Aarde neemt unieke plaats in onder de planeten.

In het nieuwste nummer van Discovery Magazine (de sept./ okt.-uitgave) las ik enkele interessante artikelen over onze Aarde en over een eventuele ruimtereis naar de planeet Mars. Veel feiten over deze beide planeten in mijn nu volgend verhaal heb ik daaraan ontleend. Eerst even over de Aarde. Dikwijls beseffen we niet hoe uniek onze planeet eigenlijk is. Zelfs na vele jaren van intensief onderzoek is er nog steeds geen andere planeet gevonden die zó geschikt is om er op te leven. Vanuit de ruimte gezien is hij wonderschoon. Vanwege het vele blauwe water wordt hij wel “The blue Planet” genoemd. (zie Foto 1) NASA- astronaut C. M. Duke diende in 1972 als maanlander piloot van Apollo 16. Hij merkte op: „De aarde, met al haar kleuren van landen, zeeën en wolken, is het prachtigste object in de ruimte.”

Foto 1 De aarde is mooi.

Foto 1 De aarde is mooi.

Wat maakt de aarde zo uniek?.
Allereerst is er de samenstelling van de atmosfeer. Er is voldoende zuurstof voor mens en dier om te leven, maar er is ook een goede verhouding met stikstof. Bij een teveel aan zuurstof zouden veel vaker bosbranden ontstaan. De planten zorgen er voor dat er tijdens het fotosyntheseproces zuurstof wordt geproduceerd. Op andere ons bekende planeten is geen of te weinig zuurstof aanwezig.
Op aarde is in tegenstelling tot andere planeten ook veel water aanwezig. Omdat water veel warmte kan opnemen zijn er op onze aarde geen grote temperatuurschommelingen. Ook de grote zeestromingen zoals de Warme Golfstroom dragen daar aan bij. Het warme water uit tropische wateren wordt naar het Noorden gestuwd en zo ontstaat daar een milder klimaat. De zeestromen zorgen eveneens voor een goede zuurstofvoorziening in de diepe oceaan.
Wat het leven op aarde ook zo heerlijk maakt is dat de Grote Ontwerper de aarde op de juiste afstand tot de zon heeft geplaatst. Planeten waarvan de baan dichterbij de zon loopt zijn extreem heet, terwijl planeten die verder van de zon af staan extreem koud zijn. En is het ook niet prachtig dat de aardas schuin staat, waardoor we kunnen genieten van de verschillende seizoenen?
Op welke andere planeet treffen we voorraden aardolie, aardgas, steenkool en bruinkool aan? De Schepper heeft de opslag van brandstoffen in de aarde goed geregeld, zodat wij mensen er ook in de winter warmpjes bij kunnen zitten.

Moeten we eigenlijk wel naar Mars reizen?
Nu er al mensen op de maan zijn geweest denken sommigen er ook over om naar andere planeten te reizen. Ook de planeet Mars (Zie Foto 2) wordt daarbij overwogen en er is zelfs een project genaamd Mars One waarvoor belangstellenden zich kunnen opgeven. Het doel is om bij voldoende belangstelling in 2023 een ruimtereis naar Mars te maken. Ook NASA zou daarvoor plannen hebben, maar de streefdatum is dan 2030. Bij project Mars One gaat het om een enkele reis. De afstand tot Mars is gemiddeld 220 miljoen kilometer. Dat is bijna 600 keer zover als naar de maan. De reis zou 210 tot 450 dagen duren. (Wegens de ellipsvormige baan varieert de afstand tot de aarde tussen de 55 en de 400 miljoen kilometer) Daar is natuurlijk erg veel brandstof voor nodig en dit maakt terugkeer vrijwel onmogelijk. (Ook voor de terugvlucht zou dan immers brandstof moeten worden meegenomen.) Als u overweegt om mee te gaan moet u ook bedenken dat er heel wat gevaren kleven aan een eventueel verblijf op Mars. Het klimaat is er erg vijandig. Het kan er zeer koud worden. Ook heerst er een gevaarlijk lage luchtdruk. De luchtdruk is er zo laag dat water er alleen in vloeibare vorm kan bestaan bij een temperatuur tussen de 0 ̊ en de 10 ̊C. Boven de 10 ̊C gaat het water onmiddellijk koken. Wegens de lage luchtdruk zult u er constant een ruimtepak moeten dragen; zonder ruimtepak zal een mens acuut sterven.
Dan is er nog het gevaar van kosmische straling. Op aarde beschermt de atmosfeer ons daar tegen, maar die is op Mars veel dunner. Er zijn ‘zomers wèl stofstormen die schade aan eventuele installaties kunnen veroorzaken. Omdat Mars lichter is dan de aarde is er ook een veel geringere zwaartekracht. Dit kan voor fysieke problemen zorgen zoals botontkalking en verlies van uw gezichtsvermogen. Als u van de eerste verbazing over de veilige landing bent bekomen zult u zich ook al spoedig gaan afvragen: Wat doe ik hier eigenlijk? Verveling en heimwee zullen dan ook een nadelig effect op uw levensvreugde hebben. Misschien denkt u dan: als me dat mocht overkomen dan zoek ik toch even contact met mijn familie en vrienden op aarde? Maar er is geen realtime-contact mogelijk. Vanwege de grote afstand is er een vertraging van 20 minuten en dat kan een gesprek met uw geliefden wel erg frustrerend maken. De behoefte aan contact met mensen moet niet worden onderschat. Voormalig legerkapitein Ed Stafford zat vrijwillig zestig dagen lang op een van de Fiji-eilanden, het eilandje Olorua. Nadat hij weer door een helikopter van het eiland was gehaald zei hij: “Het waren de langste dagen van mijn leven. Ik ben zo blij dat ik weer mensen zie en dat ik weer een gesprek kan voeren. Ik kletste aan een stuk door. Het was zo fijn dat ik me weer kon uiten en naar mensen kon luisteren. Ik maakte weer deel uit van de wereld. Ik kreeg er maar geen genoeg van”.

Foto 2 De planeet Mars

Foto 2 De planeet Mars


Is het toeval?
Er is dus een groot contrast tussen onze mensvriendelijke planeet Aarde en de onherbergzame planeet Mars. Hoe komt dat? Ongelovige wetenschappers wijten het allemaal aan het toeval dat de aarde zo goed ontworpen is en wèl leven bevat. Maar hoever kun je daar mee gaan? Als er te véél toevalligheden zijn wordt de opvatting dat het allemaal louter toeval is wel erg onwaarschijnlijk. De eerder genoemde eigenschappen van onze planeet tonen dat de aarde buitengewoon doelmatig ontworpen is. Waar doelbewust intelligent ontwerp aanwezig is moet er ook een Ontwerper zijn. Hij moet wel superintelligent zijn als we naar alle aspecten en details van zijn schepping kijken. Hij wordt in de bijbel mooi beschreven als “Degene die de hemel en de aarde en de zee en al wat daarin is, [heeft] gemaakt” – Handelingen 4:24 ; 14:15 Bovendien heeft deze Grote Ontwerper of God „de inzettingen van de hemel” ingesteld, de natuurwetten waaraan materie en energie onderhevig zijn, wetten die wetenschappers nog steeds bestuderen (Job 38:33). Zijn ontwerp is alomvattend en beoogt een doel: een aarde die een woonplaats is voor een verbijsterende diversiteit aan leven. Voor veel nadenkende mensen, onder wie ook veel wetenschappers, zijn de bewijzen dat er een Opperste Ontwerper is overduidelijk.

Over gervanpoelgeest

gepensioneerd constructeur, natuurliefhebber
Dit bericht werd geplaatst in Intelligent Design, Ruimtevaart en getagged met , , , , , . Maak dit favoriet permalink.