Menselijke longen staan model voor nieuw koelsysteem in nieuwe generatie laptops.

In de natuur en ook in het menselijk lichaam zijn tal van bewijzen van intelligent ontwerp aanwezig. Wij mensen kunnen daar veel van leren en uitvinders maken dan ook graag gebruik van aan de natuur ontleende basisideeën.

Onze longen vormen een belangrijk onderdeel van ons ademhalingssysteem.

Onze longen vormen een belangrijk onderdeel van ons ademhalingssysteem.

Dat deed ook uitvinder Dr. Seyed Saddoughi. Hij keek als voorbeeld naar de ademhaling en de longen van een mens en bedacht dat ditzelfde systeem ook uitstekend zou kunnen dienen voor het koelen van elektronische apparaten zoals laptops. Meestal zijn we ons er niet van bewust hoe perfect ons ademhalingssysteem is ontworpen. Ademhalen doen we meestal onbewust, we hoeven nooit te denken: ik moet ademhalen. Ook ’s nachts gaat het proces gewoon door. Per minuut haalt een volwassen mens in rust ongeveer twaalf tot zestien keer adem. Per dag passeert zo’n 10.000 liter lucht onze luchtwegen, op weg naar de longen. In een gemiddeld mensenleven vullen de longen zich zo’n 500 miljoen keer. Maar hoe kon dit prachtige door de Schepper ontworpen ademhalings systeem nu als voorbeeld voor de koeling van laptops en andere apparaten dienen?
Dr. Seyed Saddoughi zegt: “We kopieerden eigenlijk Moeder Natuur*. De lucht wordt binnengezogen via de neus en weer uitgeblazen via de mond. De longen trekken zich daarbij telkens samen en expanderen daarna weer.” Dit vormde het principe voor de door hem uitgevonden Dual Piezo GE Cooling Jets ” of DPCJ’s. Twee door piëzoelectrische kracht bewogen platen zorgen dat de lucht ertussen beurtelings in en uit wordt gezogen. (zie Fig. 1 t/m 4)

Principe nieuw koelsysteem

Principe nieuw koelsysteem


In onderstaande video wordt getoond hoe dit idee verder is uitgewerkt en hoe een zestal van deze jets in een proefopstelling de temperatuur snel doen dalen als ze worden ingeschakeld. Ook ziet u de eerste hiermee gekoelde laptop . Voordelen zijn onder meer: ze zijn heel dun, ruimtebesparend en ze hebben kleine afmetingen (vergelijk met een creditkaart) . Het energieverbruik is minder en ze zijn stiller dan vergelijkbare koelsystemen.

Wie ontwierp het oorspronkelijke ademhalingssysteem van de mens?
* Dr. Saddoughi gebruikte hierboven de uitdrukking “ Moeder Natuur”. Niet alleen hij maar ook andere geleerden hebben de „natuur” eigenlijk tot een godheid gemaakt. Als zij over de natuur spreken, gebruiken zij de vrouwelijke voornaamwoorden „zij” en „haar”, terwijl zij haar zelfs „Moeder Natuur” noemen. Zij maken zo een godin van de „natuur”, daar zij beweren dat de mens en zijn omgeving uit haar zijn voortgekomen. Ook veronderstellen ze dat de natuur voor deze dingen zorgt en de zo belangrijke wetten waardoor ze bestuurd worden, in werking laat zijn. Dit doet mij denken aan de manier waarop de oude heidenen de verschillende krachten en werkingen van de „natuur” als goden en godinnen aanbaden, waarbij zij zelfs de zon, de maan, de sterren en de aarde verafgoodden!

Zo bezien gaan wetenschappers die de uitdrukking „Moeder Natuur” gebruiken dus weer terug naar bijgelovige ideeën uit de oudheid. Dat is achteruitgang in plaats van vooruitgang!

In de bijbel wordt Jehovah God echter als de Ware God en Schepper geïdentificeerd.-(Jes. 40:28) Wist u dat Jezus voordat hij als kind uit Maria geboren werd reeds als geestelijk schepsel in de hemel leefde? Jezus zelf sprak over zijn voormenselijk bestaan in de hemel (Joh. 3:13; 6:38, 62; 8:23, 42, 58). Gods Zoon, Jezus Christus, was in zijn voormenselijk bestaan als de Logos of Het Woord of De Uitvoerder naast of “bij” Jehovah werkzaam om diens plannen voor de schepping vorm te geven.- Joh. 1:1 In Spreuken 8:30 wordt hij de “meesterwerker naast God” genoemd. Als er iemand kan weten hoe de eerste mens is ontstaan dan was hij het wel, want hij was immers zelf bij de schepping aanwezig. Een betere ooggetuige is niet mogelijk! Maar Jezus maakte geen melding van dierlijke voorouders waaruit de mens zogenaamd geheel toevallig zou zijn geëvolueerd, zoals de evolutietheorie dat nu leert. Jezus erkende Jehovah als Degene die mensen schiep en hen als man en als vrouw maakte.- ( Matthéus 19:4; Markus 10:6) Het verslag van de schepping van de mens in Genesis zegt dat Adam niet via evolutie maar rechtstreeks door God geschapen werd .̶ Gen.1:26,27 en 3:7. Kunt u er als lezer op vertrouwen dat dit de waarheid is? Ja, want Jezus zei over de bijbel: “Uw woord is waarheid” en de ware God Jehovah is een God die “onmogelijk kan liegen.”— Joh. 17:17 en Hebr. 6:18
Na deze op de bijbel gebaseerde argumenten is het goed om de kwestie ook met het gezonde verstand te beschouwen. De wetenschapspublicist John Horgan merkte in algemene zin over de redelijkheid van diverse wetenschappelijke theorieën op:

„Als het bewijs twijfelachtig is, moeten we ons niet generen ons door ons gezonde verstand te laten leiden.”

Is het echt redelijk te beweren dat het leven eenvoudig bij toeval of door blinde krachten tot stand is gekomen? Ondanks de wijdverbreide populariteit van de evolutietheorie zijn veel intelligente mensen, onder wie wetenschappers, ervan overtuigd dat er een intelligente Schepper is. Een Amerikaanse hoogleraar in de natuurwetenschappen merkt op dat het grote publiek „in meerderheid, en terecht, denkt dat het leven ontworpen is”. Waarom? De meeste mensen zullen volmondig instemmen met de uitspraak van de apostel Paulus dat „elk huis door iemand gebouwd” wordt (Hebreeën 3:4). Paulus knoopt daaraan de logische conclusie vast: „Hij die alle dingen heeft gebouwd, is God.” Bijbels gezien klopt het gewoon niet als iemand erkent dat er voor een huis een ontwerper en bouwer nodig zijn maar hij tegelijkertijd beweert dat ons complexe ademhalingssysteem bij toeval is ontstaan.

Over gervanpoelgeest

gepensioneerd constructeur, natuurliefhebber
Dit bericht werd geplaatst in Menselijk lichaam, Techniek en getagged met , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.