Uw lichaam ontstond niet per toeval

Deze week zag ik een enigszins griezelige korte animatiefilm The Origin of Creatures gemaakt door de talentvolle filmmaker en beeldend kunstenaar Floris Kaayk! Het is een futuristische visie van een wereld na een catastrofische ramp. In deze duistere parabel zijn gemuteerde ledematen op zoek naar samenwerking, maar door miscommunicatie is deze missie gedoemd te mislukken.

De verhaallijn van The Origin of Creatures is gebaseerd op een van de meest bekende verhalen over mislukte samenwerking: de Toren van Babel. Dit verhaal werd wel getransformeerd of veranderd en is geplaatst in een denkbeeldige toekomst, nadat de wereld is getroffen door een catastrofe. Onder de resten van een verwoeste stad leeft dat wat er over is van ‘de mensheid’. Menselijke lichamen zijn verdeeld in van het lichaam gescheiden delen en worden gefuseerd tot speciale wezens. Samen vormen deze wezens een kolonie, ze kunnen alleen overleven door samen te werken. In het puin van verwoeste gebouwen proberen ze een zo groot en zo hoog mogelijk nest te bouwen, zodat de koningin van de kolonie genoeg zonlicht krijgt om te reproduceren, maar door miscommunicatie is deze missie gedoemd te mislukken en sterven de zesbenige wezens tenslotte uit.

Het toeval zou misbaksels veroorzaken.
Deze film deed mij denken aan de bewering van evolutionisten dat de mens door ongeleid toeval zou zijn ontstaan. Als dit waar zou zijn, dan zou je inderdaad de meest merkwaardig gevormde schepselen op aarde tegen kunnen komen. Mutaties door bestraling kunnen inderdaad vreemd gevormde ledematen op leveren. Het aantal en de positie van ledematen lijkt in de film ook min of meer willekeurig bepaald. We zien vreemde wezens met zes benen, maar ook wezens met vier armen. Tja, als je in een willekeurig toeval gelooft zal dit wel heel normaal zijn. Deze film laat, misschien onbedoeld,echter zien dat toevallige onbegeleide evolutie alleen maar “misbaksels” zou voortbrengen. Gelukkig is het slechts fantasie en geen werkelijkheid. Wat goed dat er een Intelligente Ontwerper was die vond dat twee benen en twee armen voor een mens voldoende zijn. In de film hebben de zesbenige schepselen ook geen ogen in hun lichaam. Dat maakt het voortbewegen volgens mij erg lastig. Eén los van het lichaam groot meegedragen oog maakt het er ook al niet gemakkelijker op. Je wilt toch graag je handen vrij hebben om te werken. We kunnen dan ook blij zijn dat onze Schepper ons met twee ogen uitrustte en die via de oogzenuwen met onze hersenen verbond.

vreemde wezens
Deze film kan u intussen wel doen schrikken: hij laat zien dat het ontwerp van uw eigen lichaam niet zo vanzelfsprekend is als u misschien altijd dacht. Gelukkig is er in de echte wereld wèl meer constantheid en logica in het ontwerp. In de film komen de afzonderlijke ogen en andere vreemde wezens ook aan de lopende band uit een soort baarmoeder rollen. Hier ontbreekt het duidelijk aan de factor constantheid bij de reproductie. Wij kunnen onze Schepper dan ook dankbaar zijn dat Hij zijn ontwerp van de mens wat slimmer heeft aangepakt, waardoor de baarmoeder van een zwangere vrouw nu in staat is om prachtige baby’s te produceren, waarvan alle onderdelen op een logische en doelmatige manier, en volgens een vast tijdschema zijn gevormd en harmonisch met elkaar samenwerken. Het gaat ook bij de mens wel eens fout, maar dat is dan vaak te wijten aan alcohol- en/of drugsmisbruik tijdens de zwangerschap. Ook exploderende kerncentrales die gevaarlijke straling uitbraken kunnen afwijkingen veroorzaken. Over het algemeen is het reproductieproces bij de mens echter zeer constant. Maar wie zorgde daarvoor? Wie programmeerde het ontwikkelingsproces van embryo tot gezonde baby? Wie ontwierp het tijdschema en de volgorde voor de ontwikkeling van de welgevormde ledematen en organen? Het toeval is daar beslist niet toe in staat. Daarvan kunnen we slechts de wangedrochten verwachten zoals die in deze animatiefilm worden getoond. Wat lijkt u dus logischer: dat we toevallig zijn ontstaan of dat we zijn geschapen door een wijze,super-intelligente Schepper die het scheppingsproces tot in alle details begeleidde?
De animatiefilm The Origin of Creatures duurt 12 min. en kan hieronder worden bekeken:
http://www.youtube.com/watch?v=84Ln-5E29Vk

Torenbouw veroorzaakte taalverwarring
In de film wordt symbolisch verwezen naar de bouw van de toren van Babel. De naam Babel betekent “verwarring”. De bouwers wilden een toren bouwen “waarvan de top tot in de hemel” reikte. Hij werd niet gebouwd om de ware God Jehovah te eren , maar de bouwers wilden een “beroemde naam” voor zichzelf maken. Daarom verwarde God de gemeenschappelijke taal van de bouwers, zodat zij elkaar niet meer begrepen, de werkzaamheden niet meer konden coördineren en de bouw staakten. Vanuit Babel trokken zij naar verschillende gebieden op aarde.

toren van babel2kopie

Toch hoop voor de toekomst
Moeten we bang zijn voor een catastrofe in de toekomst? Ja, maar het is mogelijk om die te overleven. De bijbel, Gods belangrijkste communicatiemiddel met mensen, laat duidelijk zien dat God binnenkort de huidige goddeloze samenleving zal verwijderen en zal vervangen door een regering die vanuit de hemel regeert —het Koninkrijk waarom u misschien zelf in het Onze Vader ook hebt gebeden. Die regering zal de hele mensheid verenigen in een vredige, rechtvaardige nieuwe samenleving op aarde. — Mattheüs 6:9, 10; 2 Petrus 3:10-13.
Aan de Babylonische spraakverwarring, ook die op religieus gebied, zal een einde komen. Zelfs nu al verenigt een zuivere geestelijke taal — de waarheid over Jehovah God en zijn voornemens — miljoenen mensen uit alle talen, nationaliteiten en vroegere religies (Zefanja 3:9). Het lijkt dan ook logisch dat God in zijn nieuwe wereld de mensheid verder zal verenigen door alle volken één gemeenschappelijke taal te geven en zo het tegenovergestelde zal doen van wat hij bij Babel deed.

Over gervanpoelgeest

gepensioneerd constructeur, natuurliefhebber
Dit bericht werd geplaatst in Evolutie, Intelligent Design, Menselijk lichaam, Natuur en getagged met , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.