Ontwerpteams

Een van mijn lezers, die van zichzelf zegt dat hij ongelovig is, stelde mij recent enkele vragen die ook voor andere lezers interessant zouden kunnen zijn. Ik geef zijn email daarom hieronder onverkort weer:

“Alle waardering voor dit prachtige blog; de fascinatie voor de natuur is onafhankelijk van wat je gelooft. Wat me wel van het hart moet: de gedachte dat een Schepper op hoofdlijnen het evolutieproces kan sturen schreeuwt mijns inziens om een diepgravende speculatie naar het hoe en waarom hiervan. Wordt er af en toe een nieuw model geïntroduceerd? Is er sprake van trends en mode over de miljoenen jaren heen? Waarom wordt niet in één keer een perfect organisme geïntroduceerd? Doet ie het in z’n eentje of is er sprake van een team dat in een agile/scrum setting stap voor stap betere modellen bedenkt? Zijn wijzelf slechts een Minimal Viable Product? Je zou het met al die ‘alternatieve feiten’, de ontkenning van de klimaatverandering, Trump, Putin, Berlusconi en Erdogan bijna denken. Ik besef dat we nog niet alles weten, als je je een beetje verdiept in kwantummechanica weet je dat. Maar een extra topic voor uw blog als ‘Achtergronden van de Schepper’ of ‘De Schepper en zijn Team’ zou ik als ongelovige (ik kan slechts mijn uiterste best doen) verwelkomen”.

Aan die oprechte vraag wil ik graag proberen te voldoen. Laat ik eerst enkele gebruikte specialistische termen maar eens nader verklaren:
Een minimum viable product (MVP) is de allerkleinste, meest minimale versie, snelst te creëren versie van een app of product. Bedrijven brengen tegenwoordig, om zo snel als mogelijk aan de vraag van hun klanten te kunnen voldoen, vaak eerst basismodellen op de markt en gaan later extra’s toevoegen die het product nog mooier en handiger maken. Denk als voorbeeld aan je mobieltje: de basisfunctie is om er mee te bellen, maar bij latere modellen zijn er ook app’s voor navigatie en bankieren aan toegevoegd.
Deze lezer vroeg ook om eens wat aandacht te besteden aan de werkwijze van de Schepper. “Doet ie het in zijn eentje of is er sprake van een team dat in een agile/scrum setting stap voor stap betere modellen bedenkt?” Nader onderzoek leert mij dat een agile/scrum-team uit drie tot negen personen bestaat. In een handleiding voor dit soort ontwikkelteams wordt als reden gegeven: “Kleinere ontwikkelteams kunnen tegen een gebrek aan vaardigheden aanlopen” en … “Meer dan negen leden in het team vereist teveel coördinatie. Grote ontwikkelteams genereren teveel complexiteit om door een empirisch proces bestuurd te kunnen worden”.

De Schepper en zijn Team.
Heeft de Schepper ook gebruikgemaakt van een team? Ja, dat kun je wel zeggen, maar toch werkte dat anders dan bij de door onvolmaakte mensen gevormde teams. Gods team is wèl volmaakt en heeft geen ‘gebrek aan vaardigheden’. In de bijbel worden de teamleden uitgebreid aan ons voorgesteld. De Schepper werd tijdens de schepping ondersteund door:
1) Gods werkzame kracht. In Genesis 1:2 lezen we daarover dat ”Terwijl de aarde nog „vormloos en woest” was en er „duisternis op het oppervlak van de waterdiepte” lag, Gods werkzame kracht zich heen en weer over de oppervlakte van de wateren bewoog. De heilige geest is Gods kracht in actie, zijn werkzame kracht (Micha 3:8; Lukas 1:35). God zendt zijn geest uit door zijn kracht of energie ergens op te richten om zijn wil uit te voeren (Psalm 104:30; 139:7). De Bijbel spreekt ook over Gods heilige geest als Gods „handen” of „vingers” (Psalm 8:3; 19:1; Lukas 11:20; vergelijk Mattheüs 12:28). Net zoals een mens zijn handen en vingers gebruikt om iets te doen of te maken, heeft God zijn geest gebruikt om dingen tot stand te brengen. Door over Gods geest te spreken als Gods „handen”, „vingers” of „adem”, laat de Bijbel zien dat de heilige geest geen persoon is (Exodus 15:8, 10). De handen van een mens kunnen niet los van zijn lichaam of verstand functioneren; zo is ook Gods heilige geest alleen werkzaam als God die aanstuurt (Lukas 11:13).
2) Zijn „eniggeboren Zoon” (Jo 3:16), „het begin van de schepping door God” (Opb 3:14). Door bemiddeling van hem, „de eerstgeborene van heel de schepping”, schiep Jehovah alle andere dingen, de dingen in de hemelen en de dingen op aarde, „de zichtbare en de onzichtbare” (Kol 1:15-17). Betreffende deze Zoon, het Woord, getuigt Johannes onder inspiratie: „Alle dingen zijn door bemiddeling van hem ontstaan, en zonder hem is zelfs niet één ding ontstaan.” De apostel identificeert het Woord als Jezus Christus, die vlees geworden was (Jo 1:1-4, 10,14, 17). Als de gepersonifieerde wijsheid zegt hij over zichzelf: „Jehovah zelf heeft mij voortgebracht als het begin van zijn weg”, en in verband met zijn samenwerking met God, de Schepper, duidt hij zichzelf aan als Jehovah’s „meesterwerker” (Sp 8:12, 22-31). Met het oog op de nauwe samenwerking tussen Jehovah en zijn eniggeboren Zoon bij de scheppingsactiviteit en omdat de Zoon „het beeld van de onzichtbare God” is (Kol 1:15; 2Kor 4:4), was het kennelijk Jehovah’s eniggeboren Zoon en meesterwerker tot wie hij de woorden sprak: „Laten wij de mens maken naar ons beeld.” — Ge 1:26.

Een excellent ontwerpteam.
Uit alle scheppingswerken blijkt dat dit team niet kampt met ‘gebrek aan vaardigheden’. Dat kan ook niet anders want over Jehovah zelf staat in Deut. 32:4 “De Rots, alles wat hij doet is volmaakt.” Als een team volmaakt is, kan het geen ontwerpfouten maken en bestaat er ook geen noodzaak om eerst allerlei prototypes met minder mogelijkheden uit te proberen. Het kan zich meteen met het volmaakte ontwerp bezig houden en het hoeft geen kostbare tijd aan nutteloze pogingen en prototypen te besteden. (Dierlijke fossielen laten dan ook zien dat de hoofdsoorten van dieren al geheel compleet werden geschapen.) Natuurlijk hebben Jehovah en zijn eniggeboren Zoon, of Het Woord (grieks “Logos”) wel steeds samen intensief overlegd over het ontwerp. Ongeveer zoals een architect dat doet met zijn ‘rechterhand’ of uitvoerder van het project. Hoe dat in Gods team gebeurde staat niet precies in de bijbel, maar met een beetje fantasie kan ik me er wel enigszins een voorstelling van maken over hoe dat moet zijn gegaan. Laten we hieronder eens twee van de duizenden voorbeelden van goed ontwerp in de natuur bekijken vanuit het standpunt van het ontwerpteam.

1. De kameel.
Bij het ontwerpen van de kameel moet Gods ontwerpteam zich er bijvoorbeeld van bewust zijn geweest dat het handig zou zijn als de mens, (die later zou worden geschapen) , in een extreem droog en heet woestijnklimaat zou kunnen beschikken over een lastdier dat in deze onvriendelijke omgeving, d.w.z. zonder water, met weinig voedsel en soms oogverblindende zandstormen, toch zou kunnen overleven. (zie Foto 1)

Foto 1. Zoutwinning in Sahara, Ethiopië. Mohammed legt uit: ‘Vanaf april is het vrijwel onmogelijk om hier te overleven – veel vee overlijdt, geen enkele plant houdt stand.’ Hij verdient (uiterst karig) de kost. Op één kameel worden gemiddeld 22 zoutplakken geladen. Één kameel levert de zoutwerkers 50 cent op. Op één dag laadt een groep van vijf zoutwerkers gemiddeld tien kamelen en strijkt dus 1 euro de man op.

Laten we eens zien of het team van de Schepper , toen de kameel en de dromedaris werden ontworpen, daarin geslaagd is. Volgens Wikipedia kan de kameel ‘280 kilogram dragen’. Dat is mooi! Ik citeer verder nog: “Kamelen kunnen wekenlang zonder te drinken in leven blijven. Ze verliezen erg weinig water, onder andere doordat ze pas gaan zweten op het moment dat hun lichaamstemperatuur boven de 40°C komt. De nieren zijn in staat om veel water uit de voorurine in het bloed terug te nemen. Ook kunnen ze grote uitdroging moeiteloos doorstaan. Als een kameel drinkt, drinkt hij bijzonder veel, meer dan 100 liter achter elkaar, tot 60 liter per minuut. In de bulten wordt vet opgeslagen, dat dient als energiereserve bij voedselgebrek. Als de bulten niet worden aangesproken, staan ze rechtop. Bij voedselschaarste, wanneer de kameel teert op het vet in de bult, gaan de bulten naar een kant hangen. De dikke vacht beschermt de dieren zowel tegen extreme hitte als extreme kou” en ook lees ik: “Kamelen en dromedarissen hebben afsluitbare neusgaten. Dit heeft als voordeel dat er geen zand in kan komen”.

Ik denk dan: Dit ontwerp is perfect geslaagd. De Meester-Schepper en zijn team ontwierpen een dier dat al deze ontberingen aankan! Aan alle voorwaarden is voldaan. Niets werd over het hoofd gezien. Petje af voor het ontwerpteam!

Foto 2. Het mannetje van de Wevervogel vlecht veel grassprieten tot een hangend nest met ingang.

2. De wevervogel
Zoals Foto 2 toont bouwt het mannetje van de wevervogels met grassprieten een prachtig aan een tak hangend nest. Op zich is dat al heel kunstig. Ga maar na, zonder handen vlecht de vogel, met alleen zijn snavel, het nest. Niet elk mannetje slaagt er onmiddellijk in om het nest stabiel te maken. Een website van een dierenpark vermeldt over het vrouwtje: “De vrouwen van de wevervogels zijn erg kieskeurig en inspecteren het nest dat het mannetje maakt grondig. Zolang het vrouwtje het nestje niet goedkeurt, blijft de man eraan bouwen”. Ja, want als het mannetje het vrouwtje uitnodigt om het nest te inspecteren, gaat het vrouwtje er, al wapperend met haar vleugels, aan hangen om te beproeven of het nest ook voldoende sterk is, zodat het, ook later met de jongen erin, een storm kan doorstaan. Als het haar niet bevalt knipt ze de bovenste ophangsprieten door en kan het mannetje weer opnieuw beginnen. Het vrouwtje beschikt dus blijkbaar over instinctieve wijsheid. Ze denkt kennelijk: “Ja, want ik laat mijn lieve kroost toch zeker niet in een bouwvallig nest bivakkeren?” Maar wie gaf het vogeltje deze instinctieve wijsheid? Ook hieruit blijkt weer dat het ontwerpteam van de Schepper zijn werk subliem verrichtte.

De vragensteller beseft zelf ook goed dat de wereldleiders heel wat dingen fout doen. Ik zal mij niet met politiek inlaten, maar wil wel opmerken dat dit niet Gods schuld is. Hij wilde geen robotmensen die precies zouden doen wat hij hun voorschreef, maar maakte ons met een vrije wil, zodat we hem uit liefde zouden aanbidden. We kunnen dus zelf kiezen of we Gods raad wel of niet willen opvolgen. Helaas hebben de meeste mensen er voor gekozen om Gods raad te verwerpen. Maar dan moeten we natuurlijk niet vreemd opkijken als er veel missstanden zijn. De lezer noemde er zelf al enkele en ook uit het onderschrift bij de foto van de kamelen blijkt dat de wereldleiders er nog steeds niet in zijn geslaagd om arme hardwerkende mensen zoals de zoutwinner Mohammed een redelijk loon voor hun arbeid te garanderen. God’s Zoon Jezus leerde ons echter bidden om de komst van Gods Koninkrijk. Dat zal al deze, door onrechtvaardige mensen veroorzaakte problemen, voorgoed oplossen.

Advertenties

Over gervanpoelgeest

gepensioneerd constructeur, natuurliefhebber
Dit bericht werd geplaatst in Intelligent Design, Natuur, Onderwijs over Intelligent Design, Vogels, zoogdieren en getagged met , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.