Hoe zit het met de evolutie van de mens?

Hier volgen eerst drie foto’s van enkele interessante apensoorten.

Karl, de oudste orang oetanman van Europa, is op 20 maart 2012. in dierenpark Apenheul in Apeldoorn overleden. Hij werd 52 jaar oud. De parkdirectie liet hem inslapen omdat de bejaarde aap steeds meer last kreeg van ouderdomskwalen. Karl had altijd veel bekijks omdat hij heel groot en breed was en dreadlocks van een halve meter lang had.

Deze bijzondere neusaapman zat in een mangrove boom op Borneo.blaadjes te eten. Ze hebben veel tijd nodig om hun voedsel te verteren en houden daarom vaak urenlang siësta. Bij sommige mannetjes kan de neus wel achttien centimeter lang worden. Als het mannetje boos of opgewonden is zwelt de neus op en wordt rood. Zowel de mannetjes als de vrouwtjes hebben een opvallend dikke buik, waardoor het lijkt of ook de mannetjes zwanger zijn.

Even voorstellen: Dit is Jock, Laagland-Gorilla, 27 jaar oud in Bristol Zoo in een typische houding. Als hij op zijn achterpoten staat is hij 1,8 m hoog. Deze gorillasoort komt nog voor in de regenwouden van Kongo tot Nigeria. Het hoofd is groter en wat dikker dan van de andere gorillasoorten. Betekent dit dat hij ook meer hersens heeft?

VRAGEN OVER DE EVOLUTIE VAN DE MENS
Misschien schokt mijn eerstvolgende vraag jou, maar die is serieus en niet beledigend bedoeld. De vraag is: Herken jij jezelf in een van de hierbij afgebeelde apen? Nee? Oh, gelukkig maar! En je hebt natuurlijk volkomen gelijk als je zegt dat er toch wel erg veel verschillen zijn tussen een aap en een mens. Toch weet je misschien dat er mensen zijn die beweren dat wij mensen van de apen afstammen. In veel leerboeken en encyclopedieën waarin over de evolutie van de mens wordt gesproken, vind je een reeks plaatjes met aan de ene kant een voorovergebogen, aapachtig wezen, gevolgd door wezens met een steeds groter hoofd die steeds meer rechtop gaan lopen. Aan het eind staat de moderne mens. Zulke afbeeldingen en sensationele berichten in de media over de ontdekking van zogenoemde ontbrekende schakels geven de indruk dat er volop bewijzen zijn dat de mens is geëvolueerd uit aapachtige wezens. Maar zijn zulke beweringen gebaseerd op gefundeerde bewijzen? Helaas hangt er niet aan elke gevonden fossiel een labeltje. Ook geeft het fossiel niet prijs wie zijn ouders of wie zijn kinderen waren. Er moet bij de interpretatie dus veel worden aangenomen. Maar kijk zelf eens wat evolutionair onderzoekers over de volgende onderwerpen hebben gezegd.
WAT DE FOSSIELEN ECHT LATEN ZIEN
Feit: Begin twintigste eeuw pasten alle fossielen die gebruikt werden als ondersteuning voor de theorie dat mensen en apen van één voorouder afstammen, op een biljarttafel. Sinds die tijd is het aantal fossielen dat gebruikt wordt om de theorie te ondersteunen, toegenomen. Nu wordt gezegd dat ze een treinwagon zouden vullen.— The Human Lineage, Matt Cartmill en Fred H. Smith, 2009, Voorwoord, blz. xi.
Maar de meeste van deze fossielen bestaan uit niet meer dan op zichzelf staande botten en tanden. Volledige schedels, laat staan volledige skeletten, zijn zeldzaam.— Fossils, Teeth and Sex — New Perspectives on Human Evolution, Charles E. Oxnard, 1987, Voorwoord, blz. xi, xii.
Vraag: Heeft het toegenomen aantal fossielen dat aan de menselijke ’stamboom’ wordt toegevoegd, voor evolutionair deskundigen de vraag beantwoord wanneer en hoe mensen uit aapachtige wezens zijn geëvolueerd?
Antwoord: Nee. Eigenlijk is het tegenovergestelde het geval. Robin Derricourt van de Universiteit van New South Wales (Australië) schreef in 2009 over de vraag hoe deze fossielen geclassificeerd zouden moeten worden: „Misschien is de enige consensus nu dat er geen consensus is.”— Critique of Anthropology, Deel 29(2), „Patenting Hominins — Taxonomies, Fossils and Egos”, Robin Derricourt, 2009, blz. 195, 196, 198.
In 2007 stond in het wetenschappelijke tijdschrift Nature dat er weer een zogenoemde ontbrekende schakel in de evolutionaire boom was gevonden. De ontdekkers zeiden dat niet bekend is wanneer of hoe de menselijke lijn precies uit die van de apen is verschenen.— Nature, „A New Species of Great Ape From the Late Miocene Epoch in Ethiopia”, Gen Suwa, Reiko T. Kono, Shigehiro Katoh, Berhane Asfaw en Yonas Beyene, 23 augustus 2007, blz. 921.
Gyula Gyenis, onderzoeker op het gebied van de biologische antropologie aan de Eötvös Loránd-universiteit (Hongarije), schreef in 2002: „De classificatie en plaats in de evolutie van hominide fossielen is voortdurend onderwerp van discussie.” Deze auteur zei ook dat de fossielen die tot dusver gevonden zijn, niet aantonen wanneer, waar of hoe mensen precies uit aapachtige wezens zijn geëvolueerd.— Acta Biologica Szegediensis, Deel 46(1-2), „New Findings — New Problems in Classification of Hominids”, Gyula Gyenis, 2002, blz. 57, 59.

BERICHTEN OVER ’ONTBREKENDE SCHAKELS’

De met veel ophef aangekondigde fossiel Ada bleek achteraf geen ontbrekende schakel in de evolutie van de mens.

Feit: In de media wordt vaak veel aandacht besteed aan berichten dat er een nieuwe ’ontbrekende schakel’ is gevonden. In 2009 kreeg een fossiel dat Ida werd genoemd bijvoorbeeld zo veel aandacht dat een tijdschrift zei dat het leek „alsof het om een popster ging”.— New Scientist, „A Fine Fossil — But a Missing Link She’s Not”, Chris Bead, 30 mei 2009, blz. 18.
In de Engelse krant The Guardian stond de kop: „Fossiel Ida: uitzonderlijke vondst is ’ontbrekende schakel’ in evolutie van de mens”.— The Guardian, Londen, „Fossil Ida: Extraordinary Find Is ’Missing Link’ in Human Evolution”, James Randerson, 19 mei 2009, (http://www.guardian.co.uk/science/ 2009/may/19/ida-fossil-missing-link), geraadpleegd op 25 augustus 2009.
Nog geen twee weken later zei het Engelse wetenschappelijke tijdschrift New Scientist: „Ida is geen ’ontbrekende schakel’ in de evolutie van de mens.”— New Scientist, 30 mei 2009, blz. 18, 19.
Voor meer details over de fossiel Ada verwijs ik naar onderstaand artikel op mijn blog:
http://gervanpoelgeest.wordpress.com/2011/04/16/veel-media-aandacht-voor-%E2%80%98ontbrekende-schakels%E2%80%99/
Vraag: Waarom wordt een nieuwe ’ontbrekende schakel’ altijd met veel ophef in de media aangekondigd, terwijl er nauwelijks aandacht aan wordt besteed wanneer hetzelfde fossiel uit de ’stamboom’ wordt verwijderd?
Antwoord: De eerder genoemde Derricourt zei over de wetenschappers die zulke ontdekkingen doen: „De leider van een onderzoeksteam moet het unieke en sensationele van een ’ontdekking’ soms overdreven benadrukken om extra onderzoeksgelden los te krijgen buiten de gebruikelijke academische bronnen, en dit wordt zeker aangemoedigd door de kranten en elektronische media, die op zoek zijn naar een spectaculair verhaal.”— Critique of Anthropology, Deel 29(2), blz. 202.

AFBEELDINGEN EN MODELLEN VAN AAPMENSEN
Feit: De ’voorouders’ van de mens worden in leerboeken en museums vaak afgebeeld met een bepaalde huidskleur en hoeveelheid haar, en bepaalde gezichtskenmerken. Op deze afbeeldingen hebben oudere ’voorouders’ meestal een aapachtig gezicht, terwijl degenen die dichter bij de mens zouden staan huid, haar en gezichtskenmerken hebben die meer mensachtig zijn.
Vraag: Kunnen wetenschappers zulke kenmerken waarheidsgetrouw reconstrueren op basis van de fossiele resten die ze vinden?
Antwoord: Nee. In 2003 schreef Carl Stephan, forensisch deskundige van de faculteit voor anatomie aan de Universiteit van Adelaide (Australië): „Het gezicht van vroegere menselijke voorouders kan niet objectief geconstrueerd of onderzocht worden.” Hij zei dat pogingen in die richting op basis van hedendaagse apen „meestal sterk gekleurd, erg onnauwkeurig en ongefundeerd zijn”. Zijn conclusie? „’Reconstructies’ van gezichten van vroege hominiden zijn bijna altijd misleidend.”— Science and Justice, Deel 43, nr. 4, sectie (2003), Forensic Anthropology, „Anthropological Facial ’Reconstruction’ — Recognizing the Fallacies, ’Unembracing’ the Errors, and Realizing Method Limits”,blz. 195.

INTELLIGENTIE EN DE HERSENOMVANG
Feit: De hersenomvang van een veronderstelde voorouder van de mens is een van de belangrijkste factoren aan de hand waarvan evolutionisten vaststellen hoe nauw het wezen aan mensen verwant zou zijn.
Vraag: Is de hersenomvang een betrouwbare indicator van de intelligentie?
Antwoord: Nee. Een groep onderzoekers die aan de hand van de hersenomvang speculeerde welke uitgestorven wezens het meest verwant waren aan de mens, gaf toe dat ze daarbij vaak het gevoel hadden dat ze zich op glad ijs begaven.— The Human Fossil Record — Volume Three, Ralph L. Holloway, Douglas C. Broadfield en Michael S. Yuan, 2004, Voorwoord xvi
Hoezo op glad ijs? In 2008 stond in Scientific American Mind: „Wetenschappers hebben bij mensen en andere diersoorten geen samenhang kunnen vinden tussen absolute of relatieve hersenomvang en slimheid. Ook hebben ze geen parallel kunnen ontdekken tussen intelligentie en de omvang of het bestaan van specifieke gebieden in de hersenen, met uitzondering misschien van het brocacentrum, dat de spraak van mensen bestuurt.”— Scientific American Mind, „Intelligence Evolved”, Ursula Dicke en Gerhard Roth, augustus/september 2008, blz. 72.

De Telegraaf van 3 april 2012 meldde: “De grootte van de hersens is voor de ontwikkeling van het denkvermogen niet zo doorslaggevend als tot nu toe werd aangenomen.” Over Bavianen (die een kleinere herseninhoud hebben) werd in het artikel opgemerkt: “Bavianen en ook Javaanse apen zijn in veel opzichten net zo slim als mensapen. Ze boeken gelijke resultaten voor ruimtelijk inzicht, hoeveelheden schatten en het begrijpen van causale verbanden. Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerd Duits onderzoek van het primatencentrum in Göttingen en het Max Planck Instituut voor evolutionaire antropologie in Leipzig.”
Wat denk jij? Waarom plaatsen wetenschappers de fossielen in de ’aap-tot-mens’-reeks op volgorde van hersenomvang, terwijl bekend is dat de hersenomvang geen betrouwbare maatstaf is voor de intelligentie? Passen ze de bewijzen aan hun theorie aan? En waarom discussiëren wetenschappers er constant over welke fossielen in de menselijke ’stamboom’ moeten worden opgenomen? Zijn de fossielen die ze bestuderen misschien gewoon wat ze lijken te zijn: uitgestorven aapsoorten?

Bavianen blijken nu even slim als mensapen. Maar dat bewijst nog niet dat ze wellicht ook tot onze voorouders behoren. Geen enkele vrouw wil zich hiermee toch vereenzelvigen?

EN DE FOSSIELEN VAN DE NEANDERTHALERS DAN?

De Neanderthalers waren waarschijnlijk gewoon mensen.

Maar hoe zit het met de mensachtige fossielen van de zogenoemde neanderthalers, die vaak worden afgebeeld als bewijs dat er een soort aapmens bestaan heeft? Onderzoekers beginnen anders te denken over wat voor wezens neanderthalers eigenlijk waren. Milford Wolpoff schreef in 2009 dat „neanderthalers misschien wel een echt mensenras geweest zijn”.— American Journal of Physical Anthropology, „How Neandertals Inform Human Variation”, Milford H. Wolpoff, 2009, blz. 91.

Iemand die eerlijk is, ziet snel in dat ego’s, geld en de behoefte aan media-aandacht invloed hebben op de manier waarop ’bewijzen’ voor de evolutie van de mens gepresenteerd worden. Vind jij dat je op zulke bewijzen kunt afgaan?

Advertenties

Over gervanpoelgeest

gepensioneerd constructeur, natuurliefhebber
Dit bericht werd geplaatst in Evolutie, Fossielen en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.

2 reacties op Hoe zit het met de evolutie van de mens?

  1. Er ontbreken er inderdaad nogal wat fossielen. Hoeveel? Een artikel in de National Geographic beschreef het fossielenverslag zelfs als „een film van de evolutie waarvan 999 van elke 1000 frames verloren zijn gegaan op de vloer van de montagekamer”.— National Geographic, „Fossil Evidence”, november 2004, blz. 25. Begrijpelijk is dat je met zo weinig frames dan geen goed en eerlijk beeld van de totale film kunt krijgen. Als je dan toch naar de plot van de film zou gaan raden is het natuurlijk erg verleidelijk om de weinige overgebleven frames in een volgorde te monteren die met jouw theorie klopt.
    Dan de kwestie van het genoom. In mijn blog van 11 dec 2010 getiteld Darwins levensboom omgehakt kon je al het e.e.a. lezen over het menselijk genoom in relatie tot dat van andere dieren. Daarin ook een fraaie afbeelding van de nieuwe ‘levensboom’ geconstrueerd op basis van genetische overeenkomsten. Ik citeer daaruit: “De mens (Homo Sapiëns) vind je in dit diagram op ca. 10 min. over 12. Volgens dit diagram zouden wij mensen niet alleen nauwe verwanten zijn van de chimpansee (Pan troglodytes) maar ook, schrik niet, van de huismuis (Mus musculus) en de bruine rat (Rattus norgevicus). Dat is nogal vreemd toch?” Wat denk je zelf: Zijn we behalve met de gorilla, de chimp, de bonobo en de vis (de laatste volgens een van je vorige reacties) nu ook al verwant met de muis en de bruine rat? Dat klinkt toch niet erg aannemelijk meer? Bedenk ook: Er is een verschil tussen ware bewezen wetenschap en onbewezen theorieën. Daarom nogmaals de vraag: Zou het kunnen zijn dat de reden voor deze overeenkomst in het genoom niet is dat ze dezelfde voorouder hebben, maar dat ze dezelfde Ontwerper hebben?

  2. Cor. zegt:

    (Ingekort door redactie) Men mag natuurlijk op een blog als deze best ontkennen dat de mens een gezamenlijke voorouder met Gorilla, Chimpansee en de Bonobo heeft. Wat natuurlijk heel wat anders is als dat de mens van deze apensoorten zou afstammen.
    Natuurlijk ontbreken er een aantal fossielen om tot een aaneengesloten verhaal van de geschiedenis van de mens te komen. Natuurlijk is er discussie wanneer de wetenschap over een aapachtige of een australopithecus spreekt. Wil dat zeggen dat de evolutie daarmee is afgedaan? Natuurlijk niet! Sinds kort weten wij het volledige genoom van de mens, van de Chimpansee en de Bonobo. De mens zit met zijn genoom tussen deze twee soorten in.
    Cor.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s