Schoonheid in de natuur.

Het spiraalvormige patroon in schelpen.

In bovenstaande afbeelding heb ik als amateurfotograaf geprobeerd je wat van de schoonheid in de schepping te laten zien. Bovenaan een paar schelpen. Ze bevatten fraaie spiraalvormige patronen. Rechts een Nautilusschelp die door midden is gesneden zodat je hem ook van binnen kunt bekijken. Wat doet zo’n Nautilus die er in leeft? Naarmate de Nautilusschelp groter wordt bouwt hij er grotere kamers bij en sluit hij de kleine kamers af die hij niet langer nodig heeft. Zo vormde zich een prachtig spiraalvormig patroon. Ook de schelp in het midden heeft een fraai patroon met ribbels die de druk opnemen. Onderzoek heeft aangetoond dat deze ribbels en de schroefvorm bijna twee keer zoveel druk kan weerstaan dan eenvoudiger vormen zoals een cilinder of een bol. Het weekdier dat er in huist is dus goed beschermd. En dat zijn slechts twee voorbeelden uit de natuur. Wie heeft al deze patronen bedacht? In Prediker 3:4 lees je over God: “Alles heeft hij heel fraai gemaakt.” Hier volgen nog enkele andere dingen in de afbeelding om over na te denken:

Wolken.

Aan de blauwe hemel zie je enkele wolken. In Job 37:16 vraagt Elihu aan Job:

“Weet jij hoe de wolken kunnen zweven? Dat zijn de wonderwerken van hem die volmaakt is in kennis”. Wolken zijn heel mooi, maar de bijbel zegt ook: “Wie naar de wolken kijkt zal niet oogsten.” Of met andere woorden: “Kijk wat je vandaag kunt doen, al is het iets kleins, en doe het!”

De zee, het strand en de duinen.

Op het strand kun je je lekker ontspannen (of inspannen), maar realiseer jij je ook dat het zand en de duinen nog een ander doel dienen? God maakte de scheiding tussen water en land. Hij zegt:“Ik ben het die van het zand een grens voor de zee heeft gemaakt, een blijvend voorschrift waar ze niet aan voorbij kan gaan. Haar golven komen aanrollen maar kunnen niet verder.” (Jeremia 5:22)

Ook de zee werd genoemd. Onze planeet is bijzonder rijk aan water, en daarin verschilt ze van alle andere planeten in ons zonnestelsel. Ruim 70 procent van de aardbol is met water bedekt. Dat is niet toevallig. Het water van de oceanen is zo ontworpen dat daardoor het leven op een aantal opmerkelijke manieren in stand wordt gehouden. Zo heeft water het vermogen om warmte op te slaan. De oceanen dienen dus als een reusachtig warmtereservoir, waardoor het in de winter niet zo ijzig koud wordt. De meeste zuurstof wordt ook door algen in de zeeën geproduceerd.

Dat we in de zee ook voedsel en medicijnen kunnen vinden is ook algemeen bekend. Men heeft geprobeerd de economische waarde te bepalen van goederen en diensten die aan de oceanen ontleend zijn. Hoewel het onmogelijk is nauwkeurige conclusies te trekken, schatten geleerden dat bijna twee derde van de waarde van wat het globale ecosysteem oplevert, op rekening van de oceanen komt. Hierdoor wordt bevestigd dat de zeeën geschapen zijn met een doel: om het leven mogelijk te maken en in stand te houden. Het is dan ook heel passend dat de bijbel zegt dat mensen „overvloedige rijkdom uit de zee halen.” (Deuteronomium 33:19)

God is niet partijdig en bij hem is geen rassenonderscheid.

De afbeelding boven toont ook twee voorbeelden van vrouwelijk schoon. Die spreken eigenlijk voor zichzelf. Toch wil ik er graag nog een paar opmerkingen over maken. Rechts zit een gekleurde vrouw ontspannen in het zand. Voor de compositie liet ik haar in de richting van de opspringende ballerina te kijken. Maar ze heeft haar ogen gesloten: Ze geniet kennelijk van de zon en haar cocktail. Ik koos bewust voor haar als model, want er is tegenwoordig helaas nog vaak discriminatie wegens iemands huidskleur. Het rassenprobleem is nog steeds niet opgelost. Dat gaat de menselijke inspanningen te boven. Alleen onze Schepper, Jehovah God, is ertoe in staat. Gelukkig zal Jehovah, via zijn koninkrijk in handen van zijn Zoon, Jezus Christus, de aarde nu heel spoedig ontdoen van alle onrecht en van iedereen die zelfzuchtig discriminatie en haat bevordert, op raciaal gebied of anderszins (Daniël 2:44; Mattheüs 6:9, 10). Veel christenen hebben in het “onze vader” gebeden om Gods Koninkrijk zonder te weten wat het tot stand zal brengen: Dan zullen, door een volmaakt onderwijsprogramma onder het bestuur van Christus, alle rassen werkelijk verenigd worden. Intussen kun je opmerken dat degenen die Jehovah’s naam dragen er nu al beslist naar streven elkaar, ongeacht hun ras, lief te hebben.

Advertenties

Over gervanpoelgeest

gepensioneerd constructeur, natuurliefhebber
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.