Is evolutie een wetenschappelijke theorie?

Wanneer is een theorie een wetenschappelijke theorie? Volgens de Encyclopedia of Scientific Principles, Laws, and Theories moet een wetenschappelijke theorie, zoals Albert Einsteins zwaartekrachttheorie**:

1. waarneembaar zijn
2. met gecontroleerde experimenten te herhalen zijn
3. nauwkeurige voorspellingen kunnen doen

Voldoet evolutie aan die eisen? Evolutie* kan niet worden waargenomen. Het is niet te herhalen. En het kan geen nauwkeurige voorspellingen doen. Mag evolutie dan wel een wetenschappelijke hypothese worden genoemd? De eerder genoemde encyclopedie definieert een hypothese als ‘een twijfelachtiger waarneming van feiten [dan een theorie]’ maar wel een die leidt ‘tot conclusies die met experimenten getest kunnen worden’. Ook wordt er in gesteld: ‘Een wetenschappelijke hypothese (dit geldt ook voor een theorie, principe of wet) moet worden veranderd als nieuwe waargenomen feiten of experimenten haar tegenspreken of zelfs de originele verklaring of data veranderen.’
Sinds Darwin zijn er wel veel nieuwe waarnemingen gedaan. Dank zij sindsdien ontwikkelde elektronenmicroscopen*** zijn er bijvoorbeeld nieuwe inzichten over de complexe werking van de cel en ons brein ontstaan.
Is evolutie dan nog wel een wetenschappelijke theorie? Darwin zei er zelf over:

“Als zou kunnen worden aangetoond dat er enig complex orgaan bestaat dat onmogelijk kan zijn gevormd door talrijke opeenvolgende kleine wijzigingen, dan zou dat mijn theorie doen breken.”

VOETNOTEN:

• Met ‘evolutie’ wordt hier ‘macro-evolutie’ bedoeld— apen die tot mensen evolueren bijvoorbeeld. ‘Micro-evolutie’ duidt op kleine veranderingen binnen een soort, bijvoorbeeld door selectieve voortplanting.
** Over Albert Einstein’s zwaartekrachttheorie vond ik dit lezenswaardige artikel:
jkleyngeld.wordpress.com/2015/02/15/het-brein-van-albert-einstein-2-zwaartekrachttheorie/
*** Ik wijdde eerder al een artikel aan elektronenmicroscopen en hun toepassing: gervanpoelgeest.wordpress.com/2015/04/03/ook-in-het-uiterst-kleine-blijkt-de-ontwerper-een-meester-te-zijn/

Over gervanpoelgeest

gepensioneerd constructeur, natuurliefhebber
Dit bericht werd geplaatst in Evolutie, Wetenschap en getagged met , , . Maak dit favoriet permalink.