Ons wonderlijk brein en het lokaliseren van de bron van het geluid.

Deze keer weer enkele interessante wetenswaardigheden over ons brein. Van heel wat mogelijkheden van ons brein zijn we ons ternauwernood bewust. We vinden het bijvoorbeeld heel gewoon dat we waar kunnen nemen vanuit welke richting geluiden ons bereiken. Maar om dat te kunnen bepalen is uw brein constant bezig om de tijdsverschillen te berekenen tussen de geluiden die uw rechteroor bereiken en die welke uw linkeroor binnenkomen. Wat gebeurt er op dat moment allemaal in uw oor?

1. De trillingen brengen de vloeistof in beweging, die in het binnenoor aanwezig is.
2. De haarcellen in de vloeistof versterken de geluidstrillingen en selecteren ze per frequentie. Ze zetten de mechanische energie om in zenuwimpulsen.
3. De gehoorzenuw verzamelt alle impulsen die uitgezonden worden door de haarcellen.
4. De hersenen registreren, analyseren en interpreteren alle informatie.

Afb.1  De oren van de luisteraar bevinden zich elk op een andere afstand van de spreker.

Afb.1 De oren van de luisteraar bevinden zich elk op een andere afstand van de spreker.

De afbeelding hiernaast geeft aan hoe het geluid van de spreker langer onderweg is naar het linkeroor dan naar het rechteroor van de luisteraar. ( S2 is groter dan S1 ) Ook moet het geluid van de spreker om het hoofd heen om het linker oor van de luisteraar te bereiken. Hierdoor wordt het geluid verzwakt. Afhankelijk van de positie van de spreker zal er dus een verschil in het signaal van beide oren in niveau en tijd optreden. Hiermee kan door het rekencentrum van ons brein de richting van het geluid en de afstand bepaald worden. Daarnaast speelt de oorschelp nog een belangrijke rol bij het bepalen of een geluid van voren of van achteren komt en bij het bepalen van de positie boven of onder het hoofd.

De proef op de som nemen met een audiotest.

Om u in de gelegenheid te stellen zelf uit te testen dat u geluid niet alleen kunt horen, maar ook de afstand en de richting waaruit het komt kunt vaststellen, kunt u onderstaande geluidsopname beluisteren. Eerst hoort u wat muziek en daarna diverse geluiden in een virtuele kapperszaak, waarin de kapper rondloopt, praat en met instrumenten bezig is. Het ruimtelijk effect is natuurlijk het mooist te beluisteren met een hoofdtelefoon of met surround luidsprekers. En denk er tijdens het luisteren dan ook eens over na of uw eigen prachtige audiosysteem met de bijbehorende rekenprogramma’s in uw brein (voor richting- en afstandsbepaling) toevallig zijn ontstaan, zoals de evolutietheorie dat veronderstelt, of zijn ontworpen door een intelligente Meester-Ontwerper. Geniet in de nu komende vijf minuten even met gesloten ogen van Audio Illusion – Brain Tricks.

https://www.youtube.com/watch?v=pvr3gr8BzA0

Oren en brein van de vleermuis nog beter toegerust.
Stel u nu eens voor dat u de voetstappen van een insect kunt horen! Zo’n verbazingwekkend gehoor bezit het enige vliegende zoogdier ter wereld — de vleermuis.(Zie Foto 1)

Foto 1 Vleermuis. Let op de grote oren.

Foto 1 Vleermuis. Let op de grote oren.

Vleermuizen hebben uiteraard een gespecialiseerd gehoor nodig om in het donker te navigeren en om insecten te vangen met behulp van echolokatie of sonar. Professor Howard C. Hughes zegt daarover: „Stelt u zich eens een sonarsysteem voor dat geavanceerder is dan het systeem in onze modernste onderzeeërs. En bedenk nu dat dit systeem gebruikt wordt door een kleine vleermuis die met gemak in uw handpalm past. Alle berekeningen die de vleermuis in staat stellen de afstand, de snelheid en zelfs het specifieke soort prooidier te bepalen, worden gemaakt door een brein dat kleiner is dan uw duimnagel!”
Wat denkt u? Is het gehoor en het brein van de vleermuis toevallig ontstaan of ontworpen?

Over gervanpoelgeest

gepensioneerd constructeur, natuurliefhebber
Video | Dit bericht werd geplaatst in Evolutie, Intelligent Design, Landdieren en getagged met , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.