Het uitdijend heelal en de twijfel van een wetenschapper.

Nima Arkani-Hamed (Zie Foto) is een theoretisch natuurkundige op het gebied van deeltjesfysica. Hij en zijn collega’s “proberen de elementaire natuurwetten te begrijpen.” Nima had, vόόrdat op 4 juli 2012 door het CERN-instituut het bestaan van het Higgs-deeltje werd bekendgemaakt, al theoretisch beredeneerd dat het wel moest bestaan. Naar verluid had hij daarover zelfs een weddenschap afgesloten met zijn jaarsalaris als inzet. Nima heeft volgens zijn collega’s “een frisse manier van denken” en speelt een belangrijke rol als het gaat over de implicaties van nieuwe theorieën over de basiswetten van ons universum. Kortom: Nima is een wetenschapper van naam.#

nima1
Deze week zag ik een documentaire over de geschiedenis van CERN, waarin Nima, naast vele andere wetenschappers, afkomstig uit verschillende landen, die aan dit project deelnemen, ook uitgebreid aan het woord kwam en zijn ideeën duidelijk maakte. Hoewel ik heb begrepen dat Nima zelf niet in een Schepper gelooft, werd ik wel getroffen door enkele van de uitspraken die hij deed over het uitdijend heelal of universum. Zoals u wellicht weet was er begin vorige eeuw een theorie die beweerde dat het universum constant was en altijd al had bestaan, de zogenaamde Steady-State-Theory. Die bleek niet juist, want Edwin Powell Hubble ontdekte in 1929 dat het universum langzaam uitdijde. Deze Amerikaanse astronoom ontdekte namelijk dat er een verband bestond tussen de roodverschuiving van verre sterrenstelsels en hun afstand tot de aarde. Hubble zelf nam alleen maar waar, maar andere geleerden gingen er mee aan de slag en zo werd de theorie aannemelijk gemaakt dat het heelal uitdijde. Als het heelal naar alle kanten uitdijt dan hield dat in dat er dus ook ooit een begin moet zijn geweest. We kregen toen de Big-Bang-theorie, die uitging van een Oerknal, een enorme explosie in het begin, waardoor alle materie zou zijn ontstaan. Op zich leek deze theorie aardig overeen te komen met de bijbel, want het eerste bijbelvers, dat duizenden jaren geleden werd opgetekend, luidt immers: “In het begin schiep God de hemel en de aarde.”─ Genesis 1:1 Toch kleefden ook aan deze theorie nog bezwaren. We kregen vervolgens de zogenoemde “theorie van het inflatoire universum”. Waarom een nieuwe theorie? Vanwege „verscheidene mysteries die twijfel hebben gezaaid ten aanzien van het ’big bang’-model”, zei de Times. De „buitengewone uniformiteit van het universum”, de „uniforme expansie” ervan zonder enige „heftige turbulentie” en een „expansiesnelheid” die „wel heel toevallig” goed afgestemd is op de „vereisten voor de vorming van het universum”, passen gewoon niet in de explosieve „big bang”-theorie.” De theorie werd bijgesteld maar het in Genesis genoemde “begin” bleef gehandhaafd.
U zult zich nu misschien afvragen hoe de bijbelschrijver dit duizenden jaren geleden reeds wist, maar bijbelkenners weten dat de bijbelschrijvers niet hun eigen woorden opschreven. Zij werden geïnspireerd door Gods heilige geest of werkzame kracht en die gaf hen informatie over Gods scheppingswerken. Hoewel de wetenschap nog steeds geen goede verklaring heeft voor het ontstaan van het universum laat de bijbel zien dat God beschikt over een enorme dynamische kracht. (Jesaja 40:26) Einstein ontdekte in 1905 het verband tussen energie en materie (E=mc²) en het is dus denkbaar dat Iemand die over enorm veel energie beschikt, die energie heeft gebruikt om materie te scheppen. Als je daarover nadenkt moet de Schepper van al die miljoenen sterren in miljoenen sterrenstelsels inderdaad wel over een ontzaginboezemende hoeveelheid energie beschikken.
Let u nu eens op wat de blijkbaar niet in een Schepper gelovende professor Nima Arkani-Hamed niettemin over het uitdijend heelal opmerkt. De nu volgende uitspraken uit zijn mond heb ik letterlijk overgenomen van de nederlandse ondertiteling onder de TV-documentaire “Particle Fever” die op 17 april werd uitgezonden:
“Een basisgegeven van het universum is dat het groot is. Hoe komt het dat het zo groot is? Eén getal, de kosmologische constante, is cruciaal als je wilt vaststellen hoe het universum er uitziet. Ongeveer tien jaar geleden ontdekten astronomen iets opmerkelijks: Het universum dijt steeds meer en steeds sneller uit. Maar dat gebeurt een miljoen keer een miljard keer een miljard keer een miljard keer een miljard keer een miljard keer langzamer dan wij voorspeld hadden. En als je er zoveel miljarden naast zit dan is er iets goed mis met je begrip van de fundamentele natuurkunde. Nog erger: deze kosmologische constante moet een heel precieze waarde hebben. Als die waarde maar iets afwijkt zou de wereld om ons heen er totaal anders uitzien. Als je een gevaarlijke parameter een klein beetje zou aanpassen zou de wereld ingrijpend veranderen en zouden wij dood zijn. Maar dan vraag je je af hoe dat mogelijk is? Op het eerste gezicht zou je dan zeggen: Iemand heeft die parameter precies zo ingesteld dat wij hier kunnen leven in een prettig heelal. Die iemand moet wel veel om ons geven. Dat zijn de dingen waarvan je wakker ligt. Dan denk je: Misschien slaan we, als het om het totaalplaatje gaat de plank wel volledig mis.”
Professor Nima mag dan nog zijn twijfels hebben, de bijbel laat er geen enkel misverstand over bestaan wie alle wetten en “inzettingen” van het universum heeft gemaakt. Treffend zegt Psalm 33:6: „Door het woord van Jehovah werden de hemelen zelf gemaakt, en door de geest van zijn mond heel hun heerleger.”(de sterren en planeten) En aangezien Jehovah „geen God van wanorde, maar van vrede” is (1Kor 14:33), wordt zijn scheppingswerk gekenmerkt door orde en het universum is dus niet uit chaos of door toeval tot stand gekomen. Jehovah herinnerde Job eraan dat Hij specifieke stappen ondernomen had om de aarde te grondvesten en de zee te barricaderen, en gaf te kennen dat er „inzettingen van de hemel” bestaan (Job 38:1, 4-11, 31-33). De bijbel geeft dus een verklaring voor de wetten van het het universum die door geleerden over het algemeen over het hoofd wordt gezien, maar die wel volkomen in overeenstemming is met de bewezen wetenschappelijke feiten.
Nima zei ook nog: “Die iemand moet wel veel om ons geven.” Dat is ook zo. De bijbel vermeldt over hem: “Want God heeft de wereld zozeer liefgehad dat hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat een ieder die geloof oefent in hem, niet vernietigd zou worden, maar eeuwig leven zou hebben.”─Johannes 3:16
Deze liefdevolle God Jehovah heeft in deze tijd een vredelievend volk van mensen uit “alle natien” op aarde. Zij dragen zijn naam en worden door hem “onderricht omtrent zijn wegen.”. Ook hebben zij nu al “hun zwaarden tot ploegscharen omgesmeed” en zij “leren de oorlog niet meer” Ook u kunt zich bij hen aansluiten. ─ Jesaja 2:2-4. Hoe? Daarover vindt u meer info op http://www.jw.org

Bronnen:
# Meer info over de ideeën van professor Nima:
http://physicsforme.com/2013/05/01/why-the-higgs-has-to-exist/
Op dezelfde site vond ik ook een video van een lezing die Nima Arkani-Hamed voor een aantal wetenschappers heeft gehouden. De inleider Robert Dijkgraaf informeert u ook uitgebreid over de kwalificaties van professor Nima. U vindt de lezing ook als u hieronder klikt:
http://www.youtube.com/watch?v=hcPW7lyHpIc

Advertenties

Over gervanpoelgeest

gepensioneerd constructeur, natuurliefhebber
Dit bericht werd geplaatst in Intelligent Design, Universum en getagged met , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s