Verrassing!

Deze week werd ik per e-mail door WordPress aan een wetenschappelijk artikel herinnerd dat ik twee jaar geleden publiceerde. Het gaat over twee professoren die aanmerkelijk van inzicht verschillen. Ik was het zelf al weer haast vergeten, maar het stemde mij wel weer blij om het vriendelijke gezicht van Professor John Lennox daarin weer terug te zien. (Zie Foto 1)

Foto 1. Prof. John Lennox

Hij gaat in de door mij genoemde video “John Lennox Vs. Richard Dawkins Christianity Vs Atheism” in op de beweringen van Professor Richard Dawkins, een evolutionist die ook in nederland wel lezingen heeft gehouden, maar die soms ook dingen beweerde die kant nog wal raakten. (Bijvoorbeeld dat er buiten de bijbel geen wereldlijke documenten zouden bestaan die er melding van maken dat Jezus Christus op aarde heeft geleefd en gepredikt. Professor Lennox maakte echter korte metten met deze foutieve bewering) Voor mijn lezers die niet zo in fotografie zijn geinteresseerd, of mijn blog pas later zijn gaan lezen, kan dit niettemin zeer interessante stof zijn. Beschouw het maar als een bonus-artikel of een extra verrassing. Klik even op de link hieronder:

https://gervanpoelgeest.wordpress.com/2016/12/14/34-argumenten-voor-het-bestaan-van-god/

Een eerder verhaal van en over Professor Lennox vind je hieronder:

https://gervanpoelgeest.wordpress.com/2016/06/16/professor-john-lennox-over-het-ontstaan-van-leven/

Advertenties
Geplaatst in Chemische evolutie, Evolutie, Intelligent Design, Onderwijs over Intelligent Design, Wetenschap | Tags:

Google Earth gebruiken om foto’s van het landschap te maken.

In augustus van dit jaar schreef ik daarover al een inleidend artikeltje. Als je dat hebt gemist kun je het terugvinden op de hieronder vermelde link. Het gaf onder meer aan hoe je Google Earth vooraf kunt instellen en dat hoef ik nu dus niet weer te herhalen.

https://gervanpoelgeest.wordpress.com/2018/08/26/fotos-vanuit-de-lucht-maken-zonder-drone/

Ter illustratie was er een luchtfoto van het nieuwe Zaans Medisch Centrum bij het artikel geplaatst.
Het betrof hier dus een mooi nieuw gebouw waar ik en de overige inwoners van Zaandam uiteraard erg blij mee zijn. Deze keer wil ik je graag laten zien dat het programma Google Earth Pro nog zoveel andere mogelijkheden biedt. Je kunt het programma namelijk, zonder dure reizen te moeten maken, ook gebruiken om er als hobbiefotograaf leuke foto’s van landschappen in andere landen mee te fotograferen. De beelden van het aardoppervlak die worden getoond zijn met behulp van satellieten gefotografeerd. Niet alle delen van de aarde werden in hoge resolutie gefotografeerd, maar als je even zoekt kun je toch ook vrij scherpe beelden vinden. Het programma maakt het mogelijk om het landschap vanuit elke hoek en richting te bekijken en te manipuleren. Zoek dus een mooi plekje op onze aardbol! Hieronder, als voorbeeld, een foto die het programma voor mij opzocht toen ik Peak District National Park Engeland intypte. Ik keek wat in die omgeving rond en snapte met het programma SnagIt 12 de foto hieronder van het scherm. (kies het kader zo dat de tekst Google er net buiten valt of retoucheer die weg). Ik vond de ovale kronkelweg tussen de heuvels wel apart, maar er valt nog wel het een en ander aan deze foto te verbeteren: De kleuren zijn wat flets en de egaal blauwe lucht kan ook wel een oppepper gebruiken. In de rechter bovenhoek zit ook nog een ongerechtigheid, maar die zal later verdwijnen als de egale lucht door een wolkenlucht wordt vervangen.

Foto 1. De uitgangsfoto zoals die van Google Earth werd verkregen.

Hoe je de foto vervolgens nog kunt verfraaien.

Het vervangen van de lucht deed ik met Photoshop, maar er zijn ook andere fotobewerkingsprogramma’s die met lagen werken en kunnen worden gebruikt.(o.a.   het uitgebreide programma GIMP versie 2.10.8, oorspronkelijk voor Linux, maar nu ook voor Windows of PhotoFiltre versie 7.2.1. met een wat makkelijker interface. Beide programma’s zijn gratis te downloaden op gratissoftwaresite.nl  ) Het volgende geldt voor Photoshop. In het paneel Lagen (aan de rechterzijde van het scherm) staat, als je begint, alleen nog de basis -of grondlaag met daarop het landschap. Met Dupliceren (of Ctrl+J) wordt een tweede laag met het landschap aangemaakt. Klik op de bovenste laag en selecteer dan de blauwe lucht. (Dat gaat snel met het gereedschap ‘Snelle selectie’). Rondom de geselecteerde lucht zijn ‘kriebeltjes’verschenen. Met de toets Delete kun je nu de geselecteerde egale blauwe lucht van de bovenste laag verwijderen. (Dat hij daar nu ook echt weg is, kun je controleren door het oog vóór de onderste laag even uit – en weer aan te zetten) Maak nu een nieuwe laag aan (Laag, Nieuw) en geef die de naam ‘wolkenlucht’. In het lagenpaneel sleep je deze bovenste laag nu een vakje lager tussen de twee andere lagen. De foto van de wolken kun je dan met ‘Selecteer Alles’ en Ctrl+C kopieren en met Ctrl+V op de laag ‘wolkenlucht’ plakken. Met het gereedschap ‘verplaatsen’ zorg je dat de wolkenlucht op de juiste plaats wordt geschoven. Als je daarover tevreden bent is het handig om nu eerst van de drie lagen weer één laag te maken (ga naar Lagen, Eén laag maken) Je kunt nu de kleuren verbeteren (onder Afbeelding, Aanpassingen vind je de daarvoor benodigde gereedschappen). Onder Filter vind je ook Verscherpen en Slim verscherpen.

Om de foto van het landschap nog wat interessanter te maken, heb ik ook nog de oranje auto en de beide stokstaartjes op aparte lagen toegevoegd. Ik maakte hierbij gebruik van groot afgebeelde foto’s (zoek met Google op Afbeeldingen) waarvan ik eerst de achtergrond verwijderde. Het zo vrijgemaakte onderwerp kan dan via Bewerken en Transformatie worden verkleind (Schalen), indien nodig worden geroteerd en met het gereedschap ‘verplaatsen’ naar de juiste positie worden geschoven. Tenslotte van alles opnieuw ‘Eén laag maken’ en het resultaat zie je hieronder. Een eerst ietwat saaie foto is nu toch wat aantrekkelijker geworden. Dit was slechts een voorbeeld, maar zo kun je natuurlijk nog veel meer mooie plekjes op aarde vanachter je bureau verkennen en fotograferen. Succes!

Foto 2. De met Photoshop bewerkte foto van het landschap in Engeland.

Geplaatst in Aarde, Fotografie | Tags: ,

Luchtkwaliteit wordt volgens NASA langzamerhand beter.

Heeft het nu werkelijk effect op de kwaliteit van de lucht die we inademen wanneer regeringen strengere voorschriften uitvaardigen voor de uitstoot van schadelijke delen? NASA schoot vanaf 1990 tot 2010 beelden vanuit ruimtevaartuigen. Ook nam ze het initiatief tot projecten waarbij de situaties vóór en na konden worden vergeleken. Wetenschappers kunnen ons nu laten zien of er in die periode verbetering is opgetreden.
Eén project toonde aan dat er tussen 1990 en 2010 vermindering van fijnstof kwam en dat de luchtkwaliteit in de Verenigde Staten daardoor beter werd.

Afb. 1a en 1b. De jaarlijkse gemiddelde niveaus van fijnstof- (PM2,5) vervuiling daalde in de Verenigde Staten tussen 1990 (links) en 2010 (rechts), waardoor volgens onderzoeker Jason West duizenden levens werden gered.

Ozon(O3) is een gas dat zowel hoog in de atmosfeer, als dicht bij het aardoppervlak voorkomt. Het veroorzaakt smog en er waren ook al aanwijzingen dat hoge blootstelling daaraan leidt tot astma. Bij een tweede onderzoekproject dat NASA ondersteunde werd gekeken naar de invloed van de verbetering van de luchtkwaliteit op het sterftecijfer. Er werd vastgesteld dat een hoog niveau van luchtvervuiling jaarlijks miljoenen bezoeken aan de spoedeisende hulp veroorzaakte. Deze studie, die werd gepubliceerd in Atmospheric Chemistry and Physics, ontdekte ook dat er alleen al in 2010 ongeveer 40.000 mensenlevens werden gered, vergeleken met de verwachte niveaus als de luchtkwaliteit op het niveau van 1990 was gebleven.

Afb. 2. De studie van astma-effecten veroorzaakt door luchtverontreiniging gebruikte gegevens over verschillende verontreinigende stoffen, waaronder ozon. Hier worden de gemiddelde ozonconcentraties in de jaren vanaf 2015 weergegeven; rood geeft hoge concentraties aan, blauw geeft lagere niveaus aan.

Ik denk dan: dat is goed nieuws. Mensen met ziekten van de luchtwegen kunnen hierdoor hopelijk ook iets beter ademhalen, maar natuurlijk blijft er nog steeds veel over om te verbeteren.

Bron: https://www.nasa.gov/feature/nasa-science-shows-human-impact-of-clean-air-policies

Zal de lucht ooit weer helemaal zuiver worden?
Het probleem wordt voor een deel ook veroorzaakt doordat vliegtuigmaatschappijen, reders van passagierschepen en eigenaars van vervuilende fabrieken uit winstbejag weigeren om afdoende maatregelen te nemen die de vervuiling van de lucht die wij inademen zouden tegen gaan. De situatie lijkt haast hopeloos, want mensen zijn hardleers en zijn zonder dwang meestal niet bereid genoegen te nemen met minder winst om een deel daarvan in het milieu te investeren. Ik heb daarom mijn hoop gericht op Gods belofte om in te grijpen. “Is dat wel reëel?” vraag je nu wellicht.
‘Jazeker, en ik leg je graag even uit waar die hoop op gebaseerd is.

Zijn Gods beloften betrouwbaar?
Als antwoord zal ik je hieronder slechts enkele punten noemen die misschien ook bij jou vertrouwen in Gods beloften kunnen wekken.
1) God zal niet toelaten dat de aarde volledig geruïneerd wordt door vervuiling, oorlog of iets anders. In plaats daarvan zal hij ‘degenen vernietigen die de aarde aan het vernietigen zijn’. (Openbaring 11:18)
2) Bovendien is God nooit van zijn oorspronkelijke plan om van de hele aarde een Paradijs te maken, afgestapt. Hoe weten we dat het zijn bedoeling was om de mensen de aarde als woonplaats te geven? God’s opdracht aan Adam en Eva was duidelijk: ‘Vult de aarde (met nageslacht) en onderwerpt haar.’ (Genesis 1:28)  De bedoeling was dus dat zij de kleine paradijselijke tuin zouden uitbreiden, zodat die uiteindelijk de hele aarde zou beslaan. Dat zij door hun ongehoorzaamheid vroegtijdig stierven, betekende echter beslist niet dat Gods plan, om van de hele aarde een Paradijs te (laten) maken, van de baan was. De vervulling van dat plan werd er slechts tijdelijk door uitgesteld en verschoven naar de toekomst.
3) Wanneer je, net als ik, de Bijbel hebt onderzocht, weet je dat God in de verstreken tijd heel wat maatregelen heeft getroffen voor een rechtvaardig bestuur. God zond zijn zoon Jezus Christus naar de aarde. Als de voorzegde Vredevorst zal Jezus Christus, bijgestaan door een kleine groep van door God uit de mensen gekozen mederegeerders, vanuit de hemel zijn onderdanen op aarde besturen. Zij vormen samen het ‘Koninkrijk’ waarom alle christenen in het gebed ‘Onze Vader’ hebben leren bidden.
Gods plannen en beloften komen altijd uit. Dat is net zo zeker als de werking van de waterkringloop. Daar wordt naar verwezen in Jesaja 55:10. En in het volgende vers (11) staat dan:

‘Zo zal het woord zijn dat uit mijn mond komt. Het zal niet zonder resultaat bij me terugkomen, maar het zal beslist mijn wil uitvoeren.’

Dat was ook de conclusie die Jozua, toen hij terugkeek op zijn leven, met het volk Israël wilde delen. Hij was, als jonge man, de assistent van Mozes geweest toen God zijn volk van de slavernij in Egypte had bevrijd. Jehovah God, hun Bevrijder en Redder had hen veilig door de Rode Zee geleid en had hen gesteund bij de strijd tegen de Kanaänieten, (een barbaars volk dat nog kinderen aan de afgoden offerde). Jozua werd na Mozes de leider van het volk. De vraag was of het volk Israël ook op God’s beloften voor de toekomst zou kunnen vertrouwen? Wat zei Jozua, die zelf nu ook al oud was geworden, daarover tegen het volk?

‘Luister, ik heb niet lang meer te leven. Jullie weten heel goed dat niet één woord van alle goede beloften die Jehovah, je God, gedaan heeft, onvervuld is gebleven. Ze zijn allemaal uitgekomen. Geen enkel woord is onvervuld gebleven’. — Jozua 23:14

Welke mooie toekomst kunnen we volgens de bijbel verwachten?
4) God zal degenen die hun vertrouwen op hem hebben gesteld niet teleurstellen. In feite ‘kan God onmogelijk liegen.’ (Hebr. 6:18) Hij zal goede mensen tijdens de oorlog van Armageddon beschermen en hen de mogelijkheid bieden voor altijd in het beloofde Paradijs te leven. ‘De rechtvaardigen zullen de aarde bezitten en ze zullen er eeuwig leven’ (Psalm 37:29).
5) Dat het Paradijs niet in de hemel, maar op aarde zal worden hersteld blijkt uit de volgende beschrijving:

“Ze zullen huizen bouwen en erin wonen, ze zullen wijngaarden planten en de vruchten ervan eten. Wat ze bouwen zal niet door iemand anders worden bewoond. Wat ze planten zal niet door anderen worden gegeten. Want de dagen van mijn volk zullen zijn als de dagen van een boom en mijn uitverkorenen zullen volop genieten van het werk van hun handen”. — Jesaja 65:22,23

Heerlijk voedsel, een goede gezondheid en vrede.
Als het Paradijs weer zal zijn hersteld zullen er geen stinkende fabrieken of roet-uitblazende vervoermiddelen meer zijn. Hoe God dan precies voor de mensen zal zorgen wordt niet tot in detail verteld, maar tegen Adam en Eva zei God:

‘Ik geef jullie alle zaaddragende planten op de hele aarde en alle bomen met zaaddragende vruchten. Dat zal jullie voedsel zijn.’ — Genesis 1:29

Dat omvatte o.a. tarwe en fruit. Heb je er wel eens bij stilgestaan dat alle fruitbomen eigenlijk ook productie-fabrieken zijn? Ze zijn door God ontworpen en dat heeft hij op een sublieme manier gedaan. Zonder lawaai te maken, zonder vieze rook en smook produceren fruitbomen toch de heerlijkste vruchten. Op de foto hieronder zie je bijvoorbeeld hoe appelen en peren aan de tak van een boom groeien. Daar wil je toch meteen in bijten?

We kunnen er dus gerust op zijn dat ook alle andere benodigdheden onder Gods bestuur goed en veilig geregeld zullen zijn. Maar, wat veel belangrijker is: er zullen geen oorlogen meer zijn, geen bendes, geen misdaad, geen zinloos geweld en ziekten meer zijn. ‘Geen inwoner zal ook zeggen: ‘Ik ben ziek’” — Jesaja 33:24

Het is nu dus van belang om vriendschap met God te sluiten. Dat is zelfs van levensbelang!
In de toekomst zullen overal op aarde vredige omstandigheden zijn. De dan levenden zullen door onderwijs geleerd hebben om de Schepper en elkaar te respecteren. Er zal ook geen werkeloosheid meer zijn want, zoals de profeet Jesaja het hierboven al zei, iedereen zal dan ook kunnen genieten van voldoening gevend werk: (ze zullen ‘huizen bouwen….. wijngaarden planten’ en enthousiast meehelpen om het Paradijs wereldwijd uit te breiden.) Liefhebbers van de mooie natuur zullen dan eindelijk de tijd en de gelegenheid hebben om de mooie plaatsen op aarde te bezoeken. Zelfs nu al zijn er plekken op aarde waar je volop kunt genieten van de schoonheid die de Schepper in het landschap heeft aangebracht, zoals bijvoorbeeld bij deze waterval in Vietnam.

De hoop op een opstanding.
Ik kijk daar als oudere ook naar uit! Net als Job ben ik ervan overtuigd dat ik weer tot leven kan komen, ook al zou ik sterven (Job 14:13-15). Job gebruikte een boom — misschien de olijfboom — om te illustreren hoeveel vertrouwen hij had in Gods vermogen om hem een opstanding te geven: ‘Zelfs voor een boom bestaat er nog hoop’, zei hij. ‘Indien hij wordt omgehakt, zal hij zelfs weer uitlopen.’ Als het na een periode van ernstige droogte gaat regenen, kan de uitgedroogde stronk van een olijfboom opnieuw tot leven komen en jonge scheuten voortbrengen. (Job 14:7-9).

Samenvatting.
De bijbel leert dus dat het verloren Paradijs weer zal worden hersteld. Zelfs tot de misdadiger die ter dood was veroordeeld, naast Jezus aan de paal hing en die enigszins berouw toonde zei Jezus: ‘Jij zult met mij in het Paradijs zijn.’Lukas 23:43 Dat betekent dat deze man dan ook weer levend zal worden en een nieuwe kans zal krijgen om te bewijzen dat hij zijn leven echt wil veranderen.

Bron: De Bijbelcitaten komen uit de NIEUWEWERELDVERTALING van de Bijbel. Deze kun je on-line lezen op jw.org Daar kun je tevens meer duidelijke uitleg vinden over de door mij aangeroerde bijbelse onderwerpen.

 

Geplaatst in Aarde, Natuur, Planten, Religie, Universum, Wetenschap | Tags: , , , , , , ,

Een dier dat hun wereld veranderde.

De Europeanen hebben één dier in Noord-Amerika ingevoerd dat de manier van leven van veel stammen heeft veranderd — het paard. In de zeventiende eeuw waren de Spanjaarden de eersten die paarden meenamen naar het werelddeel. Het paard maakte de jacht op bisons voor de Indianen gemakkelijker. Zij gingen uitmunten in het rijden zonder zadel. Nu nog worden er jaarlijks wedstrijden gehouden, waarbij Indianen hun kracht en behendigheid als ruiters te paard tonen. Honderden Indianen komen dan in een kleine stadion bij elkaar voor de festiviteiten. Hieronder het (foto-) verhaal van een van die Indiaanse ruiters die ik Bill heb genoemd. (Zijn naam is veranderd)

Indiaan Bill en de paardenrace.
Bill traint al maanden van te voren met de twee paarden die hij tijdens de wedstrijd zal berijden. Op Foto 1 en 2 zie je hem tijdens de training, waarbij zowel paard als ruiter genieten van het ruige bergachtige landschap dat deel uitmaakt van de in Noord Amerika gelegen Rocky Mountains.

Foto 1.

Foto 2.

Foto 3. Na de training zoeken paard en ruiter verkoeling in een bergmeer.

Foto 4. De training is nu voorbij. Bill en zijn paarden zijn goed voorbereid voor de race die nu gaat beginnen. Hier poseert hij met een van de nu mooi uitgedoste paarden.

Foto 5. Bill samen met zijn team. (Bill is de tweede persoon van links.) Tijdens de wedstrijd moeten de deelnemers namelijk ook snel van paard wisselen. Het team helpt hem om paard nummer 1 bij het wisselen op het juiste moment van hem over te nemen als hij er van afspringt en houden het tweede paard gereed, zodat Bill er voor de volgende ronde op kan springen.

Foto 6. Bill springt hier al rijdend van het eerste paard. In zijn mond het dunne stokje waarmee hij zijn paard bij de finish zo nodig nog kan activeren.

Foto 7. De wedstrijd is in volle gang. Maar Bill gaat nu zijn tegenstander inhalen.


Foto 8. Bill stormt naar voren en passeert als eerste de finish. Het stokje was niet nodig.


Foto 9. Op de bergtop kan Bill tevreden terugdenken aan het behaalde resultaat. Volgend jaar hopen hij en zijn team weer te winnen.

Geplaatst in Fotografie, Geschiedenis, Landdieren, Sport | Tags: , , , , , , , , ,

Wetenschappers over het wonder van de levende cel.

Dit is niet de eerste keer dat ik het onderwerp onder de aandacht van mijn lezers breng. Vijf jaar geleden schreef ik al het volgende:
“Het is … lange tijd de droom van evolutionisten geweest om een super-eenvoudige eerste levende cel te ontdekken. Prachtig toch? Dan zou men er op kunnen wijzen dat de meer complexe cellen zich geleidelijk uit de eerste eenvoudige cel hebben ontwikkeld. Maar moleculaire biologie heeft hun droom in een nachtmerrie veranderd. De supereenvoudige cel blijkt helemaal niet te bestaan. Ook de meest eenvoudigste cel blijkt buitengewoon gecompliceerd te zijn. Michael Denton, arts, geneticus, auteur van drie wetenschapboeken en specialist in de moleculaire biologie, toonde alsvolgt aan dat de droom op louter fantasie berustte:
„De moleculaire biologie heeft getoond dat zelfs de eenvoudigste van alle levende systemen die thans op aarde bestaan, eencellige bacteriën, uitermate ingewikkelde objecten zijn. Hoewel de kleinste eencellige bacteriën ongelofelijk klein zijn en minder dan 10 tot de -12e macht gram wegen, is elk daarvan in feite een tot microformaat teruggebrachte fabriek die duizenden ingenieus ontworpen stukjes complexe moleculaire machinerie bevat, bestaande uit in totaal zo’n honderd miljard atomen, veel gecompliceerder dan welke door de mens gebouwde machine maar ook en absoluut ongeëvenaard in de niet-levende wereld.
De moleculaire biologie heeft ook getoond dat het basisontwerp van het celsysteem in hoofdzaak hetzelfde is in alle levende organismen op aarde, van bacteriën tot zoogdieren. In alle organismen is de rol van DNA, mRNA en eiwitten gelijk. De betekenis van de genetische code is ook vrijwel identiek in alle cellen. De grootte, structuur en deelontwerpen van de eiwitvormende machinerie zijn nagenoeg in alle cellen gelijk. In termen van fundamenteel biochemisch ontwerp kan daarom geen enkel levend systeem worden bezien als een primitieve vorm of een prototype van welk ander systeem maar ook, noch bestaat er ook maar de geringste empirische aanduiding voor een evolutionaire opeenvolging onder al de ongelofelijk gevarieerde cellen op aarde.” ─. Ibid., blz. 250. (Einde citaat)

Pogingen om het wonder van de levende cel te visualiseren.
Let wel! De cellen waarover Denton het in bovenstaande aanhaling heeft zijn nog maar de eenvoudigste cellen: die van eencellige bacteriën. De 37 triljoen* cellen waaruit ons eigen menselijk lichaam is opgebouwd zijn natuurlijk nog veel complexer. Hoe complex ze zijn wordt onder andere duidelijk gemaakt in de beelden die David Bolinsky in een TED-toespraak laat zien. Je ziet hem op onderstaande foto bezig.

Foto 1. David Bolinsky tijdens zijn TED-toespraak.

David Bolinsky is een begenadigd medische animator. Hij werd door Robert Lue van de faculteit moleculaire en cellulaire biologie van de Universiteit van Harvard gebeld met de vraag of hij en zijn team er iets voor voelden om de processen die zich in de menselijke cel afspelen, voor studenten in de micro biologie te visualiseren. Daardoor zou het leerproces voor hen aantrekkelijker worden. David ging daar graag op in en laat in zijn TED-toespraak nu enkele van de tot nu toe bereikte resultaten aan ons zien. De videoVisualizing the wonder of a living cell” duurt 6:42 , is nederlands ondertiteld en hieronder vind je de link:
https://www.ted.com/talks/david_bolinsky_animates_a_cell#t-98556

Human Cell Atlas-project: Een lijst met alle celtypes van het menselijk lichaam.
Eenmaal ontwikkeld wordt het menselijke lichaam samengesteld uit vele verschillende typen cellen. Maar we weten nog steeds niet echt waar we van gemaakt zijn. Op 14 april 2003 werd er wel aangekondigd dat nu 99% van het menselijke genoom met een nauwkeurigheid van 99,99% bekend was, maar we kunnen nog steeds niet alle soorten cellen in ons lichaam opnoemen.
Alles wat we doen, van bewegen tot denken, voedsel verwerken tot slapen, hangt af van een groot aantal verschillende cellen: schijfachtige rode bloedcellen, spichtige zenuwcellen, uitgerekte cellen die onze spieren maken, de lijst gaat maar door. Deze gespecialiseerde eenheden komen samen om onze weefsels en organen te vormen en maken ons tot de complexe organismen die we zijn. En toch zijn er op dit terrein nog steeds veel mysteries.
Nu gaat men voor het eerst een uitgebreide inventarisatie te maken – een doel dat net zo ambitieus is als het Human Genome Project dat ons DNA heeft gedecodeerd. Het Human Cell Atlas-project heeft als doel elk type cel dat we bezitten te identificeren en te lokaliseren. Net zoals de eerste atlassen onze kijk op de wereld veranderden en uitbreidden, zo zal deze atlas ons begrip van het lichaam doen toenemen. De eerste resultaten laten al zien hoe dit ons kan helpen onze weg te vinden in gezonde lichamen, om nog maar te zwijgen van het vinden van routes naar nieuwe behandelingen voor aandoeningen zoals kanker die optreden wanneer cellen slecht worden.

*Aantal cellen: Hoewel andere bronnen andere getallen noemen heb ik deze meest recente Bron aangehouden: https://www.newscientist.com/article/mg24032050-100-37-trillion-pieces-of-you-the-plan-to-map-the-entire-human-body/

Foto 2. Michael Denton tijdens een interview.

Interview met Michael Denton voor een blad voor (biologie?-) studenten.
Bij de voorbereiding van dit artikel vond ik ook nog een interessant interview** met de eerder geciteerde Michael Denton. Hij is evolutionist, maar op een bijzondere manier. Hij gelooft namelijk niet in Darwin’s theorie dat alles toevallig, dus zonder begeleiding, zou zijn ontstaan, maar wèl dat er ontwerp aan ten grondslag ligt. Ik citeer uit zijn antwoord op vraag 13: “Ja, ik schreef Evolutie: een theorie in crisis, vooral om te laten zien dat het darwinisme geen samenhangende en overtuigende verklaring kan bieden voor de oorsprong of evolutie van het leven. En ik schreef Nature’s Destiny en ik werk nu met Microcosm om te laten zien dat het fitheidsparadigma dit falen voorspelt, omdat belangrijke elementen van het ontwerp van het leven vanaf het begin zelf in de natuur zijn ingebouwd”. Sterker nog: Denton gelooft dat heel veel zaken in het universum juist ontworpen zijn met het oog op menselijk leven. In het interview noemt hij heel wat dingen in de natuur die hij heeft onderzocht en hem daar van overtuigd hebben.

Ik denk dan: Dus er is wèl ontwerp, Denton? (Veel andere evolutiewetenschappers ontkennen dat) Dan heb jij nog maar één stapje verder in je gedachtegang te gaan. Want als er overal in de natuur ‘elementen van het ontwerp van het leven zijn ingebouwd’, dan moet er toch ook een Ontwerper zijn geweest die de ontwerpen heeft bedacht en gerealiseerd? Typisch toch dat dat voor veel wetenschappers net een stapje te ver is.

Geloof jij in God? Zo ja, zie je dan bewijzen voor zijn bestaan? Overal om ons heen kunnen we bewijzen zien dat er een Schepper is die wijs, machtig en liefdevol is. Ik las daarover een interessante gedachte in Paulus’ brief aan de christenen in Rome. Paulus beredeneert:
„Zijn [Gods] onzichtbare hoedanigheden worden van de schepping der wereld af duidelijk gezien, omdat ze worden waargenomen door middel van de dingen die gemaakt zijn, ja, zijn eeuwige kracht en Godheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn” (Romeinen 1:20).
Gods eigenschappen zijn dus te herkennen in wat hij heeft gemaakt. Alles duidt op intelligent ontwerp, maar men wil blijkbaar geen rekenschap afleggen aan de Almachtige God die ons heeft gemaakt. Het is alsof de pop tegen de poppenmaker, die hem heeft gemaakt, zegt: “Ga weg, ik weiger te erkennen dat ik door jou ben gemaakt!”

Nog veel te ontdekken in de natuur.
De student die Denton interviewt** vraagt hem tenslotte in vraag 18 ook of hij de studenten nog tips voor een succesvolle carrière in de wetenschap kan geven. Denton merkt dan op: “Er valt nog veel meer te ontdekken, vooral in de biologie. Biologie zit vol met mysteries. Hoe wordt de architectuur van cellen gegenereerd? Hoe ontstaat gevoel in het brein? Wat is de algemene organisatie van het genoom? De vragen zijn eindeloos. We staan eigenlijk pas aan het begin van de reis naar het mysterie van het leven. De natuur stelt nooit teleur. Hoe meer je bestudeert, hoe dieper je sondeert, hoe meer voldoening je krijgt”.

** Het complete (lange) interview met Denton kun je lezen op:
https://successfulstudent.org/dr-michael-denton-interview/

Geplaatst in Eencellige organismen, Evolutie, Intelligent Design, Menselijk lichaam, Natuur, Onderwijs over Intelligent Design, Wetenschap | Tags: , , , , , , , ,

Geknutsel met zogenaamd later ‘gevonden’ fragmenten van de Dode Zee-rollen.

In de wetenschappelijke bijlage van de Volkskrant van Zaterdag 24 november 2018 las ik het artikel “Lucratief knutselen met de Bijbel”. De kop is volgens mij verkeerd gekozen en zelfs misleidend. Een oppervlakkige lezer zou door alleen deze kop te lezen ten onrechte de indruk kunnen krijgen dat er geknutseld is met de Bijbel. Maar met de Bijbel is niets mis. Er is slechts geknutseld aan vervalste zogenaamde fragmenten die recent bij de Dode Zee zouden zijn gevonden. Dat wordt aan het eind van het artikel ook wel rechtgezet, maar bij oppervlakkige lezers kan intussen wel de indruk zijn gewekt dat er nu aan de echtheid van de bijbel moet worden getwijfeld en dat is niet waar. Wat is er dan werkelijk aan de hand? Voor de lezer die niet weet wat het belang is van de Dode-Zeerollen vermeld ik hieronder eerst een aanhaling uit het door Jehovah’s Getuigen uitgegeven tijdschrift De Wachttoren van 1 nov. 1959 blz. 666 die de achtergrond duidelijk maakt.

De oorsprong van de Dode-Zeerollen.
In de lente van 1947 trachtten drie bedoeïnen in de stad Bethlehem zeven oude manuscripten te verkopen. Deze door de bedoeïnen in stenen kruiken in een grot gevonden manuscripten die de vorm van leren rollen hadden, bestonden uit bijbelse en sektarische geschriften. Daar de grot in de woestijn en niet ver van de Dode Zee was gelegen, kwamen de rollen als de Dode-Zeerollen bekend te staan. Er gingen maanden overheen voordat de bedoeïnen hun rollen eindelijk van de hand konden doen; zij verkochten er drie aan het St. Markusklooster en drie aan de Hebreeuwse universiteit te Jeruzalem. Zeven jaar later werd de universiteit voor een bedrag van ƒ 950.000 de eigenaresse van de andere vier rollen, die intussen tevergeefs in de Verenigde Staten te koop waren aangeboden. Bij deze vier was de kostbaarste van alle, een rol in oud-Hebreeuws van het complete boek van Jesaja, alle zesenzestig hoofdstukken inbegrepen. De totale rol bestaat uit 17 stroken perkament die met linnen garen aan elkaar zijn genaaid. [Blogredactie: Foto 1 toont een deel ervan.]

Foto 1. Het roodomlijnde deel van het fragment is Jesaja 61:1, het gedeelte dat Jezus in de synagoge in Nazareth voorlas. Daarin komt op twee plaatsen het Tetragrammaton voor: (De 4 letters die samen de naam Jehovah vormen)

Geen twijfel aan de echtheid.
Deze rollen worden niet zonder reden als de „grootste manuscriptenontdekking van de moderne tijd” beschreven. Door experts op het gebied der archeologie en paleografie (de wetenschap van oude geschriften) en de meting in de „atoomklok” volgens de koolstof-14 methode, is hun datum van oorsprong onbetwistbaar op de tweede eeuw v. Chr. bepaald. Voorheen was de oudst bekende Hebreeuwse getuige van Gods Woord het Nash-papyrus, dat niet zover teruggaat, slechts uit vier fragmenten van één enkele bladzijde bestaat en nooit een deel van een rol is geweest. Het bevat toevallig de Tien Geboden en twee verzen van de Shemá of de joodse geloofsverklaring zoals deze in Deuteronomium 6:5, 6 wordt gevonden.
Sinds 1951 zijn er vele andere soortgelijke ontdekkingen gedaan, hetgeen tienduizenden fragmenten van oude bijbelmanuscripten omvat. Daar deze alle in hetzelfde gebied zijn gevonden, worden ze ook Dode-Zeerollen genoemd. (Einde citaat.)

Later aangeboden fragmenten ‘onvoldoende kritisch bekeken’.
Het artikel dat Zaterdag in de Volkskrant verscheen gaat niet over de oorspronkelijke in 1947 gevonden rollen. De fragmenten waarmee is ‘geknutseld‘ hoorden bij de nieuwe lading die deze eeuw op de markt kwam’ en door het Bijbelmuseum in Washington waren aangeschaft. De in het artikel aangehaalde deskundige Kipp Davis behoorde aanvankelijk ook tot een groep wetenschappers die dacht dat de fragmenten echt waren, maar Davis zegt nu: “Inmiddels weet ik vrijwel zeker dat er vervalsingen tussen zitten. Achteraf hebben ikzelf en andere onderzoekers onvoldoende kritisch gekeken naar fragmenten die de afgelopen jaren op de markt zijn gekomen”. Er worden dan ook een paar voorbeelden genoemd waarvan bleek dat vervalsers fragmenten uit winstbejag vervalsten. Ik citeer: “Op één fragment was in de loop van de eeuwen een laag vuil aangekoekt, maar de inkt van de tekst bleek er overheen te liggen. In nieuwer tijden aangebracht, dus. Op een ander fragment zat keukenzout met een zeer regelmatige structuur, dat in de Oudheid niet bestond. Mogelijk gebruikt door een vervalser, om zijn werk snel te laten drogen”. En nu komt er toch een geruststellende clou aan dit verhaal, want helemaal aan het eind van het artikel in de Volkskrant staat: ‘Vanwege dit soort resultaten is Davis er inmiddels van overtuigd dat met een deel van de recent verkochte fragmenten is gerommeld. “Maar voor de honderden Dode Zee-rollen die in de 20ste eeuw zijn ontdekt, spelen deze problemen gelukkig niet. De herkomst is duidelijk en ook verder vind ik ze op geen enkele manier verdacht.”’

Mijn konklusie:
Dan denk ik: Het is toch fijn om te weten dat de echtheid van de bijbel zelf dus wordt bevestigd (o.a. door de in 1947 gevonden rol van het bijbelboek Jesaja) en dat wetenschappers de vervalsingen in de later gevonden fragmenten gelukkig hebben weten te achterhalen. De Bijbel zelf is authentiek. We kunnen nog steeds op de uitspraak van Jezus Christus in Johannes 17:17b vertrouwen: “Uw woord is waarheid.”

Foto 2. Een kopie van de kostbare Dode Zee-rol van het bijbelboek Jesaja wordt bewaard in deze ronde vitrine in Het Israël Museum. De vitrine kan, als het museum gesloten is, omlaag bewegen.

Nadere informatie.
Ik heb begrepen dat in de vitrine van Het Israël Museum in Jeruzalem (zie Foto 2) een goede kopie wordt getoond, maar op onderstaande video toont de conservator  Dr. Adolfo D. Roitman je tevens de originele rol van Jesaja. Die wordt in een kluis in de kelder bewaard die de conservator voor ons gaat openen.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=3YQNcbiM0oM

Zelf details van de rollen bestuderen? Dat kan nu
Het Israël Museum heeft in samenwerking met Google vijf Dode Zeerollen op internet gezet. Ze zijn nu te bestuderen door iedereen die een internetverbinding heeft. Fotograaf Ardon Bar-Hama gebruikte een camera met een ultra-hoge resolutie, waardoor er details zichtbaar worden die met het blote oog niet te onderscheiden zijn. Dit is de link naar de vijf rollen online:
http://dss.collections.imj.org.il/

Geplaatst in Geschiedenis, Religie, Wetenschap | Tags: , , , ,

Paddestoelen fotograferen.

In deze tijd van het jaar ( november) is het voor de hobbyfotograaf leuk om ook eens paddestoelen te fotograferen. Ook ik ben er op een zonnige middag met camera en een laag driepootstatief met dat doel op uitgetrokken. Ik zocht ze in het Amsterdamse Bos, maar het bleek nog niet zo eenvoudig om ze ook werkelijk te vinden. Als ik er wandelaars naar vroeg kreeg ik ook slechts ontkenningen of vage beschrijvingen, zoals: “Ja, kijk vooral op omgevallen boomstammen” Uiteindelijk er toch enkele gevonden en de foto’s daarvan zie je hieronder. Maar vraag me niet naar de namen: Ik weet alleen dat er een zogenaamd ‘Elfenbankje’ bij is, maar de overige durf ik niet te benoemen. Wist je trouwens dat je op onderstaande site lijsten met de namen en afbeeldingen van zowel eetbare als giftige soorten kunt vinden? Ik zocht op google.nl naar “paddestoelen” en vond Paddenstoel (schimmel)-Wikipedia. Als je daar op klikt opent zich een pagina met veel interessante info. Onderaan deze pagina vind je de genoemde lijsten onder het kopje: “Zie ook”.

Foto 1. Paddestoel.

Foto 2. Paddestoel. Er is een insect op neergestreken.

Foto 3 Elfenbankje

Foto 4. Elfenbankje.

Geplaatst in Fotografie | Tags: , ,