Ontwerp van het menselijk gezichtsvermogen.

“To suppose that the eye with all its inimitable contrivances for adjusting the focus to different distances, for admitting different amounts of light, and for the correction of spherical and chromatic aberration, could have been formed by natural selection, seems, I confess, absurd in the highest degree.”
― Charles Darwin, The Origin of Species

Het menselijk oog is zo sterk gespecialiseerd dat Charles Darwin zich zelf afvroeg of zijn theorie niet belachelijk was, als je alleen al de complexiteit van het oog in aanmerking nam. Darwin had moeten luisteren naar zijn instincten, want wetenschappelijke ontdekkingen in de afgelopen 130 jaar hebben aangetoond dat het menselijke visuele systeem zo complex is, dat het absurd is om de ontwikkeling ervan toe te schrijven aan willekeurige natuurlijke processen. In deze aflevering gaan we in op een aantal van de fascinerende ontwerpkenmerken van ons visuele systeem, met inbegrip van de microscopische en buitengewoon kritieke interactie tussen de beelden, het geheugen en de motorische centra van de hersenen. Ik vond er een interessante video over en de onvermijdelijke conclusie zal zijn dat we wonderbaarlijk zijn gemaakt.

Wanneer is iets ontworpen?
De evolutionist Richard Dawkins heeft het, net als Darwin, eveneens moeilijk met de complexiteit in het ontwerp van veel dingen in de natuur, maar hij vond een ‘uitweg’ door te zeggen dat het alleen maar ’lijkt alsof het ontworpen is.’ In zijn boek The God Delusion schrijft hij over dieren die andere dieren vangen en opeten: “Predators lijken mooi ‘ontworpen’ om prooidieren te vangen, terwijl de prooidieren even mooi lijken te zijn ‘ontworpen’ om er aan te ontsnappen. Aan wiens kant staat God dan?” (Dawkins ziet dat als iets wat tegenstrijdig is, en wil de Schepper er blijkbaar van betichten dat diens scheppingswerk fouten bevat, maar de Schepper had natuurlijk het volste recht om variatie bij de dieren aan te brengen, door sommige dieren vlees te laten eten en andere dieren zo te maken dat ze zich met gras konden voeden en zich snel uit de voeten kunnen maken als ze worden aangevallen. Dus professor Dawkins, daarmee heb je in mijn ogen geen sterk argument) Het belangrijke punt is echter: lijkt het alleen maar zo of is het echt ontworpen?

Foto 1a  De impala is fraai en doelmatig ontworpen om aanvallende dieren te ontvluchten.

Foto 1a De impala is fraai en doelmatig ontworpen om aanvallende dieren te ontvluchten.

Waaruit blijkt eigenlijk of iets is ontworpen? Om alle misverstand uit de weg te ruimen over wanneer iets ontworpen is, of wanneer er een toevallige natuurkracht bezig is geweest, begint Dr. Randy Guliuzza * zijn verhaal in de video over het visuele systeem bij de mens door eerst duidelijk te maken wanneer er van ontwerp kan worden gesproken. Dr. Randy legt uit wat hij onder de Engelse woorden “Design” en “fit” verstaat . Hij komt tot de volgende conclusie:
Bij “Design” of Ontwerp en biologische complexiteit werken meerdere onderdelen samen voor een doel.

Natuurkrachten zoals zwaartekracht, wind, regen en andere krachten kunnen zelfs geen twee onderdelen produceren die met elkaar samenwerken. Evolutionisten houden “natuurlijke selectie” verantwoordelijk voor evolutie, maar “natuurlijke selectie” kan slechts uit reeds bestaande ontwerpen kiezen en niet iets totaal nieuws  voortbrengen. Complexiteit kan alleen voortkomen uit een intelligente bron. En als mensen iets zien waarbij meerdere onderdelen met elkaar samenwerken dan beseffen ze vaak zelf al intuïtief dat het ontworpen moet zijn. Dan legt Dr. Randy uit wat hij met “fit” bedoelt. Neem bijvoorbeeld: “these things fit together” (“die dingen passen in elkaar”) Dingen passen perfect in elkaar als ze zijn ontworpen. De afmetingen moeten kloppen. Denk bijvoorbeeld aan een hand die precies past in een handschoen. Maar ook elders in de natuur zien we dat: de vleugels van vogels passen in hun omgeving. Ook de schubben van vissen zijn afgestemd om in hun omgeving te passen. Denk ook aan hoe mensen worden gereproduceerd. Ook daarbij past op celniveau alles in elkaar als een hand in een handschoen.

Het doel
Dr. Randy omschrijft vervolgens het doel van het gezichtsvermogen: het moet de energie van het licht kunnen voelen en de variaties van het licht kunnen omzetten in begrijpelijke informatie. Dit is, kort samengevat, wat ons visuele systeem voor ons doet.

De onderdelen
Daarna bespreekt hij uitgebreid alle verschillende onderdelen van ons visuele systeem. Het voert mij te ver om ze allemaal te bespreken, maar de drie voorbeelden die ik er uit heb gekozen zijn al zó complex en perfect voor hun doel ontworpen, dat ze onmogelijk zonder een intelligente Ontwerper, dus door louter toeval , kunnen zijn ontstaan.

Afb. 1.  De oogleden zijn voorzien van de Klieren van Meibom.

Afb. 1. De oogleden zijn voorzien van de Klieren van Meibom.

Het ooglid
De beide oogleden beschermen de ogen tegen stof en andere kleine vuildeeltjes. Ze bevatten onder andere de klieren van Meibom die een olieachtige vloeistof (lupiden) afscheiden die dient om al te snelle verdamping van de tranen en uitdrogen te voorkomen. Het vult ook elke onregelmatigheid op, zodat er een perfect glad oppervlak ontstaat. Daardoor wordt het binnenkomend licht niet verstrooid en blijft ons beeld helder en scherp. Wikipedia vermeldt nog een interessant punt van het ontwerp: Langs de bovenste ooglidrand zijn ongeveer vijftig van deze klieren gelegen, aan de onderste lidrand ongeveer vijf en twintig. (Zie ook Afb. 1.) Kun je zelf bedenken waarom dat niet net omgekeerd is? Juist , door de zwaartekracht zullen de druppels uit het bovenste ooglid toch al naar beneden vloeien. Met deze opstelling ontstaat dus een gelijkmatiger verdeling van de vloeistof over het gehele oppervlak. Ja, daar moet wel bewust over zijn nagedacht! Dr. Randy toont verder in de video, aan de hand van met een microscoop gemaakte beelden, dat alle verschillende structuren in het ooglid hun speciale functie en nut hebben. Je ooglid is onmisbaar. Als je, bijvoorbeeld door een auto-ongeluk, een ooglid zou verliezen, dan zou je verder je hele leven met kunsttranen moeten druppelen om uitdroging en blindheid te voorkomen. Wat denk je: is het ooglid er toevallig of is het intelligent ontworpen?

Het hoornvlies (cornea)
Het hoornvlies is het doorzichtige deel van de buitenkant van het oog waar het licht door naar binnen valt. Het is, net als triplex, opgebouwd uit verschillende doorzichtige evenwijdige lagen. Waardoor blijven die lagen zo mooi tegen elkaar? Dr. Randy beschrijft een ingebouwd pompsysteem dat natrium en water uit de lagen pompt, waardoor deze lagen tegen elkaar worden gedrukt. De hoofdfunctie van het hoornvlies is om het licht af te buigen, zodat het wordt gefocust op het netvlies (de retina). Interessant is ook dat de buitenste laag veel pijnvezels bevat. Als je een zandkorrel in je oog krijgt, dan wordt je door dit beschermingssysteem gedwongen om de korrel eerst uit je oog te verwijderen voordat je verder kunt gaan.

De holte achter het oog
Er zit een speciale bijzonderheid achter je beide ogen die erg belangrijk is. Die oogholtes hebben een laag met een zwart pigment. Waarom zwart? Denk eens terug aan het ontwerp van een oude camera die nog met echte film werkte. Als je hem openmaakte zag je dat hij aan de binnenkant zwart was. Waarom was dat? Je wilde dat het licht dat de camera via de lens binnenkwam op één plaats terechtkwam en niet door de omgevende oppervlakten naar alle kanten werd weerkaatst. Als er nu een foton op de zwarte laag in de oogholte valt dan wordt hij gestopt; de informatie is wel al via de oogzenuw doorgegeven aan de hersenen, maar het licht wordt niet teruggekaatst. Als dat wèl gebeurde dan zou je verkeerde informatie krijgen en in de war raken. Dus dit is een ‘cool design feature’ dat niemand aan de buitenkant kan zien, tenzij je onderzoek doet aan de bovenkant van iemands hoofd.

Conclusie
Ik moet hier helaas eindigen. Ons visuele systeem bestaat uit nog veel meer onderdelen en de video maakt duidelijk dat er bij de afzonderlijke delen al heel wat specifiek voor het doel ontworpen zaken aanwezig zijn. Maar alle onderdelen moeten, om goed te kunnen zien, ook in elkaar passen en samenwerken om de informatie voor ons begrijpelijk te maken. Ja, dit totale ingenieuze systeem, met inbegrip van de met het gezichtsvermogen samenhangende hersencentra, waarin alle binnenkomende data tot begrijpelijke beelden wordt verwerkt, “lijkt” niet alleen ontworpen, maar is ontworpen door een bijzonder intelligente en wijze Schepper/Ontwerper. Tot zover mijn korte samenvatting. Hieronder kun je de hele video, die bijna 1 uur duurt, zelf bekijken. Maar dan weet je ook heel wat meer over ons visuele systeem.

De bron: De hierboven genoemde wetenswaardigheden zijn voor het merendeel afkomstig uit onderstaande video:
Design of the Human Visual System – Dr. Randy Guliuzza*
https://www.youtube.com/watch?v=WfKJkqxaIZM

Foto 2.  Dr. Randy Guliuzza tijdens zijn voordracht.

Foto 2. Dr. Randy Guliuzza tijdens zijn voordracht.

Dr. Randy Guliuzza (Zie Foto 2) heeft onder andere een Master in Public Health van de Harvard University. Hij diende o.a. negen jaar bij het marine Civil Engineer Corps en is een geregistreerde professionele Engineer. In 2008 vertrok hij als luitenant-kolonel naar de US Air Force, waar hij diende als Chirurg van de Vlucht en Chief van Aerospace Medicine. Hij is de auteur van Made in His Image: Examining the complexities of the human body.

Over gervanpoelgeest

gepensioneerd constructeur, natuurliefhebber
Video | Dit bericht werd geplaatst in Evolutie, Intelligent Design, Menselijk lichaam, Wetenschap en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Ontwerp van het menselijk gezichtsvermogen.

  1. Alie wals zegt:

    Prachtig Ger genoten

Reacties zijn gesloten.