en verafschuw de voornoemde fouten en ketterijen [de Copernicaanse leer] en alle eventuele andere fouten, ketterijen of sekten die in strijd zijn met de Heilige Kerk.”

Er bestaat een populaire overlevering — waarvoor geen concrete bewijzen zijn — dat Galilei na de herroeping met zijn voet op de grond stampte en luidkeels uitriep: „En toch beweegt zij zich!” Commentatoren beweren dat de wetenschapper tot aan zijn dood gekweld werd door de vernedering van het afzweren van zijn ontdekkingen. Hij werd tot gevangenisstraf veroordeeld, maar zijn straf werd omgezet in permanent huisarrest. Zijn boeken werden verboden. Toen hij geleidelijk blind werd, leefde hij bijna volledig in afzondering.

Een conflict tussen religie en wetenschap?
Veel mensen hebben de conclusie getrokken dat Galilei’s voorbeeld bewijst dat wetenschap en religie absoluut niet samengaan. In feite heeft Galilei’s proces mensen door de eeuwen heen van religie afgekeerd. Velen zijn er hierdoor van overtuigd geraakt dat religie altijd een bedreiging is voor wetenschappelijke vooruitgang. Maar is dat echt zo?
Paus Urbanus VIII en de theologen van de Romeinse inquisitie veroordeelden feitelijk de leer van Copernicus omdat die volgens hen in strijd was met de bijbel. Galilei’s tegenstanders wezen op Jozua’s uitspraak „Zon, sta stil”, wat volgens hun uitleg letterlijk moest worden opgevat (Jozua 10:12, Willibrordvertaling). Maar is de bijbel echt in tegenspraak met de theorie van Copernicus? Helemaal niet.
De wetenschap was alleen in tegenspraak met een compleet verkeerde uitleg van de bijbel. Zo zag Galilei het. Hij schreef aan een van zijn leerlingen:

„Hoewel de Schrift onfeilbaar is, kunnen degenen die haar verklaren en uitleggen op verschillende manieren fouten maken. Een zeer ernstige en veel voorkomende fout is dat ze altijd bij de letterlijke uitleg willen blijven.”

Galilei ging zelfs nog verder. Hij beweerde dat de twee boeken, de bijbel en het boek der natuur, door dezelfde Auteur geschreven zijn en elkaar niet kunnen tegenspreken. Bovendien zei hij dat niemand „met zekerheid kon beweren dat alle uitleggers door God geïnspireerd zijn”. Deze stilzwijgende kritiek op de officiële uitleg van de Kerk werd waarschijnlijk als provocatie opgevat, waardoor de Romeinse inquisitie ertoe gebracht werd de wetenschapper te veroordelen. Want hoe durfde een leek nog wel zich te bemoeien met de privileges van de geestelijken?
Verscheidene geleerden hebben naar aanleiding van het Galilei-proces hun twijfel geuit over de onfeilbaarheid van zowel de Kerk als de paus. De katholieke theoloog Hans Küng schreef dat de „talrijke en onmiskenbare” fouten in de officiële leer van de Kerk, waaronder „de veroordeling van Galilei” twijfel hebben gezaaid over het dogma* van de onfeilbaarheid. (*Van Dale: dogma= vastomlijnd geloofsartikel dat aan geen beredenering meer is onderworpen)

Deze kwestie had ook nog een staartje in meer recente tijd.
Paus Johannes Paulus II liet in november 1979, een jaar na zijn verkiezing als paus, een onderzoek instellen naar de rechtspositie van Galilei, over wie de paus toegaf dat hij „veel te lijden had gehad . . . door toedoen van de mensen en organisaties van de Kerk”. Pas dertien jaar later, in 1992, erkende een commissie die door deze paus was aangesteld: „Bepaalde theologen, Galilei’s tijdgenoten, . . . ontging de diepere, figuurlijke betekenis van de Schrift waar die de fysieke structuur van het geschapen universum omschrijft.”
Maar eigenlijk werd de heliocentrische leer niet alleen door theologen bekritiseerd. Paus Urbanus VIII, die een belangrijke rol speelde bij dit proces, was onbuigzaam in zijn eis dat Galilei de eeuwenoude leer van de Kerk dat de aarde het middelpunt van het heelal is, niet mocht ondermijnen. Die leerstelling vond haar oorsprong echter niet in de bijbel, maar bij de Griekse filosoof Aristoteles. Wikipedia vermeld bijvoorbeeld over hem: “Invloedrijke Griekse filosofen als Ptolemaeus en Aristoteles geloofden dat de Zon, de Maan, de andere planeten en de sterren om de ronde Aarde heen cirkelden”. Ik denk dan bij mijzelf: “Tja, als de RK-kerk liever op Griekse filosofen vertrouwt dan op de bijbel, dan is het logisch dat ze in de fout gaat.”

Rehabilitatie van Galilei?
Nadat de hedendaagse commissie een uitgebreid onderzoek had ingesteld, noemde de paus de veroordeling van Galilei „een onbezonnen en betreurenswaardig besluit”. Is de wetenschapper gerehabiliteerd? „Het is absurd om te spreken van Galilei’s rehabilitatie, zoals sommigen doen,” zo zegt een schrijver, „want de geschiedenis veroordeelt niet Galilei maar de kerkelijke rechtbank.” De historicus Luigi Firpo zei: „Het is niet aan de vervolgers om hun slachtoffers te rehabiliteren.”

Gods zoon Jezus Christus zei over de bijbel: “Uw woord is waarheid” ˗- Joh. 17:17 Galilei verdedigde hem tegen een verkeerde interpretatie. De Kerk deed echter het tegenovergestelde door ten koste van de bijbel vast te houden aan een traditie van mensen.

Korte samenvatting van Galilei’s leven:
Galilei werd in 1564 in Pisa geboren als zoon van een Florentijnse vader en studeerde daar ook medicijnen. Hij had echter weinig belangstelling voor die tak van wetenschap en ging daarom wis- en natuurkunde studeren. In 1585 keerde hij zonder academische graad terug naar zijn familie. Toch had hij het respect gewonnen van de grootste wiskundigen van die tijd, wat hem een functie als wiskundedocent aan de Universiteit van Pisa opleverde. Na de dood van zijn vader moest Galilei wegens financiële moeilijkheden naar Padua verhuizen, waar hij een lucratievere functie aan de universiteit kreeg als hoogleraar wiskunde.
In de achttien jaar dat hij in Padua woonde, kreeg Galilei drie kinderen bij zijn maîtresse, een jonge Venetiaanse. Hij ging in 1610 naar Florence, waar zijn financiële positie erop vooruitging, zodat hij meer tijd kon besteden aan onderzoek — echter ten koste van de vrijheid die hij in de republiek Venetië had genoten. Hij ontving een aanstelling van de groothertog van Toscane als „eerste filosoof en wiskundige”. Galilei stierf in 1642 in Florence terwijl hij onder huisarrest stond vanwege zijn veroordeling door de inquisitie.

Bronnen: Voornamelijk het artikel “Galilei’s conflict met de Kerk” door een Spaanse medewerker van “Ontwaakt” 22 april 2003 blz. 11-14. Maar ook in Wikipedia kun je er over lezen:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei#Conflict_met_Katholieke_Kerk

Geplaatst in Uncategorized

Jozua zei: „Zon, sta stil”

Aan het eind van mijn vorige artikel (dat ook over de zon ging) gaf ik je de suggestie om als voorbereiding voor dit vervolgverhaal zelf Jozua 10: 12-14 in de bijbel te lezen. Daarin wordt vermeld dat Jehovah in de tijd van Jozua de zon stil liet staan totdat Gods volk wraak had genomen op zijn vijanden. Critici in deze tijd halen dit voorval vaak onterecht aan en beweren dan dat dit bewijst dat de bijbel niet wetenschappelijk correct zou zijn. Vooropgesteld moet worden dat de bijbel natuurlijk niet als wetenschappelijke verhandeling bedoeld is, maar als er toch wetenschappelijke punten in vermeld worden, dan blijken die de toets der kritiek wel degelijk te kunnen doorstaan. Hoe zit dat dan bij dit geval zul je je waarschijnlijk afvragen?

Afb. 1. Op Jozua’s verzoek liet Jehovah de zon enige tijd langer schijnen dan normaal.

Een oprechte lezer zal direct erkennen dat de uitspraak dat de zon stilstaat aan de hemel niet bedoeld is als wetenschappelijke analyse, maar gewoon als een opmerking over hoe het eruitzag vanuit het standpunt van menselijke ooggetuigen. Ook astronomen hebben het vaak over het opkomen en ondergaan van de zon, maan, planeten en sterren. Daarmee bedoelen ze niet dat die hemellichamen letterlijk rond de aarde draaien, maar dat het lijkt alsof ze zich langs de hemel bewegen. De bijbel vermeldt niet wat Jehovah precies gedaan heeft om gehoor te geven aan Jozua’s verzoek “Zon sta stil!”, en ongelovige wetenschappers zullen je waarschijnlijk vertellen dat het nooit echt kan zijn gebeurd. Maar als je wel gelooft dat God bestaat en dat hij de Almachtige Ontwerper en Maker van de zon en de aarde is, dan is het niet moeilijk om ook in dit wonder te geloven, want het moet voor Hem dan, in verhouding tot het scheppen van al deze hemellichamen, slechts een peuleschil zijn geweest om dit effect tijdelijk te realiseren, zodat Jozua en zijn mannen hun vijanden langer konden achtervolgen.

Is Jehovah “een wrede God van oorlog”?
Als je de vorige keer er ook de schriftplaats in de bijbel bij hebt opgezocht kan ik me voorstellen dat deze vraag ook bij jou opkwam. Ik zocht en vond het antwoord op deze vraag op de site jw.org van Jehovah’s Getuigen (engels: Jehovah’s Witnesses). Daar wordt dit alsvolgt uitgelegd:

“Het oude Israël, een volk dat eeuwen voordat het christendom werd gesticht speciaal door God werd uitgekozen, kreeg soms de opdracht om een leger op de been te brengen en oorlog te voeren. Voordat de Israëlieten Kanaän binnentrokken, het land dat God aan Abraham had beloofd, werd hun gezegd: “Jehovah, je God, zal ze (zeven volken) aan je overleveren en je zult ze verslaan. Je moet ze beslist voor de vernietiging bestemmen. Je mag geen verbond met ze sluiten en je mag geen medelijden met ze hebben.” (Deuteronomium 7:1, 2). De Israëlitische generaal Jozua versloeg die vijandige volken dus „juist zoals Jehovah, de God van Israël, had geboden” (Jozua 10:40).
Was dat een meedogenloze verovering waarin Israël hebzuchtig andere landen onderwierp? Absoluut niet. Die volken maakten zich op grote schaal schuldig aan afgoderij, bloedvergieten en ontaarde seks. Ze doodden zelfs kinderen in offervuren (Numeri 33:52; Jeremia 7:31). Gods heiligheid, zijn gerechtigheid en zijn liefde voor zijn volk noodzaakten hem om alle onreinheid uit het land te verwijderen. Maar hij onderzocht het hart van ieder mens — iets waartoe geen enkele legercommandant in deze tijd in staat is — en spaarde degenen die hun levenswijze wilden veranderen en hem wilden dienen”.

Rachab en haar familie werd gered tijdens de inname van Jericho.
Neem bijvoorbeeld de prostituee Rachab. Zij liet door haar handelwijze zien dat ze in Jehovah geloofde. In de lente van 1473 v. GT. kwamen twee Israëlitische verspieders naar Jericho en kregen onderdak in haar huis (Joz 2:1). Zij wist niet met welke bedoeling de verspieders naar Jericho waren gekomen en wat de Israëlieten met de stad voorhadden. Maar zij vertelde hun dat de inwoners van de stad met grote vrees en angst geslagen waren vanwege de berichten over de wijze waarop Jehovah de afgelopen veertig jaar of langer redding voor Israël had bewerkt. (Denk daarbij o.a. aan de wonderbare doortocht door de Rode Zee, een geschiedenis die ongetwijfeld ook in andere landen bekend was geworden). Zij vroeg de verspieders haar te zweren dat zijzelf en haar hele familie — vader, moeder en alle anderen — gespaard zouden worden. De verspieders stemden hiermee in op voorwaarde dat Rachab haar hele familie in haar huis zou bijeenbrengen, een scharlaken koord uit het venster zou laten hangen en het stilzwijgen zou bewaren over hun bezoek. De verspieders keerden veilig terug naar het legerkamp en doen daarover verslag aan generaal Jozua. Die beveelt hun op de dag van de aanval: ‘Ga het huis van de prostituee binnen, en breng de vrouw en iedereen die bij haar hoort naar buiten, zoals jullie haar hebben gezworen.’ De jonge verkenners gingen dus naar binnen en brachten Rachab naar buiten, samen met haar vader, haar moeder, haar broers en iedereen die bij haar hoorde. Ze haalden haar hele familie uit het huis. Toen brachten ze hen naar een veilige plek buiten het kamp van Israël. Dit voorbeeld over Rachab laat zien dat iedereen die dat echt wil, God kan behagen.
Omdat dit artikel nogal is uitgelopen moet ik het beloofde verhaal over de wetenschapper Galileo Galilei helaas tot de volgende keer bewaren. Je zult dan merken dat ook dat verhaal met Jozua’s uitroep: “Zon sta stil!” heeft te maken. Maar….als je bovenstaand verhaal goed hebt gelezen weet je nu in elk geval dat die uitspraak slechts aangaf hoe het er vanaf de aarde leek uit te zien en niet mag worden uitgelegd alsof de bijbel leert dat de zon letterlijk rond de aarde draait en plotseling een aantal uren stilstond.

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , , , ,

De zon.

Op 19 maart 2015 schreef ik al een artikel over de zon. (Terug te vinden in Archief) In het bijzonder haar opmerkelijke eigenschappen, zoals wat er in het inwendige van de zon gebeurt en hoe wetenschappers van het ITER-project proberen om een reactor te maken die op vergelijkbare wijze energie zal kunnen produceren. Ook dat de Ontwerper, of Schepper van de zon een aantal veiligheidsmaatregelen voor ons heeft getroffen. Zonder deze maatregelen zou er geen leven op aarde mogelijk zijn geweest. Welke? Ik vat ze nog even samen:
1.) door de aarde op de juiste afstand van de gloeiende zon te plaatsen (daardoor niet te koud, niet te heet)
2.) door de atmosfeer rond de aarde de juiste samenstelling te geven,
3.) door de ozonlaag en
4.) door een magnetisch schild rond de aarde dat dodelijke vormen van straling tegenhoudt of afbuigt maar gezonde straling wel doorlaat.
5.) door een overvloed van water. Geen enkele andere bekende planeet heeft dit.
6.) door planten te laten groeien die het licht van de zon gebruiken om zuurstof en voedsel voor mens en dier te produceren.

Perfect ontwerp!
Als een menselijke ontwerper opdracht zou hebben gekregen om een zonnestelsel, met daarin ook een planeet aarde waarop mensen en dieren zouden kunnen leven, te ontwerpen, dan zou hij dit niet zo hebben gekund! Zelfs nu kunnen mensen het onder punt 6 bedoelde proces van photosynthese nog niet geheel doorgronden en realiseren. Over het totale natuurkundige systeem is dus echt goed nagedacht door de Maker. De zon en onze planeet zijn niet toevallig zo perfect voor hun doel geschikt!
Het bovengenoemde artikel werd afgesloten met een korte video “Three Years Sun in Three Minutes”. Die toonde drie jaar achtereen door NASA /SDO gedane waarnemingen van de roterende zon en de uitbarstingen aan haar oppervlak. Die beelden werden versneld getoond in ruim drie minuten tijd.

Een uitvoerige wetenschappelijke documentaire over de zon.
Deze week vond ik de inderdaad verbazingwekkende documentaire The Sun Full HD 1080p, Amazing Documentary.
Hij duurt 43 min., dus je moet er wel even voor gaan zitten, maar dan heb je ook wat gezien en geleerd. Een team van astronomen vertelt je achtereenvolgens allerlei wetenswaardigs over onze dichtstbijzijnde ster en energiebron. Ook de zes punten die ik eerder al noemde komen voorbij. Ik vond deze docu over de zon veel interessanter dan die over de Maan, Mars of welke planeet maar ook. Veel aspecten van de zon worden hierin uitvoerig belicht, zoals de gevaren van straling, de zon als bron van energie, de fotosynthese in planten, de opwarming van de aarde enz.. En de video is voorzien van de mooiste illustraties. (Zie Foto 1)

Foto 1. Scene uit de documentaire “The Sun”.


Moeten we bang zijn dat de zon zal opbranden?
Ik heb nog wel een opmerking bij de documentaire: Deze geleerden gaan er van uit dat ook de zon eens opgebrand zal zijn, maar daarbij houden ze geen rekening met Jehovah, de Grote Ontwerper, die de zon schiep. In Jesaja 43:11 en13 zegt Jehovah: “Ik ˗ ik ben Jehovah, en buiten mij is er geen redder” en… “Ook ben ik altijd dezelfde, en niemand kan iets uit mijn hand wegrukken. Wie kan het tegenhouden als ik iets doe?” In de Bijbel worden heel wat gebeurtenissen beschreven waarbij Jehovah als Redder voor zijn aanbidders optrad. Denk bijvoorbeeld aan de bevrijding van zijn volk Israël uit de slavernij van Egypte, waarbij het hele leger van Farao, dat het volk achtervolgde, samen met al hun honderden strijdwagens in de Rode Zee verdronk. Die gebeurtenis is hieronder op het schilderij weergegeven. (Foto 2.) en staat beschreven in Exodus 14:28.

Foto 2. Jehovah bevrijdde zijn volk uit slavernij en vernietigde het leger van Farao in de Rode Zee.


Of denk aan de bijzondere manier waarop Jehovah het gebed van koning Hizkia verhoorde, toen Jehovah een engel stuurde om 185.000 soldaten van koning Sanherib van Assyrië in één nacht te doden.
Sanheribs inscripties maken geen melding van de verpletterende nederlaag die zijn strijdkrachten leden. Professor Jack Finegan geeft hierover echter het volgende commentaar: „Gezien de algemene tendens tot roemen die uit de inscripties van de Assyrische koningen spreekt, . . . is het nauwelijks te verwachten dat Sanherib zo’n nederlaag zou laten optekenen” (Light From the Ancient Past, 1959, blz. 213). Het is niettemin interessant om Sanheribs versie van de veldtocht te lezen, die voorkomt op wat bekend is als het prisma van Sanherib, dat in het Oriental Institute van de University of Chicago bewaard wordt. (Foto 3)

Foto 3. Het prisma met de annalen van Sanherib bevestigt zijn veldtocht in de tijd van Hizkia.

De pocherige tekst luidt gedeeltelijk: „Wat betreft Hizkia van Juda, die zich niet onder mijn juk had gebogen: 46 van zijn versterkte steden, vestingen, en talloze kleine steden in hun omgeving, heb ik belegerd en veroverd.” Maar Sanherib vermeldde dus niet dat zijn leger vernietigd werd toen het de hoofdstad Jeruzalem belegerde. De bijbel geeft wèl waarheidsgetrouw weer wat er gebeurde: “Die nacht kwam de engel van Jehovah naar het kamp van de Assyriërs en doodde daar 185.000 man. De volgende ochtend zag men overal lijken liggen.” ˗ 2 Kon. 19:35

Jehovah is ‘de Almachtige’ en ‘de Bron van alle dynamische energie’. Als hij dat wil kan Hij er dus ook zeker voor zorgen dat zachtmoedige mensen nog oneindig lang, op een gereinigde aarde, van de energie van de zon zullen kunnen genieten. Lees ook wat God daarover in het bijbelboek Jesaja 45:18 belooft. Als je zelf geen bijbel hebt kun je die ook op jw.org lezen. Je zou misschien dan ook het verslag in Jozua 10: 12-14 al kunnen lezen. Dat vermeldt dat Jehovah in de tijd van Jozua de zon stil liet staan totdat Gods volk wraak had genomen op zijn vijanden. Ik zal daar volgende week in een artikel over de wetenschapper Galilei naar verwijzen.

Je kunt hieronder de documentaire The Sun in Full HD 1080p zelf bekijken door op onderstaande link te klikken:

https://www.youtube.com/watch?v=C2FETG7tCF0

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , , ,

Bezoek aan Arnhem

Mijn vrouw en ik hebben een jaar-abonnement op de NS-OV-chipkaart en kunnen daarmee naast de korting op normale treinreizen ook zeven maal per jaar per trein een gratis reis maken naar een willekeurige stad in Nederland. Deze week kozen we voor Arnhem. Je kunt er leuk winkelen en station Arnhem Centraal is bovendien een fotogeniek stationsgebouw waarvan ik ook wat leuke foto’s hoopte te maken.

Project Arnhem Centraal
De bouw van het station is niet zonder slag of stoot gereedgekomen. Het door architect Ben van Berkel futuristisch vormgegeven nieuwe stationsgebouw bleek namelijk bijzonder lastig te bouwen. (Veel gebogen lijnen in de betonelementen.) De uitvoering was ook aanmerkelijk duurder dan oorspronkelijk geraamd. Maar men was al te ver met de voorbereiding en het ontwerp en men wilde de bouw toch niet afblazen. Na een relatief lange bouwtijd (met het stationsgebouw werd begonnen in 2005) werd de nieuwe OV-terminal, met een capaciteit van 110.000 trein- en busreizigers per dag, op 19 november 2015 feestelijk geopend. Bij de officiële opening van het vernieuwde station werd de naam veranderd van station Arnhem naar station Arnhem Centraal. Hiervoor droegen alleen de vijf drukste hoofdstations van Nederland deze titel (Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Leiden), maar op verzoek van de gemeente is de naam naar aanleiding van de verbouwing aangepast. Pikant detail daarbij is, volgens NRC* , dat de naamswijziging in eerste instantie werd afgewezen om financiële redenen, omdat de aanpassing van alle digitale systemen te duur werd geacht (500.000 à 800.000 euro). Vlak voor de officiële opening gingen NS en ProRail overstag en namen zij de meeste kosten op zich. De gemeente Arnhem, die belang hechtte aan de naamswijziging, hoefde alleen de extra letters op de stationsgevel te betalen, maar die ontbreken nu nog steeds. (Zie ook Foto 4.)

Knooppunt.
Arnhem Centraal is nu het belangrijkste knooppunt van openbaar vervoer in Oost-Nederland en in het spoorwegverkeer met Düsseldorf (D), Utrecht, Zwolle, Nijmegen, Tiel en de Achterhoek. De door mij gemaakte foto’s 1 t/m 6 laten zien dat de architect er inderdaad een indrukwekkend gebouw van heeft gemaakt.

Tips voor een bezoek.
In het station is een VVV-kantoor waar u een gratis plattegrond van Arnhem kunt krijgen en waar trouwens ook een lekker kopje koffie wordt geschonken (niet gratis). Als u buiten het station linksaf gaat bent u na 5min. al in de Jansstraat een drukke winkelstraat waar je gezellig kunt shoppen.

‘Feest Aardvarken’
Toen we nog wat verder de stad inliepen stuitten we onverwachts op het ‘Feest Aardvarken’, een enorm groot en ludiek beeld van een lui op zijn rug liggend aardvarken. Burgers’ Zoo gaf het enorme kunstobject cadeau aan de stad Arnhem vanwege het 100-jarig bestaan van de dierentuin. Het object is gemaakt door kunstenaar Florentijn Hofman. Het weegt 150.000 kilo en is opgebouwd uit een stalen skelet met een betonnen huid. Het viel mij niet mee om het aardvarken netjes op de foto te zetten. Pas nadat ik een heuvel ernaast had beklommen kon ik het feestbeest portretteren. Het meisje in carnaval/politie-kleding heb ik er thuis met Photoshop bovenop geplaatst, zodat u een indruk van de grootte krijgt. (Zie Foto 7)

Foto 1. Via de trap ga je naar de grote centrale hal.


Foto 2. De structuur die het schaaldak ondersteunt; door de architect “De Fronttwist” genoemd, in de volksmond “De Wokkel” genoemd.


Foto 3. Wat meer naar rechts zien we de roltrap en de lift naar de toegang tot de 70 m. hoge Rijn- en Parktoren.


Foto 4. Overzicht situatie hoofduitgang richting centrum. De letter C is (nog) niet aangebracht.


Foto 5. Architectuurdetail van betonsteun.


Foto 6. Detail van trapleuning en afrastering.


Foto 7. Het ‘Feestvierend Aardvarken’ is maar liefst 30 m. lang en 9 m. hoog.


Uitstekende treinverbinding
Het bezoek aan Arnhem is ons goed bevallen. Er is een goede treinverbinding via Utrecht Centraal (Intercity, vanuit Den Helder naar Nijmegen). Ook vanuit onze woonplaats Zaandam hoefden we niet over te stappen.

* Bron van bericht over de gevelletters:
https://www.nrc.nl/nieuws/2015/11/20/naamswijziging-station-arnhem-gaat-toch-arnhem-ce-1557640-a547475

Afbeelding | Geplaatst op door | Tags: , , , , , ,

Architectuur voor mensen door mensen.

Heb je ook wel eens het gevoel dat het bouwen van woningen steeds ingewikkelder en duurder wordt? Je vraagt je af: Zou dat ook anders kunnen? En is er altijd een architect bij nodig? Zou het niet leuk zijn als elke burger zijn eigen huis zou kunnen ontwerpen en bouwen? Ja, daarom gaat mijn verhaal dit keer over het bouwen van goedkope Wiki-woningen. De bouwtekeningen daarvan kunnen op internet gratis worden gedownload (zie Foto 1) en als de onderdelen zijn uitgezaagd, kunnen ze als een bouwpakket door vrijwel iedereen in een paar dagen op de eerder gemaakte fundering in elkaar worden gezet. (Foto 2 en 3)


Een soort Ikea-pakket dus, maar iets groter dan gebruikelijk. Architect Alastair Parvin , de bedenker, legt in onderstaande 13 minuten durende TED-voordracht, die in het nederlands is ondertiteld, helder uit hoe het idee ontstond en hoe het werkt. Zijn TED-talk heet “Architecture for the people by the people.” Je vindt de video door deze link te kopiëren en in het URL- venster te plakken:
https://www.ted.com/talks/alastair_parvin_architecture_for_the_people_by_the_people?language=nl


Nu ook in Nederland
Alastair Parvin presenteerde zijn ideeën in 2013, maar Wiki House blijkt nu in 2017 veel interesse te wekken en het is nu ook al een internationaal project geworden. Met deze ‘open-source-construction kit’ kunnen niet alleen kleine huizen worden gebouwd, maar ook grotere, die vervolgens naar eigen behoefte kunnen worden afgewerkt en ingedeeld. Deze week kwam op TV het nieuwsbericht dat men nu ook in Nederland, met hulp van een groep vrijwilligers uit buiten- en binnenland, is begonnen met de bouw van het eerste Wiki-huis. Het wordt een permanente kleine woning in Almere. Als je het bericht over de start van de bouw hebt gemist kun je het hieronder met enkele foto’s ook nog bekijken:

www.hollandwikihouse.nl/tag/almere/

Video | Geplaatst op door | Tags: , , ,