Een robot die je groentetuintje verzorgt.

Het dagblad Trouw had vandaag een artikel over Robot Berend, de eerste CNC-tuinbouwmachine die met opensourcesoftware kan worden geprogrammeerd om te zaaien, te wieden en te begieten. Vandaag was er een open dag in de hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden waar Robot Berend kon worden bekeken. Toen ik op youtube.com zocht naar een video over dit systeem vond ik een engelstalige video over een dergelijk systeem, genaamd Farmbot, waarin alles heel goed door de uitvinder wordt uitgelegd. Het mooie is ook dat alle inlichtingen vrij toegankelijk zijn en er een internetsite is waar men vragen kan stellen en ervaring kan uitwisselen. Zo is er voor zelfbouw een lijst met te bestellen handelsonderdelen en zijn er tekeningen van zelf te maken onderdelen. Veel van de benodigde onderdelen voor de gereedschappen kunnen met een 3D-printer worden gemaakt en de fabricage-instructies daarvoor kunnen worden gedownload. De diverse gereedschappen worden automatisch door de robot uit het gereedschapmagazijn opgehaald en met een magneetsysteem vastgeklikt. (Zie Foto 1)

Foto 1. Het magazijn met de gereedschappen.

Met de software kun je via ‘drag & drop’ tevoren instellen waar welke plantjes komen. Op Foto 2. wordt dit voor de uien gedaan. De vochtigheid van de grond kan ook worden gemeten en de benodigde hoeveelheid water en voedingsstoffen kan voor elke plantensoort worden ingevoerd en gedoseerd.

Foto 2. De indeling van de planten gaat met drag & drop’Hier worden de uien geplaatst.


Op Foto 3. is de watersproeier te zien.

Foto 3. De watersproeikop doseert de juiste hoeveelheid voor elk plantje.


Het systeem kent de plaats van elke plant en ook rondom de plant groeiend onkruid wordt herkend (Foto 4.) en dan met een mechanisch instrument kapotgedrukt. (Foto 5.)

Foto 4. Onkruid wordt gedetecteerd.

Foto 5. Als de onkruidverdelger daalt wordt het onkruid kapot gedrukt.


Dit systeem is niet alleen bedoeld voor luie mensen, maar kan ook praktisch zijn bij ziekte of tijdelijke afwezigheid. De eigenaar kan dan op afstand (bijvoorbeeld tijdens zijn vakantie) zien hoe de plantjes er voor staan. Kortom: de Farmbot is een liefdevolle verzorger die 24 uur per etmaal voor de groeiende plant bezig is, dus dit zou in de toekomst wel eens een handige hulp kunnen worden om je eigen groenten voor het gezin te verbouwen terwijl jij toch met andere zaken bezig kunt zijn.

Foto 6. Hier is een tent over de Farmbot geplaatst.

De video duurt ca. 32 min.
https://www.youtube.com/watch?v=BqYrAWssrrY

Advertenties
Video | Geplaatst op door | Tags: , , ,

Even van muziek genieten.

Foto 1. Steve Ray Vaughan

Ik hoorde vandaag deze mooie opname en wil ook jou de mogelijkheid geven om er van te genieten. Steve Ray Vaughan speelt “Riviera Paradise”
https://www.youtube.com/watch?v=IAKOifRFwxw

Geplaatst in Muziek, Muziek beluisteren

Inktvissen (Engels: Jellyfishes)


Inktvissen danken hun naam aan het feit dat ze in staat zijn inkt te spuiten om zo een tegenstander het zicht te ontnemen. Ze worden algemeen beschouwd als de meest intelligente van de ongewervelde dieren. Ze bewegen zich voort door water in hun mantel te pompen dat ze er krachtig weer uitpersen. Er zijn ook inktvissen die gebruikmaken van bioluminescentie (voornamelijk inktvissen uit de familie Sepiolidae en verschillende diepzee-inktvissen). Dit gebeurt met de fotoforen, waarin een chemische reactie optreedt die licht produceert. Sommige inktvissen slaan ook bioluminiscerende bacteriën op in hun lichaam, die ze kunnen gebruiken om licht te geven. Sommige zenden een soort van lichtpatroon uit dat gelijkenis vertoont met dat van een kleine groep lichtgevende planktonorganismen. Dieren die lichtgevende bacteriën gebruiken om licht uit te stralen, brengen hun microscopische gasten onder in speciale lichtorganen, die rijkelijk voorzien worden van bloed. Het bloed transporteert voeding naar de bacteriën en betaalt zo eigenlijk de ’rekening voor de lichtshow’. Hieronder een link naar een prachtige video over diverse merkwaardige in de diepte van de oceanen levende inktvissen, waaronder ook enkele lichtgevende vissen.
https://www.facebook.com/ScienceNaturePage/videos/1271347409664181/

Video | Geplaatst op door | Tags: , , ,

Kartonnen couveuses helpen bij aanplanten van bomen op droge grond.

Wanneer weelderig groen land in een woestijn verandert spreken we van milieudegradatie. Vaak wordt dit veroorzaakt door industrie en landbouw. De meest voor de hand liggende oplossing is herbebossing. Maar wanneer de aarde droog en dor is, ziet de toekomst voor de kiemplanten er somber uit.
De Cocoon is een simpele uitvinding die kiemplanten tegen het harde droge klimaat beschermt. Ook vermindert deze boomcouveuse de hoeveelheid water die de plantjes nodig hebben om te groeien. Hierdoor wordt de overlevingskans van deze zaailingen met ruim 80 procent vergroot. Om dit probleem op te lossen, ontwierp Land Life Company, gevestigd in Amsterdam, een biologisch afbreekbare kartonnen boomcouveuse.
Stap 1 is het graven van een ondiepe kuil. Vervolgens wordt de zaailing in de kuil geplaatst en omheind door een tulbandvormige Cocoon gemaakt van gerecycled papierpulp en waterdicht gemaakt met was. (Foto 1)

Foto 1. De cocoon wordt in een uitgegraven gat gezet. De zaailing komt in het midden. Let op de lontjes voor de watertoevoer.

De Cocoon wordt daarna gevuld met 25 liter water en afgedekt om verdamping te voorkomen. Het deksel is eveneens gemaakt van gerecycled papierpulp en versterkt met straalsgewijze ruggen. (Foto 2)

Foto 2. De cocoon wordt met water gevuld en met het deksel afgedekt.

Ten slotte wordt een cilindervormige bescherming over de opening geplaatst om de groeiende zaailing te beschermen tegen overmatige blootstelling aan de zon, wind en kleine beestjes. (Foto 3)

Foto 3. Ter bescherming tegen zon en wind wordt ook nog een koker met openingen geplaatst.

Door middel van de lontjes die je op Foto 1 kunt zien wordt het water iedere dag vanuit het reservoir druppelsgewijs naar de wortel van de zaailing geleid. Maar omdat de hierdoor aangevoerde hoeveelheid water onvoldoende is gaat de zaailing zelf ook wortels naar de dieper gelegen grondwaterlaag ontwikkelen. De zaailing kan zo, zonder dat er veel naar om wordt gekeken, in het eerste jaar probleemloos groter groeien. “You plant it and walk away”.De cocoon zal na verloop van tijd volledig oplossen en als substraat dienen voor de bodem.
In droge gebieden ligt de overlevingskans van de Cocoon zaailingen tussen de 80 en 90 procent, en dat is vele malen hoger dan de 10 procent die handmatige geplante zaailingen normaal gesproken hebben.
Zie voor een uitvoerige beschrijving met foto’s ook het

Jaarverslag.vnp.nl/documents/VNP_Jaarverslag_Couveuses_in_de_woestijn.pdf

Geplaatst in Natuur, Planten | Tags: , , , , ,

Zien waar aardbevingen plaatsvinden.

Een aardbeving is een trilling of schokkende beweging van de aardkorst. Aardbevingen vinden plaats als er in de aardkorst plotseling veel energie vrijkomt. De energie plant zich dan in een golfbeweging vanuit het centrum naar de omgeving voort. Het denkbeeldige punt waar de beving ontstaat, het zwaartepunt van de energiedichtheid, heet het hypocentrum. Het punt aan het aardoppervlak daar loodrecht boven wordt het epicentrum genoemd.
Ik stuitte deze week op een interessante app die laat zien waar op dit moment aardbevingen over de gehele aardbol plaatsvinden of recent hebben plaatsgevonden. Je vindt deze app op:
http://www.earthquake3d.com/

De gegevens op die app worden elke 60 minuten bijgewerkt. De aardbevingsinformatie is afkomstig van de USGS 7-dagen feed en toont bevingen van Magnitude 4,5 en hoger. De kleur van de aardbevingsringen geeft de leeftijd aan: Witter is nieuwer. Rood is ouder. Je kunt ook vlaggetjes (Flags) aanzetten. De groene vlag toont dan de meest recente aardbeving. Met de schuifjes in de linkerbovenhoek kun je ook Magnitude (kracht van de aardbeving) en Age (ouderdom) instellen. (Foto 1)

Foto 1. Overzicht van aardbevingen op aarde en instelbare parameters.

Hieronder als voorbeeld een op de aardbol ingezoomd beeld van de situatie in Amerika op maandagmorgen 12 februari 2018. De witte concentrische cirkels geven aan dat er in de omgeving van Costa Rica en Panama recent een aardbeving plaatsvond. (Zie Foto 2)

Foto 2. Moment opname van situatie in Amerika.

Ik vond daarover meer gedetailleerde info op onderstaande website:
https://earthquaketrack.com/p/costa-rica/recent

Op Foto 3 en de bijbehorende tabel kun je zien dat er in de afgelopen maand in Costa Rica regelmatig aardbevingen van Magnitude 4,5 en hoger hebben plaatsgevonden.

Foto 3. Recente aardbevingen in Costa Rica.

Wat heb je er aan?
Op het plaatje van onze roterende aardbol kun je zien dat aardbevingen in sommige gebieden vaker voorkomen dan in andere. Een deskundige zegt: „Het rampenrisico is geografisch sterk geconcentreerd. Een heel klein percentage van het aardoppervlak draagt het grootste deel van de risico’s en de meeste toekomstige grote rampen zullen daar plaatsvinden.” Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om laaggelegen kuststreken of gebieden bij breuklijnen in de aardkorst. Als je het kunt vermijden in zulke risicogebieden te gaan wonen of naar een veiliger plek kunt verhuizen, loop je veel minder kans dat je het slachtoffer wordt van een ramp. Maar is er ook hoop dat aardbevingen in de toekomst geen rampen meer zullen veroorzaken?

Een toekomst zonder natuurrampen.
Omdat God de aarde heeft gemaakt, inclusief alle natuurkrachten, is het logisch dat hij er ook voor kan zorgen dat in de toekomst, wanneer Gods Koninkrijk regeert, mensen er veilig en in vrede op kunnen leven. God belooft in Psalm 37:11 “De zachtmoedigen zullen de aarde bezitten, ze zullen intens genieten van vrede in overvloed.” In Psalm 115:16 staat: “De hemel is van Jehovah, maar de aarde heeft hij aan de mensen gegeven.”
Gods koninkrijk, een hemelse regering, zal voor grote veranderingen op aarde zorgen en zelfs de natuurkrachten onder controle brengen.
Gods Zoon, Jezus Christus, heeft de macht gekregen om alles te veranderen wat nodig is om van de aarde een heerlijke woonplaats te maken. Tweeduizend jaar geleden, toen hij op aarde was, liet hij op kleine schaal al zien dat hij de natuurkrachten kan beheersen. (Zie Afb.4.)

jezus stilt storm web

Toen hij en zijn leerlingen in een boot op de zee van Galilea zaten, „stak er een zeer zware storm op en de golven sloegen voortdurend de boot in, zodat de boot bijna vol water liep”. Zijn leerlingen raakten in paniek. Doodsbang vroegen ze Jezus om hulp. Wat deed hij? Hij „bestrafte de wind en zei tot de zee: ’Zwijg! Wees stil!’ En de wind ging liggen en er ontstond een grote kalmte.” Zijn leerlingen vroegen verbaasd: „Wie is dat toch, want zelfs de wind en de zee gehoorzamen hem?” — Markus 4:37-41.

Geplaatst in Uncategorized

Nieuw proces kan hout net zo sterk maken als titaniumlegeringen maar lichter en goedkoper.

Foto 1. Liangbing Hu, links, en Teng Li, rechts, zijn ingenieurs aan de Universiteit van Maryland, College Park, die een manier hebben gevonden om hout meer dan 10 keer sterker en sterker te maken dan voorheen.


Ingenieurs aan de Universiteit van Maryland, College Park (UMD) hebben een manier gevonden om hout meer dan 10 keer sterker en taaier te maken dan voorheen, waardoor een natuurlijke substantie ontstaat die sterker is dan veel titaniumlegeringen.

“Deze nieuwe manier om hout te behandelen, maakt het 12 keer sterker dan natuurlijk hout en 10 keer harder”, zegt Liangbing Hu van UMD’s A. James Clark School of Engineering en de leider van het team dat het onderzoek heeft uitgevoerd, dat op 8 februari 2018 wordt gepubliceerd in het tijdschrift Nature. “Dit kan een concurrent zijn van staal of zelfs titaniumlegeringen, het is zo sterk en duurzaam, het is ook vergelijkbaar met koolstofvezel, maar veel goedkoper.” Hu is universitair hoofddocent materiaalkunde en engineering en lid van het Maryland Energy Innovation Institute.

“Het is zowel sterk als taai, een combinatie die normaal niet in de natuur voorkomt”, zeggen Teng Li, de co-leider van het team en Samuel P. Langley universitair hoofddocent werktuigbouwkunde aan de UMD Clark School. Zijn team heeft de mechanische eigenschappen van het dichte hout gemeten. “Het is zo sterk als staal, maar zes keer lichter, het kost tien keer meer energie om te breken dan natuurlijk hout, het kan zelfs worden gebogen en gegoten aan het begin van het proces.” Het team testte ook het nieuwe houtmateriaal en natuurlijk hout door kogelachtige projectielen erop te schieten. Het projectiel blies dwars door het natuurlijke hout. Het volledig behandelde hout stopte het projectiel halverwege.

“Zacht hout zoals dennen of balsa, dat snel groeit en milieuvriendelijker is, zou langzamer groeiende maar dichtere bossen zoals teak in meubels of gebouwen kunnen vervangen,” zei Hu.
De methode is toepasbaar voor verschillende houtsoorten en vrij eenvoudig te implementeren.
“Dit soort hout kan worden gebruikt in auto’s, vliegtuigen, gebouwen – elke toepassing waarbij staal wordt gebruikt,” zei Hu.

“Het tweestapsproces dat in dit artikel wordt vermeld, behaalt een uitzonderlijk hoge sterkte, veel meer dan wat in de literatuur wordt vermeld”, zegt Zhigang Suo, een professor in mechanica en materialen aan de universiteit van Harvard, die niet betrokken is bij het onderzoek. “Gezien de overvloed aan hout, evenals andere cellulose-rijke planten, inspireert dit document tot de verbeelding.”

Synthetische constructiematerialen met uitzonderlijke mechanische prestaties lijden aan ofwel een groot gewicht en een nadelige invloed op het milieu (bijvoorbeeld staal en legeringen) of complexe productieprocessen en dus hoge kosten (bijvoorbeeld op polymeer en biomimetische composieten) Natuurlijk hout is een goedkoop en overvloedig materiaal en wordt al millennia lang gebruikt als constructiemateriaal voor de bouw van gebouwen en meubels. De mechanische prestaties van natuurlijk hout (de sterkte en taaiheid) zijn echter onbevredigend voor veel geavanceerde technische constructies en toepassingen. Voorbehandeling met stoom, warmte, ammoniak of koudwalsen gevolgd door verdichting heeft geleid tot de verbeterde mechanische prestaties van natuurlijk hout. De bestaande methoden resulteren echter in onvolledige verdichting en missen dimensionale stabiliteit, vooral als reactie op vochtige omgevingen, en hout dat op deze manier wordt behandeld, kan uitzetten en verzwakken. Hier vermelden we een eenvoudige en effectieve strategie om bulk natuurlijk hout direct om te zetten in een hoogwaardig structureel materiaal met een meer dan vertienvoudigde toename in sterkte, taaiheid en ballistische weerstand en met grotere dimensionale stabiliteit. Ons tweestaps proces omvat de gedeeltelijke verwijdering van lignine en hemicellulose uit het natuurlijke hout via een kookproces in een waterig mengsel van NaOH en Na2SO3 gevolgd door warmpersen, wat leidt tot de totale ineenstorting van celwanden en de volledige verdichting van de natuurlijke hout met sterk uitgelijnde cellulose nanovezels. Deze strategie blijkt universeel bruikbaar te zijn voor verschillende houtsoorten. Ons verwerkte hout heeft een specifieke sterkte die hoger is dan die van de meeste structurele metalen en legeringen, waardoor het een goedkoop, hoogwaardig, lichtgewicht alternatief is.

Bron: https://www.nature.com/articles/nature25476
https://techxplore.com/news/2018-02-wood-strong-titanium-alloys-lighter.html

Geplaatst in Techniek, technisch, Wetenschap | Tags: , , ,

De Groene Leguaan (Iguana iguana)


Bovenstaande foto’s laten zien hoe mooi deze hagedissen zijn. Ze leven op de takken van bomen in de buurt van water. Als ze door grote roofvogels worden aangevallen laten ze zich van grote hoogte naar beneden in het water vallen. Ze kunnen dan wel 15 minuten lang onder water blijven en wegzwemmen. Groene Leguanen zijn in het wild vegetariërs. Hier eerst een korte video over op Bonaire levende Groene Leguanen. (Duurt 1:17 min.)
https://www.youtube.com/watch?v=dkUl_qSCds4

Als je er niet genoeg van kunt krijgen is hieronder ook nog een uitgebreidere documentaire over Groene Leguanen die in de omgeving van het 5-sterrenhotel Iguana in Venezuela leven. Ze zijn niet schuw, komen dichtbij en eten dan ook graag van het voedsel dat gasten in het gras werpen. Maar dat is niet altijd zo gezond voor de dieren. Daarom wordt de gasten geadviseerd om ze alleen met sla te voeren. Ook de chefkok van het restaurant voorziet ze regelmatig van een slamaaltijd. Je maakt ook kennis met Pancho een imposant groot mannetje die de scepter zwaait over een harem van kleinere vrouwtjesleguanen. Als je deze prachtige 50 minuten durende video hebt gezien weet je heel wat meer over deze bijzondere dieren.
https://www.youtube.com/watch?v=DWHSQYqgdM4

Video | Geplaatst op door | Tags: , , ,