Interview met professor Richard Dawkins waarin hij de mogelijkheid van Intelligent Design erkent.

Professor Richard Dawkins is een atheïstische evolutiebioloog. Hij schrijft boeken waarin hij ‘het godsidee in al zijn vormen bekritiseert’. Ook deinst hij er niet voor terug om God in allerlei beledigende termen te beschrijven. Dat mag tegenwoordig blijkbaar, maar in de bijbel staat wel dat we ons allen eens moeten verantwoorden als we voor Gods rechterstoel komen te staan en ik zou dan toch niet graag in zijn schoenen willen staan. — Rom. 14:11,12
Dawkins schroomt ook niet om zijn beweringen met onware uitspraken kracht bij te zetten. Zo beweerde hij in een van zijn boeken dat er onder historici twijfel over bestaat of Jezus Christus wel heeft bestaan, maar zijn opponent in de discussie, de gelovige professor John Lennox merkte toen op: “Ik heb dat onderzocht en het blijkt niet waar te zijn. Waarom schrijft u dan zo iets?…Dan weet u blijkbaar heel weinig af van geschiedenis” en hij legde hem uit dat er veel vroege historici zijn die van Jezus gewag maken en dat hij geen enkele oude historicus was tegengekomen die zijn bestaan ontkende. Dawkins probeerde eerst nog het belang van de kwestie te bagatelliseren. Lennox benadrukte echter dat het daarentegen het belangrijke punt is waar alles om draait. Als God namelijk wèl bestaat dan zal hij zich natuurlijk aan de mensen hebben willen openbaren en juist voor dat doel heeft hij Jezus, zijn Zoon naar de aarde gezonden. Dawkins moest dan uiteindelijk toch toegeven dat er wel vroege historici zijn die melding maken van Jezus Christus.
In evolutionistische kringen wordt hij echter enorm bewonderd als verdediger van de evolutietheorie en bestrijder van de Intelligent Designbeweging. Met zijn lezingen reist hij de hele wereld af en probeert hij het bestaan van God en het geloof in een Schepper/Ontwerper in twijfel te trekken en zoveel mogelijk belachelijk te maken. Recent was hij ook nog in ons land en hield hij in Groningen, nota bene in de Nieuwe Kerk, een lezing.
Maar nu heeft hij opnieuw opzien gebaard in een TV-interview. Wat is het geval? Zoals u wellicht weet, schrijven evolutionisten het ontstaan van leven aan het toeval toe. Zij zullen dat echter niet graag toegeven en ook Dawkins probeert dat en beweert dat naast het toeval natuurlijke selectie een veel belangrijker factor was. Maar natuurlijke selectie kan alleen maar selecteren uit iets wat al bestaat. Het is niet in staat om zelf iets nieuws te doen ontstaan. Het kan geen totaal nieuwe organen of nieuwe eigenschappen creëren. Natuurlijke selectie valt dus af en het enige dat van Dawkins verklaring overblijft komt dus toch weer neer op het toeval. Maar laten we hem even volgen in zijn redenering. Dawkins beweert dus dat heel lang geleden een levenloze molecuul toevallig en spontaan tot leven kwam en zich ook nog meteen kon repliceren (of voortplanten). Hij noemt dit “the origin of the self-replicating molecule”. Dawkins weet zelf ook wel dat zelfs de eenvoudigste eencellige levensvormen toch ook heel complex zijn, maar hij doet het toch voorkomen alsof het hier slechts om één molecuul ging. Dat maakt het misschien wat geloofwaardiger! Jammer voor hem is echter dat levenloze materie nu niet meer spontaan tot leven komt en het chemici ook nimmer gelukt is dit na te doen. Desondanks beweerde Dawkins steeds dat dit in het verleden minstens eenmaal wèl heeft plaatsgevonden. Hoe of waarom weet hij niet, maar het gebeurde nu eenmaal, volgens Dawkins, zonder Schepper, zonder een intelligente ontwerper. Het wekt daarom verbazing als Dawkins even later in hetzelfde interview toegeeft dat intelligent design toch ook een mogelijkheid voor het ontstaan van leven is. Het interview en het commentaar is in het engels, maar het deel waar het om gaat heb ik hieronder voor u vertaald. Het onderwerp is “Hoe het universum en het leven op aarde is ontstaan” en de interviewer is Ben Stein. O ja, Dawkins heeft eerder in het interview gesuggereerd dat 99 procent van de mensen niet meer in God geloven en blij zijn dat ze van religie zijn bevrijd. Als Stein doorvraagt hoe hij dat weet en of dat percentage wel juist is, moet Dawkins noodgedwongen toegeven dat hij er maar een slag naar sloeg en daarover geen cijfers heeft, noch er onderzoek naar heeft gedaan. Dawkins valt dus nogal eens door de mand met onware beweringen. De interviewer stelt hem dan in het bedoelde fragment nog meer vragen, waaronder deze:

Interviewer: “ Is er een mogelijkheid dat het er op kan uitlopen dat Intelligent Design het antwoord zal vormen op enkele strijdvragen over genetica en de leer van de evolutie?”

Dawkins: “Het zou op de volgende manier kunnen zijn gegaan: dat op een eerder tijdstip ergens in het universum een beschaving, die zich (mogelijk via darwiaanse middelen) tot een zeer hoog niveau van technologie ontwikkelde, een levensvorm ontwierp die zij misschien op deze planeet zaaiden. Dat is een mogelijkheid, een intrigerende mogelijkheid en ik veronderstel dat je er bewijs voor zult kunnen vinden gezien de pogingen van biochemici en biologen om een signatuur van een soort ontwerper te vinden.”

Op dit moment wordt even gestopt en horen we de stem van een later toegevoegde commentator die vraagt: “Wacht eens even, Richard Dawkins dacht dus dat Intelligent Design misschien een aannemelijke oorzaak zou kunnen zijn?”
Die conclusie blijkt inderdaad juist, want Dawkins vervolgt dan met: “En die ontwerper zou heel goed een intelligentie afkomstig van een ander deel van het universum kunnen zijn. Die intelligentie zou dan zelf niet uit enig verklaarbaar of onverklaarbaar proces hoeven te zijn ontstaan. Hij zou als het ware ook spontaan tot leven kunnen zijn gekomen, dat is het punt.

Commentator: “Dus Professor Dawkins was niet tegen intelligent ontwerp, maar alleen tegen bepaalde typen ontwerpers zoals God.”

Nawoord
Dawkins maakt hier volgens mij wel een radicale ommezwaai daar de evolutieleer altijd van een ongeleide toevallige kracht zonder intelligentie uitging. Maar hij kan niet meer ontkennen dat heel veel wetenschappers van allerlei disciplines en universiteiten tegenwoordig vraagtekens hebben bij de door hem verdedigde leer van Darwin. Zij wijzen er o.a. op dat intelligentie nodig is voor complex ontwerp en hij komt hen hiermee nu wellicht enigszins tegemoet. Dawkins heeft echter wel gelijk als hij zegt dat er in het universum mogelijk ook andere intelligenties bestaan. Maar dat is niets nieuws. Zij die in de ware God Jehovah geloven weten al lang dat er naast Hem en zijn uit de dood opgewekte Zoon inderdaad ook nog andere onzichtbare intelligente personen in de hemel leven die ‘engelen’ worden genoemd. Volgens het laatste bijbelboek bevinden zij zich nabij Gods troon en roepen zij vol waardering:
„Gij, Jehovah, ja onze God, zijt waardig de heerlijkheid en de eer en de kracht te ontvangen, want gij hebt alle dingen geschapen, en vanwege uw wil bestonden ze en werden ze geschapen.” — Openb. 4:11
Er staat “alle dingen”. Daarbij zijn mensen inbegrepen. Ook Dawkins heeft zijn leven, net als ieder ander mens, aan God, de ‘bron van het leven’, te danken en het is dan ook erg bedroevend dat hij dit nog steeds blijft ontkennen. — Psalm 36:9

Fragment van het spraakmakende interview met Dawkins. (duur ca. 2 min.):

DNA vormt het bewijs voor intelligent ontwerp.
In het voorafgaande kon u Richard Dawkins ook horen zeggen dat biochemici en biologen op zoek zijn naar het “signatuur” of de handtekening van een ontwerper. Een van hen is Professor Stephen C. Meyer. Hij was professor aan het Whitworth College maar is op dit moment directeur van het Discovery Institute voor Wetenschap en Cultuur. Hij schreef het boek “Signature in the cell” en wordt hieronder geïnterviewd over DNA dat naar zijn mening het bewijs voor ontwerp is. Hoe ingewikkeld is ons DNA? Hoe groot is de kans dat het vanzelf is ontstaan? Stephen Meyer beantwoordt deze vragen met grote stelligheid. (Duur: 15 min.)

In bovenstaande video verwees Stephen C. Meyer ook naar zijn eigen website waarop een buitengewoon interessante animatie over het inwendige van de cel te zien is. Zoiets zag u niet eerder! Hieronder treft u die aan.
http://www.stephencmeyer.org/books.php

Over gervanpoelgeest

gepensioneerd constructeur, natuurliefhebber
Dit bericht werd geplaatst in Evolutie, Intelligent Design en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.