Wetenschappers over het wonder van de levende cel.

Dit is niet de eerste keer dat ik het onderwerp onder de aandacht van mijn lezers breng. Vijf jaar geleden schreef ik al het volgende:
“Het is … lange tijd de droom van evolutionisten geweest om een super-eenvoudige eerste levende cel te ontdekken. Prachtig toch? Dan zou men er op kunnen wijzen dat de meer complexe cellen zich geleidelijk uit de eerste eenvoudige cel hebben ontwikkeld. Maar moleculaire biologie heeft hun droom in een nachtmerrie veranderd. De supereenvoudige cel blijkt helemaal niet te bestaan. Ook de meest eenvoudigste cel blijkt buitengewoon gecompliceerd te zijn. Michael Denton, arts, geneticus, auteur van drie wetenschapboeken en specialist in de moleculaire biologie, toonde alsvolgt aan dat de droom op louter fantasie berustte:
„De moleculaire biologie heeft getoond dat zelfs de eenvoudigste van alle levende systemen die thans op aarde bestaan, eencellige bacteriën, uitermate ingewikkelde objecten zijn. Hoewel de kleinste eencellige bacteriën ongelofelijk klein zijn en minder dan 10 tot de -12e macht gram wegen, is elk daarvan in feite een tot microformaat teruggebrachte fabriek die duizenden ingenieus ontworpen stukjes complexe moleculaire machinerie bevat, bestaande uit in totaal zo’n honderd miljard atomen, veel gecompliceerder dan welke door de mens gebouwde machine maar ook en absoluut ongeëvenaard in de niet-levende wereld.
De moleculaire biologie heeft ook getoond dat het basisontwerp van het celsysteem in hoofdzaak hetzelfde is in alle levende organismen op aarde, van bacteriën tot zoogdieren. In alle organismen is de rol van DNA, mRNA en eiwitten gelijk. De betekenis van de genetische code is ook vrijwel identiek in alle cellen. De grootte, structuur en deelontwerpen van de eiwitvormende machinerie zijn nagenoeg in alle cellen gelijk. In termen van fundamenteel biochemisch ontwerp kan daarom geen enkel levend systeem worden bezien als een primitieve vorm of een prototype van welk ander systeem maar ook, noch bestaat er ook maar de geringste empirische aanduiding voor een evolutionaire opeenvolging onder al de ongelofelijk gevarieerde cellen op aarde.” ─. Ibid., blz. 250. (Einde citaat)

Pogingen om het wonder van de levende cel te visualiseren.
Let wel! De cellen waarover Denton het in bovenstaande aanhaling heeft zijn nog maar de eenvoudigste cellen: die van eencellige bacteriën. De 37 triljoen* cellen waaruit ons eigen menselijk lichaam is opgebouwd zijn natuurlijk nog veel complexer. Hoe complex ze zijn wordt onder andere duidelijk gemaakt in de beelden die David Bolinsky in een TED-toespraak laat zien. Je ziet hem op onderstaande foto bezig.

Foto 1. David Bolinsky tijdens zijn TED-toespraak.

David Bolinsky is een begenadigd medische animator. Hij werd door Robert Lue van de faculteit moleculaire en cellulaire biologie van de Universiteit van Harvard gebeld met de vraag of hij en zijn team er iets voor voelden om de processen die zich in de menselijke cel afspelen, voor studenten in de micro biologie te visualiseren. Daardoor zou het leerproces voor hen aantrekkelijker worden. David ging daar graag op in en laat in zijn TED-toespraak nu enkele van de tot nu toe bereikte resultaten aan ons zien. De videoVisualizing the wonder of a living cell” duurt 6:42 , is nederlands ondertiteld en hieronder vind je de link:
https://www.ted.com/talks/david_bolinsky_animates_a_cell#t-98556

Human Cell Atlas-project: Een lijst met alle celtypes van het menselijk lichaam.
Eenmaal ontwikkeld wordt het menselijke lichaam samengesteld uit vele verschillende typen cellen. Maar we weten nog steeds niet echt waar we van gemaakt zijn. Op 14 april 2003 werd er wel aangekondigd dat nu 99% van het menselijke genoom met een nauwkeurigheid van 99,99% bekend was, maar we kunnen nog steeds niet alle soorten cellen in ons lichaam opnoemen.
Alles wat we doen, van bewegen tot denken, voedsel verwerken tot slapen, hangt af van een groot aantal verschillende cellen: schijfachtige rode bloedcellen, spichtige zenuwcellen, uitgerekte cellen die onze spieren maken, de lijst gaat maar door. Deze gespecialiseerde eenheden komen samen om onze weefsels en organen te vormen en maken ons tot de complexe organismen die we zijn. En toch zijn er op dit terrein nog steeds veel mysteries.
Nu gaat men voor het eerst een uitgebreide inventarisatie te maken – een doel dat net zo ambitieus is als het Human Genome Project dat ons DNA heeft gedecodeerd. Het Human Cell Atlas-project heeft als doel elk type cel dat we bezitten te identificeren en te lokaliseren. Net zoals de eerste atlassen onze kijk op de wereld veranderden en uitbreidden, zo zal deze atlas ons begrip van het lichaam doen toenemen. De eerste resultaten laten al zien hoe dit ons kan helpen onze weg te vinden in gezonde lichamen, om nog maar te zwijgen van het vinden van routes naar nieuwe behandelingen voor aandoeningen zoals kanker die optreden wanneer cellen slecht worden.

*Aantal cellen: Hoewel andere bronnen andere getallen noemen heb ik deze meest recente Bron aangehouden: https://www.newscientist.com/article/mg24032050-100-37-trillion-pieces-of-you-the-plan-to-map-the-entire-human-body/

Foto 2. Michael Denton tijdens een interview.

Interview met Michael Denton voor een blad voor (biologie?-) studenten.
Bij de voorbereiding van dit artikel vond ik ook nog een interessant interview** met de eerder geciteerde Michael Denton. Hij is evolutionist, maar op een bijzondere manier. Hij gelooft namelijk niet in Darwin’s theorie dat alles toevallig, dus zonder begeleiding, zou zijn ontstaan, maar wèl dat er ontwerp aan ten grondslag ligt. Ik citeer uit zijn antwoord op vraag 13: “Ja, ik schreef Evolutie: een theorie in crisis, vooral om te laten zien dat het darwinisme geen samenhangende en overtuigende verklaring kan bieden voor de oorsprong of evolutie van het leven. En ik schreef Nature’s Destiny en ik werk nu met Microcosm om te laten zien dat het fitheidsparadigma dit falen voorspelt, omdat belangrijke elementen van het ontwerp van het leven vanaf het begin zelf in de natuur zijn ingebouwd”. Sterker nog: Denton gelooft dat heel veel zaken in het universum juist ontworpen zijn met het oog op menselijk leven. In het interview noemt hij heel wat dingen in de natuur die hij heeft onderzocht en hem daar van overtuigd hebben.

Ik denk dan: Dus er is wèl ontwerp, Denton? (Veel andere evolutiewetenschappers ontkennen dat) Dan heb jij nog maar één stapje verder in je gedachtegang te gaan. Want als er overal in de natuur ‘elementen van het ontwerp van het leven zijn ingebouwd’, dan moet er toch ook een Ontwerper zijn geweest die de ontwerpen heeft bedacht en gerealiseerd? Typisch toch dat dat voor veel wetenschappers net een stapje te ver is.

Geloof jij in God? Zo ja, zie je dan bewijzen voor zijn bestaan? Overal om ons heen kunnen we bewijzen zien dat er een Schepper is die wijs, machtig en liefdevol is. Ik las daarover een interessante gedachte in Paulus’ brief aan de christenen in Rome. Paulus beredeneert:
„Zijn [Gods] onzichtbare hoedanigheden worden van de schepping der wereld af duidelijk gezien, omdat ze worden waargenomen door middel van de dingen die gemaakt zijn, ja, zijn eeuwige kracht en Godheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn” (Romeinen 1:20).
Gods eigenschappen zijn dus te herkennen in wat hij heeft gemaakt. Alles duidt op intelligent ontwerp, maar men wil blijkbaar geen rekenschap afleggen aan de Almachtige God die ons heeft gemaakt. Het is alsof de pop tegen de poppenmaker, die hem heeft gemaakt, zegt: “Ga weg, ik weiger te erkennen dat ik door jou ben gemaakt!”

Nog veel te ontdekken in de natuur.
De student die Denton interviewt** vraagt hem tenslotte in vraag 18 ook of hij de studenten nog tips voor een succesvolle carrière in de wetenschap kan geven. Denton merkt dan op: “Er valt nog veel meer te ontdekken, vooral in de biologie. Biologie zit vol met mysteries. Hoe wordt de architectuur van cellen gegenereerd? Hoe ontstaat gevoel in het brein? Wat is de algemene organisatie van het genoom? De vragen zijn eindeloos. We staan eigenlijk pas aan het begin van de reis naar het mysterie van het leven. De natuur stelt nooit teleur. Hoe meer je bestudeert, hoe dieper je sondeert, hoe meer voldoening je krijgt”.

** Het complete (lange) interview met Denton kun je lezen op:
https://successfulstudent.org/dr-michael-denton-interview/

Over gervanpoelgeest

gepensioneerd constructeur, natuurliefhebber
Dit bericht werd geplaatst in Eencellige organismen, Evolutie, Intelligent Design, Menselijk lichaam, Natuur, Onderwijs over Intelligent Design, Wetenschap en getagged met , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.