Thema Congres Jehovah’s getuigen: “Liefde faalt nooit!”

Foto 1. Spaanstalige jongeren verwelkomden de bezoekers bij binnenkomst.

Vanaf vrijdag tot en met zondag werd er dit afgelopen weekend in de Utrechtse Jaarbeurshallen een uniek meertalig congres gehouden. Jehovah’s getuigen hebben meestal meerdere kleinere congressen in Swifterband, maar deze keer was het bijzondere dat niet alleen alle getuigen uit heel Nederland er waren, maar ook nog ca. zesduizend bezoekers uit diverse andere landen. Onder deze bezoekers waren ook veel zendelingen met hun vrouwen. Ik ontmoette bijvoorbeeld een echtpaar dat vanuit Nederland naar het Indonesische eiland Sumatra was gegaan om daar de bevolking het goede nieuws uit de bijbel te vertellen. De nederlandse getuigen hebben, voorafgaand aan dit congres, ook veel moeite gedaan om hun buren en overige stadsgenoten voor dit congres uit te nodigen. Misschien heb jij ook wel een folder met een persoonlijke uitnodiging van hen ontvangen, maar was je toch, om een of andere reden, verhinderd om er naar toe te gaan. Dat geeft niet, want ik zal hieronder proberen je duidelijk te maken hoe het er was, zodat je toch niet alles hebt gemist.
Als bezoeker zou het je allereerst zijn opgevallen dat zowel jong als oud aanwezig was. Veel nederlandse getuigen waren met hun plaatselijke groep per autobus aangekomen. Op het grote parkeerterrein zag ik honderden autobussen uit heel nederland netjes in rijen geparkeerd. Als je dan de congreshal binnenkwam werd je hartelijk door een vrolijke spaanstalige groep jongeren met de groet BIENVENIDOS verwelkomd. (Foto 1 zie boven)

Iedereen was ook netjes gekleed. De bezoekers uit andere landen vaak in hun kleurige nationale klederdracht. Ik ontmoette er bijvoorbeeld families uit Zuid-Korea, Canada, Verenigde Staten en in hal drie diverse spaanstalige bezoekers waaronder een vrouw in prachtige Columbiaanse klederdracht. (Foto 2)

This image has an empty alt attribute; its file name is colombiaanse-webkopie.jpg

De in totaal 6000 buitenlandse bezoekers waren herkenbaar aan de groene halsbanden met daaraan badges waarop hun namen en land van herkomst stond vermeld. Voor hen waren er typisch nederlandse dingen, zoals het draaiorgel (Foto 3)

This image has an empty alt attribute; its file name is typisch-hollands-plaatje-webkopie.jpg

Ook zou het je zijn opgevallen dat al deze in totaal meer dan 42.000 bezoekers van verschillende nationaliteiten vriendschappelijk met elkaar omgingen. Ze hadden belangstelling voor elkaar en gaven elkaar zelfs kleine kadootjes. Prachtig om dat te zien en dit congres toonde dat de getuigen wereldwijd verenigd zijn in de aanbidding van de ware God Jehovah. Hij is “de God van liefde”.

Wat werd de bezoekers verteld?
Het programma was bijzonder leerzaam. Het thema van dit internationale congres was gebaseerd op 1Korinthe 13:8 waar staat: “Liefde faalt nooit.” De in ditzelfde hoofdstuk besproken kenmerken of eigenschappen van ware, op beginselen gebaseerde liefde (of a’ga-pe-liefde) werden in een symposium door verschillende sprekers gedetailleerd uitgelegd en verduidelijkt met video’s die toonden hoe de eigenschap in praktijk kan worden gebracht. Een van de twee van het hoofdbureau in de VS overgekomen sprekers legde tijdens het zondagmorgenprogramma via een tolk de toen 41.888 aanwezigen uit dat er in de huidige wereld veel verdeeldheid en haat is. Haat is het tegenovergestelde van liefde. Het zorgt ervoor dat men mensen van een ander ras, nationaliteit of religie als minderwaardig beschouwt. Helaas is het de voorgangers van de diverse andere religies niet gelukt om hun kerkleden te leren hun medemens lief te hebben. Wie niet liefheeft heeft echter God niet leren kennen, want God is liefde. Hij is ook de bron van liefde en zolang er verbinding is met God, zullen we God willen navolgen en anderen liefhebben. Als die verbinding er niet is, kan er zelfs verbinding met de bron van haat ontstaan, namelijk met de Duivel. De uitdrukking ‘kinderen van God’ slaat op Jezus discipelen. (Joh 13:34,35)

Liefde is ook het kenmerk waaraan Jezus discipelen zouden kunnen worden herkend. De spreker zei: “Net zoals een badge laat zien dat we dit congres bezoeken, toont liefde dat we Jezus discipelen zijn”. Hij vroeg de aanwezigen om in hun bijbel (boek, digitaal tablet of -telefoon) Matt.5:1,2 mee te lezen. Dat gedeelte vertelt ons dat Jezus op de berg ging zitten om zijn volgelingen iets belangrijks te onderwijzen. Daar sprak hij toen zijn beroemde bergrede uit. Die bevat kostbare principes of eeuwige waarheden. Bijvoorbeeld: In Matt. 5:9 leert hij dat één manier om te laten zien dat we een volgeling van Jezus zijn is: door een Vredestichter te zijn.
Ook zei hij: “We zijn niet beter dan andere mensen, maar we doen wel ons best om nu al liefdevol met elkaar en onze medemensen om te gaan. Onze volharding en loyaliteit zijn gebaseerd op Gods liefde. De Schepper zal ons hiervoor belonen door het Paradijs weer te herstellen, waar we voor altijd vredig met elkaar zullen kunnen leven”

Tijdens het zondagmiddagprogramma was het aantal aanwezigen nog toegenomen. Nu genoten er 42.335 personen onder andere van het tweede deel van de speelfilm “Het verhaal van Josia: Hou van Jehovah, haat wat slecht is”. Deze indrukwekkende, op professionele manier door de getuigen zelf vervaardigde film zal na het congres ook in zijn geheel gratis van de website van Jehovah’s getuigen kunnen worden gedownload. Het congres werd afgesloten met een aanmoedigende toespraak. Aan het eind werd een mooi en muzikaal interessant nieuw lied geïntroduceerd. Dat kon, nadat het was voorgezongen, bijna al door alle aanwezigen worden meegezongen. Ook werden alle aanwezige zendelingen uitgenodigd om in hal 1 op en voor het podium te verschijnen. Dat leverde een haast eindeloze rij op met alleen maar vreugdevolle gezichten en veel applaus. De aanwezigen in de andere hallen konden dit via grote TV-schermen in hun eigen hal ook volgen. (Foto 4)

This image has an empty alt attribute; its file name is rij-zendelingen-webkopie.jpg

Ook werd meegedeeld dat er zaterdagmorgen 212 nieuwe gelovigen als geordineerde dienaren van Jehovah in het zwembad “De Hommel” werden gedoopt. Ook deze, voor Jehovah’s getuigen belangrijke gebeurtenis, kon op de in elke hal geplaatste mobiele TV-schermen* door alle aanwezigen via een verbinding tussen het zwembad en de Jaarbeurshallen worden gevolgd.
* Deze mobiele TV-schermen zouden na afloop geheel gedemonteerd worden, in vrachtauto’s geladen en de volgende dag naar een soortgelijk congres in Polen worden vervoerd.
Nabeschouwing.
Tot zover dit korte verslag. De bezoekers van dit congres leerden dat liefde nooit faalt en dat Jehovah, de God van liefde, zijn aanbidders nimmer in de steek zal laten. Ik denk dan, nu ik weer ben thuisgekomen: Wanneer alle mensen elkaar toch eens zó zouden liefhebben, zoals de op dit congres bijeengekomen getuigen en belangstellenden van verschillende nationaliteiten en rassen. Dan zouden er in deze wereld op je TV geen nieuwsberichten meer zijn over gevaarlijke verknipte figuren die, uit haat, groepen andersdenkende mensen of mensen van een andere nationaliteit, ras, huidskleur of religie aanvallen en zelfs doden.

Wat heerlijk zou dat zijn!! Dan zou er een vredige wereld zijn, zoals de Schepper die voor ogen had toen hij onze eerste voorouders in de Hof van Eden, een mooie paradijstuin, plaatste. Zij kwamen helaas tegen God in opstand en daardoor ging dat oorspronkelijke paradijs verloren. Jezus leerde mensen echter dat het Gods voornemen is om dit oorspronkelijke paradijs in de nabije toekomst weer op aarde te herstellen. In hoofdstuk 65 van het bijbelboek Jesaja kun je zelf lezen hoe het leven daar zal zijn. (lees bijvoorbeeld Jesaja 65: 21-25.) Ook ik kijk er met verlangen naar uit. Samenvattend: Het was een mooi congres dat mijn vertrouwen in die toekomst alleen maar sterker heeft gemaakt.

Over gervanpoelgeest

gepensioneerd constructeur, natuurliefhebber
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .