De Grote Ontwerper had het al vóór de mens uitgevonden.

Duizenden jaren voordat veel van de menselijke uitvindingen op het toneel verschenen, had de Schepper, Jehovah God, zijn scheppingen al met hun eigen versie ervan uitgerust. De vogelvlucht bijvoorbeeld was de ontwikkeling van vliegtuigen duizenden jaren vóór. De nautilus en de zeekat gebruiken drijftanks om, net als onderzeeërs, in de oceaan te rijzen en te dalen. Vleermuizen en dolfijnen zijn experts op het gebied van sonar. Verscheidene reptielen en zeevogels hebben hun eigen ingebouwde „ontzoutingsinstallatie”, die ze in staat stelt zeewater te drinken.
Aan Thomas Edison wordt de uitvinding van de elektrische lamp toegeschreven, maar deze heeft het nadeel dat door de warmteafgifte energie verloren gaat. Jehovah’s scheppingen — sponzen, schimmels, bacteriën, glimwormen, insecten en vissen — produceren koud licht en dat in vele kleuren. Bioluminescentie komt voor bij bepaalde bacteriën, maar is ook wijdverbreid bij diepzeebewoners zoals vissen en vooral bij ongewervelden, zoals inktvissen, kwallen, koralen en plankton. In Wikipedia las ik over dit verschijnsel bij diepzeedieren: “Naar schatting 90% van de diepzeedieren zijn in staat bioluminescentie op te wekken. Van deze dieren produceren lichaamscellen licht of infrarood. Deze elektromagnetische straling is niet altijd zichtbaar voor het menselijke blote oog. De bioluminescentie van een bepaald organisme is uniek in golflengte, duur, tijdsplanning en regulatie van licht. De meeste diepzeedieren produceren blauw of groen licht, omdat straling van deze kleuren het verst doordringt in het water”.
Je kunt hieronder korte video’s van enkele van die lichtgevende zeedieren bekijken:
http://imgur.com/gallery/AjudY

Men neemt aan dat bioluminescentie ook een rol speelt bij de communicatie tussen de dieren onderling. Inktvissen bijvoorbeeld kunnen in een flits van kleur veranderen. Van wit naar rood en deze kleuren wisselen constant. In een kort filmpje dat ik maakte, kun je zien hoe een onderzoeker een test uitvoert om uit te vinden hoe inktvissen reageren als ze met een met knipperlichten uitgeruste ‘vis van een onbekende soort’ in aanraking komen. De onderzoeker heeft in een kunststof koker een aantal knipperlichten aangebracht die in verschillend tempo knipperen en duikt met dit apparaat onder water. Er komt dan inderdaad een grote inktvis op af, en je kunt hieronder zelf bekijken wat er dan gebeurt. Tussen haakjes: de octopus en de pijlinktvis maken ook gebruik van nog een andere uitvinding, namelijk straalaandrijving Hierdoor kan het dier zich pijlsnel door het water bewegen. Deze video laat ook dat mooi zien.
https://youtu.be/Qe4aMXWaliI

En dan te weten dat ik tot nu toe nog maar een paar uitvindingen heb genoemd. Er zijn er nog veel meer. Veel trekvogels hebben bijvoorbeeld niet alleen een kompas in hun kop, maar beschikken ook over een biologische klok. En sommige microscopische bacteriën beschikken over een motor die ze in z’n voor- of achteruit kunnen zetten. Zeer terecht zegt Psalm 104:24 dan ook:

„Hoe talrijk zijn uw werken, o Jehovah! Gij hebt ze alle in wijsheid gemaakt. De aarde is vol van uw voortbrengselen.”

Advertenties

Over gervanpoelgeest

gepensioneerd constructeur, natuurliefhebber
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .