Wijzen de structuren en fotosynthese in boombladeren toch op ontwerp door een intelligente Schepper?

Collage van diverse boombladeren

De evolutietheorie gaat uit van het toeval gecombineerd met natuurlijke selectie. Men sluit de ingreep van een intelligente bijsturende ontwerper bewust uit. Het ontstaan van het gevarieerde plantenleven op aarde zou dan louter een kwestie zijn geweest van willekeurig uitproberen en dan maar afwachten of een mutatie een succes was. Is dat logisch en terecht? Alleen het ontwerp van een boom getuigt op zich al van een wijze Schepper. Neem nu een simpel boomblad. De buitenkant heeft een wasachtig laagje dat voorkomt dat het blad uitdroogt. (zie de bovenste foto op de voorgrond) De evolutietheorie gaat er van uit dat waterplanten er eerder waren dan op het land levende planten en dat de laatstgenoemde er uit zijn geëvolueerd. Maar het lijkt mij moeilijk te verklaren hoe een waterplant, die dan blijkbaar ambitie had om landplant te worden, de waslaag ontwikkelde zonder het loodje te leggen in een droge omgeving op het land. Dan zouden de mutaties of aanpassingen wel buitengewoon snel moeten hebben plaatsgevonden. Om levensvatbaar te zijn in droge omstandigheden liefst binnen één generatie. Helaas wordt voor evolutie over het algemeen meer benodigde tijd verondersteld. Als wordt tegengeworpen dat de essentiele veranderingen van soort nu niet meer zichtbaar zijn beweert men vaak dat er miljoenen jaren voor nodig waren.
Vlak onder het laagje op de bovenkant van het blad zit een reeks cellen die chloroplasten of bladgroenkorrels bevatten. Dat zijn de dragers van het chlorofyl, dat lichtenergie absorbeert. Via een proces dat fotosynthese heet, worden bladeren daardoor efficiënte „voedselfabrieken”. Op de foto linksboven (op de achtergrond) ziet u bijvoorbeeld het blad van de bananenboom die heerlijke vruchten produceert voor mens en dier. Water wordt uit de grond door de wortels van de boom opgezogen en via een geavanceerd „buizenstelsel” naar de bladeren getransporteerd. Kon de plant zelf bedenken dat hij beter af zou zijn met dit waterleidingsysteem? Wie bedacht het softwareprogramma dat er voor zorgde dat meerdere plantcellen zich tot waterleidingen groepeerden?
Duizenden minuscule „kleppen” (stomata of huidmondjes geheten) aan de onderkant van een blad gaan open en dicht om kooldioxide op te nemen. Bij de fotosynthese levert licht de energie voor de productie van koolhydraten uit water en kooldioxide. De plant kan zich nu voeden met het voedsel dat ze zelf heeft geproduceerd. Ook dieren voeden zich met de bladeren.
Anders dan door mensen gebouwde fabrieken is deze „voedselfabriek” stil en mooi. In plaats van de lucht te verontreinigen, stoot de boom als bijproduct zuurstof uit, wat wij weer nodig hebben om te kunnen leven. „Zonder fotosynthese”, legt The New Encyclopædia Britannica uit, „zou niet alleen het aanvullen van de fundamentele voedselvoorraad tot stilstand komen maar zou de aarde uiteindelijk zonder zuurstof komen te zitten.” Wat een doordacht en milieubewust systeem!
De moleculair bioloog Professor Michael J. Behe zei: „Voor iemand die zich niet verplicht voelt bij zijn speurtocht naar oorzaken intelligentie uit te sluiten, is de voor de hand liggende conclusie dat veel biochemische systemen ontworpen zijn. Ze zijn niet ontworpen door de natuurwetten, niet door toeval en noodzaak; in plaats daarvan zijn ze gepland. . . . Het leven op aarde op zijn meest fundamentele niveau, in zijn meest essentiële bestanddelen, is het produkt van intelligente activiteit.”
De bijbel zegt over onze Schepper: „Alles heeft hij fraai gemaakt op zijn tijd.” — Prediker 3:11.

In het eerste bijbelboek Genesis wordt vermeld: ‘Verder zei God: „De aarde late gras uitspruiten, zaaddragende plantengroei, vruchtbomen die vrucht opleveren naar hun soort, waarvan het zaad erin is, op de aarde.” En het werd zo. En de aarde ging gras voortbrengen, plantengroei die zaad droeg naar zijn soort en bomen die vrucht opleverden, waarvan het zaad erin is naar haar soort. Toen zag God dat het goed was.’ — (Genesis 1:11-12)

Over gervanpoelgeest

gepensioneerd constructeur, natuurliefhebber
Dit bericht werd geplaatst in Natuur, Planten en getagged met , , , , , . Maak dit favoriet permalink.