Hij werd als eerste geschapen door de schepper.

Dit verhaal gaat over Jezus Christus. In mijn vorige column vertelde ik je hoe hij met zijn illustratie van de mussen zijn volgelingen duidelijk maakte dat ze in Gods ogen belangrijk waren. Jezus zei daarover: ‘Zijn twee mussen niet te koop voor een klein muntje? Toch zal er niet één musje op de grond vallen zonder dat jullie Vader het opmerkt …. Wees dus niet bang: jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen’. Ik stelde ook dat ‘Jezus Christus de Schepper beter kent dan wie maar ook’. Als jij, die dit leest, je Schepper ook beter wilt leren kennen dan moet je vooral verder lezen, want van Jezus kun je veel over zijn hemelse Vader, de Schepper leren.

Hij werd en wordt niet altijd begrepen.
Jezus heeft, toen hij als mens op aarde verbleef, een onuitwisbare indruk achtergelaten. Niet alleen is onze jaartelling op hem gebaseerd (we spreken dan van zoveel jaren vóór of na Christus), maar hij heeft in slechts drie-en-een-halfjaar de mensen ook een hoopvolle boodschap voor de toekomst gegeven. Toch bestaan er ook nog veel misverstanden over Jezus. Er zijn bijvoorbeeld mensen die denken dat God zelf in de persoon van Jezus naar de aarde kwam. Aanhangers van de drie-eenheidsleer beweren ook dat Jezus gelijke macht zou hebben als de Vader, maar Jezus heeft zelf nooit beweerd gelijk aan God te zijn. Wel dat hij de zoon van God was en door zijn Vader naar de aarde was gezonden. In Johannes 8:27-29 legt hij dit aan zijn toehoorders uit: ’Trouwens, hij die mij heeft gestuurd, is betrouwbaar en ik maak aan de wereld bekend wat ik van hem heb gehoord.’ Ze begrepen niet dat hij het over de Vader had. Jezus zei verder: ‘Nadat jullie de Mensenzoon opgeheven hebben, zullen jullie weten dat ik het ben en dat ik niets uit mezelf doe. Maar ik vertel wat de Vader mij heeft geleerd. En hij die me heeft gestuurd, is met mij. Hij heeft me niet aan mezelf overgelaten, omdat ik altijd doe wat hij wil’. Daaruit blijkt duidelijk dat Jezus niet dezelfde persoon is als de Vader, Jehovah God, en ook niet dezelfde macht heeft, maar ondergeschikt is aan Hem.

Waaruit blijkt dat Jezus heeft bestaan vóórdat hij naar de aarde kwam?
Het leven van de persoon die als Jezus Christus bekend kwam te staan, begon namelijk niet hier op aarde. Jezus zelf sprak over zijn voormenselijk bestaan in de hemel. In Johannes 8: 42 zegt Jezus: “Als God jullie Vader was , zouden jullie mij liefhebben, want ik ben bij God vandaan gekomen en ik ben hier. Ik ben niet uit mezelf gekomen, maar hij heeft me gestuurd.” In Johannes 8: 58 zegt Jezus: “Echt, ik verzeker jullie: voordat Abraham werd geboren, was ik er al.” Dat verbaasde hen, want Abraham was reeds lang geleden gestorven.

Voordien onder een andere naam bekend.
Uit Johannes 1:1, 2 blijkt welke naam degene die Jezus werd, in de hemel droeg. Daar staat:
„In het begin was het Woord [Gr.: Loʹgos], en het Woord was bij God, en het Woord was een god [„was goddelijk”, AT; Mo; of: „van goddelijke natuur”, Böhmer; Stage]. Deze was in het begin bij God.”

Wat leert dit ons nog meer? Ten eerste: uit de uitdrukking ‘het Woord was bij God’ kun je al opmaken dat er twee verschillende personen waren. Ten tweede: Merk op dat in de zinsnede ‘het Woord was een god’ het woord god niet met een hoofdletter is geschreven. Wanneer echter de Vader of Schepper wordt bedoeld wordt ‘God’ wel met een hoofdletter geschreven.
Aangezien de ware God Jehovah eeuwig is en geen begin heeft gehad (Psalm 90:2; Openb. 15:3), moet de mededeling dat het Woord vanaf „het begin” bij God was, hier betrekking hebben op het begin van Jehovah’s scheppingswerken. Dit wordt bevestigd door andere teksten die Jezus identificeren als „het begin van de schepping door God” (Openbaringen 1:1; 3:14). In Kolossenzen 1:15-17 wordt Jezus „de eerstgeborene van heel de schepping”genoemd. (Zie Afb. 1 )

Afb. 1 Kolossenzen 1:15-17

De eerste konklusie die we kunnen trekken: De bijbel zelf identificeert dus het Woord (Jezus in zijn voormenselijk bestaan) als Gods eerste schepping, zijn eerstgeboren Zoon. Logischerwijs richtte Jehovah zich tot deze eerstgeboren Zoon toen hij zei: „Laten wij de mens maken naar ons beeld, overeenkomstig onze gelijkenis” (Genesis 1:26). Dat betekent dat wij mensen ook eigenschappen hebben gekregen (zoals liefde, wijsheid, rechtvaardigheid en macht) die God in volledige mate heeft.

Hoelang was Jezus al in de hemel bij zijn vader voordat hij naar de aarde kwam?
Als de schattingen van hedendaagse wetenschappers betreffende de ouderdom van het stoffelijke universum ook maar enigszins correct zijn, dateert Jezus’ bestaan als geestelijk schepsel al van miljarden jaren vóór de schepping van de eerste mens. (Vergelijk Micha 5:2.) Van de diensten van deze eerstgeboren geestenzoon maakte zijn Vader gebruik bij de schepping van alle andere dingen (Johannes 1:3 Kolossenzen 1:16-17). Je zou kunnen zeggen dat Jehovah de Architect was en Jezus het Woord of de uitvoerder. Ook werden er na het Woord nog talrijke andere geestenzonen geschapen, zoals de engelen, cherubs en serafs, maar Jezus werd dus als eerste geschapen. Hij en zijn Vader, de Schepper, hebben dus lange tijd samengewerkt en hebben elkaar daardoor goed leren kennen.

Hoe was het tijdens Jezus voormenselijk bestaan?
Zegt de bijbel daar ook iets over? Ja, Wat de Bijbel over het Woord zegt, vertoont een opmerkelijke overeenkomst met de beschrijving in Spreuken 8:22-31. In dit schriftgedeelte wordt de wijsheid gepersonifieerd, voorgesteld alsof ze kan spreken en handelen (Spreuken 8:1). Veel schrijvers uit de eerste eeuwen van de gewone tijdrekening die beleden christen te zijn, waren van mening dat dit schriftgedeelte symbolisch moest worden opgevat en betrekking had op Gods Zoon in zijn voormenselijk bestaan. Hieronder kun je zelf bekijken hoe mooi het in Spreuken 8:22-31 staat:

Afb. 2 Spreuken 8:22-31

Let vooral eens op vers 22 waar deze Zoon van Jehovah zegt: “Jehovah bracht mij voort als het begin van zijn weg, het eerste van zijn werken van lang geleden”. Of op vers 30 waar de Zoon zegt dat hij bij de schepping van de aarde ’als een meesterwerker naast’ Jehovah was. Volgens vers 31 was Jezus toen ook al ‘bijzonder gesteld op de mensen’.

Zijn innemende persoonlijkheid. Maakte gebruik van bovennatuurlijke kracht.

Dat hij ‘bijzonder gesteld was op de mensen’ heeft hij tijdens zijn verblijf op aarde ook meerdere keren getoond. Hij was lief voor mensen, aanspreekbaar, had belangstelling voor iedereen, ook voor kinderen, hij genas allerlei ziekten en was zeer begaan met mensen. Een voorbeeld hiervan was toen hij zijn eerste wonder verrichte: Toen tijdens een bruiloft de wijn opraakte (misschien waren er meer gasten gekomen dan werd verwacht) en de gastheer daardoor in verlegenheid dreigde te geraken, veranderde hij water in kostelijke wijn. (Afb. 3)

Afb. 3 Tijdens de bruiloft in Kana veranderde Jezus water in wijn.

Net als zijn hemelse Vader was hij ook bijzonder gul, want de totale inhoud van de waterkruiken die hij in wijn veranderde bedroeg maar liefst 380 liter. Dat wonder maakte meteen al duidelijk dat Jezus geen gewoon mens was, maar dat hij, als hij dat nodig vond, kon beschikken over goddelijke kracht. Later bracht hij, toen hij tijdens een reis in een boot in slaap was gevallen en zijn discipelen hem wakker maakten omdat er een storm was opgestoken, zelfs de golven en de storm weer tot bedaren.

Besluit en samenvatting.
Tot zover enkele bijzonderheden over Jezus Christus. Ze bewijzen dat Jezus volgens de Bijbel voordat hij naar de aarde werd uitgezonden ook reeds in de hemel leefde en een belangrijk aandeel had bij het scheppen van ‘alle andere dingen’. Ik vond het fijn om jou, die dit las, daar het een en ander over te vertellen.
Als je nog meer over hem wilt weten en hem nog beter wilt leren kennen, dan kun je ook uitstekend terecht op onderstaande site waar je gratis online het boek “Jezus: De weg, de waarheid, het leven” kunt lezen. (Ga daarvoor naar jw.org < Publicaties < Boeken)

Afb. 4 Cover van het boek “Jezus: De weg, de waarheid, het leven”

Je kunt je het boek zelfs laten voorlezen (Klik daarvoor, als je in de inhoudsregister een hoofdstuk hebt uitgekozen, op het kleine driehoekje bovenaan de pagina) Door elke dag slechts één hoofdstuk te lezen zul je heel vertrouwd worden met deze door de Schepper naar de aarde gezonden unieke persoon: Jezus Christus. Ook zal dan geleidelijk je vertrouwen op een betere toekomst onder zijn bestuur worden opgebouwd. Veel christenen bidden in het modelgebed, dat ook wel het “Onze Vader” wordt genoemd, namelijk: “Uw Koninkrijk kome, uw wil geschiede” Dat gebed zal dan verhoord worden.

Advertenties

Over gervanpoelgeest

gepensioneerd constructeur, natuurliefhebber
Dit bericht werd geplaatst in Geschiedenis, Uncategorized en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.