Het gezonde verstand gebruiken bij wetenschappelijke theorieën.

De wetenschapspublicist John Horgan merkte in algemene zin over de redelijkheid van diverse wetenschappelijke theorieën op: “Als het bewijs twijfelachtig is, moeten we ons niet generen ons door ons gezonde verstand te laten leiden.” Dat geldt ook als het gaat om evolutie of schepping. Mij is het opgevallen dat evolutionisten ondanks gebrek aan bewijs toch vaak beweren dat het leven eenvoudig door toeval of door blinde krachten en toevallige mutaties tot stand is gekomen. Zij ontkennen ook dat er voor de ontwikkeling van leven een sturende kracht in het spel moet zijn. Een plant of een dier zou door tienduizenden toevallige mutaties zijn ontstaan. Omdat het overgrote deel van de mutaties echter schadelijk blijkt te zijn zou dit betekenen dat het ene wonder na het andere wonder zou hebben plaatsgevonden of dat gebeurtenissen met een onmogelijk kleine waarschijnlijkheid toch steeds bleven gebeuren.
Ons gezonde verstand zegt dan dat je dan wel erg veel, haast goddelijke, kwaliteiten aan het toeval toeschrijft, maar evolutionisten maken zich daar kennelijk niet zo druk over en walsen met stellige maar veelal oppervlakkige verklaringen over mogelijke problemen heen. Op de hieronder genoemde website wordt bijvoorbeeld de volgende vraag gesteld:

Hoe is een bloem tot een bloem geëvolueerd?
http://www.goeievraag.nl/vraag/wetenschap/biologie/bloem-bloem-geevolueerd.69366
Er werden verschillende antwoorden gegeven, maar als beste antwoord, gegeven door een evolutionist, werd het volgende gekozen:
“Planten kunnen suikers maken – dat moeten ze voor zichzelf. Op een gegeven moment ontstond, door puur toeval, een plant die net wat meer suikers maakte, op een plek die voor insecten goed bereikbaar was. Zonder er ook maar enige weet van te hebben, lokte die plant dus insecten aan. Van alle insectenlokkende planten waren er sommige die, alweer door stom toeval, gekleurde bladeren maakten rond de plek waar ze suiker produceerden. De insecten leerden al snel dat ze op die gekleurde bladeren af moesten gaan – dat scheelde een hoop zoekwerk”.
Heeft u ook opgemerkt dat het woord toeval in deze versimpelde, door evolutie ingegeven uitleg wel een heel grote rol speelt? Verder is er ook niet veel uitleg over het hoe en waarom. In bovengenoemd antwoord wordt eenvoudig gesteld: “Planten kunnen suikers maken- dat moeten ze voor zichzelf”. Maar er wordt niet verteld hoe planten dit kunnen. Dat is namelijk niet zo simpel als het lijkt. De groene bladeren van de planten gebruiken energie van de zon, koolzuurgas uit de lucht en water van de wortels van de plant om suiker te maken, waarbij ze zuurstof afgeven. Dit proces wordt Fotosynthese genoemd en blijkt bijzonder ingewikkeld te zijn. U kunt dat zelf constateren in onderstaande animatie. Die is vervaardigd door de North Dakota State University (NDSU).
http://vcell.ndsu.edu/animations/photosynthesis/movie-flash.htm
In de linker kantlijn van deze website kunt u ook nog extra animaties vinden van elk van de deelprocessen. Bijzonder leerzaam voor hen die zich in fotosynthese willen verdiepen.
Omdat Android-tablets een animatie in Flash niet weergeven vermeld ik hieronder voor die kijkers ook nog een andere link:
http://www2.estrellamountain.edu/faculty/farabee/BIOBK/biobookps.html
Ook als u niet alles in bovenstaande wetenschappelijke uiteenzetting hebt begrepen dan zult u waarschijnlijk toch onder de indruk zijn van de vele complexe factoren en processen die bij fotosynthese een rol spelen. Ze kunnen niet per toeval zijn ontstaan, want er is een duidelijke samenhang of plan tussen de diverse onderdelen van het proces. Het toeval beschikt niet over het noodzakelijke overzicht of plan voor een complex systeem. Toch is er een duidelijke logische volgorde die alleen door een Intelligente Ontwerper kan zijn bedacht. We kunnen de Grote Ontwerper dus heel dankbaar zijn voor het bedenken van dit ingenieuze scheikundige proces, want, zo legt The New Encyclopædia Britannica uit: „Zonder fotosynthese zou niet alleen het aanvullen van de fundamentele voedselvoorraad tot stilstand komen maar zou de Aarde uiteindelijk zonder zuurstof komen te zitten.”

Een Ontwerper die allerlei bloemvormen en insecten schiep.
De manier waarop de Ontwerper te werk is gegaan leert ons veel over zijn eigenschappen. Het doel van planten en bloemen om mens en dier voedsel en zuurstof te verschaffen zou ook vervuld zijn met enkele simpele ‘standaard planten’ van dezelfde kleur. Maar de Schepper had er kennelijk genoegen in om bloemen ook heel aantrekkelijk voor het menselijk oog te maken. Hij schiep een overdaad aan variëteiten en soms gaf hij daarbij zelfs blijk van humor. Het volgende voorbeeld laat dit zien en ook dat hij niet alleen op zichzelf staande soorten schiep, maar tevens voorzag in een compleet ecologisch systeem waarin planten, zwammen en insecten met elkaar samenwerken en elkaar nodig hebben om te overleven. Louter toeval kan dat niet overzien en aansturen. Daarvoor is een Ontwerper nodig die alles kan overzien. Kijkt u nu eens naar het aardige plantje op Foto 1:

Foto 1  Vliegende eend Orchidee

Foto 1 Vliegende eend Orchidee


De Vliegende Eend Orchidee kreeg zijn naam omdat hij lijkt op een klein eendje dat zijn hoofd en bek omhoog houdt en zijn vleugels achterwaarts uitspreidt. Hij komt uitsluitend voor in de wildernis van oostelijk en zuidelijk Australië. Dat komt omdat zijn wortels een symbiotische relatie hebben met een zwam die alleen daar voorkomt. De zwam beschermt de bloem tegen infecties en zonder zijn aanwezigheid leeft de plant nooit erg lang.

Een slimme plant of een slimme ontwerper?
Niet alleen het uiterlijk is fascinerend. De plant heeft ook een aanraakgevoelig mechanisme dat insecten tijdelijk gevangen houdt. Als een zaagwesp op de Vliegende Eend Orchidee neerdaalt veroorzaakt zijn gewicht dat het labellum (de kop met bek) op hem neerspringt. (Op Foto 2 is de onderste bloem gesloten) Het insect zit dan gevangen en de enige weg naar buiten is via het stuifmeel. Als het insect weet los te breken keert het labellum weer terug naar zijn normale positie.

Foto 2  De bloem kan worden getriggerd om zich te sluiten.

Foto 2 De bloem kan worden getriggerd om zich te sluiten.


Wat denkt u? Was de plant zelf zo slim om het trigger-mechanisme te bedenken of is ze geschapen door een buitengewoon Intelligente Schepper die zorgde voor effectieve bescherming tegen infecties en blijkbaar naast gevoel voor esthetische schoonheid ook gevoel voor humor heeft?

Een vraag voor evolutionisten.
Evolutionisten vragen zich misschien af waarom mensen een grote verscheidenheid aan kleuren kunnen zien, terwijl dat niet nodig is voor overleving. Maar als we erkennen dat een Schepper ons heeft ontworpen met het vermogen om al die kleuren te onderscheiden, zien we dat vermogen als een liefdevol geschenk dat bedoeld is om ons van het leven te laten genieten.

Mutatie van vlinder door radioactieve straling

Mutatie van vlinder door radioactieve straling

Blootstelling aan radioactief materiaal heeft in Japan mutaties onder vlinders veroorzaakt.
Mutaties zijn meestal schadelijk. Na de ramp in Fukushima (Japan) constateerden wetenschappers dat de Aziatische variant van het blauwtje ‘Pale Grass Blue’ (Pseudozizeeria maha) kleinere vleugels en beschadigde ogen vertoont. De vlinders kwamen uit tien verschillende gebieden in Japan, waaronder het Fukushima-gebied. Deze vlinders waren op het moment van de ramp aan het overwinteren als larven. Het onderzoek vond twee maanden na de ramp plaats. In het laboratorium ontwikkelden de larven zich tot vlinders. Na vergelijking van de mutaties bij de vlinders uit de verschillende gebieden, bleek dat de vlinders uit de gebieden met grotere hoeveelheden straling kleinere vleugels en onregelmatig ontwikkelde ogen hadden.
Vervolgens ging het team in een laboratorium deze vlinders verder kweken, waardoor het op steeds meer afwijkingen stuitte, waaronder misvormde antennes. Het onderzoeksteam concludeerde dat deze hogere mate van mutaties werd veroorzaakt door het eten van besmet voedsel, maar ook door mutaties van het genetisch materiaal van de ouders dat werd doorgegeven aan de volgende generatie. Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Scientific Reports.
http://www.nature.com/srep/2012/120809/srep00570/pdf/srep00570.pdf

Advertenties

Over gervanpoelgeest

gepensioneerd constructeur, natuurliefhebber
Dit bericht werd geplaatst in Evolutie, Intelligent Design, Natuur, Planten en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.