De ijsvogel (engels: Kingfisher)

IJsvogels nestelen liefst langs langzaam stromende beken. In mindere mate wordt ook bij stilstaande, visrijke wateren genesteld. Ze komen voor bij meren, moeras, oevers, park en tuin, plassen, rietland en ruigte, rivieren en vennen. IJsvogels bouwen andere nesten dan de meeste vogels. Sommige maken een nest in een holte aan het eind van een tunnel die ze bijvoorbeeld in een oeverwal hebben uitgegraven. Andere geven de voorkeur aan een konijnenhol of een gat in een boom. Voor een ondergronds nesthol graaft de ijsvogel een gang van soms wel een meter lang in een steile oeverwand of in stevige wortelkluiten van omgevallen bomen.
IJsvogels duiken in helder, liefst stromend water naar bij voorkeur kleine visjes maar ook naar waterinsecten. IJsvogels stellen prijs op enkele bomen of struiken langs de oever, bij wijze van uitvalsbasis. Ze zitten dan vaak stil op een laaghangende tak boven het water te loeren naar visjes. IJsvogels duiken in het water om hun prooi te pakken. Foto 1.

ijsvogel8
Vrouwtjes kunnen worden herkend aan een oranje kleur van de onderste snavel. Bij mannetjes is de snavel geheel zwart. Ze komen overal in Europa voor waar visrijk, zoet en omsloten water voorhanden is dat niet (overal) bevriest in de winter. De populatiegrootte is erg groot en men maakt zich dus nog geen zorgen over deze soort. Op de lijst van bedreigde vogels staat hij dan ook in de rubriek ‘Least Concern’.

Kijk goed naar de vogels in de lucht!
De sierlijkheid en schoonheid van de ijsvogel zijn een verbazingwekkend voorbeeld van intelligent ontwerp. Wanneer we dit mooie dier in de natuur observeren is dat een lust voor het oog en het oor. Bovendien vergroot het onze waardering en liefde voor de geweldige Schepper ervan, Jehovah God. Jezus Christus was iemand die de natuur goed observeerde. Vaak verwerkte hij zijn waarnemingen in weldoordachte illustraties waarmee hij tegelijk ook Gods eigenschap liefde benadrukte. Hij zei bijvoorbeeld: „Kijk goed naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en oogsten niet, en ze leggen geen voorraden aan in schuren, en toch geeft jullie hemelse Vader ze te eten. Zijn jullie niet meer waard dan vogels?” (Mattheüs 6:26 Nieuwewereldvertaling) Wat een ontroerende les over de liefde die God voor zijn menselijke schepping heeft! Hij nodigt jou en mij uit om zijn vriend te worden en een hechte band met hem te ontwikkelen. In Psalm 25:14 staat: “Wie ontzag hebben voor Jehovah krijgen een hechte vriendschap met hem en hij maakt ze vertrouwd met zijn verbond.” Lees ook Jakobus 4:8.
ijsvogeljpg

Over gervanpoelgeest

gepensioneerd constructeur, natuurliefhebber
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .