Het periodiek systeem der elementen

Uit de statistieken van deze blog blijkt mij dat veel bezoekers geïnteresseerd zijn in Het periodiek systeem der elementen. Dat is niet zo verwonderlijk, want het is de belangrijkste scheikundige naslagtabel die er is. Het rangschikt alle bekende elementen in een informatieve reeks. (Zie Afb. 1) Elementen worden van links naar rechts en van boven naar beneden gerangschikt in volgorde van toenemend atoomnummer. De volgorde valt over het algemeen samen met de toenemende atoommassa.

Afb. 1 Periodiek systeem van elementen.

Afb. 1 Periodiek systeem van elementen.

De verschillende horizontale rijen elementen worden perioden genoemd. Het periode nummer van een element geeft het hoogste energieniveau aan dat een elektron in dat element inneemt (in de aangeslagen toestand). Het aantal elektronen in een periode neemt toe als wordt overgegaan naar een lagere rij in het periodiek systeem; Daarom, als het energieniveau van het atoom toeneemt, stijgt ook het aantal energie subniveaus per energieniveau.

Met behulp van de gegevens in de tabel kunnen wetenschappers, studenten en anderen die bekend zijn met het periodiek systeem, informatie over de individuele elementen verkrijgen. Zo kan een wetenschapper het atoomgewicht van koolstof gebruiken om te bepalen hoeveel koolstofatomen er in een blok van 1 kilogram koolstof zitten.

Je kunt ook informatie uit de periodieke lijst ver krijgen door te kijken naar hoe hij in elkaar zit. Door de positie van een element in het periodiek systeem te bekijken, kun je de elektronenconfiguratie afleiden. Elementen die in dezelfde vertikale kolom in het periodiek systeem (een “groep”) liggen hebben identieke waardes van elektronenconfiguraties en gedragen zich bijgevolg op een soortgelijke wijze chemisch. Bijvoorbeeld, al de elementen in groep 18 zijn inerte gassen. (Helium, Neon, Argon, Krypton, Xenon en Radon.) De periodieke tabel bevat dus een enorme hoeveelheid belangrijke informatie. Mensen die bekend zijn met de manier waarop de tabel in elkaar zit kunnen al snel een aanzienlijke hoeveelheid informatie over een element bepalen.
De elementen met de nummers 104 tot 109 in het periodiek systeem, zijn gemaakt door versneller laboratoria in de Verenigde Staten, Duitsland en Rusland en hebben weinig betekenis voor niet-wetenschappers. Er bestaan steeds slechts enkele atomen van elk van deze elementen en geen ervan overleefde na de vorming langer dan een paar seconden wegens radioactief verval tot atomair afval.
Over de naamgeving van elementen is internationaal lang en veel gedebatteerd. In een rapport las ik daarover: “Elk nieuw element dient een naam te ontvangen die eindigt op -ium. Andere elementen die werden herkend of ontdekt gedurende de afgelopen drie eeuwen kregen namen overeenkomstig verschillende te betwisten associaties met hun oorsprong, natuurkundige of chemische eigenschappen, enz. en meer recenter om de namen van enkele beroemde wetenschappers te herdenken.” Ik geef daarvan enkele voorbeelden. Bohrium (symbool Bh) bijvoorbeeld kreeg zijn naam van Niels Bohr, een Deen, die een van de oprichters van de kwantumfysica was. Hassium (symbool Hs) is de Latijnse naam voor de Duitse provincie Hessen, de zetel van het laboratorium waar de elementen 109 en 110 zijn gemaakt, evenals een enkel atoom van element 112 [in 1996]. Meitnerium (symbool Mt) is genoemd naar de in Oostenrijk op 17 november 1878 geboren fysica Lise Meitner (Zie Foto 2).

Foto 2  Lise Meitner (1878-1968) tijdens een lezing in 1946.

Foto 2 Lise Meitner (1878-1968) tijdens een lezing in 1946.

Over Lise Meitner las ik in Wikipedia het volgende:
“In 1943 werd ze gevraagd mee te werken aan het Amerikaanse Manhattanproject, maar als overtuigd pacifiste weigerde Meitner bij te dragen aan een atoombom. Desondanks werd ze regelmatig benaderd door inlichtingenofficieren van Groot-Brittannië en de Verenigde Staten omtrent informatie over het lopende kernwapenonderzoek in Duitsland, vanwege haar correspondentie met Otto Hahn. Meitner wist niets van de vorderingen van de ontwikkeling van de atoombom tot het bombardement op Hiroshima. In een interview kort hierna verklaarde ze:

“You must not blame us scientists for the uses to which war technicians have put our discoveries (…) My hope is that the atomic bomb will make humanity realize that we must, once and for all, finish with war.”

Nederlandse vertaling: “U moet ons onderzoekers niet de schuld geven van het gebruik van onze ontdekkingen door militaire technici (…) Ik hoop dat door de atoombom de mensheid beseft dat we, eens en voor altijd, moeten ophouden met oorlog voeren.”

Maar de mensheid heeft er helaas niets van geleerd en is sindsdien toch doorgegaan met oorlogvoeren. Denkt u alleen maar aan de huidige problemen met IS en het daardoor ontstane leed doordat ook veel onschuldige burgers worden gedood. En dan is er nog de welhaast eindeloze stroom vluchtelingen. Tegenwoordige regeringen zijn niet in staat of niet bereid om deze problemen op te lossen. Maar er is goed nieuws. Binnenkort zal God alle menselijke regeringen vervangen door zijn eigen regering. In het bijbelboek Daniël 2:44 staat daarover: “En in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten dat nooit te gronde zal worden gericht. En het koninkrijk zelf zal aan geen ander volk worden overgedragen. Het zal al deze koninkrijken verbrijzelen en er een eind aan maken, en zelf zal het tot onbepaalde tijden blijven bestaan.” Als u wel eens het “Onze Vader” bidt dan vraagt u feitelijk of deze regering, waarvan Jezus Christus de door God aangestelde Koning is, spoedig zal gaan regeren.– Mattheüs 6:9, 10; 24:14. Jehovah’s Getuigen kunnen u er meer over vertellen tijdens een gratis bijbelbespreking bij u thuis. Dat zou u echt eens moeten proberen.

Over gervanpoelgeest

gepensioneerd constructeur, natuurliefhebber
Dit bericht werd geplaatst in Chemische evolutie, Natuur, Techniek, Wetenschap en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.