Is de bewering dat er geen Schepper is gebaseerd op logica?

Veel mensen geloven niet in God en hangen geen religie aan. Ze hebben de vraag of God bestaat misschien niet eens onderzocht, maar ze vinden het een aantrekkelijk idee dat ze vrij zijn om te doen wat ze willen. Voor mij is het daarentegen volkomen duidelijk dat er een God en Schepper bestaat en in deze blog heb ik al veel opmerkelijke gevallen van zijn meesterlijke ontwerpen in de natuur belicht. Als je in de zoekmachine rechtsboven de woorden ‘intelligent ontwerp’ intypt zul je heel wat opmerkelijke voorbeelden vinden, zoals dat van een ‘glasspons’, genaamd ‘het Venusmandje’. Een spons is een van de laagste diersoorten; zonder organen, zonder brein. Toch is het Venusmandje een superieur architect die zijn huisje bouwt van onbreekbare glasvezels. Ik heb recent weer een paar mooie detailfoto’s gevonden die de wonderlijk geweven structuur van deze kokervormige spons tonen. Wist je ook dat kleine garnalen als larve via de gaatjes binnenkomen en dan vaak in zo’n Venusmandje opgroeien en blijven wonen, beschermd tegen hun aanvallers? Foto 1 en 2.

Maar na dit kleine uitstapje keer ik nu weer terug naar het hoofdthema, namelijk de vraag: “Is het ook logisch om in een Schepper te geloven?” en een daaraan verwante vraag is: “Is het leven geschapen of toevallig ontstaan?”

Foto 3 Voormalig atheist Antony Flew veranderde van mening.

Als je de antwoorden op die vragen via de wetenschap wilt vinden, kun je gemakkelijk verdwalen in de hoeveelheid informatie en je ziet dan al gauw “door de bomen het bos niet meer”. (Toch gebeurt het overigens wel dat ook ongelovige wetenschappers later door gedegen onderzoek van gedachte veranderen en gelovig worden. Lees er mijn artikel over Anthony Flew nog maar eens op na. Deze geleerde vertelt in zijn boek (zie Foto 3) ook wat hem van gedachte deed veranderen. Waarom was hij van mening veranderd? Hij had zich verdiept in het DNA. Maar er was meer. Er bestaan in ons universum constante en precieze natuurwetten, bijvoorbeeld de zwaartekracht en het elektromagnetisme. Die natuurwetten bepalen de ontwikkeling van het heelal. De waarden van de fysische constanten van die natuurwetten lijken zo precies op elkaar afgesteld dat hun combinatie schijnbaar onvoorstelbaar onwaarschijnlijk is. Dat ‘antropisch principe’ maakt het ontstaan van het menselijke leven mogelijk en roept als vanzelf het denkbeeld van de schepping door een oneindig intelligente ontwerper op, aldus Flew in zijn laatste boek.)

Het logische antwoord
Ik denk zelf dat het antwoord op de in de inleiding genoemde vragen eigenlijk heel eenvoudig is. Ik schreef het al vaker: als er sprake van intelligent ontwerp is, dan moet er ook een ontwerper zijn. Maar ik las onlangs ook een artikel waarin alsvolgt logisch werd geredeneerd: “Kan een gebouw uit niets ontstaan? Nee, iemand heeft het gebouwd. Levende dingen zijn nog veel complexer dan een gebouw. De eenvoudigste levende cellen zijn zelfs nog veel complexer dan welk huis maar ook, omdat ze iets kunnen dat geen huis kan: kopieën van zichzelf maken. Deze cellen kunnen de informatie opslaan en kopiëren die ze nodig hebben om zich te reproduceren. Waar komt het ontwerp van levende cellen vandaan? De Bijbel zegt: ‘Natuurlijk wordt elk huis door iemand gebouwd, maar degene die alles heeft gebouwd, is God’ (Hebr. 3:4).” Einde citaat.
Ja, dat is volgens mij een logische redenatie. Hoe complexer iets is gemaakt des te meer je moet uitgaan van een intelligente ontwerper! Mijn eigen ervaring is ook, dat wanneer iemand onbevooroordeeld de Bijbel nader onderzoekt, hij zal merken dat het niet alleen een logisch boek is, maar ook een boek dat ons goede hoop voor de toekomst biedt: zekerheid en een gelukkig leven in een vredige wereld die bestuurd zal worden door een rechtvaardige regering. (2Petr. 3:13)

Foto 3. De bijbel is Gods woord, Zijn brief aan ons.

Waarom je de beloften in de Bijbel kunt vertrouwen.
Jehovah, de Schepper, is de auteur van de Bijbel. Hij heeft eerlijke mannen uitgezocht en geïnspireerd om zijn gedachten daarin te verwoorden. Hij was ook zo liefdevol om Jezus, waarvan Hij heel veel hield, vanuit de hemel naar de aarde te zenden. Jezus bewees door de vele wonderen die hij verrichte dat hij werkelijk door God gezonden was. En let eens op wat Jezus over Gods Woord zei : “Uw woord is waarheid.” (Joh. 17:17) Je kunt er dus op vertrouwen dat alles wat in de bijbel staat ook werkelijk waar is. Dus ook dat wat Paulus aan zijn vriend Titus schrijft en alle gelovige christenen hoop op een prachtige toekomst biedt. Hij begint zijn brief alsvolgt: “Van Paulus, een slaaf van God en een apostel van Jezus Christus met het geloof van Gods uitverkorenen en een nauwkeurige kennis van de waarheid. Die waarheid omvat toewijding aan God en is gebaseerd op de hoop op het eeuwige leven dat God, die niet kan liegen, lang geleden heeft beloofd.” (Titus 1:1 en 2)
Nauwkeurige kennis verkrijgen.
De ware God Jehovah heeft nu ook een “volk voor zijn naam”: Jehovah’s Getuigen. (Handelingen 15:14) Ze zijn een wereldwijde gemeenschap van mannen en vrouwen van alle leeftijden en ethnische achtergronden. Ze doen hun best om hun medemensen er van te overtuigen dat hun God Jehovah een liefdevolle God is, die graag wil dat mensen weer in een goede verhouding met hem komen en hem uit liefde gaan aanbidden. Ze geven je gratis een bijbelcursus. Dat is belangrijk want misschien heb je uit de hiervoor aangehaalde woorden van Paulus ook opgemerkt dat het niet gaat om oppervlakkige kennis, maar om ‘nauwkeurige kennis van de waarheid’. Als je je Schepper Jehovah God ook beter wilt leren kennen en wilt weten wat hij in de toekomst voor zijn trouwe aanbidders in petto heeft, dan raad ik je aan om op onderstaande site van Jehovah’s Getuigen de brochure “God heeft goed nieuws voor ons!” te downloaden en te lezen.
https://www.jw.org/nl/publicaties/boeken/?start=36

Over gervanpoelgeest

gepensioneerd constructeur, natuurliefhebber
Dit bericht werd geplaatst in Intelligent Design, Natuur, Onderwijs over Intelligent Design, Universum, Zeedieren en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.