Zal de grootste radiotelescoop ter wereld (gebouwd in China) buitenaards leven ontdekken?

Deze week was er opvallend nieuws op het gebied van radio-telescopen. Het blad NRC plaatste een foto waarbij het onderschrift luidde: “de grootste radio-telescoop ter wereld voor onderzoek naar buitenaards leven.”
De Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope, oftewel FAST, is inderdaad een reus onder de radio-telescopen. Hij werd vanaf 2011 in een natuurlijk dal in de chinese provincie Guizhou gebouwd en heeft een diameter van 500 m. Ter vergelijking: De nederlandse radiotelescoop in Dwingelo heeft een diameter van 25 m. De FAST in China heeft ook een zeer bijzondere constructie waarover “De Ingenieur” destijds al berichtte. Voor technici is dit een verdraaid interessant project. Het bijzondere in het ontwerp zit hem ook hierin dat de paraboolvormige spiegel geen vaste vorm heeft, maar dat de panelen kunnen bewegen waardoor de schotel zich naar verschillende delen van de hemel kan richten. Het principe werd eerder bij de radiotelescoop Arecibo in Porto Rico toegepast, maar die heeft ‘slechts’ een diameter van 350 m. en de ontvanger staat daar gefixeerd. Bij telescoop FAST kan de ontvanger wel bewegen en kunnen extreem zwakke signalen uit de ruimte worden opgevangen. Men kan daarmee nu maar liefst een afstand van 1000 lichtjaren ver in de ruimte kijken. De bouw heeft ruim vijf jaar geduurd en deze week werden de eerste resultaten van deze enorme radiotelescoop via het NOS-nieuwsprogramma op TV * bekendgemaakt. Mijn nieuwsgierigheid was meteen gewekt en ik denk dat jij ook graag wilt weten wat ik er zoal over heb gevonden. Allereerst ter illustratie deze mooie technische tekening.

Afb. 1. Deze week kwamen de eerste resultaten in het nieuws. Maar nog geen ET.


Nog geen ET, slechts ‘pulsars’.
Vanuit technisch oogpunt bekeken is dit natuurlijk een geweldig prestigieus project. Dat staat buiten kijf. De bouwkosten werden, door de natuurlijke uitholling of dal ter plekke, ‘relatief goedkoop’ genoemd, maar bedroegen desondanks bijna honderd miljoen euro (zevenhonderd miljoen yuan). Ik denk dan wel: Met dat bedrag had in China ook heel wat kunnen worden gedaan om de leefomstandigheden voor de arme plattelandsbevolking te verbeteren.
China wilde zich kennelijk met dit project op wetenschappelijk en astronomisch gebied op de wereldkaart zetten. Dat is met de bouw ook inderdaad gelukt, maar of daarna ook het doel zal worden bereikt om ‘het eerste land te worden dat buitenaards leven of aliens heeft ontdekt’, daarover heb ik toch mijn twijfels. Ik meen dat onze aarde vanwege de hoeveelheid water, de atmosfeer rondom en het leven erop echt uniek is onder alle planeten. En tientallen jaren ET-onderzoek hebben tot nu toe nog steeds niets opgeleverd. De chinese mevrouw Zhang Haiyan die in het NOS-bericht daar naar wordt gevraagd (zij kreeg trouwens haar opleiding in nederland en mag nu haar ervaring bij de FAST-telescoop toepassen) kan ook nog geen resultaten die op leven duiden melden. Wel zijn er zes pulsars ontdekt (dat zijn overblijfselen van grote sterren). Ze hoopt dat, als er in de toekomst wel levenstekens uit de ruimte zullen komen, zij die dan samen met de amerikaanse astronoom Carl Heiles zal kunnen bestuderen. Aan Seth Shostak, directeur van het SETI Instituut werd eens de vraag gesteld: “Als er nu inderdaad een planeet wordt gevonden die dichtbij staat, moet er dan een missie komen?” Hij antwoordde: “het zou hoe dan ook een sensatie zijn”…en “Ik ben er van overtuigd dat zoiets serieus besproken wordt, maar echt praktisch is het niet. Zelfs met onze beste raketten doen we bijna 10 miljoen jaar over een afstand van 50 lichtjaar. Het lijkt me eerlijk gezegd beter om te communiceren via signalen.”

Levenstekens die over het hoofd worden gezien.
Het ontdekken van het universum is natuurlijk een goede zaak, maar de hele zoektocht naar levenstekens van E.T. is wat mij betreft overbodig. Overbodig? Jazeker, want dat er wel degelijk buitenaards leven bestaat is voor mensen die de bijbel kennen allang geen geheim meer en in de bijbel kun jij er ook alles over lezen. Daarin wordt, naast de Almachtige God Jehovah en zijn weer tot hemels leven opgewekte zoon Jezus Christus, ook nog van miljoenen onzichtbare engelen melding gemaakt. God vraagt bijvoorbeeld aan Job: “Waar was jij toen ik de fundamenten van de aarde legde? Vertel het mij, als je denkt dat je het begrijpt. Wie heeft haar afmetingen bepaald? Weet jij dat soms? En wie heeft het meetlint over haar gespannen? Waarop zijn haar voetstukken gelegd of wie heeft haar hoeksteen geplaatst toen de morgensterren samen juichten van vreugde en alle zonen van God (d.w.z. alle geestenzonen of engelen) uitbundig jubelden?” ~ Job 38:4-7. In Openb. 22:16 noemt Jezus zichzelf ‘de heldere morgenster’. Met ‘de morgensterren’ in het Bijbelboek Job worden dus geen letterlijke sterren bedoeld, maar eveneens geestelijke schepselen. Ik vertelde al eerder dat Jehovah’s engelen over ongekende krachten kunnen beschikken. Dat moest de Assyrische koning Sanherib in de dagen van koning Hizkia tot zijn spijt ervaren. Eén engel doodde in slechts één nacht zijn totale leger van 185.000 soldaten, zodat hij onverrichter zake weer naar huis moest vertrekken. Je kunt er dus beter maar wel rekening mee houden dat engelen bestaan, ook al zie je ze nu niet. ~2 Kon. 19:35

Waar en authentiek.
In mijn vorige verhaal kon je lezen dat een wetenschapper als Galileo Galilei wel in de God van de bijbel geloofde. Ook ik zelf geloof dat wat in de bijbel staat waar is. Zo hebben wetenschappers pas kort geleden bewijzen gevonden dat het universum een begin heeft gehad. Maar al 3500 jaar geleden werd het eerste vers van de Bijbel opgeschreven en daarin staat: „In het begin schiep God de hemel en de aarde.”
Je kunt de bijbel ook vertrouwen omdat hij volkomen authentiek is. Niemand heeft de authenticiteit van de bijbel ooit met succes bestreden. De vermaarde geleerde Sir Isaac Newton zei eens: „Ik ontdek meer overtuigende kentekenen van authenticiteit in de bijbel dan in welke profane geschiedenis maar ook.” Hier is geen sprake van vervalsing zoals bij de „dagboeken” van Hitler! En hoe laat de bijbel zich met andere oude geschriften vergelijken? The Bible From the Beginning zegt: „Wat het aantal oude HSS. [handschriften] betreft waardoor een geschrift wordt bevestigd, en het aantal jaren die er waren verstreken tussen de oorspronkelijke en de ter bevestiging dienende HSS., steekt de bijbel uitgesproken gunstig af bij klassieke geschriften [die van Homerus, Plato en anderen]. . . . Vergeleken bij de bijbelse HSS. zijn er over de hele linie slechts een handjevol klassieke HSS. Geen enkel oud boek wordt zo goed bevestigd als de bijbel.” Alles aan de bijbel duidt erop dat hij volkomen echt is. De zonder bijbel opgevoede chinezen en andere atheïstische wetenschappers zouden er dan ook goed aan doen dit door god geïnspireerde boek eveneens serieus te onderzoeken. Maar zij blijven blijkbaar liever hun leven lang naar aliens van andere planeten zoeken. Ook weten ze, door een beroep te doen op de fantasie van het door geestelijken onwetend gehouden publiek, toch nog steeds geld voor hun kostbare ET-onderzoek bijeen te verzamelen. En de mensen in de derde wereld lijden intussen honger. Tja, we leven in een rare wereld. Gelukkig is er voor mensen die wel in de Schepper geloven goede hoop op verbetering.

* Het in de inleiding genoemde nieuwsbericht van de NOS, inklusief video vind je in onderstaand artikel:

https://nos.nl/artikel/2199393-china-zoekt-naar-aliens-maar-vindt-tot-nu-toe-slechts-pulsars.html

Nieuw rekenmodel noodzakelijk
Omdat er ontelbare exo-planeten zijn en om de zoektocht naar planeten die eventueel leven zouden kunnen bevatten wat makkelijker te maken, heeft men onder leiding van Yuka Fujii van NASA’s Goddard Institute for Space Studies (GISS) nu een nieuw rekenmodel opgesteld. Men komt er nu ook achter dat zo’n planeet aan nogal wat voorwaarden moet voldoen. Ik las daarover: “Om dit aan te pakken vertrouwde Fujii en zijn team op driedimensionale algemene circulatiemodellen (GCM’s) die atmosferische circulatie en klimaat heterogeniteit bevatten. Vanwege hun model begon het team met een planeet die een aardachtige atmosfeer had en volledig door oceanen werd bedekt. Dit laat het team duidelijk zien hoe variaties in afstand van verschillende soorten sterren de omstandigheden op de oppervlakken van de planeten zouden beïnvloeden. Deze aannames laten het team duidelijk zien hoe het veranderen van de orbitale afstand en het type stralaire straling de hoeveelheid waterdamp in de stratosfeer beïnvloedde”. ~ Bron: De studie, getiteld “NIR-driven Moist Upper Atmospheres of Synchronously Rotating Temperate Terrestrial Exoplanets“, recent verschenen in The Astrophysical Journal.

Tja, het is dus blijkbaar nog niet zo makkelijk om een geschikte planeet te vinden. Bij te kleine afstand tot de ster ontstaat een te hoge temperatuur, verdampt het water en verdwijnt het vervolgens in de ruimte. Bij te grote afstand tot een ster wordt de temperatuur op de planeet te koud, bevriest het water en vormt het ijs dat ook niet bevorderlijk is voor de ontwikkeling van leven. Ook eventuele aanwezige wind zou het verschil kunnen uitmaken. Maar voorlopig komt ET nog alleen maar in fantasie-films en boeken voor.

Over gervanpoelgeest

gepensioneerd constructeur, natuurliefhebber
Dit bericht werd geplaatst in Techniek, technisch, Universum, Wetenschap en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.