Onze hersenen: ‘de hoogst georganiseerde hoeveelheid materie’ en ‘ongeëvenaard in scheppende verbeeldingskracht’.

Terecht worden de hersenen „de hoogst georganiseerde hoeveelheid materie in het universum” genoemd. Toch is dit alles in een miniatuuruitvoering vervat in een massa van ongeveer 1360 gram, klein genoeg om in uw beide handen te houden.
Onze hersenen zijn tot iets in staat waartoe geen door mensen gemaakte computer ooit de bekwaamheid heeft gehad: scheppende verbeeldingskracht. Dit blijkt wel heel sterk uit wat de componist Ludwig van Beethoven heeft ervaren.

beethoven
Na de première van een van zijn grootste werken, zijn Negende Symfonie, braken de toehoorders los in een „stormachtig applaus”, zo prachtig vonden zij het. Beethoven kon dit niet horen; hij was volledig doof !* Denk u eens in: hij „hoorde” de volledige rijkdom van de compositie eerst in zijn eigen verbeelding en schreef die toen neer in noten, terwijl hij er in werkelijkheid nooit één toon van hoorde. Wat bezitten onze hersenen een machtige scheppende verbeeldingskracht!

* Dat Ludwig Beethoven volledig doof was wordt in Wikipedia bevestigd. Ik citeer: “Op 6 oktober 1802 schreef hij zijn ‘Heiligenstädter Testament’, een testament voor zijn twee broers, Carl en Johann, waarin hij zijn wanhoop over zijn toenemende doofheid uitsprak. Hij schreef onder andere dat hij als dove musicus eigenlijk niet meer wilde leven, maar zich verplicht voelde toch in leven te blijven, om zodoende de wereld van zijn composities te laten genieten. Rond 1819 was Beethoven volledig doof….. Rond februari 1824 was eindelijk zijn negende symfonie klaar. Bij de première ervan was Beethoven zo slecht van gehoor, dat een van de solisten, de alt Caroline Unger, hem na afloop naar het publiek moest draaien zodat hij kon zien dat het publiek voor hem applaudisseerde. Zwaar geëmotioneerd nam hij de eerbetuigingen in ontvangst, wat tot nog geestdriftiger toejuichingen leidde… Zijn laatste woorden toen hij in 1827 stierf waren: “Ich werde im Himmel hören”. (“Ik zal in de hemel weer kunnen horen.”)”**
** Beethoven geloofde blijkbaar dat alle goede mensen naar de hemel gaan. De bijbel leert echter dat dit alleen voor een kleine groep van door God uitgekozen mensen geldt. ( Lukas 12:32 en Openb. 14:1-4.) Zij zullen met de koning Jezus over talrijke onderdanen op aarde regeren, waarvan velen door middel van de opstanding weer leven op een paradijsachtige aarde zullen hebben gekregen. (Openb. 5:10, Hand. 24:15)

brein-computer

Een computer-ontwerper uit zijn waardering over ons brein.
Is het niet zonneklaar dat er zich in ons lichaam voorbeelden van schitterend ontwerp bevinden? Zouden wij niet tot dezelfde logische conclusie gebracht moeten worden waartoe een vooraanstaande expert onder ingenieurs kwam, nadat hij twee jaar lang had gezwoegd om een „elektronisch brein” te ontwerpen? Hij zei: „Na de vele problemen die het ontwerpen van [de computer] opleverde, onder de ogen gezien en opgelost te hebben, vind ik het volkomen onredelijk te denken dat zo’n instrument op een andere wijze tot bestaan zou kunnen komen dan door . . . een intelligente ontwerper. . . . Als mijn computer een ontwerper vereiste, hoeveel te meer is dit dan waar met betrekking tot de ingewikkelde . . . machine die mijn menselijke lichaam is.”

gallupZouden deze voorbeelden van ontwerp slechts „toevallig ontstaan” kunnen zijn? George Gallup, een vermaard statisticus, iemand die zorgvuldig cijfers en feiten over bepaalde onderwerpen verzamelt, zei eens: „Ik zou het bestaan van God statistisch kunnen aantonen. Neem alleen al het menselijk lichaam — de waarschijnlijkheid dat alle functies van een persoon gewoon toevallig plaatsvinden is een statistisch monstrum.” Met andere woorden, de waarschijnlijkheid dat dit alles „toevallig” zou kunnen ontstaan, zonder een of andere leidende kracht, is in werkelijkheid onmogelijk, „een statistisch monstrum”.
De grote natuurkundige Lord Kelvin die vlak voor zijn dood reeds „zonder twijfel het grootste wetenschappelijke genie ter wereld was”, kwam tot dezelfde conclusie: „Wij worden er door de wetenschap absoluut toe gedwongen met een volkomen vertrouwen in een Leidende Macht te geloven — in een invloed die anders dan natuurkundige of dynamische of elektrische krachten is . . . U zult door de wetenschap tot een geloof in God gedwongen worden.” (Ik cursiveer.)

Wij kunnen overtuigende bewijzen van Gods bestaan zien door middel van (1) deugdelijke wetenschappelijke logica en (2) het aanwezig zijn van ontwerp in de wereld om ons heen.

Muziek van Beethoven beluisteren?
Als je na het lezen van het verhaal over Beethoven zijn muziek wel eens wilt beluisteren dan kun je op onderstaande link klikken. Dit is dus klassieke muziek. Het eerste deel duurt 15 min. Totale duur 1 uur.

Hier volgt nog een oefening in de vorm van een mededeling die laat zien tot welke ongelooflijke prestaties je hersenen in staat zijn:

Leesoefening voor de hersenen.

Leesoefening voor de hersenen.

Als je tot het eind bent gekomen weet je in elk geval dat jouw hersenen nog goed werken!

Over gervanpoelgeest

gepensioneerd constructeur, natuurliefhebber
Dit bericht werd geplaatst in Intelligent Design, Menselijk lichaam en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.