Dr. Stephen Meyer gaat kansberekening toepassen.

Foto 1. Dr. Stephen Meyer met een van zijn stellingen.


Als de evolutietheorie waar is, moet het op zijn minst enigszins mogelijk lijken dat DNA door een serie toevallige gebeurtenissen kan zijn ontstaan. Als daarentegen de Bijbel waar is, zouden er in DNA overtuigende bewijzen te vinden moeten zijn dat het ontworpen is door een ordelijk, intelligent brein. In het nu volgende fragment van een video legt Dr. Stephen Meyers aan studenten uit hoe miniem de kans is dat uit aminozuren toevallig functionele sequenties van aminozuren worden gevormd, die vervolgens functionele eiwitten vormen, waarna die dan per ongeluk een DNA-molecuul zouden gaan vormen.
Dit videofragment duurt ruim 7 min.
https://www.youtube.com/watch?v=16ZF-9ZjPAU

Foto 2. Een van de uitkomsten van de kansberekening.

Video | Geplaatst op door | Tags: , , ,

Is er bewijs dat het leven door Darwinistische-evolutie is begonnen?


Dr. Stephen Meyer heeft veel onderzoek naar de bewijzen gedaan en er ook een boek over geschreven (Zie Foto 1). In de video* waarin hij daarover vertelt begint hij met te zeggen dat Darwin zelf ook al zijn eigen twijfels had over de juistheid van zijn theorie. Toen Darwin zijn meesterwerk “De oorsprong der soorten” bijna klaar had en het overzag, vond hij dat hij alles mooi had verklaard, met uitzondering van slechts één ding namelijk de Cambrische explosie. Tijdens het geologische tijdperk van de Cambrische explosie verschenen de meeste hoofdgroepen van diersoorten plotseling. Hij verwonderde zich er over dat al die verschillende vormen zo plotseling waren verschenen. Op de geologische tijdschaal van miljoenen jaren beslaat de Cambrische periode slechts een klein stukje. Het tijdraam van de cambrische periode beslaat slechts één tiende procent van de geschiedenis van de aarde. Het was dus als het ware in een oogwenk gebeurd. Toch was er in die korte tijd op het gebied van innovatie heel wat gebeurd volgens het fossielenverslag: biologische innovatie in de vorm van talrijke nieuwe levensvormen en constructies, terwijl in de lagen daaronder de fossielen van half ontwikkelde voorouders, die je volgens Darwins theorie wel zou verwachten, totaal ontbreken.

Onvoldoende tijd
Evolutionistische biologie-wetenschappers hebben zelf ook een theorie, genaamd “Populatie-genetica”, om de tijd te berekenen die nodig is om nieuw leven te ontwikkelen. Daarmee kunnen zij berekenen hoeveel evolutionaire veranderingen er kunnen plaatsvinden in een gegeven tijdsperiode. Ze kennen bepaalde factoren: de mutatie-verhouding, de tijd van een generatie tot de volgende generatie, de grootte van de populatie enzovoort. Toen deze theoretici begonnen te berekenen hoeveel veranderingen er konden plaatsvinden in een bepaalde tijdsperiode, kwamen ze er achter dat er voor alle gecoördineerde mutaties die achtereenvolgens zouden moeten hebben plaatsgevonden er véél en véél meer tijd nodig was dan de tijd dat het leven op aarde aanwezig was. Kort gezegd: er was gewoonweg geen tijd genoeg om al die verschillende soorten leven via geleidelijke evolutie te laten ontstaan.

Darwin twijfelde zelf.
Darwin gaf zelf ook toe: “Als veel soorten, die tot dezelfde soorten of families behoren, werkelijk plotseling op één keer tot leven zijn gekomen, zou dat feit fataal zijn voor mijn theorie van langzame verandering door natuurlijke selectie”.
Darwin gaf ook toe dat, als alle dieren van een gemeenschappelijke voorouder afstammen, het aantal tussen- en overgangsverbanden tussen alle levende en uitgestorven soorten “onvoorstelbaar groot” moest zijn geweest. Maar in plaats dat Darwin allerlei overgangsvormen in het fossielenverslag vond, zag hij slechts de fossielen van reeds volledig ontwikkelde diersoorten. Dus er is een conflict tussen wat de evolutietheorie beweert en wat er in werkelijkheid wordt waargenomen.

* Gebaseerd op videolezing door Dr. Stephen Meyer https://www.youtube.com/watch?v=PbcY9iya40o

Video | Geplaatst op door | Tags: , ,

Streets of the world

Foto 1. Foto’s van over de hele wereld levensgroot.

Van 16 juni tot 30 september kunt u van woensdag t/m zondag van 10.00 tot 18.00 op het Hembrugterrein in Zaandam de fototentoonstelling „Streets of the World“ bezoeken. In 2009 ging de nederlandse fotojournalist Jeroen Swolfs op pad om in elke hoofdstad ter wereld met zijn Canon 5D-camera het straatleven vast te leggen . Swolfs bezocht in zeven jaren maar liefst 195 verschillende landen. Het resultaat is nu te zien in drie grote zalen op het Hembrugterrein. Van elk land is daar nu een levensgrote foto tentoongesteld. De foto‘s zetten je zomaar midden op straat in Pyongyang in Noord Korea, aan een idyllisch haventje in Lomé, Togo of bij een park in Tegucigalpa in Honduras. De foto‘s geven een positief beeld van de wereld, heel anders dan de  grimmige beelden die we in de media vaak te zien krijgen. Als u zelf veel van de wereld wilt zien is dit dus een prachtige gelegenheid om een goed overzicht te krijgen.
Toegangskaarten zijn verkrijgbaar via http://www.streetsoftheworld.com

Foto 2. Een van de tentoongestelde foto’s.

Afbeelding | Geplaatst op door | Tags: , , , ,

Zeeschildpadden

koraal34

Misplaatste hulp?

Bij sommige pogingen om de Japanse onechte karetschildpad voor uitsterven te behoeden, zijn vraagtekens gezet, aldus The Daily Yomiuri. Schildpadeieren opgraven, ze kunstmatig uitbroeden en de schildpadden vervolgens in zee vrijlaten zou in werkelijkheid het aangeboren navigatievermogen van de schildpadjes kunnen verstoren. Op natuurlijke wijze uit het ei gekomen schildpadden „bespeuren het magnetisme van de aarde terwijl ze over het zand waggelen, waarbij ze een instinct voor richting ontwikkelen”, bericht de krant. „Bij kunstmatig uitbroeden verblijven de jonge schildpadden in een besloten ruimte voordat [ze] in hun natuurlijke omgeving in de oceaan worden uitgezet, waardoor ze hun natuurlijke oriëntatiegevoel en vermogen om alleen hun weg te vinden in de oceaan niet ontwikkelen.”

Kantje boord

Hieronder een video over de redding van een zeeschildpad die in een visnet verstrikt zat en net op tijd gered kon worden.

https://www.youtube.com/watch?v=ryzXTDHM7Z0#t=6.140018

Hoe navigeren zeeschildpadden?

Wetenschappers noemen de bijna 13.000 kilometer lange trek die zeeschildpadden van hun voedselterritorium naar hun neststrand maken „een van de bijzonderste prestaties in het dierenrijk”. Hoe doen ze dat? Het lijkt erop dat ze een soort magnetische kaart hebben geërfd”, zegt de bioloog Kenneth Lohmann van de Universiteit van North Carolina (VS) in National Geographic News. Onderzoek wijst erop dat ze aan de hand van de buiging en de intensiteit van het aardmagnetische veld kunnen bepalen waar ze zich bevinden. Dit bijzondere vermogen stelt de weerloze schildpadjes in staat om te beginnen aan hun lange trek door de Atlantische Oceaan, „en dat doen ze alleen, zonder andere schildpadden te volgen”, zegt Lohmann.

Wat denkt u? Is het navigatievermogen van de zeeschildpad door toeval ontstaan of is het ontworpen?

Geplaatst in Uncategorized

De Grote Ontwerper had het al vóór de mens uitgevonden.

Duizenden jaren voordat veel van de menselijke uitvindingen op het toneel verschenen, had de Schepper, Jehovah God, zijn scheppingen al met hun eigen versie ervan uitgerust. De vogelvlucht bijvoorbeeld was de ontwikkeling van vliegtuigen duizenden jaren vóór. De nautilus en de zeekat gebruiken drijftanks om, net als onderzeeërs, in de oceaan te rijzen en te dalen. Vleermuizen en dolfijnen zijn experts op het gebied van sonar. Verscheidene reptielen en zeevogels hebben hun eigen ingebouwde „ontzoutingsinstallatie”, die ze in staat stelt zeewater te drinken.
Aan Thomas Edison wordt de uitvinding van de elektrische lamp toegeschreven, maar deze heeft het nadeel dat door de warmteafgifte energie verloren gaat. Jehovah’s scheppingen — sponzen, schimmels, bacteriën, glimwormen, insecten en vissen — produceren koud licht en dat in vele kleuren. Bioluminescentie komt voor bij bepaalde bacteriën, maar is ook wijdverbreid bij diepzeebewoners zoals vissen en vooral bij ongewervelden, zoals inktvissen, kwallen, koralen en plankton. In Wikipedia las ik over dit verschijnsel bij diepzeedieren: “Naar schatting 90% van de diepzeedieren zijn in staat bioluminescentie op te wekken. Van deze dieren produceren lichaamscellen licht of infrarood. Deze elektromagnetische straling is niet altijd zichtbaar voor het menselijke blote oog. De bioluminescentie van een bepaald organisme is uniek in golflengte, duur, tijdsplanning en regulatie van licht. De meeste diepzeedieren produceren blauw of groen licht, omdat straling van deze kleuren het verst doordringt in het water”.
Je kunt hieronder korte video’s van enkele van die lichtgevende zeedieren bekijken:
http://imgur.com/gallery/AjudY

Men neemt aan dat bioluminescentie ook een rol speelt bij de communicatie tussen de dieren onderling. Inktvissen bijvoorbeeld kunnen in een flits van kleur veranderen. Van wit naar rood en deze kleuren wisselen constant. In een kort filmpje dat ik maakte, kun je zien hoe een onderzoeker een test uitvoert om uit te vinden hoe inktvissen reageren als ze met een met knipperlichten uitgeruste ‘vis van een onbekende soort’ in aanraking komen. De onderzoeker heeft in een kunststof koker een aantal knipperlichten aangebracht die in verschillend tempo knipperen en duikt met dit apparaat onder water. Er komt dan inderdaad een grote inktvis op af, en je kunt hieronder zelf bekijken wat er dan gebeurt. Tussen haakjes: de octopus en de pijlinktvis maken ook gebruik van nog een andere uitvinding, namelijk straalaandrijving Hierdoor kan het dier zich pijlsnel door het water bewegen. Deze video laat ook dat mooi zien.
https://youtu.be/Qe4aMXWaliI

En dan te weten dat ik tot nu toe nog maar een paar uitvindingen heb genoemd. Er zijn er nog veel meer. Veel trekvogels hebben bijvoorbeeld niet alleen een kompas in hun kop, maar beschikken ook over een biologische klok. En sommige microscopische bacteriën beschikken over een motor die ze in z’n voor- of achteruit kunnen zetten. Zeer terecht zegt Psalm 104:24 dan ook:

„Hoe talrijk zijn uw werken, o Jehovah! Gij hebt ze alle in wijsheid gemaakt. De aarde is vol van uw voortbrengselen.”

Geplaatst in Uncategorized

Een geleerde die problemen durft te benoemen.

Harvard professor George Whitesides heeft zijn carrière besteed aan het oplossen van problemen in de wetenschap en de industrie. Hij heeft de farmaceutische reus Genzyme samengesteld, en hij is ’s werelds meest geciteerde levende chemicus. En toch wijst Whitesides net zo vaak op problemen die niet zijn opgelost als op zijn successen. Hij heeft ook nagedacht over het ontstaan van leven. Dan blijkt dat zelfs een uiterst kundig chemicus als professor George Whitesides zich ook afvraagt of de evolutionaire kijk en veronderstellingen daarover wel juist zijn. Dat bleek uit zijn antwoord op een vraag die het blad Technology Review aan hem stelde en waarvan ik de essentie hieronder weergeef.

Technology Review:
Wat is het probleem dat u het liefst wilt oplossen maar niet kunt oplossen?

Whitesides: “Dat is een intellectueel probleem, namelijk de oorsprong van het leven. De oorsprong van het leven heeft iets karakteristieks in zich dat ik, als chemicus, gewoon niet begrijp. Ik begrijp niet hoe je, uitgaand van een systeem dat uit willekeurige chemicaliën bestaat, vervolgens tot iets kan komen waarvoor een hele reeks reacties nodig zijn, die dan ook nog steeds ingewikkelder worden. Ik begrijp gewoon niet hoe dat werkt. Dus dat is een wetenschappelijk probleem”.

Ik denk dan: Het is wel moedig dat Whitesides hier openlijk toegeeft dat zelfs een vooraanstaand chemicus als hij niet kan begrijpen hoe het leven zich uit dode materie kan hebben ontwikkeld. Er zijn namelijk ook veel zogenaamde geleerden die ten koste van alles de schijn willen ophouden dat zij het wel begrijpen en dat je maar dom bent als je niet in evolutie gelooft. Maar Whitesides geeft hier eerlijk toe dat hij het ontstaan van leven volgens de evolutietheorie niet te begrijpen vindt. Recent deed hij dat ook nog eens in een interview dat Robbert Dijkgraaf met hem had.(Zie Foto 1)

Foto 1. Professor Robbert Dijkgraaf stelde professor George Whitesides vragen over het ontstaan van het leven.

Dijkgraaf stelde de vraag: “Wat denkt u over de oorsprong van het leven? “
Whitesides antwoordde onder meer: “Er is een theorie, die Darwin-evolutie heet, en er van uitgaat dat, als je eenmaal een cel hebt, die cel na vele vele vele generaties vanzelf een Beethoven wordt. Maar hoe dat gebeurt begrijpen we niet. Hoe het kan dat je zomaar toevallig een stukje modder neemt dat door de UV-rijke zon wordt bestraald en gekookt wordt door vulkanen en andere dergelijke dingen en hoe daar dan de eerste levende cel uit ontstaat, ik heb geen idee”.

Ik denk dan: Ja, als je bij voorbaat de Schepper uitsluit, dan is het ook niet te begrijpen. Maar door wèl te aanvaarden dat de Schepper, Jehovah God, aan alles het leven schonk, valt alles op de juiste plaats en verdwijnen dit soort intellectuele problemen als sneeuw voor de zon. Misschien moeten de professoren toch wat vaker in de bijbel lezen, want in Openbaringen 4:11 zouden ze dan lezen:

„ Jehovah, onze God, u bent het waard de lof en de eer en de kracht te ontvangen, want u hebt alle dingen geschapen, en dank zij uw wil zijn ze tot bestaan gekomen en werden ze geschapen.”

Bronnen:
https://www.technologyreview.com/s/428793/three-questions-for-george-whitesides/

Hieronder kunt u het volledige interview van professor Robbert Dijkgraaf met professor George Whitesides lezen en beluisteren. Dijkgraaf stelt de door mij geciteerde vraag op tijdstip 26:03
http://www.themindoftheuniverse.org/play?id=George_Whitesides&s=1543000&e=1674000

Geplaatst in Chemische evolutie, Evolutie, Intelligent Design, Onderwijs over Intelligent Design, Wetenschap | Tags: ,

Het leven onder water blijft boeiend.

Omdat ik een gunstige reactie ontving op het eerder geplaatste kunstwerk “Koraalvis” durf ik het aan om hierbij nog een kunstwerk te plaatsen. Ik hoefde niet ver te zoeken naar mooie onderwerpen. Deze kreeg de titel “Zeepaardjes” Het geeft eveneens een mooi beeld van het leven onderwater. Wikipedia vermeldt over ‘Zeepaardjes’ als bijzonderheid: “De voortplanting van zeepaardjes is opmerkelijk. De ontwikkeling van de eieren gebeurt namelijk in een broedbuidel op de buik van het mannetje”. Wel jammer dat de koraalriffen ook bedreigd worden.

Afb. 1 “Zeepaardjes”

Afbeelding | Geplaatst op door | Tags: