Waar krijgt de sidderrog zijn elektrische energie vandaan?

Deze week bekeek ik een interessante documentaire gemaakt door ARTE over de geschiedenis en ontwikkeling van de energie-techniek in Nederland, Engeland enz. Het eerste deel, dat over Nederland gaat, gaat o.a. over windenergie, de zeilwagens op de Hollandse stranden en de belangrijke rol die Simon Stevin speelde bij de ontwikkeling van windmolens. Ik denk dat, met mij, niet veel mensen weten hoe belangrijk zijn uitvindingen zijn geweest voor de economie in Nederland. Hij wist de windmolens door zijn technische berekeningen en – praktische uitvindingen drie maal zo efficiënt en ook nauwkeuriger te laten werken. Het werd hierdoor bij houtzaagmolens bijvoorbeeld mogelijk om nauwkeuriger te zagen en door de bouw van houten schepen en de handel werd Nederland een rijk land. De documentaire gaat dan verder over de ontwikkeling van de stoommachine in Engeland en de tweede helft gaat dan over uitvinders die voor de opkomst van elektrische energie belangrijk waren.

Een bijzondere vis
Een van hen was de engelse natuuronderzoeker John Walsh. Hij was gefascineerd door elektriciteit in de natuur en deed ook onderzoek naar de Torpedovis, ook wel Sidderrog genoemd. (Zie Foto 1 )

Foto 1  De Torpedo-vis ( Torpedo nobiliana) of Zwarte Sidderrog (Klik voor vergroting)

Foto 1 De Torpedo-vis ( Torpedo nobiliana) of Zwarte Sidderrog (Klik voor vergroting)

Over deze zeldzame vis las ik in Wikipedia het volgende: “De zwarte sidderrog is een bodembewoner die leeft op diepten tussen de 10 en 800 m, meestal van 200 tot 500 m. Het elektrische orgaan is qua gewicht 16% van het totale lichaamsgewicht en bevat ongeveer een half miljoen “elektrische plaatjes” gevuld met een gelei-achtige vloeistof; die plaatjes staan gegroepeerd in zeshoekige staafjes onder de huid van de vis. Hiermee kan hij stroomstoten afgeven van 170 tot 220 volt (met een vermogen tot 1000 watt). Zo kan hij prooien verlammen of zich verdedigen.”
De ontdekkingen van Walsh en Volta leidden tot de uitvinding van de batterij.
John Walsh was bijzonder nieuwsgierig naar het ontwerp van het elektrische orgaan van de torpedovis. Als de mens in staat zou zijn om met dezelfde principes elektrische energie op te wekken dan zou dat ongekende mogelijkheden openen. In 1772 voer onder zijn leiding een expeditie uit om enkele exemplaren van dit zeldzame dier te vangen. Walsh liet deze torpedovissen door een deskundige ontleden om te zien welk orgaan in staat was om de heftige schokken te produceren. In de tweede helft van de documentaire ziet u dat deze ontleedde vissen in het Hunterian Museum in Londen nog steeds op sterk water bewaard zijn gebleven en er worden tevens afbeeldingen van langs- en dwarsdoorsneden van het elektrisch orgaan getoond. Men ontdekte dat het orgaan in laagjes van verschillende materialen was opgebouwd. John Walsh werd in 1770 gekozen tot Fellow of The Royal Society en hij ontving in 1773 hun Copley Medal voor een artikel over de elektrische eigenschappen van de torpedovis. Maar het bleef toch nog jarenlang de vraag of het de mens ook zou lukken om dezelfde vorm van elektriciteit met een door mensen gemaakt apparaat op te wekken.
Foto 2  Allessandro Volta (1745-1827)

Foto 2 Allessandro Volta (1745-1827)

Afb. 3  Volta stapelde plaatjes koper en zink, gescheiden door een schijfje karton dat in een zoutoplossing was gedrenkt, op tot een kolom, de Zuil van Volta genoemd. De glazen staven a,b en c hielden alles bijeen. Dit was de voorloper van de batterij.

Afb. 3 Volta stapelde plaatjes koper en zink, gescheiden door een schijfje karton dat in een zoutoplossing was gedrenkt, op tot een kolom, de Zuil van Volta genoemd. De glazen staven a,b en c hielden alles bijeen. Dit was de voorloper van de batterij.

In 1800 schreef de Italiaan Allessandro Volta, (Zie Foto 2 ) naar wie in 1881 de eenheid van elektrische spanning de Volt werd vernoemd, een brief naar The Royal Society in Londen. Deze brief was een handleiding waarmee iedereen zijn eigen torpedovis kon bouwen. De brief bevatte een schets van de eveneens uit verschillende laagjes opgebouwde “zuil van Volta” (Zie Afb. 3) Zijn uitvinding was de voorloper van de tegenwoordige batterij.

De naam van de oorspronkelijke Ontwerper.
In werkelijkheid was het natuurlijk niet de uitvinding van Walsh of Volta. Zij borduurden als het ware voort op het ontwerp van de Grote Ontwerper of Schepper Jehovah God. Alle vissen, met inbegrip van de Sidderrog, zijn door Hem geschapen tijdens de vijfde “dag”of scheppingsperiode.(geen dag van 24 uur) Het Genesis-verslag vermeldt daarover: “En God ging ertoe over de grote zeemonsters te scheppen en elke levende ziel die zich beweegt, waarvan de wateren gingen wemelen naar hun soort, en elk gevleugeld vliegend schepsel naar zijn soort. Toen zag God dat het goed was.” — Genesis 1: 21
De naam Jehovah komt ongeveer 7000 maal in de bijbel voor. De naam betekent “Hij veroorzaakt te worden”. In Exodus 3 :15 staat bijvoorbeeld: Toen zei God nogmaals tot Mozes: „Dit dient gij tot de zonen van Israël te zeggen: ’Jehovah, de God van uw voorvaders, de God van Abraham, de God van Isaäk en de God van Jakob, heeft mij tot U gezonden.’ Dit is mijn naam tot onbepaalde tijd, en dit is de gedachtenis aan mij van geslacht tot geslacht.” Jehovah is dus niet slechts, zoals sommige woordenboeken ten onrechte beweren, “de stamgod van de Israëlieten”. Jehovah is behalve “de God van de gehele aarde” (Jes. 54:5), ook de God van het universum, “de Maker van hemel en aarde” (Psalm 124:8) Ook Jezus kende en gebruikte ongetwijfeld deze naam. Hij leerde zijn volgelingen bidden: “Onze Vader in de hemelen, uw naam worde geheiligd” (Matt. 6:9) Zijn werken, zo zei hij, deed hij ‘in de naam van zijn Vader’ (Joh. 17:6).

Waarom kon de torpedovis niet door evolutie ontstaan?
Het verhaal over de torpedovis of sidderrog laat ons zien dat we overal in de natuur ingenieuze staaltjes van Ontwerp kunnen aantreffen. Evolutionisten zullen ontkennen dat er sprake is van intelligent ontwerp. Dat zou immers impliceren dat er ook een Ontwerper zou zijn. Maar is dit redelijk? Ook het elektrisch orgaan van de Sidderrog kan immers onmogelijk door toevallige evolutie zijn ontstaan? Volgens evolutionisten zou ‘natuurlijke selectie‘ daarbij een sturend mechanisme zijn geweest. Maar natuurlijke selectie kan zelf niets nieuws maken. Het kan, zoals het woord zelf al aangeeft, slechts uit iets wat reeds bestaat ‘selecteren‘ of kiezen. Het is dus, in overeenstemming met de evolutionistische opvatting, geheel afhankelijk van wat er door het toeval wordt aangeleverd.
Was de Sidderrog dan zelf zo intelligent om het elektrische orgaan geleidelijk zelf te ontwikkelen? Ook dat is niet erg aannemelijk. Dat vergt immers hoogstaande intelligentie, een planmatige aanpak en evolutie gaat uit van het toeval. Bovendien werkt het tijdsaspect nadelig uit. Het zou heel wat generaties duren om via ontelbare toevallige mutaties een nieuw complex orgaan te ontwikkelen. (Als er kansberekeningen worden gemaakt blijkt het zelfs onmogelijk!) Totdat het orgaan volledig zou zijn ontwikkeld zou het ook onbruikbaar, nutteloos zijn en vanzelf door natuurlijke selectie zijn verwijderd. De rog zou al die tijd dit elektrische wapen niet hebben kunnen gebruiken om zijn prooi daarmee te verlammen en zich er mee te voeden. Evolutionisten zullen dan misschien antwoorden dat de vis ook in staat was om zich op een andere manier te voeden en in leven te blijven, maar waarom was het dan nodig om een andere, veel complexere, vangmethode te ontwikkelen?

De documentaire zelf bekijken?
U kunt, als u geïnteresseerd bent in techniek en wetenschap ook zelf deze documentaire bekijken. De duitse documentaire “Unbegrenzte Energie – Freie Energie” werd geproduceerd door ARTE. Hij duurt in zijn geheel 50 min, maar geeft een mooi beeld van de ontwikkeling van de energie- techniek in de loop der eeuwen. Het gedeelte over de Torpedovis en de ontdekkers Walsh en Volta, begint na 26:30 min. Alleszins het bekijken waard!

Voor de gehele documentaire klik hieronder:
http://www.youtube.com/watch?v=AIgj2VTkW-A&feature=em-subs_digest-vrecs

Voor de kortere versie (de tweede helft van de documentaire die ca. 25 min. duurt ) klik hieronder:
http://www.youtube.com/watch?v=AIgj2VTkW-A&feature=em-subs_digest-vrecs&#t=26m30s

Advertenties

Over gervanpoelgeest

gepensioneerd constructeur, natuurliefhebber
Dit bericht werd geplaatst in Evolutie, Intelligent Design, Natuur, Techniek, Zeedieren en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s