Wat is er bekend over de oorsprong van de taal?

Beweringen volgens evolutietheorie:
Ik citeer daarvoor uit een artikel dat 5 oktober 2009 op Kennislink verscheen*. De kop luidde: Evolutie kan ook oorsprong van taal verklaren. In dat artikel wordt stoutmoedig beweerd:
Door de ontwikkeling van onze spraakorganen, gehoororganen en hersenen kon de mens steeds meer verschillende klanken produceren en waarnemen, en deze gebruiken voor communicatieve doeleinden met betekenissen en grammatica’s.

In hetzelfde artikel wordt echter ook al de reden genoemd waarom deze uitspraak niet juist kàn zijn. Ik citeer:
Interessant is dat bij taal de evolutie van taalvormen voorafgaat en de aanzet geeft tot de evolutie van taalvermogens. Evolutie kijkt immers niet vooruit, zodat niet eerst taalorganen hebben kunnen ontstaan die vervolgens gebruikt gaan worden voor communicatie. Het is precies omgekeerd: er zullen eerst primitieve kreten moeten zijn, voordat er selectiedruk ontstaat op taalvermogens om complexere taalvormen te kunnen voortbrengen.

Tja, als je er van uitgaat dat de eerste mens slechts wat primitieve klanken of gebrom uitstootte, dan is het niet logisch dat er door blind toeval of natuurlijke selectie vanzelf betere spraakorganen ontstonden. Die zijn voor primitief gebrom niet perse nodig. Natuurlijke selectie kon ook geen betere spraakorganen selecteren of kiezen, want die waren er toen immers nog niet. Konklusie: evolutie zou dan stagneren en het zou bij primitief gebrom zijn gebleven.

Zijn er eigenlijk wel aanwijzingen in het fossielenverslag voor een geleidelijke ontwikkeling van onze spraakorganen? Ik citeer weer uit Kennislink:
Erg veel informatie geven deze fossielen ons niet, omdat de menselijke taalorganen uiterlijk niet heel veel zijn veranderd.
Hier wordt, zonder dat de schrijver het beseft, eerder het scheppingsconcept bevestigd. Dat gaat er immers van uit dat de Schepper de eerste mens, Adam, volmaakt en compleet met alle benodigde taalorganen heeft geschapen. ‒ Gen. 2: 19-23 (Adam gaf niet alleen alle dieren passende namen, maar maakte zelfs een fraai gedicht nadat Jehovah voor hem ook een vrouw had gemaakt.)

* Bron: https://www.nemokennislink.nl/publicaties/evolutie-kan-ook-oorsprong-van-taal-verklaren/

Meer recent (op 1 mei 2019) verscheen op New Scientist het artikel The origins of language discovered in music, mime and mimicry. Geeft dat sterkere argumenten voor de stelling dat ons taalvermogen door geleidelijke evolutie zou zijn ontstaan? Nee, ik citeer:
Laten we eerst eens kijken naar de timing. Gezien het gebrek aan hard bewijs, beweren sommige onderzoekers dat de taal 40.000 jaar geleden snel arriveerde, toen er een creatieve explosie van grotschilderingen en symbolische cultuur was, die het abstracte denken dat taal vereist aantoont. Deze verklaring was echter nooit helemaal overtuigend.

Wat betekent dit? Het lijkt er op dat men, ondanks dat in het fossielenverslag het bewijs ontbreekt voor een langzame geleidelijke ontwikkeling, men dan maar een kunstgreep heeft uitgehaald door te beweren dat de evolutie van de spraakorganen en onze hersenen dan wel ‘snel’ zal moeten hebben plaatsgevonden. Maar zonder ‘hard bewijs’ klinkt dat inderdaad niet ‘helemaal overtuigend’.

Op de site jw.org van Jehovah’s getuigen vond ik ook een interessant artikel over de oorsprong van onze talen. Daar wordt o.a. het volgende gezegd over het onderzoek van taalwetenschappers:
“Sommige wetenschappers veronderstellen bijvoorbeeld dat taalgroepen niet ineens zijn verschenen maar geleidelijk geëvolueerd zijn uit één ’oertaal’. Andere denken dat verschillende stamtalen onafhankelijk van elkaar zijn ontstaan en zich van eenvoudig gegrom tot complexe spraak hebben ontwikkeld. Door deze en andere tegenstrijdige theorieën zijn velen het eens met professor W.T. Fitch, die in zijn boek The Evolution of Language schreef: „We hebben nog geen volledig overtuigende antwoorden.”” Einde citaat.

Waar vinden we wèl een overtuigend antwoord?
Jehovah’s Getuigen geloven niet in blinde evolutie, d.w.z. zonder dat daar een Ontwerper bij te pas kwam. Maar ze zijn er wèl van overtuigd dat de Bijbel waar is. Hoewel de Bijbel geen wetenschappelijk leerboek is, is de inhoud ervan wetenschappelijk nauwkeurig. Omdat daarin de leeftijden en geboorten van belangrijke personen die vroeger hebben geleefd nauwkeurig worden vermeld, is het zelfs mogelijk om chronologisch helemaal terug te rekenen tot de eerste mens Adam.*

Beantwoordt de Bijbel ook onze vraag over het ontstaan van de tegenwoordige talen?
Kon de eerste mens Adam al spreken? En wat is er precies gebeurd toen mensen de toren van Babel probeerden te bouwen? Het uitgebreide artikel daarover “Babel- de oorsprong van onze talen.” kun je vinden door op onderstaande link te klikken:

https://www.jw.org/nl/publicaties/tijdschriften/wp20130901/babel-de-oorsprong-van-onze-talen/#?insight[search_id]=1bd33df1-dfc1-4b93-b1a5-040d383c0104&insight[search_result_index]=0

* De bijbel biedt een samenhangende geschiedenis die een methodische terugrekening tot het begin van de menselijke geschiedenis mogelijk maakt. In onderstaande chronologische tabel is het aantal verstreken jaren volgens de bijbel vermeld:

Aantal jaren van Adam tot Noach 1656
Aantal jaren van de Vloed tot Abraham 352
Aantal jaren van Abraham tot Mozes 425
Aantal jaren tussen Mozes en David 486
Aantal jaren van David tot Jezus 1105

Het voert mij nu te ver om dit allemaal uit te diepen, maar om aan te tonen dat deze informatie zeer nauwkeurig is vermeld ik hier toch wel de details over de bovenste regel van de tabel:

Van de schepping van Adam tot de Vloed. De 1656 jaar van deze tijdsperiode kan worden berekend aan de hand van Genesis 5:1-29 en 7:6, en kan worden ingedeeld zoals in onderstaande tabel staat aangegeven.

Van de schepping van Adam tot de geboorte van Seth 130 jaar
Vervolgens tot de geboorte van Enos 105 jaar
Tot de geboorte van Kenan 90 jaar
Tot de geboorte van Mahalaleël 70 jaar
Tot de geboorte van Jered 65 jaar
Tot de geboorte van Henoch 162 jaar
Tot de geboorte van Methusalah 65 jaar
Tot de geboorte van Lamech 187 jaar
Tot de geboorte van Noach 182 jaar
Tot de Vloed 600 jaar
Totaal 1.656 jaar

Konklusie: De mening van de moderne vooringenomen** wetenschappers komt duidelijk niet overeeen met wat de Bijbel leert. Nu gaat het dus om de vraag: Waarin stel je meer vertrouwen, in de gissingen van zogenaamde wetenschappers, die toegeven dat er geen bewijs voor hun theorieën is, of in de Bijbel waarover Jezus Christus zei: “Uw woord is waarheid”. ‒ Johannes 17:17

** Dat ze vooringenomen zijn blijkt onder meer uit mijn recent geschreven artikel “Vooringenomen wetenschappers” (van 25 april j.l.) Daaruit blijkt dat sommigen de mogelijkheid, dat er tòch een intelligente Schepper bij betrokken is, zelfs niet in overweging willen nemen.

Over gervanpoelgeest

gepensioneerd constructeur, natuurliefhebber
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.