Waar komen we vandaan? Schepping of evolutie?

Kiezen mensen die wetenschappelijk onderlegd zijn voor evolutie en kiezen gelovige mensen voor schepping? Voorstanders van de evolutietheorie wekken graag die indruk, maar in de praktijk blijkt dat niet het geval. Ook wetenschappers staan niet allemaal achter de evolutietheorie. Neem bijvoorbeeld Gerard Hertel, hoogleraar insectenkunde, die tijdens zijn studie evolutie onderwezen kreeg. Hij zegt: “op mijn tentamens gaf ik de leraren de antwoorden die ze verwachtten ─ maar zelf geloofde ik het niet.”
De wetenschap heeft ons beslist veel geleerd over het functioneren van het heelal, de wereld en levende organismen. Sommige mensen vinden dat hoe meer we via de wetenschap te weten komen, „hoe onwaarschijnlijker ons bestaan lijkt”. Ons bestaan zou inderdaad onwaarschijnlijk zijn als het slechts een product van evolutie zou zijn. Maar om met de woorden van de wetenschapspublicist John Horgan te spreken „lijkt de werkelijkheid ontzettend ontworpen en, in bepaalde opzichten, te goed om zomaar door toeval te zijn ontstaan”.
freeman dysonDe natuurkundige Freeman Dyson zegt in dezelfde trant: „Hoe meer ik het universum onderzoek en de details van de opbouw ervan bestudeer, des te meer aanwijzingen vind ik dat het universum in zekere zin geweten moet hebben dat wij zouden komen.”
Veel deskundigen op diverse wetenschappelijke terreinen zien in de natuur intelligent ontwerp. Ze vinden het onlogisch te geloven dat de oneindige complexiteit van het leven op aarde toevallig is ontstaan. Iets ontstaat niet zomaar uit niets. Ontwerp ontstaat niet zonder een Ontwerper. Misschien vind je het interessant om te weten wat hun overwegingen zijn? Wat heeft hen tot die conclusie gebracht?

Wat wetenschappers zeggen.
Enrique Hernandus-Lemus werkt als theoretisch fysicus aan de Nationale Universiteit van Mexico. Hij houdt zich bezig met bolvormige sterrenhopen en het zoeken van een thermodynamisch aannemelijke verklaring voor het fenomeen van de ineenstorting van de kern van zulke stelsels. Hij heeft ook onderzoek gedaan naar de complexiteit van DNA-ketens. Hij zei toen hem werd gevraagd waarom hij in een schepper geloofde:
“Het leven is gewoonweg te ingewikkeld om bij toeval ontstaan te zijn. Neem bijvoorbeeld de enorme hoeveelheid informatie die opgesloten ligt in de DNA-molecule. De kans dat één enkel chromosoom bij toeval ontstaat, is kleiner dan één op negen biljoen — zo klein dat het als onmogelijk kan worden beschouwd. Ik vind het absurd te geloven dat krachten zonder intelligentie niet alleen een chromosoom maar heel de verbazingwekkende complexiteit in levende wezens kunnen scheppen.
Wanneer ik bovendien het uiterst complexe gedrag van materie bestudeer, of het nu op microscopisch niveau is of de beweging van reusachtige sterrenwolken door de ruimte betreft, ben ik onder de indruk van de prachtige eenvoud van de wetten die de beweging ervan besturen. Ik zie in die wetten niet alleen het werk van een meesterwiskundige — ze zijn als de handtekening van een meesterkunstenaar.”

michael behe2Michael Behe, professor in de biochemie, zei in een interview : “De conclusie dat de natuur ontworpen is, komt niet voort uit onwetendheid. Het komt niet voort uit wat we niet weten, maar uit wat we wel weten. Toen Darwin 150 jaar geleden zijn boek De oorsprong der soorten publiceerde, leek het leven heel eenvoudig. Wetenschappers dachten dat de cel zo simpel was dat die gewoon spontaan uit zeemodder naar boven kon komen borrelen. Maar sinds die tijd heeft de wetenschap ontdekt dat cellen ongelofelijk complex zijn, veel complexer dan de machines van onze 21ste eeuw. Die functionele complexiteit getuigt van ontwerp met een doel.”

Byron Leon Meadows, lasertechnicus

Byron Leon Meadows, lasertechnicus

Byron Leon Meadows woont in de Verenigde Staten en werkt bij de NASA. Zijn vakgebied is laserfysica. Hij redeneert alsvolgt:
“Bij mijn onderzoek werk ik vaak met natuurkundige principes. Ik probeer te begrijpen hoe en waarom bepaalde dingen gebeuren. In mijn vakgebied zie ik duidelijke bewijzen dat alles wat ik waarneem een oorzaak heeft. Ik geloof dat het vanuit wetenschappelijk standpunt redelijk is te aanvaarden dat God de oorspronkelijke veroorzaker van alle dingen in de natuur is. De natuurwetten zijn zo stabiel dat ik wel moet geloven dat ze ingesteld zijn door een Organisator, een Schepper.
Als deze conclusie zo voor de hand ligt, waarom geloven dan zo veel wetenschappers in evolutie? Zou het kunnen dat evolutionisten naar hun bewijsmateriaal kijken met een vooropgezette mening? Dat is onder wetenschappers niet ongebruikelijk. Maar waarneming, hoe overtuigend die ook is, garandeert nog geen juiste conclusie. Iemand die zich bijvoorbeeld bezighoudt met laserfysica zou kunnen volhouden dat licht een golf is, vergelijkbaar met een geluidsgolf, omdat licht zich vaak als een golf gedraagt. Maar zijn conclusie zou onvolledig zijn omdat het bewijsmateriaal ook te kennen geeft dat licht zich gedraagt als een groep deeltjes, bekend als fotonen. Zo baseren ook degenen die volhouden dat evolutie een feit is, hun conclusies op slechts een deel van het bewijsmateriaal, en ze laten zich door hun vooropgezette mening leiden wanneer ze het bewijsmateriaal bezien.
Ik vind het verbazingwekkend dat iedereen de evolutietheorie als een feit aanvaardt terwijl ’deskundigen’ op het gebied van de evolutie het niet met elkaar eens zijn over de manier waarop die zou hebben plaatsgevonden. Zou je bijvoorbeeld de rekenkunde als een bewezen feit kunnen aanvaarden als sommige deskundigen zeiden dat twee plus twee vier is, terwijl andere zeiden dat de som waarschijnlijk drie of misschien zes was? Als het de taak van de wetenschap is alleen te aanvaarden wat bewezen, getoetst en opnieuw uitgevoerd kan worden, dan is de theorie dat alle levensvormen geleidelijk uit een gemeenschappelijke voorouder zijn ontstaan, geen wetenschappelijk feit.”

Wat nadenkende jongeren zeggen.
Ook enkele jongeren werd de vraag gesteld: Wat overtuigt jou ervan dat er een Schepper is? Als antwoord op die vraag noemt Sam (14) het menselijk lichaam. „Het heeft zo veel details en is zo complex en alle delen werken zo goed samen. Het menselijk lichaam kan niet geëvolueerd zijn!”

De alvleesklier zit diep verstopt in je buik, maar het is een onmisbaar orgaan. Je hebt deze klier nodig voor een goede bloedsuikerspiegel en spijsvertering.

De alvleesklier zit diep verstopt in je buik, maar het is een onmisbaar orgaan. Je hebt deze klier nodig voor een goede bloedsuikerspiegel en spijsvertering.

Holly (16) is het daarmee eens. „Sinds ik te horen heb gekregen dat ik diabetes heb, heb ik veel geleerd over de werking van het lichaam. Het is bijvoorbeeld niet te geloven hoeveel de alvleesklier*, een klein orgaan achter de maag, doet om het bloed en de andere organen aan het werk te houden.”
Sommige jongeren hebben een andere invalshoek. Jared (19): „Het grootste bewijs is voor mij dat we een spirituele kant hebben, dat we schoonheid kunnen waarderen en dat we steeds maar meer willen leren. Die dingen hebben we niet nodig om te overleven, zoals de evolutie ons wil laten geloven. De enige verklaring die ik logisch vind, is dat we hier door iemand zijn neergezet die wilde dat we van het leven zouden genieten.” Tyler (19) is tot dezelfde conclusie gekomen. „Als ik zie welke rol planten spelen bij het in stand houden van het leven en hoe ongelofelijk complex ze in elkaar zitten, dan weet ik zeker dat er een Schepper is.”

Je kunt overtuigd zijn van je geloof.
Niet alle onderlegde mensen geloven dus in evolutie. Uit onderzoek is gebleken dat een derde van de Nederlandse bevolking in een Schepper gelooft, ook al hebben ze op school iets anders geleerd! Het is dus niet nodig je onzeker te voelen of je te schamen omdat je in schepping gelooft. Als je de bewijzen bekijkt, is het absoluut redelijk en zelfs wetenschappelijk om te geloven dat we een intelligente ontwerper hebben gehad. Eigenlijk is er juist voor evolutie heel wat verbeeldingskracht nodig en moet je daarvoor geloven dat er wonderen kunnen gebeuren zonder een wonderdoener.

* Meer info over de alvleesklier vind je op:
http://www.gezondheidsnet.nl/omgaan-met-diabetes/wat-doet-je-alvleesklier

Een bijzondere video over de moleculaire machines in de cellen van je lichaam zie je in de TED-lezing “Verbazingwekkende moleculaire machines” hieronder die werd gehouden door Drew Berry:

https://www.youtube.com/watch?v=dMPXu6GF18M

Advertenties

Over gervanpoelgeest

gepensioneerd constructeur, natuurliefhebber
Dit bericht werd geplaatst in Evolutie, Intelligent Design, Menselijk lichaam en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.