Evolutie en pogingen om het menselijk brein te simuleren.

Wetenschappers proberen al vele jaren om de menselijke intelligentie te ontrafelen en na te bootsen in computermodellen. Zal het hun gelukken om al die honderd miljard cellen van een mensenbrein te simuleren? In de komende tien jaar gaan groepen wetenschappers daar gezamenlijk aan werken.

Prof. Henry Markram leidt het project

Prof. Henry Markram leidt het project

Zaterdag 16 maart 2013 stond er in het dagblad Trouw een uitgebreid artikel over dit Europese Human Brain Project . Een Europese commissie heeft uit een aantal voorstellen en mogelijkheden voor wetenschappelijk onderzoek dit veelbelovende project uitgekozen. Dat betekent dat wetenschappers van 130 verschillende Europese universiteiten in de komende tien jaar rond de 1 miljard euro mogen besteden aan het bouwen van een digitale variant van het menselijk brein. De 50-jarige neuro-wetenschapper Henry Markram van de Ecole Polytechnique Fédéral in Lausanne geeft leiding aan het totale project. Vorig jaar zette hij in het wetenschappelijke blad Scientific American zijn ambitieuze plannen uiteen. Op de lange lijst van onderzoekers staat ook de Nederlandse hoogleraar neuro- informatica Paul Tiesenga van het centrum voor hersenonderzoek aan de Nijmeegse Universiteit. Beide hoogleraren werden in het door Wybo Algra geschreven artikel in Trouw geciteerd.
Markram denkt dat er, gezien de razendsnelle ontwikkeling van de informatietechnologie, rond 2020 supercomputers zullen zijn ontwikkeld die duizend biljard berekeningen per seconde kunnen maken. Dat is een 1 met 18 nullen. De eerste computers van die generatie gaan grofweg net zoveel energie gebruiken als een kleine stad in de winter, zo schat hij. Ter vergelijking: dat enorme rekentuig is dan nodig om een brein te simuleren dat zelf het energiegebruik van een zwak gloeilampje heeft.

Deze foto's van hersencellen zijn met diverse technieken tot stand gekomen.

Deze foto’s van hersencellen zijn met diverse technieken tot stand gekomen.

Hoogleraar Tiesenga zit als neuro-informaticus in het project. Hij gaat zich bezighouden met de verbindingen tussen de honderd miljard hersencellen. Al die cellen staan via hun grillige uitlopers op 10 á 20 duizend plaatsen in contact met andere hersencellen. “We zoeken naar algemene principes en regels die bepalen hoe de hersenen groeien” zegt Tiesenga. “Als we die basisprincipes hebben, kunnen we de computer het brein laten opbouwen.” Hij vergelijkt het met de manier waarop menselijke hersencellen zich vanaf het prille begin in het embryo blijven vermenigvuldigen en zegt: “We werken dat eerst uit voor muizen en daarna voor mensen: een factor duizend verschil.”
Gaat het allemaal lukken? Ik citeer uit het artikel in Trouw: “Scientific American” heeft er een hard hoofd in. Veel bestaande kennis over de structuur en de functie van de hersenen is volgens het blad inadequaat of simpelweg onjuist. Door straks in de computer fout op fout te stapelen zou weleens een veelomvattende softwarefantasiewereld kunnen ontstaan. Onderzoekers puzzelen al decennia op het basale functioneren van het zenuwstelsel van een rondworm, ook al weten ze precies hoe het er uitziet. Het zoveel complexere mensenbrein te ontrafelen, zo is de strekking, gaat wel wat meer tijd in beslag nemen dan tien jaar.” (einde citaat)

Ontwerp of toeval?
Op deze blog gaat het vooral om de vraag of ons brein nu toevallig uit dode materie is ontstaan of ontworpen is door een liefdevolle intelligente Ontwerper of Schepper. Uit het voorgaande kunnen we in elk geval concluderen dat het menselijk brein bijzonder ingewikkeld van ontwerp is. Als wetenschappers van 130 verschillende universitaire onderzoekteams er al minimaal tien jaar voor nodig hebben om de werking van ons brein te doorgronden en na te bootsen, dan is het toch echt wel héél ingewikkeld. Die prestatie wordt nu al vergeleken met de prestatie om een mens op de maan neer te zetten. En hoeveel jaren zullen er daarna nog nodig zijn om het energieverbruik terug te brengen van dat van ‘een kleine stad in de winter’ naar ‘een klein gloeilampje’? Of om de immense supercomputer met behulp van miniaturisering passend te maken in een ruimte ter grootte van uw schedel? Begrijpt u nu enigszins hoe knap onze hersenen door onze Schepper zijn gemaakt? Het ontwerp van ons brein is een immens knappe prestatie op ontwerpgebied en deze kan nog bij lange na niet door mensen worden geëvenaard.

Gevolgen voor de evolutietheorie.
Wat zullen de nieuwste ontdekkingen over ons brein voor gevolgen hebben voor de evolutietheorie van Charles Darwin? Ik moet dan denken aan een uitspraak van Darwin die de lezer tot nadenken zal stemmen. Hij schrijft in zijn boek Origin of the Species:
“Als zou kunnen worden aangetoond dat er een complex orgaan bestaat dat niet zou kunnen zijn gevormd door talrijke, opeenvolgende, kleine modificaties, dan zou mijn theorie absoluut ineenstorten. Maar ik kan geen geval vinden “.
Dat ‘complexe orgaan’ is nu, ruim 150 jaar later wèl gevonden dank zij de neuro-wetenschap: het brein. Darwin had geen enkel idee over de electro-chemische werking van de synapsen of de neuronen in onze hersenen.* Dit complexe systeem kan echter onmogelijk geleidelijk, in kleine stapjes zijn ontstaan. Alleen een intelligente ontwerper zou het totale ontwerp kunnen overzien en de onderdelen zo mooi op elkaar kunnen afstemmen.

De hersenen zijn in de 8e week nog maar zwak ontwikkeld. Maar de zenuwcellen beginnen nu snel te groeien.

De hersenen zijn in de 8e week nog maar zwak ontwikkeld. Maar de zenuwcellen beginnen nu snel te groeien.

Geplande groei.
Hoogleraar Tiesenga noemde zijdelings ook de groei of de ontwikkeling van hersencellen in het embryo. Is het niet een wonder dat uit die ene eerste bevruchte eicel zich een embryo, met daarin ook onze complexe hersenen, vormt? Wie zorgt er bijvoorbeeld voor dat sommige cellen hersencellen worden, dat andere cellen zachte weefsels voor de bouw van het oog vormen en weer andere cellen het harde materiaal voor uw beenderen of tanden worden? En dat alles bovendien volgens een van tevoren vastgesteld tijdschema plaatsvindt? In de bijbel redeneert de psalmist David over de wonderbare werken van de Schepper. Hij blijkt er van op de hoogte te zijn dat onze Schepper de ontwikkeling van een baby in de buik van de moeder niet aan het grillige toeval heeft overgelaten, maar die in een boek, kennelijk ons DNA, heeft vastgelegd. David schreef meer dan drie duizend jaar geleden het volgende:

Gij hebt mij afgeschermd gehouden in de buik van mijn moeder.
Ik zal u prijzen omdat ik op een vrees inboezemende wijze wonderbaar ben gemaakt.
Uw werken zijn wonderbaar,
Zoals mijn ziel zeer wel weet.
Mijn beenderen waren voor u niet verborgen
Toen ik in het verborgene werd gemaakt,
Toen ik in de onderste delen der aarde werd geweven.
Uw ogen zagen zelfs het embryo van mij,
En in uw boek waren alle delen ervan beschreven,
Met betrekking tot de dagen dat ze werden gevormd
En nog niet één onder ze er was.
-Psalm 139:15,16-

Hoe kon David dit zo lang geleden al weten? De verklaring is dat hij, evenals alle andere bijbelschrijvers, door Gods Heilige Geest werd geïnspireerd. ̶ 2 Timotheus 3:16

Konklusie: Hoewel veel ongelovige wetenschappers de Ontwerper/Schepper nog steeds niet willen erkennen kan logischerwijs de aanwezigheid van doelbewuste ontwerp bij de schepping van de complexe organen in ons lichaam niet langer worden ontkend.
Waar complex ontwerp is moet er ook een ontwerper zijn.

*(zie voor nadere uitleg over de synapsen in uw hersenen ook eerder geschreven artikelen op deze blog. Toets eenvoudig het woord “synaps” in de zoekmachine rechts boven)

Video: Mevrouw Nelie Kroes van de Europese Commissie spreekt met professor Henry Markram over het Human Brain Project. Duurt ca. 11 min.

Meer weten over de groei van het embryo in de buik van de moeder?
Hieronder de link naar een prachtige video “Het gedicht van het leven” over de ontwikkeling van embryo tot baby. Maanden worden samengevat in slechts 3 min. Dit zag u niet eerder!

Over gervanpoelgeest

gepensioneerd constructeur, natuurliefhebber
Dit bericht werd geplaatst in Evolutie, Intelligent Design, Menselijk lichaam, Natuur en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.