Ontwerp van de zon is heel bijzonder

Toen de Ontwerper van het universum voor de opgave stond om een langdurig goed werkend systeem te bedenken dat miljarden jaren zou moeten bestaan, heeft Hij in zijn wijsheid ook voorzien dat het toekomstige leven op de planeet aarde een betrouwbare bron van energie nodig zou hebben. Geen bron die na verloop van tijd op zou raken, of (ik denk aan Tsjernobil ) gevaarlijke explosieve reacties zou veroorzaken, maar een bron die eeuwenlang een constante hoeveelheid energie naar de omgeving zou uitstralen. Het resultaat van dit ontwerpproces was de zon. Die staat daar elke dag maar weer aan de hemel en we koesteren ons graag in het warme zonlicht, maar staan er niet altijd bij stil dat de zon eigenlijk heel bijzonder is. De zon is een geschenk van „de Vader der hemelse lichten”, die haar zonder onderscheid op allen, zowel goddelozen als goeden, laat schijnen.

De zon is verreweg het zwaarste object in ons zonnestelsel. De massa van de zon is gelijk aan 332.946 maal de massa van de Aarde. Deze massa bestaat voornamelijk uit waterstof, zo’n 70 massaprocent. Het andere veelvoorkomende element is helium, zo’n 28 massaprocent. In het centrum van de Zon, wordt door kernfusie waterstof omgezet in helium. Het proces werkt slechts onder zeer hoge druk en temperatuur. Menselijke ontwerpers zijn jaloers op dit proces en proberen het in laboratoria na te bootsen. Omdat in deze cyclus waterstofatomen betrokken zijn en waterstof zowat overal rond ons aanwezig is (elk wateratoom bevat twee gewone waterstofatomen), is het erg aantrekkelijk om energie proberen te produceren via de kernfusie van waterstof. Ze zouden daarmee een zo goed als onbegrensde energiebron voor de huidige en toekomstige generaties kunnen creëren.

Foto 1. Het internationaal samengestelde team bij een model van het ITER-project. In werkelijkheid is ITER ongeveer 24 meter hoog en 34 meter in doorsnede.

Foto 1. Het internationaal samengestelde team bij een model van het ITER-project. In werkelijkheid is ITER ongeveer 24 meter hoog en 34 meter in doorsnede.


In 1985 werd een internationaal samenwerkingsproject met de naam ITER gestart met als doel de wetenschappelijke en technische haalbaarheid aan te tonen van kernfusie als energiebron. ITER zou rond 2020 gereed moeten zijn. De totale bouwkosten bedragen zo’n 14 miljard euro. Inmiddels hebben landen als China en Zuid-Korea een eigen nationaal programma opgestart voor de opvolger van ITER. Dit wordt vaak aangeduid met DEMO. In het begin van het fusieonderzoek dacht men dat een werkende fusiereactor er binnen 20 jaar kon zijn, maar dat was te optimistisch. Alle kostbare inspanningen hebben tot nu toe echter nog niet veel resultaat opgeleverd. Een wetenschappelijk rapport concludeert dan ook:

Despite the scientific advances made over the years, the key initial step in the process of hydrogen fusion inside the sun has lacked direct observational evidence. Until now

Het nabootsen van het energie-opwekkend proces, zoals dat in het binnenste van de zon plaatsvindt, blijkt dus lang niet eenvoudig. Knappe koppen zijn al decennia bezig om het proces te doorgronden. Het vereist intelligentie en alleen een buitengewoon bekwaam scheikundige en ontwerper kon het bedenken. Het kernfusieproces kan daarom zeker niet toevallig zijn ontstaan, zoal de evolutieleer ons wil laten geloven. Laten we ons er nog iets verder in verdiepen. De Zon krijgt haar energie voornamelijk door de zogenaamde proton-protoncyclus, mogelijk gemaakt door de enorme druk die de eigen zwaartekracht van de Zon op de materie uitoefent, in de kern zo’n 2×1016 pascal. De temperatuur van de kern is ca 15 miljoen kelvin. Daar vinden fusiereacties plaats waarin waterstofkernen (protonen) uiteindelijk worden omgezet tot heliumkernen (alfadeeltjes).De zon zet per seconde ongeveer 700 miljoen ton waterstof om in circa 695 miljoen ton helium. Het verschil 4,4 miljoen ton, wordt uitgestraald in de vorm van gammastraling (fotonen) en neutrino’s.

Maatregelen om het gevaar van straling tegen te gaan.
Als het menselijk lichaam wordt blootgesteld aan een te grote hoeveelheid gammastraling, dan zullen er chemische bindingen in de molecules van onze cellen worden afgebroken, waardoor de levende weefsels worden beschadigd en gedood. Omdat Gammastraling dus erg gevaarlijk is voor het leven moest de ontwerper van het universum ook voldoende maatregelen nemen om te voorkomen dat het leven op aarde tegen deze straling zou worden beschermd. Hij plaatste onze planeet Aarde daarom op grote afstand van de zon en plaatste rondom de aarde een beschermend schild: de atmosfeer. Dat was ook nodig om de temperatuur hier op aarde dragelijk te maken. Zoals eerder gezegd is de temperatuur van de kern van de zon ca. 15 miljoen kelvin. Aan de buitenkant is de temperatuur weliswaar tot 5300 graden kelvin afgekoeld, maar dat is nog steeds erg heet. Daarom werd de aarde op grote afstand van de zon geplaatst: maar liefst bijna 150 miljoen kilometer! Om je een idee te vormen: Een vliegtuig dat met een snelheid gaat van duizend kilometer per uur heeft al meer dan 17 jaar nodig om een afstand van 150 miljoen kilometer af te leggen. (Zie Fig. 2)

zon-aarde
Wegens de grote afstand tot de aarde bereikt slechts ongeveer een twee miljardste deel van haar stralingsenergie de aarde — een hoeveelheid die echter ruimschoots voldoende is om de ideale klimatologische omstandigheden te scheppen waardoor het plante- en dierenleven op aarde mogelijk is. Maar het zal u nu ook duidelijk zijn dat de afstand zon-aarde dus niet zomaar toevallig bepaald is. Daar is over nagedacht door de Ontwerper/Schepper!

De atmosfeer vormt een beschermend schild.
Bijna al het leven op aarde is voor energie afhankelijk van de zon. De Ontwerper nam nog meer beschermende maatregelen. Zonne-energie verplaatst zich door de ruimte als straling en bereikt de aarde in een breed spectrum van golflengten. De dodelijke gammastralen hebben de kortste golflengte. Dan volgen de röntgenstralen, uv-stralen, zichtbaar licht, infrarode stralen, microgolven en de radiogolven, die de langste golflengte hebben. Het is opmerkelijk dat onze atmosfeer veel schadelijke straling tegenhoudt, maar straling die we nodig hebben juist doorlaat.
Slechts een heel klein deel van alle zonnestraling bestaat uit zichtbaar licht, maar het is onmisbaar voor leven. Planten gebruiken het om voedsel te produceren en wij hebben licht nodig om te kunnen zien. De manier waarop de atmosfeer licht doorlaat, kan gewoon geen toeval zijn. Ook de kleine hoeveelheid uv-licht die de aarde bereikt, is heel bijzonder. Waarom is dat zo? We kunnen niet zonder uv-straling. Onze huid heeft een kleine hoeveelheid nodig om vitamine D aan te maken, wat voor gezonde botten zorgt en waarschijnlijk ook een bescherming vormt tegen kanker en andere aandoeningen. Maar te veel uv-straling veroorzaakt juist huidkanker en staar. Onder normale omstandigheden laat de atmosfeer precies de goede hoeveelheid uv-straling door, niet te veel en niet te weinig. Dat vormt een bewijs dat iemand de aarde zo heeft ontworpen dat die geschikt is voor leven.

Meer weten over de Ontwerper van de aarde en de zon.
De Grote Ontwerper of Schepper maakt zichzelf in de bijbel bekend onder de naam Jehovah. Die naam wordt ca. 7000 keer in de oorspronkelijke geschriften vermeld. Hij wil ook dat alle mensen hem leren kennen en waarderen. Psalm 113:3 zegt: “Van de opgang der zon tot aan haar ondergang dient Jehovah’s naam geloofd te worden.”
Helaas werd God’s naam in veel bijbelvertalingen uit een soort bijgeloof dikwijls vervangen door de titel Heer of Heere. In zijn afgekorte vorm komt de naam voor in de uitdrukking Hallelujah, wat “Looft Jehovah” betekent. Jehovah God zelf wordt in figuurlijke zin ook wel „een zon en een schild” genoemd, niet omdat hij een natuurgod is, maar omdat hij de Bron van licht, leven en energie is (Ps 84:11). Over hem wordt ook gezegd dat hij als een schaduw voor zijn volk is, zodat ’de zòn hen niet zal steken’. Hier wordt datgene wat rampspoed brengt, met de hitte van de zon vergeleken.
Als u deze Ware God Jehovah beter wilt leren kennen dan kunt u veel over Hem te weten komen op onderstaande website. U vindt daar antwoord op veel vragen over de bijbel, u kunt er artikelen beluisteren en downloaden. Onder „Kinderen” staan Bijbelse stripverhalen, werkbladen, kleurplaten, video’s en Bijbellessen om uw kinderen te leren Elke dag bezoeken zo’n 700.000 mensen jw.org. Waarom zou u zelf niet eens gaan kijken?
JW.org

VIDEO’S van de zon.
In onderstaande video kunt u 4 min. lang verbazingwekkende beelden van erupties op het oppervlak van de zon bekijken . De opnames werden op 19 juli 2012 gemaakt.

NASA Heliophysics heeft drie jaar achtereen de zon bekeken en op onderstaande website vindt u een video die (versneld) toont wat ze zagen :

http://phys.org/news/2014-08-sun.html

Over gervanpoelgeest

gepensioneerd constructeur, natuurliefhebber
Dit bericht werd geplaatst in Techniek, Universum, Zon en getagged met , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Ontwerp van de zon is heel bijzonder

  1. N. Mannee zegt:

    Hallo, Ger! Wat heb je weer een intressant onderwerp gekozen: ” De Zon ” en wat een leuke film , van al die ‘ Erupties’ die er op plaats vinden! Je hebt gelijk dat alleen de Maker er van , een intelligente ontwerper , alle eer toekomt ! Bedankt voor de ‘ Hint’s ‘ die je geeft! Afz. Netty. Groetjes!

Reacties zijn gesloten.