De atmosfeer en het UV-licht wijzen op ontwerp.

Wenlong He

We staan er niet elke dag bij stil, maar ook de atmosfeer rondom de aarde vertoont alle kenmerken van ontwerp. Dat blijkt o.a. uit het verhaal van experimenteel natuurkundige Wenlong He dat ik onlangs las. Hij studeerde natuurkunde in Suzhou (China), maar werkt nu bij de Universiteit van Strathclyde in Schotland. Hij onderzoekt o.a. hoe krachtige straling kan worden opgewekt met een frequentie tussen die van microgolven en infraroodstraling in. Toen hij jonger was, geloofde hij in evolutie, maar later kwam hij tot de conclusie dat het leven geschapen is. Waarom denkt hij dat er bewijs van ontwerp is? Wenlong He beredeneert dit in een interview alsvolgt:
“Bijna al het leven op aarde is voor energie afhankelijk van de zon. Zonne-energie verplaatst zich door de ruimte als straling en bereikt de aarde in een breed spectrum van golflengten. (Zie Afb. 1) De dodelijke gammastralen hebben de kortste golflengte. Dan volgen de röntgenstralen, uv-stralen, zichtbaar licht, infrarode stralen, microgolven en de radiogolven, die de langste golflengte hebben.

Het is opmerkelijk dat onze atmosfeer veel schadelijke straling tegenhoudt, maar straling die we nodig hebben juist doorlaat.

Afb.1 Het licht van de zon bereikt de aarde in een breed spectrum

Afb.1 Het licht van de zon bereikt de aarde in een breed spectrum


Waarom vond u vooral dat zo indrukwekkend?
Omdat het eerste gedeelte van het Bijbelse scheppingsverhaal ook over licht gaat. Daar staat: „Nu zei God: ’Er kome licht.’ Toen kwam er licht.”- Maar een heel klein deel van alle zonnestraling bestaat uit zichtbaar licht, maar het is onmisbaar voor leven. Planten gebruiken het om voedsel te produceren en wij hebben licht nodig om te kunnen zien. De manier waarop de atmosfeer licht doorlaat, kan gewoon geen toeval zijn. Ook de kleine hoeveelheid uv-licht die de aarde bereikt, is heel bijzonder.

Waarom is dat voor ons van belang?
We kunnen niet zonder uv-straling. Onze huid heeft een kleine hoeveelheid nodig om vitamine D aan te maken, wat voor gezonde botten zorgt en waarschijnlijk ook een bescherming vormt tegen kanker en andere aandoeningen. Maar te veel uv-straling veroorzaakt juist huidkanker en staar. Onder normale omstandigheden laat de atmosfeer precies de goede hoeveelheid uv-straling door, niet te veel en niet te weinig. Voor mij is dat een bewijs dat iemand de aarde zo heeft ontworpen dat die geschikt is voor leven.”

Meer wetenswaardigheden over UV-licht
Wat Wenlong He zei had mijn interesse gewekt en ik wilde er graag nog wat meer over weten. Bij mijn zoektocht naar de wonderlijke eigenschappen van de atmosfeer en UV-licht vond ik nog veel meer aanvullende informatie, illustraties en details over dit interessante onderwerp. Ik geef u een kort overzicht van mijn bevindingen.
De golflengte van UV-licht variëert tussen de 100 en de 400 nm. (nm = 1 / miljoenste mm) Dit gebied wordt ook weer onderverdeeld in vier soorten, namelijk UV-A, UV-B, UV-C en Vacuüm- UV. In Afb.2 wordt alleen het Ultraviolet -en het zichtbare licht weergegeven. Zoals de curve toont is UV-C de gevaarlijkste straling, maar die wordt gelukkig voor nagenoeg 100% tegengehouden door de ozonlaag. Van alle ultraviolet licht dat wel door de ozonlaag dringt, is 98,7% UV-A straling en een klein gedeelte UV-B-straling.

Afb. 2 Detail van UV-deel en zichtbaar licht.

Afb. 2 Detail van UV-deel en zichtbaar licht.

De rol van ozon.
Ik las dat het ozon in de stratosfeer ontstaat doordat zuurstofmoleculen splitsen onder invloed van ultraviolette straling. De splitsingsproducten worden zuurstofradicalen genoemd. Deze radicalen reageren weer met een ander zuurstofmolecuul en vormen zo ozon. Natuurkundige Wenlong He merkte o.a. op “dat onze atmosfeer veel schadelijke straling tegenhoudt, maar de straling die we nodig hebben juist doorlaat”. Dat komt vooral door de ozonlaag die zich op ongeveer 15-45 kilometer hoogte bevindt. In onderstaande afbeelding 3 is dit ook duidelijk te zien. UV-C straling wordt geheel tegengehouden en UV-B met golflengt 280-315 nm grotendeels. UV-A met golflengte 315-400 nm wordt wel doorgelaten.

Afb. 3  De ozonlaag beschermt ons tegen schadelijke UV-stralen.

Afb. 3 De ozonlaag beschermt ons tegen schadelijke UV-stralen.

Ook op de site van het KNMI vond ik veel informatie over de belangrijkheid van de ozonlaag: ” Ozon is aanwezig in de lagere atmosfeer vlak boven het aardoppervlak, genaamd de troposfeer, en hoog boven het aardoppervlak, genaamd de stratosfeer. Ozon in de stratosfeer absorbeert een groot deel van de biologisch schadelijke ultraviolette straling van de zon. Blootstelling van de mens aan ultraviolette straling verhoogt het risico op huidkanker, staar, en een onderdrukt immuunsysteem. Deze blootstelling kan ook schade toebrengen aan het aardse leven van planten, eencellige organismen en aquatische ecosystemen. Vanwege deze waardevolle rol wordt ozon in de stratosfeer beschouwd als het ‘goede’ ozon.
Hier tegenover staat het ‘slechte’ ozon, een teveel aan ozon dichtbij het aardoppervlak dat wordt gevormd in de aanwezigheid van luchtvervuilende stoffen. Een sterk toegenomen concentratie van troposferisch ozon kan zeer schadelijk zijn voor mensen, planten en andere levende systemen, omdat in de chemische reactie met ozon de moleculen in celwanden en in DNA worden vernietigd of gewijzigd. Overmatige blootstelling aan ozon vermindert de opbrengst van gewassen en de groei van bossen. Bij de mens kan de blootstelling aan hoge ozonconcentraties de longcapaciteit verminderen; pijn op de borst veroorzaken; irritaties van de keel en hoesten veroorzaken; en reeds bestaande aandoeningen met betrekking tot de gezondheid van het hart en de longen verergeren.
Tenslotte is er nog het overal van nature en in lage concentraties voorkomende ozon dat helpt bij het verwijderen van verontreinigende stoffen uit de atmosfeer.”

Uitstoot door menselijke activiteiten leidt tot afbraak van de ozonlaag.
Op de site van het KNMI las ik ook welke stoffen de ozonlaag afbreken: “Bepaalde industriële processen en consumentenproducten zijn de oorzaak van de uitstoot van ‘halogene brongassen’ naar de atmosfeer. Deze gassen brengen chloor- en broom in de stratosfeer, die de afbraak van de ozonlaag veroorzaken. Bijvoorbeeld, chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK’s), ooit gebruikt in bijna alle koel- en airconditioningsystemen, bereiken uiteindelijk de stratosfeer, waar ze door ultraviolet zonlicht worden gekraakt en zo de ozonafbrekende chlooratomen vrijgeven. Andere voorbeelden van door de mens geproduceerde ozonlaagaantastende stoffen zijn de ‘halonen’ die worden gebruikt in brandblussers en die ozonafbrekende broomatomen bevatten.”

De UV-index van 17 juli 2014

De UV-index van 17 juli 2014

Een dynamisch, efficiënt schild en maatregelen tegen zonnebrand.
Het zal u duidelijk zijn dat we de uitstoot van de genoemde stoffen moeten voorkomen. Onze atmosfeer dient als een beschermend schild tegen schadelijke straling en dat moet wel intact blijven.
Het is interessant dat de hoeveelheid ozon in de stratosfeer niet altijd gelijk is, maar rechtstreeks verband houdt met de intensiteit van de uv-straling, wat de ozonlaag tot een dynamisch, efficiënt schild maakt. Mede door het veranderlijke weer kan de dikte van de ozonlaag variëren en werkt het natuurlijke schild de ene dag beter dan de andere. Met behulp van de in een satelliet ingebouwde ozonmeter OMI wordt de hoeveelheid ozon dagelijks gemeten en in de gaten gehouden. Op de website van weeronline.nl kunt u per dag zien hoe hoog de UV-index in Nederland is, hoe sterk de zonkracht is, in welke mate er gevaar is dat uw huid zal verbranden en hoe u zich kunt beschermen.(Zie Afb.4)

Fijn afgestemd en dus ontworpen.
De in de inleiding genoemde natuurkundige Wenlong He zei ook: ” Voor mij is dat een bewijs dat iemand de aarde zo heeft ontworpen dat die geschikt is voor leven.” Ik ben het met hem eens. Al die bijzondere eigenschappen van het licht, van de ozonlaag en van de atmosfeer kunnen niet zomaar toevallig zijn ontstaan. Dat zou al te toevallig zijn. Wetten komen niet zonder Wetgever tot stand. De bijbel leert dat de natuurwetten door Jehovah God zijn ingesteld. Ze blijken fijn afgestemd te zijn om het leven in stand te houden. Als fijnafstemming bestaat, moet er dan niet ook iemand zijn die dat heeft gedaan, een intelligente Ontwerper of Schepper die wist wat hij deed en daar een doel mee had? De aanwezigheid van de atmosfeer en de systemen die ons tegen schadelijke straling beschermen geven ons een krachtige verzekering dat Hij niet alleen bestaat, maar zich ook om de mensheid bekommert.

Aanvullende bronnen: Extra info over de ozonlaag:
http://www.knmi.nl/cms/content/100061/twintig_vragen_en_antwoorden_over_de_ozonlaag

Voor de dagelijkse UV-index:
http://www.weeronline.nl/Europa/Zonkracht-Nederland/135

Over gervanpoelgeest

gepensioneerd constructeur, natuurliefhebber
Dit bericht werd geplaatst in Intelligent Design, Universum, Zon en getagged met , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.