Het periodiek systeem der elementen: een precies en logisch systeem.

Op deze blog schreef ik al twee eerdere artikelen over het periodiek systeem, maar ik blijf mij er over verbazen dat bezoekers van deze blog toch wel heel vaak op de zoekterm “het Periodiek Systeem” hebben gezocht. Ik probeer altijd om een zo breed mogelijk scala aan interessante onderwerpen uit de natuur te bespreken, maar toen ik mijn blogstatistiek bekeek viel het mij op dat er alleen al in de afgelopen week maar liefst 75 bezoekers van deze site waren die op de term “het periodiek systeem der elementen” hebben gezocht. Die interesse moet natuurlijk worden beloond , dus nu weet u waarom ik er nu opnieuw een vervolg artikel aan wijd.

Opvallende logica, precisie en regelmaat
Een van de sterkste bewijzen voor het bestaan van een Ontwerper of Schepper is gelegen in het prachtige systeem dat aanwezig is in de chemische elementen waaruit alle dingen in het heelal zijn opgebouwd. Een ieder die de moeite neemt om zich daar wat in te verdiepen moet haast wel onder de indruk komen van de orde en regelmaat waarmee dit systeem is opgebouwd. Dit geldt trouwens ook voor de andere natuurwetten. Als de elementen en de natuurkundige wetten het product waren van toeval zou men immers eerder chaos verwachten dan een precieze orde en regelmaat. De ruimtevaartdeskundige Wernher von Braun zei daarover ooit: “De natuurwetten van het universum zijn zo nauwkeurig dat wij er geen moeite mee hebben een ruimteschip te bouwen om ermee naar de maan te reizen, terwijl wij de tijd van de vlucht met de precisie van een fractie van een seconde kunnen vaststellen. Deze wetten moeten door iemand zijn ontworpen.”

Kon het systeem door louter toeval ontstaan?
Die vraag werd ook al in een van mijn eerder geschreven artikelen beantwoord door Mendelejev zelf. Ik citeer daaruit: Mendelejev benadrukte ook dat het systeem “niet door het toeval was bepaald, maar door een soort vaststaand en exact beginsel” (zie voetnoot #)

Even om te illustreren dat toeval geen orde teweeg kan brengen: Stel dat je een doos hebt met knikkers in verschillende kleuren. Je schudt de doos zodat de knikkers grondig door elkaar raken. Dan keer je de doos om. Zou je verwachten dat de knikkers naar kleur gerangschikt op de grond komen te liggen — blauw bij blauw, geel bij geel, enzovoorts? Natuurlijk niet! Ongecontroleerde acties leiden niet tot orde maar tot chaos!

Toen Mendelejev zijn tabel publiceerde waren verschillende elementen nog niet bekend, maar hij kon, doordat het systeem heel logisch was opgebouwd, toen wel al enkele eigenschappen van de elementen die nog ontbraken voorspellen. Er zijn nu geen open plaatsen meer op het schema van het Periodiek systeem en de voorspellingen van Mendelejev bleken juist te zijn. De natuurlijke volgorde van de elementen bleek later ook gebaseerd te zijn op het aantal protonen in de kern van hun atomen, van element nummer 1, waterstof, tot en met het laatste element dat algemeen gesproken van nature op aarde voorkomt: nummer 92, uraan.

Tabel van het Periodiek Systeem der elementen. Klik voor vergroting.

Tabel van het Periodiek Systeem der elementen. Klik voor vergroting.

Uitvoerige beschrijving van het Periodiek Systeem der elementen
In het boek “Het Periodiek Systeem” van Lucien F. Trueb (ISBN 978-90-857129-3-0) wordt op bladzijde 17 uitgelegd:
“De reden waarom de elementen in perioden en vertikale groepen zijn gerangschikt, werd pas zestig jaar nadat Mendelejev zijn periodiek systeem had bedacht duidelijk. Rond 1930 was men in staat de emissiespectra van de elementen, die Robert Bunsen (1811-1899) en Gustav Kirchhoff (1824-1887) tot een krachtig analyse-instrument hadden ontwikkeld, kwantitatief te begrijpen dankzij de kwantumtheorie. Er werd vastgesteld dat de elektronen rond de kern in schillen zijn ondergebracht; de eerste zes schillen zijn gevuld met respectievelijk 2, 8, 8, 18 en 32 elektronen. Dit komt exact overeen met het aantal elementen in de eerste zes perioden van Mendelejevs tabel. Bovendien geldt dat volledig gevulde elektronenschillen bijzonder stabiel zijn: de edelgassen helium, neon, argon, krypton, xenon en radon worden door deze configuratie gekenmerkt en hebben een zeer geringe chemische activiteit. Atomen van elementen met onvolledig gevulde buitenste elektronenschillen hebben daarentegen de neiging zich te stabiliseren door hun buitenste schil af te stoten of door extra elektronen op te nemen zodat er een buitenste schil met een edelgasconfiguratie ontstaat. Chemie houdt dus nauw verband met de buitenste elektronen in atomen. Door ze met de elektronen van andere atomen te koppelen, verkrijgt men energetisch stabiele combinaties van atomen, bijvoorbeeld moleculen, de belangrijkste entiteiten. De kern en de binnenste elektronschillen vormen meestal het domein van de atoom- en kernfysica, hoewel de fysische chemie zich er ook mee bezighoudt.”

Foto 1  Omslag van het boek.

Foto 1 Omslag van het boek.

Bovengenoemd boek zet alle bekende en nieuwe elementen op een rij en staat vol met foto’s ter illustratie. Het vertelt ook waar de elementen worden aangetroffen, in welke vorm ze kunnen bestaan, hoe ze worden gewonnen en waarvoor ze worden toegepast. De schrijver zegt in het voorwoord onder meer: “Het was een onvergetelijke uitdaging om naar een afgelegen plek te reizen waar ik een mij onbekend exotisch element kon vinden. Dergelijke ‘expedities’ zijn vaak echte hoogtepunten van mijn leven geworden.” De schrijver heeft dus veel praktijkervaring met ,wat hij noemt, “de ruim honderd bouwstenen van onze wereld” en ik kan zijn boek dan ook van harte aanbevelen.

Tot welke conclusie brengt het mij?
Het Periodiek Systeem blijkt dus een in hoge mate geordend systeem . Dat kan onmogelijk het resultaat zijn van toeval, van een ongepland en ongecontroleerd kosmisch gebeuren. Het systeem was er reeds lang voordat het door mensen werd begrepen. Het blijkt zo mooi, zo intelligent en zo doeltreffend te zijn opgebouwd dat het alleen maar door een buitengewoon intelligente en wijze Ontwerper kan zijn ontworpen. De mens heeft het systeem na lange tijd weliswaar weten te doorgronden, maar de Grote Ontwerper ervan is de Almachtige God Jehovah over wie het eerste bijbelvers zegt: “In het begin schiep God de hemel en de aarde” ̶ Genesis 1:1

Meer details over de ontdekking van het systeem door mensen.

Foto 3  Kop van het artikel in Chemisch weekblad.

Foto 3 Kop van het artikel in Chemisch weekblad.


Naast het bovengenoemde boek vond ik tijdens mijn nazoekwerk ook nog een toepasselijk artikel in het Chemisch Weekblad nr. 47 in 1951.(Zie Foto 3) Daaruit blijkt dat er, behalve de rus Mendelejev, die ik in een eerder artikel als de ontdekker van het systeem noemde, nog andere wetenschappers zijn geweest die beweerden het Periodiek Systeem eerder te hebben ontdekt. Ook blijkt dat er diverse versies zijn geweest voordat er uiteindelijk een algemeen aanvaard compromis werd gesloten. Het artikel omvat negen pagina’s , teveel en te technisch om hier even samen te vatten, maar het geeft de liefhebber van scheikunde en de geïnteresseerde lezer eveneens veel achtergrondinformatie.
http://www.kncv.nl/Uploads/2015/2/ChW-1951—43–Van-Spronsen-PS–OCR.compressed.pdf

# Zie ook mijn eerder geschreven artikel: De schitterende orde in het periodiek systeem wijst op een Schepper.
https://gervanpoelgeest.wordpress.com/2015/03/28/nogmaals-het-periodiek-systeem-der-elementen/

Over gervanpoelgeest

gepensioneerd constructeur, natuurliefhebber
Dit bericht werd geplaatst in chemie, Chemische evolutie, elektronen, element, scheikunde, Techniek, technisch en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.