Stephen C. Meyer beantwoordt kritiek op Intelligent Design.

Foto 1. Dr. Stephen C. Meyer (Links) wordt geinterviewd in John Ankerberg's TV-show.

Foto 1. Dr. Stephen C. Meyer (Links) wordt geinterviewd in John Ankerberg’s TV-show.

Stephen C. Meyer is Directeur van het Center for Science and Culture aan het Discovery Institute. Hij is een verdediger van ID (Intelligent Design)
Op 23 juni 2009 werd zijn boek Signature in the Cell: DNA and the Evidence for Intelligent Design uitgegeven. In dit boek ging hij in op het probleem hoe het leven kon ontstaan uit levenloze materie.
Op 18 Juni 2013, werd zijn boek Darwin’s Doubt: The Explosive Origin of Animal Life and the Case for Intelligent Design uitgegeven. (Zie Foto 2) In dit boek bespreekt Meyer onder meer twee mysteries:
1) Het mysterie van de ontbrekende fossielen.
2) Het mysterie hoe de evolutionaire processen deze dieren konden bouwen. In de levende cellen van dieren zit informatie opgesloten, dus kan terecht worden gevraagd: Waar kwam die informatie vandaan?
Ook stelt hij dat de Cambrian explosie Darwin’s evolutionair proces tegenspreekt en dat die explosie in het ontstaan van nieuwe levensvormen het best wordt verklaard door intelligent design.

Foto 1  Het boek en rechts twee bezwaren tegen de evolutietheorie.

Foto 2 Het boek en rechts twee bezwaren tegen de evolutietheorie.

Voorbarige kritiek
In onderstaande video praat Meyer met presentator John Ankerberg van het TV-programma The John Ankerberg Show. (Zie Foto 1) Ankerberg zegt dat het laatste boek Darwin’s Doubt veel stof deed opwaaien in de wetenschappelijke wereld. Meyer reageert lachend en zegt dat er merkwaardig genoeg 1½ maand vóórdat zijn boek verscheen al kritiek op werd geleverd en dat er ook vroeg in de morgen op de dag na het verschijnen uitgebreide kritiek verscheen. Maar die kritiek was kennelijk al geschreven zonder dat de opsteller het boek had gelezen. Daarnaast waren er nog een aantal kritieken die de plank òf volledig missloegen òf oppervlakkig waren.

Serieuzere reacties
Een op het eerste gezicht wel serieus bezwaar werd geopperd door Charles Marshall van de Berkeley University of California. Hij stelde: “Meyers punt hangt samen met de claim dat het ontstaan van de plannen voor nieuwe dierlijke lichamen enorm grote hoeveelheden genetische informatie vereist. In feite denken we daar nu iets anders over. Ons begrip van morfogenese (het ontstaan van nieuwe vormen) gaat er nu van uit dat de nieuwe dierlijke biologische stammen niet zijn gemaakt door nieuwe genen, maar merendeels tevoorschijn komen uit het opnieuw bedraden van genregulatienetwerken van alreeds bestaande genen.”
Meyer weerlegt dit alsvolgt: “Marshall ontkent dus niet dat er veel informatie nodig is, maar ten eerste legt hij niet uit waar de informatie vandaan komt. Hij vooronderstelt de aanwezigheid van genregulatienetwerken. Ten tweede vooronderstelt hij dat de genregulatienetwerken in staat zijn om andere genen op bepaalde tijden te beïnvloeden. Ten derde legt hij niet uit waar de informatie vandaan komt die nodig is om de code van een genregulatienetwerk te laten functioneren. Je hoeft geen graad in biologie te hebben om in te zien dat Marshall het sleutelprobleem, namelijk waar de informatie in de genregulatienetwerken vandaan komt, eenvoudig naar een vroeger tijdstip opschuift.”
Maar er waren ook positieve reacties op het boek. De duitse genetisch deskundige Dr. Wolf- Ekkehard Lonnig van het Max Plank Instituut bijvoorbeeld schreef: “Darwin’s Doubt is het meest up-to-date , nauwkeurige en uitgebreide overzicht van het bewijs van alle wetenschappelijke gebieden dat ik in de afgelopen 40 jaar ben tegengekomen.”
Video
Het hele TV-programma duurde een klein half uur en ik kan het hier natuurlijk niet helemaal bespreken, maar Dr. Stephen C. Meyer maakt wel duidelijk dat er terecht twijfel bestaat over Darwin’s theorie.
https://www.youtube.com/watch?v=OSc63VT-eHk

Advertenties

Over gervanpoelgeest

gepensioneerd constructeur, natuurliefhebber
Video | Dit bericht werd geplaatst in Chemische evolutie, Evolutie, Fossielen, Intelligent Design, Video, Wetenschap en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.