Het bewijs voor intelligent ontwerp zit in uw eigen lichaam.

Foto 1  Professor John Lennox

Foto 1 Professor John Lennox


Op internet vond ik een korte video getiteld “Evidence for Intelligent Design” Hierin beantwoordt Professor John Lennox de vraag van een jongeman of er in ons lichaam ook bewijs voor intelligent ontwerp kan worden aangetoond. Er zijn wel veranderingen door evolutie. Lennox is Professor of Mathematics aan de University of Oxford en gaat zijn vraag beantwoorden.
Lennox is niet alleen wetenschapper maar ook een gelovig man en hij weet het publiek met goede argumenten zijn standpunt duidelijk te maken. Lennox begint met uit te leggen dat evolutie in hoofdzaak berust op twee zaken, namelijk natuurlijke selectie en mutaties. Dat deze mechanismen werkzaam zijn en er daardoor geringe veranderingen plaatsvinden, daarover bestaat geen meningsverschil. Ook de mensen in de zaal zien er niet allemaal hetzelfde uit. Waar wèl verwarring over bestaat bij veel mensen is dat evolutie een verklaring zou hebben voor het ontstaan en de variatie van het leven. “Dat is een misvatting” zegt Lennox. Miller en Urey wonnen in 1953 weliswaar de Nobelprijs voor wat werd genoemd “de ontdekking van het geheim van het leven”, maar tijdens hun experiment werden er alleen enkele aminozuren gevormd, geen levende cellen.

Chemici en natuurkundigen kunnen ook nu, 62 jaar later, de cel nog steeds niet namaken, noch laten ontstaan door ongeleide evolutie. Toch moet de cel ooit zijn ontstaan. Maar hoe? We hebben de keus tussen toevallige evolutie of schepping door een intelligente begeleidende ontwerper, een schepper . In het eerste geval moet u geloven dat er eerst vanzelf energie ontstond, dat daardoor diverse elementen ontstonden, dat uit sommige van die elementen macro-moleculen gevormd werden, dat die zich in de goede verhouding samenvoegden en toen spontaan levend werden en het vermogen ontwikkelden om zich te reproduceren. Dat sommige daarvan bewustzijn ontwikkelden en een moreel besef . Dat sommige daarvan gedachten begonnen te vormen en zelfs gingen speculeren over het bestaan van een God. OF…. We geloven wat de bijbel leert: “In de beginne was het Woord en het woord was bij God .… Alle dingen zijn door bemiddeling van hem ontstaan, en afgescheiden van hem is zelfs niet één ding ontstaan.” ̶ Johannes 1:1,3 Dat betreft niet alleen materie en energie, maar ook alle levensvormen.

Foto 2  Het menselijk genoom bevat ca. drie miljard baseparen.

Foto 2 Het menselijk genoom bevat ca. drie miljard baseparen.

Lennox haalt dan, als voorbeeld, het menselijk genoom aan. Dat bestaat uit circa drie miljard baseparen en hij noemt dit “het langste woord dat we hebben leren kennen tijdens ons leven”. Dan vervolgt hij: “We erkennen onmiddellijk dat korte woorden het product zijn van intelligentie. Wat houdt ons dan tegen om te erkennen dat ook dit langste woord het product is van intelligentie? Men probeert er onderuit te komen door te beweren dat God gebruik heeft gemaakt van een onbegeleid natuurlijk proces. Waarom oefent men op deze manier druk uit en probeert men God weg te redeneren? Omdat, dames en heren , als het leven niet begon door een onbegeleid natuurlijk proces dat het eind zou zijn van de filosofie van het materialisme* en dat vindt men een te hoge prijs om te betalen. “

Als u bekijkt welke complexe systemen in de cel werkzaam zijn, dan is de enige conclusie dat die niet kunnen zijn ontstaan door een onbegeleid natuurlijk proces. De cel is een informatie-processor. Het DNA bevat een code met gedetailleerde instructies voor de bouw van alle eiwitten in uw lichaam. Als op elk ander gebied een systeem wordt aangetroffen dat een code heeft en een vertaler om de gecodeerde instructies te vertalen en er dan toch door iemand beweerd werd dat er geen intelligentie nodig was om dit tot stand te brengen, dan zou zo iemand onmiddellijk tot idioot bestempeld worden.

Bron: https://www.youtube.com/watch? v=4gKDP6R0jqc

* Veel atheïsten zien wetenschappelijk onderzoek door de bril van het materialisme: de filosofische leer dat materie de enige begin- en eindoorzaak is van alles wat bestaat. „We zijn a priori (…) het materialisme toegedaan”, schreef de evolutionist Richard C. Lewontin. „Dat materialisme is absoluut, want we kunnen geen Goddelijke Voet tussen de deur toelaten.” Daarom omarmen materialisten het enige alternatief dat ze hebben — evolutie.

Over gervanpoelgeest

gepensioneerd constructeur, natuurliefhebber
Dit bericht werd geplaatst in DNA, Evolutie, Intelligent Design, Menselijk lichaam, Video en getagged met , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.