Onze planeet de aarde: Toeval of intelligent ontwerp?

Ik ben zelf bijzonder geïnteresseerd in de natuur en volg graag ook de wetenschappelijke ontwikkelingen op de voet. Bij het lezen van wetenschappelijke websites valt het me op dat de schrijvers vaak veel bewondering hebben voor ingenieuze zaken die ze in de natuur waarnemen en ook wel erkennen dat ze daar nog veel van kunnen leren, maar desondanks niet tot de conclusie komen dat waar er een intelligent ontwerp is er dan ook een intelligente ontwerper moet zijn geweest. De meest intelligente systemen, zoals de beweging van de hemellichamen in het universum of de ingewikkelde processen die zich in de cellen van ons lichaam afspelen worden dan vaak aan toevallige evolutie of simpel aan de natuur toegeschreven. Maar kan het toeval iets ingewikkelds ontwerpen? Kijkt u bijvoorbeeld eens naar onze eigen planeet de aarde en vraag uzelf dan eens het volgende af: Is de aarde door ongeleid toeval op precies de juiste afstand geplaatst van de zon, de bron waarvan ze precies voldoende energie in de vorm van licht en warmte ontvangt? Zorgde louter toeval ervoor dat de aarde zich met precies de juiste snelheid rond de zon beweegt, dat ze elke 24 uur rond haar eigen as draait, en dat die as precies de juiste schuine stand heeft, waardoor de seizoenen mogelijk werden? Heeft het toeval de aarde voorzien van een beschermende, levenonderhoudende atmosfeer met precies het juiste mengsel van gassen? De lucht die we inademen bevat 21 procent zuurstof. Bij een hoger percentage zouden veel vaker bosbranden ontstaan en het blussen ervan zelfs onmogelijk worden. Koolzuurgas of koolstofdioxide vormt minder dan één procent van de atmosfeer. Wat voor nut heeft zo’n kleine hoeveelheid? Zonder koolzuurgas zouden alle planten sterven. Die kleine hoeveelheid hebben planten nodig om in te ademen, terwijl ze daarvoor in de plaats zuurstof afgeven. Mensen en dieren ademen deze zuurstof in en geven koolzuurgas af. Een groter percentage koolzuurgas in de atmosfeer zou schadelijk zijn voor mensen en dieren. Met een kleiner percentage zou de plantenwereld niet in leven blijven. Is het toeval dat die wonderbaarlijke, nauwkeurige, zichzelf in stand houdende cyclus voor de planten-, de dieren-, en de mensenwereld er is? Heeft het toeval de aarde het water en de grond gegeven die nodig zijn om voedsel te verbouwen? Heeft het toeval gezorgd voor zo veel heerlijke en kleurrijke vruchten, groenten en andere voedselsoorten? Heeft het toeval ervoor gezorgd dat er zo veel schoonheid bestaat in de lucht, de bergen, de rivieren en meren, de bloemen, planten en bomen, en zo veel andere prachtige levensvormen?


Daar er overal op aarde intelligent ontwerp aanwezig is moet er ook een ontwerper zijn en wel een die over bovenmenselijke wijsheid beschikt. Ja, deze Grote Ontwerper wilde kennelijk dat het leven hier op deze aarde aangenaam zou zijn en dat is hem goed gelukt. Ik moet er dan ook niet aan denken dat ik op een planeet zou moeten leven waar geen zuurstof, geen plantengroei en water aanwezig is en de temperaturen heel extreem variëren. Onze aarde is echt heel bijzonder.
Hoever kun je gaan met alles aan blind toeval toe te schrijven als alleen al je gezonde verstand het tegendeel opmerkt?
Alles in de natuur hangt niet zomaar als los zand aan elkaar. Integendeel, het vertoont een onderlinge samenhang die onmogelijk louter door toeval kon worden bereikt. Het wordt voor een eerlijk onderzoeker dan ook duidelijk dat er een weloverwogen plan aan het ontwerp van alle hiervoor besproken zaken ten grondslag ligt. Hij zal zich dan ook moeten afvragen of hij, als daarnaast het bewijs voor geleidelijke, toevallige evolutie ook twijfelachtig is, nog wel achter de diverse zogenaamd wetenschappelijke theorieën kan staan. De wetenschapspublicist John Horgan heeft in algemene zin eens over de redelijkheid van diverse wetenschappelijke theorieën opgemerkt: „Als het bewijs twijfelachtig is, moeten we ons niet generen ons door ons gezonde verstand te laten leiden.” Geen enkele wetenschapper zal ontkennen dat ‘elk huis door iemand gebouwd’ wordt. In de bijbel wordt daaraan de conclusie vastgeknoopt: “Hij die alle dingen heeft gebouwd, is God” –Hebreeen 3:4  Het klopt gewoon niet als iemand erkent dat er voor een huis een ontwerper en bouwer nodig zijn, maar hij tegelijkertijd beweert dat onze mooie aarde of een ingewikkelde cel bij toeval is ontstaan.

Over gervanpoelgeest

gepensioneerd constructeur, natuurliefhebber
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .