Moreel besef: een unieke eigenschap van de mens.

Deze week zag ik op Discovery Science een TV-programma over het ontwerpen van nieuwe robots voor de toekomst. Er zijn nu al robots die kunnen rekenen, lassen, monteren, verfspuiten en stofzuigen. Maar men onderzoekt nu ook hoe men robots in de toekomst menselijke eigenschappen aan kan leren. Eén kenmerk van de mens is bijvoorbeeld dat hij emoties kan tonen en wetenschappers zouden toekomstige robots ook graag ‘een sociale en emotionele component‘ willen meegeven.
Wat mensen nu ook hebben en wat bij robots ontbreekt, is een ethisch of moreel besef: een besef van goed en kwaad, een geweten. Een wetenschapper in het TV-programma benadrukte het belang daarvan alsvolgt: “Stel nou dat een robot die de president van de VS moet bewaken een bom ziet met daarnaast een kind. Beschermt de robot dan het kind of de president van de VS? Robots moeten een waardebepalingsysteem hebben. Ze moeten begrijpen wat belangrijk en kostbaar is. Als een robot die mogelijkheid niet heeft dan zouden we pas echt diep in de problemen geraken.” Wetenschappers willen dus graag weten hoe het moreel besef bij mensen werkt zodat ze iets dergelijks ook bij robots kunnen inbouwen.

Apen hebben geen moreel besef
Ja, als je er over nadenkt is het eigenlijk heel bijzonder dat mensen over het algemeen wel een moreel besef van goed en kwaad hebben. Maar hoe is dat ontstaan? Hoe kan het dat mensen dat wel hebben en dieren, zoals bijvoorbeeld chimpansees, dat niet hebben? Het is voor wetenschappers nog steeds een onopgelost raadsel. Zij beweren wel dat dit besef bij mensen door miljoenen jaren evolutie vanzelf is ontstaan. Enig bewijs daarvoor wordt niet gegeven. En waarom heeft evolutie dit dan niet bij zogenaamd aan ons verwante dieren bewerkstelligd? Op de site van Kennislink wordt namelijk beweerd: “De mens is zo’n 4,6 tot 6,2 miljoen jaar geleden ontstaan uit een voorouder die we delen met de bonobo en de chimpansee.” Als dat waar zou zijn zou je inderdaad veel overeenkomsten kunnen verwachten. Maar er zijn in werkelijkheid wel degelijk grote verschillen tussen de mens en zijn zogenaamde verwanten. En die betreffen niet alleen het uiterlijk.

Foto 1  Chimpansee eet het hoofd van een in het gevecht gedode soortgenoot op. De ander wil er ook van meedelen.

Foto 1 Chimpansee eet het hoofd van een in het gevecht gedode soortgenoot op. De ander wil er ook van meedelen.

Hoe is het bijvoorbeeld gesteld met het moreel besef van chimpansees? Een video van de BBC #, met commentaar van de bioloog David Attenborough laat zien dat chimpansees zeer agressief kunnen zijn: Chimpansees moorden, voeren oorlog en eten vervolgens (als kannibalen) de gedode chimps van de andere groep op.(Zie Foto 1) Dat getuigt, zo denk ik dan, niet van een hoogstaand moreel besef.

Opvallende genetische verschillen.
Het is dus maar de vraag of de verwantschap tussen apen en mensen wel zo sterk is als evolutionisten ons willen laten geloven. Tot voor kort beweerden evolutionisten dat er bijzonder veel overeenkomst is tussen de genetische eigenschappen van chimpansees en mensen. In feite werd genetische overeenkomst lange tijd als een van de voornaamste “bewijzen” voor evolutie en verwantschap tussen mensen en primaten aangevoerd. Maar recent onderzoek laat toch wat anders zien. Laten we eerst even terugblikken om te zien wat er op dat terrein zoal is gebeurd. Op 14 april 2003 werd er een persbericht uitgegeven dat aankondigde dat het menselijkgenoomproject met succes was afgerond en dat nu 99% van het menselijk genoom met een nauwkeurigheid van 99,99% bekend was. Intussen is behalve het menselijk genoom ook het genoom van de chimpansee grotendeels ontrafeld en volgens een recent bericht op Kennislink** zijn er bij vergelijking nu grote verschillen opgemerkt. Ik citeer uit het artikel “Op zoek naar het verschil” op Kennislink: “Omdat sommige onderzoeksgroepen al vrijwel klaar zijn met hun deel van het chimpgenoom, zijn er al enkele gedetailleerde vergelijkingen gemaakt. En ook daar zijn de verschillen groter dan verwacht, vooral in niet-coderende delen, maar ook in genen. Dat concludeerde een consortium dat chimpansee chromosoom 22 zeer nauwkeurig in kaart bracht en vorig jaar vergeleek met het overeenkomstige menselijke chromosoom 21. Zo bleek chromosoom 21 400.000 basenparen groter dan de chimpanseevariant. Op talloze plekken zijn stukken en stukjes DNA ingevoegd maar ook verdwenen. Deze inserties en deleties, samengevoegd onder de noemer indels komen maar liefst op 68.000 plaatsen voor.”
Dat wijst eerder op verschil dan op overeenkomst, toch? En dan hebben we het nog maar over slechts één van de 23 chromosomen in een lichaamscel. Kennislink meldt daarover: “Als de vergelijking van dit ene chromosoom representatief is, dan zitten in maar liefst 20 procent van de genen opvallende structurele verschillen tussen mens en chimpansee.” In plaats van overeenkomsten tussen mens en mensaap is nu “een berg van onverwachte diversiteit” gevonden.

Hoe nu verder?
Hiermee is dus volgens mij een belangrijke ‘pijler’ van de moderne evolutieleer omver gevallen. Boem!!! Voor gelovigen in een Schepper is het overigens geen opzienbarend nieuws. Zij weten al lang dat de mens door de Grote Ontwerper/Architect werd gevormd en dat hij de eerste mens ook een moreel besef met een functionerend geweten gaf.- Rom. 2:14,15 Dat geweten stelt ons in staat goed van kwaad te onderscheiden. De Schepper gaf de mens ook de gave om van schoonheid en kunst te genieten. (Zie Foto 2)

Foto 2  Alleen mensen kunnen heerlijk van mooie kunst genieten.

Foto 2 Alleen mensen kunnen heerlijk van mooie kunst genieten.

Ook het vermogen om te spreken en te redeneren en om soortgelijke processen van de geest en het hart, dingen waartoe de dieren niet in staat zijn, naar waarde te schatten. Misschien doe je er toch goed aan om wat meer kennis over de Meester-Ontwerper te krijgen. Op de website jw.org kun je de brochure “Is het leven geschapen?” vinden als je op ‘publicaties’ en ‘boeken&brochures’ klikt.( Blader dan even door naar Pagina 4) Je kunt de brochure dan als pdf downloaden of hem voor laten lezen. In de brochure komen de volgende vragen aan bod:
• Is onze planeet ontworpen voor leven?
• Wat valt er te leren uit het ontwerp dat zichtbaar is in de natuur?
• Is de evolutieleer goed onderbouwd, gebaseerd op feiten?
• Heeft de wetenschap het scheppingsverhaal in de Bijbel weerlegd?
• Waarom maakt het iets uit wat u gelooft?

# Bron: De video over de chimpansees: https://www.youtube.com/watch?v=a7XuXi3mqYM

** Bron: http://www.kennislink.nl/publicaties/op-zoek-naar-het-verschil

Advertenties

Over gervanpoelgeest

gepensioneerd constructeur, natuurliefhebber
Dit bericht werd geplaatst in Evolutie, Intelligent Design, Landdieren, Menselijk lichaam en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.