Maak je eigen regenboog

Heb je ooit je eigen regenboog gemaakt? Heb je op een zonnige dag wel eens water in de lucht gesproeid en plotseling je eigen miniatuurregenboog gezien? Zo niet, dan ben je ongetwijfeld wel eens blijven staan toen iemand uitriep: „Kijk! Een regenboog!” De prachtige boog met diverse kleuren zal ons altijd blijven verbazen. Maar wat is een regenboog nu precies? Hoe ontstaat hij?
Om een regenboog te kunnen zien moet er aan drie fundamentele voorwaarden worden voldaan — je moet de zon in je rug hebben, hij mag niet hoger dan 40 graden boven de horizon staan en er moet zich vóór je een regenbui bevinden. Onder ideale omstandigheden zie je zelfs twee regenbogen — een binnenboog met fellere kleuren en een buitenboog die er wat fletser uit kan zien. De kleuren van die zwakkere „dubbele regenboog” liggen dan in omgekeerde volgorde. En hoeveel kleuren zie je? Technisch gesproken zijn er zeven kleuren — violet, indigo, blauw, groen, geel, oranje en rood — hoewel sommige deskundigen indigo niet meetellen. De meeste mensen zien slechts vier of vijf kleuren omdat de kleuren enigszins in elkaar overgaan.
Maar waardoor ontstaan de kleuren? De regendruppels ontleden het zonlicht in kleuren doordat ze als kleine prisma’s en spiegels werken en zo gekleurd licht naar onze ogen zenden. Elke regenboog is voor iedere waarnemer uniek. Hoe dat komt? Omdat het verschil in de standplaats van de waarnemer een andere hoek tussen de regendruppels en de zonnestralen oplevert. Bovendien ziet iedereen verschillende groepen regendruppels. Als je dus de schoonheid van een regenboog bewondert, zie je iets unieks — je eigen regenboog.

Is de regenboog er altijd al geweest?
Het oudste boek, de bijbel, maakt voor het eerst gewag van een regenboog in het verslag over het verbond dat God met Noach en zijn nageslacht sloot nadat de overlevenden van de Vloed uit de ark waren gekomen. God beloofde toen: “Ik sluit een verbond met jullie: nooit weer zal alles wat leeft door het water van een vloed worden vernietigd, en nooit weer zal een vloed de aarde verwoesten. God voegde eraan toe: ‘Dit is het teken van het verbond dat ik sluit tussen mij en jullie en alle levende wezens die bij jullie zijn, voor alle toekomstige generaties. Ik plaats mijn regenboog in de wolken, en die zal dienen als teken van het verbond tussen mij en de aarde. Elke keer dat ik wolken over de aarde laat komen en de regenboog in de wolken verschijnt, zal ik denken aan het verbond dat ik heb gesloten met jullie en alle levende wezens van elke soort.” ~ (Genesis 9:11-13; zie ook Jesaja 54:9,10). Alleen al de schitterende aanblik van deze regenboog moet Noach en zijn gezin een gevoel van zekerheid hebben gegeven en moet voor hen een teken van vrede zijn geweest. Zie Foto 1.

Foto 1. De regenboog verscheen na de Vloed in de tijd van Noach.

Er zijn vele meningen geopperd of dit de eerste keer was dat mensen een regenboog zagen. Sommige commentators hebben beweerd dat er al eerder regenbogen te zien zijn geweest en dat God bij deze gelegenheid de regenboog in die zin ’in de wolken plaatste’ dat hij een speciale betekenis of belangrijkheid toekende aan een reeds bestaand natuurverschijnsel. Velen van hen die deze mening zijn toegedaan, geloven dat de Vloed slechts een plaatselijke gebeurtenis is geweest of geen wezenlijke verandering in de atmosfeer heeft teweeggebracht.

Niettemin is dit de eerste keer dat er van een regenboog gewag gemaakt wordt, en zou er al eerder een regenboog te zien zijn geweest, dan zou het feit dat God dit verschijnsel tot een opvallend teken van zijn verbond maakte, geen werkelijke kracht hebben gehad. Een regenboog zou dan iets heel gewoons zijn geweest en geen opmerkelijk teken van een verandering, van iets nieuws.

De bijbel beschrijft niet hoe helder de atmosfeer kort voor de Vloed was. Maar klaarblijkelijk waren de atmosferische omstandigheden van dien aard dat tot aan de verandering die tengevolge van de Vloed intrad, toen „de sluizen van de hemel [werden] geopend” (Ge 7:11), niemand ooit een regenboog had gezien; Noach en zijn gezin waren de eersten. Zelfs nu zijn de atmosferische omstandigheden mede bepalend of er een regenboog te zien is of niet.

Stilstaan bij de betekenis van de regenboog die na de vloed zichtbaar werd.

Telkens wanneer ik een regenboog zie, herinnert ook mij dat aan dat verbond met Noach. De regenboog is voor mij de garantie dat God nooit meer een watervloed zal gebruiken om deze planeet van slechte mensen te ontdoen en slechts weinig goede mensen en enkele exemplaren van alle dieren te redden. Betekent dit dat God nooit een eind zal maken aan alle geweld en slechtheid? Nee, want de Schepper van alle elementen in de natuur kan natuurlijk ook nog andere middelen gebruiken om misdaden en het geweld op aarde te verwijderen en goede mensen een nieuw begin te geven. God zou daarvoor bijvoorbeeld ook sneeuw en hagel kunnen gebruiken. Een suggestie daarover vind je in het bijbelboek Job. Jehovah* vraagt daar namelijk aan Job: “Ben jij in de opslagplaatsen van de sneeuw geweest? Heb je de opslagplaatsen gezien van de hagel, die ik heb bewaard voor de tijd van onheil, voor de dag van strijd en oorlog?” ~ Job 38:22,23

Wat een hevige hagelbui kan veroorzaken.

Een beschrijving van een zware hagelbui geeft ons een idee wat God op de „dag van strijd en oorlog” kan doen. In zijn autobiografie (Boek II, 50), verhaalde de Italiaanse beeldhouwer Benvenuto Cellini de volgende ervaring:

„Wij waren op zekere dag ver van Lyon verwijderd . . . toen het met hevig ratelende klappen begon te donderen. . . . Na de donder maakte de hemel zo’n luid en verschrikkelijk lawaai, dat ik dacht dat de laatste dag was aangebroken; ik hield mijn paard derhalve een ogenblik in, en intussen begon het te hagelen zonder dat er een druppel water viel. In het begin waren de hagelkorrels iets groter dan de kogeltjes van een kindergeweertje en toen deze mij raakten, deden ze behoorlijk pijn. Langzamerhand werden ze groter, totdat de hagelstenen met de projectielen of „bouten” van een kruisboog vergeleken konden worden. Mijn paard werd weerspannig van angst; om deze reden liet ik het in galop terugrijden naar de plaats waar mijn kameraden zich bevonden, die toevlucht hadden gezocht in een dennenbos. De hagelstenen werden nu zo groot als flinke citroenen. . . . Er viel zo’n grote hagelsteen naar beneden dat de dikke takken van de denneboom waaronder ik veiligheid had gezocht, erdoor werden verbrijzeld. Een andere hagelsteen kwam op het hoofd van mijn paard terecht en sloeg hem bijna bewusteloos; ik werd ook door een steen geraakt, maar niet rechtstreeks, anders zou dit mijn dood hebben betekend. . . .

Nadat de bui zo een tijd had aangehouden, hield ze eindelijk op; en wij, die bont en blauw waren geslagen, klauterden zo goed en zo kwaad als het ging, op onze paarden. Terwijl wij naar ons slaapverblijf reden, toonden wij onze schrammen en builen aan elkaar, maar ongeveer anderhalve kilometer verder zagen wij een toneel van verwoesting dat heel wat erger was dan wat wij hadden meegemaakt en dat elke beschrijving tart. Er zaten nergens meer bladeren aan de bomen, terwijl de bomen zelf overal verspreid lagen; de dieren in het veld lagen dood op de grond; ook waren verscheidene veehoeders gedood; wij zagen grote hoeveelheden hagelstenen die niet eens met twee handen beetgepakt konden worden.” — Harvard Classics, Deel 31, blz. 352, 353.

Foto 2. Weervrouw toont hagelstenen die recent nog in Italië vielen.


Een God die zijn volk kan bevrijden.

Wanneer je de bijbel onderzoekt, kom je er achter dat de ware God Jehovah* in het verleden wel vaker ook wonderlijke dingen heeft gedaan om degenen die hun vertrouwen op hem hadden gesteld te helpen en te bevrijden. Je zou bijvoorbeeld in de on-line bijbel op jw.org eens kunnen lezen hoe God de hardnekkige farao van Egypte er toe dwong om zijn onderdrukte volk, dat toen in slavernij verkeerde, vrij te laten vertrekken. Pas na tien plagen stemde de farao daar in toe. Maar toen hij vernam dat de grote uitgetrokken menigte in de woestijn verdwaald leek, kreeg hij daarvan spijt en achtervolgde hij hen alsnog met zijn leger van snelle strijdwagens. Hoe dat afliep zou je zelf eens kunnen lezen in Exodus hoofdstuk 14.

* Naam van God.Veel bijbelvertalers gebruiken zelden Gods naam. Vaak wordt die vervangen door de titel HEER. Toch komt Gods naam zo’n 7000 keer in de oorspronkelijke tekst van de Bijbel voor. De naam wordt in het Hebreeuws aangeduid met vier medeklinkers, die overeenkomen met JHWH, en wordt in het Nederlands van oudsher weergegeven met Jehovah. De naam wordt ook wel afgekort met Jah, zoals in ‘Hallelujah’ wat “Looft Jah” betekent. God heeft zijn naam zelf gekozen. Jehovah zei volgens Exodus3:15: “Dat is mijn naam voor altijd, en zo wil ik van generatie op generatie herinnerd worden” Veel bijbelgeleerden zijn het er over eens dat de naam ‘Hij veroorzaakt te worden’ betekent. Dat verwijst niet alleen naar zijn rol als Schepper, maar zijn naam houdt ook in dat hij het vermogen heeft om zelf te worden of zijn schepping te laten worden wat maar nodig is om zijn wil te laten gebeuren. Titels beschrijven misschien Gods positie, gezag of macht, maar alleen zijn naam, Jehovah, staat voor alles wat hij is en kan worden.Over gervanpoelgeest

gepensioneerd constructeur, natuurliefhebber
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met , . Maak dit favoriet permalink.