GIST KRIJGT DESIGNER-CHROMOSOOM

De Volkskrant van 28 maart 2014 had in de Rubriek Wetenschap-Gezondheid een interessant artikel met als kop “Wetenschappers maken kunstmatig chromosoom met bakkersgist.”*

Ik ben van oorsprong ontwerper in de metaalindustrie en uiteraard een leek op het gebied van scheikunde en genetica, maar toch wekte de daarop volgende inleiding mijn belangstelling: “Wetenschappers zijn erin geslaagd een kunstmatig chromosoom te maken. Ze bouwden het chromosoom met software op uit 272 duizend chemische bouwstenen en plaatsten het in een levende gistcel, waar het functioneert. Het is de bedoeling uiteindelijk een volledig synthetisch gistgenoom te maken.”

Waarom van belang?
De eerste vraag die, nadat ik het artikel had gelezen, bij mij opkwam was: “Waarom zouden wetenschappers zoveel belangstelling hebben voor gist en hoeveel chromosomen heeft gist eigenlijk?” Het artikel in de Volkskrant zei er dit over: “Het bouwen van synthetische chromosomen en genomen is van belang omdat je er micro-organismen interessante taken mee kunt laten uitvoeren, zoals het produceren van nieuwe antibiotica of duurzame biobrandstoffen.”
Verdere informatie over gist vond ik na enig ‘googlen’ op een site met natuurinformatie# . Daar las ik o.a.: ” Al eeuwenlang gebruiken we gist om brood, bier en wijn te maken. Maar wist je ook dat gist gebruikt wordt voor onderzoek naar kanker? Omdat gist een relatief eenvoudig organisme is leent het zich goed voor onderzoek naar de meest basale processen in een cel, zoals de principes van celdeling.” Ja, dat verklaart inderdaad waarom wetenschappers zo in gist zijn geïnteresseerd. Maar wat maakt gistcellen daarvoor dan zo geschikt?
Even verder las ik: ” Gistcellen hebben een relatief klein genoom: ze hebben maar ongeveer 1 procent van het DNA van zoogdieren. Het omvat slechts 6.000 genen. Inmiddels zijn verschillende onderzoekers bezig de functies van al die genen te achterhalen. De regelgenen die betrokken zijn bij celdeling zijn bij gist en de mens vrijwel identiek. Kennelijk zijn deze genen zo elementair dat ze niet veranderd zijn, ondanks miljoenen jaren evolutie.” (Nee, denk ik dan, dat komt niet door evolutie, maar omdat alle levende schepselen dezelfde Architect of Ontwerper hebben. De Schepper heeft alle levensvormen met DNA toegerust en dit verschilt bijvoorbeeld bij de diverse variëteiten van zoogdieren slechts in geringe mate van elkaar. Bovendien heeft hij een subliem ontworpen beschermingsmechanisme ingebouwd dat verandering door mutaties tegengaat. Daardoor kan het DNA ontelbare malen zonder schadelijke veranderingen worden gekopieerd. Ik zal je straks ook vertellen waarom ik meen dat de genen en het DNA onmogelijk door toevallige evolutie kunnen zijn ontstaan.)

Mutaties zijn overwegend nadelig.
Over mutaties vermeldde deze site: ” Onderzoekers kunnen in gistcellen vrij gericht genen veranderen, vervangen of zelfs helemaal uit het erfelijk materiaal verwijderen en de effecten hiervan bestuderen. Met bepaalde chemische, kankerverwekkende stoffen kun je DNA zo veranderen dat een gen wordt vertaald in een eiwit dat net iets anders is dan normaal. Zo’n verandering in het DNA heet een mutatie. Een mutatie kan ervoor zorgen dat een van de aminozuren, de bouwstenen van het eiwit, veranderd is. De functie en/of stabiliteit van het eiwit kan dan verstoord raken. In de jaren ’60 van de vorige eeuw wekten onderzoekers met chemische stoffen tal van mutaties in het DNA van gist op. Blootstelling van gist aan zo’n chemische stof resulteert in willekeurige DNA-schade: de stof richt zich niet op een specifieke plaats in het DNA. Onderzoek aan gemuteerde gisten heeft gisten met diverse kenmerken opgeleverd, bijvoorbeeld temperatuurgevoelige, UV-straling-gevoelige en aminozuur-deficiënte gisten.” Tja,dacht ik, dat klopt: mutaties geven meestal geen verbetering maar eerder een verslechtering.

De werkwijze
Maar wat hebben de wetenschappers die het kunstmatig chromosoom hebben gemaakt nu eigenlijk gedaan? Feitelijk hebben ze het chromosoom niet helemaal zelf opgebouwd , ze zijn uitgegaan van een bestaand gistchromosoom en hebben daarin veranderingen aangebracht waardoor de eigenschappen veranderden. Het synthetische chromosoom werd vervolgens in levende gistcellen gestopt, waarna werd gekeken hoe die zich gedroegen bij diverse soorten voeding en omstandigheden. Op de site van kennislink ## wordt de volgende uitleg gegeven: ” Gist heeft zestien chromosomen waarop bij elkaar zesduizend genen liggen. Het team bouwde een kunstmatige versie van het derde chromosoom, die met 316.667 basenparen één van de kleinere is. Ze gebruikten software om meer dan 50.000 kleine veranderingen aan te brengen in de basenvolgorde van het DNA: ze voegden basenparen toe en schrapten herhaalde stukjes DNA die onnodig leken. Het kostte zeven jaar tijd om alle basenparen aan elkaar te knopen maar uiteindelijk was het er: een kunstmatig chromosoom bestaande uit 273.871 basenparen. Dat is aanmerkelijk korter dan het oorspronkelijke chromosoom. Gist blijkt een aanzienlijk deel van zijn genetische code niet nodig te hebben om te verdubbelen en te groeien.”

Toevallige evolutie of schepping?
Nu kom ik aan het punt waarom de genen en het DNA van het oorspronkelijke gistchromosoom mijns inziens onmogelijk door toevallige evolutie kunnen zijn ontstaan. Evolutionisten zullen weliswaar de uitdrukking “het toeval” angstvallig vermijden, maar het kan niet worden ontkend dat het toeval nog steeds een grote rol speelt in de evolutietheorie. De evolutietheorie heeft sinds Darwin inderdaad al heel wat wijzigingen ondergaan, maar ook de moderne voorgangers, zoals Richard Dawkins, houden nog steeds vol dat evolutie niet door een intelligente hogere macht werd begeleid. Alles zou louter toevallig zijn ontstaan. Men gaat er nog steeds vanuit dat alle nieuwe organismen of levensvormen zich bij toeval ontwikkelden en dat slechte ontwikkelingen in de loop der tijd vanzelf verdwenen (waarom zien we die trouwens niet terug in het fossielenverslag?) en alleen de goede overbleven. Men heeft het dan wel over de sturende kracht van ‘natuurlijke selectie’ maar andere geleerden van naam hebben toegegeven dat ook ‘natuurlijke selectie’ slechts kan selecteren uit wat reeds aanwezig was en dat het zelf niets nieuws kan ontwikkelen.

Afb. 1 Aangebrachte veranderingen in gistchromosoom

Afb. 1 Aangebrachte veranderingen in gistchromosoom


Intelligente begeleiding nodig.
Nu geleerden steeds meer over DNA en chromosomen hebben ontdekt, kan men volgens mij onmogelijk langer vol blijven houden dat het complexe DNA toevallig is ontstaan. Bekijkt u de afbeelding van het gewijzigde gistchromosoom maar eens. (Zie Afb. 1) Op ‘meer dan 50.000’ plaatsen is er geknutseld aan het gistchromosoom. Gelooft u werkelijk dat de geleerden die de veranderingen in het genoom bepaalden, dit deden door een paar dobbelsteentjes op te werpen en de toevallige uitslag daarvan lieten bepalen welke basenparen verwijderd of vervangen moesten worden? Nee toch? Let wel, ze zijn maar liefst ‘zeven jaar’ bezig geweest en hebben van hun eigen intelligentie en speciaal ontworpen computersoftware gebruik gemaakt om dat te bepalen. Toch is dit nog slechts “één van de kleinere” chromosomen. Het bericht vertelt ons ook : “Van de zestien chromosomen van gist heeft het team er nu dus één gesynthetiseerd.” Er zijn er nu dus nog vijftien te gaan en ook dat zal heel wat tijd en intelligentie vergen en onmogelijk door louter toeval tot stand komen.

Ook het complexe origineel kan geen toeval zijn.
Dit brengt mij tot de volgende vraag: Als alleen het wijzigen van reeds bestaande chromosomen al zoveel intelligentie vergt, is het dan logisch om te denken dat het originele chromosoom zonder een intelligente Ontwerper is ontstaan? Het genoom is bijzonder complex: het is het totaal van de genetische informatie over een organisme. Menselijke cellen bevatten twee complete exemplaren van het genoom. Het genoom is wel vergeleken met ‘een boek vol digitale informatie dat zichzelf kan lezen en kopiëren.’ Het menselijk genoom bestaat in totaal uit zo’n drie miljard basenparen, de sporten van de DNA-ladder. Als je het genoom helemaal zou uittypen, zou je daar tachtig jaar lang fulltime mee bezig zijn, zonder vakanties! Elk genoom heeft bij de mens 23 chromosomen, alles bij elkaar dus 46 chromosomen. Elk van die chromosomen bevat gedetailleerde instructies om de ingewikkelde moleculen waaruit een cel bestaat (DNA, RNA en eiwitten) te produceren. Dat kun je terecht een DESIGNER-CHROMOSOOM noemen, alleen is het niet door mensen ontworpen, maar door de Grote Ontwerper Jehovah God.

Geleerde herziet zijn mening.
Toch beweren sommigen dat ze zeker weten dat alle levensvormen zijn ontstaan door ongeleid toeval. Wat denk jij? Misschien heb je dit voorheen, zonder het zelf te onderzoeken, ook voor waar aangenomen en moet je nu je mening herzien. Dat deed een paar jaar geleden ook de bekende filosoof Antony Flew, die al vijftig jaar atheÏsme promootte.
antony flewOp de leeftijd van 81 jaar liet hij weten dat hij geloofde dat er een intelligentie aan het werk moest zijn geweest om het leven te scheppen. Waarom was hij van mening veranderd? Hij had zich verdiept in het DNA. Toen Flew werd gevraagd of zijn nieuwe ideeën misschien impopulair zouden zijn onder wetenschappers, zei hij volgens een nieuwsbericht: “Dat is dan jammer. Ik heb me mijn hele leven laten leiden door het principe (…) volg het bewijs, wat de uitkomst ook is.” ─ Associated Press Newswires, “Famous Atheist Now Believes in God”., Richard N. Ostling, 9 december 2004.
Anthony Flew is op 8 april 2010 overleden.

BRONNEN:
* http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2672/Wetenschap-Gezondheid/article/detail/3624020/2014/03/28/Wetenschappers-maken-kunstmatig-chromosoom-met-bakkersgist.dhtml?utm_source=dailynewsletter&utm_medium=email&utm_campaign=

# http://www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i005511.html

## http://www.kennislink.nl/publicaties/gist-krijgt-designer-chromosoom

Zie ook Hoofdstuk 3 in de brochure VIJF BELANGRIJKE VRAGEN OVER HET ONTSTAAN VAN HET LEVEN
brochure-ontstaanlevenDeze brochure is te downloaden op jw.org (Klik onderaan op Downloaden< Boeken en Brochures< blz.3) Hoofdstuk drie van deze brochure in pdf-formaat heeft als titel: "Waar komen de instructies (in het DNA) vandaan?"

Advertenties

Over gervanpoelgeest

gepensioneerd constructeur, natuurliefhebber
Dit bericht werd geplaatst in Chemische evolutie, Eencellige organismen, Evolutie, Intelligent Design, Menselijk lichaam, Techniek en getagged met , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.