Toeval of ontwerp?-Vogels die nooit hun kleur verliezen.

Foto 1. De ijsvogel heeft ook een prachtig verenkleed.

Hoe komt het dat de kleuren van veel vogels helder en intens blijven, terwijl de kleuren van door mensen gemaakte dingen meestal na een tijdje weer vervagen?
Het antwoord op die vraag vond ik deze week op jw.org, de uitgebreide site van Jehovah’s getuigen.
Waar? Als je op de Home-pagina van deze veeltalige educatieve site komt, zie je onder de kop ‘Uitgelicht’ het plaatje van een IJsvogeltje. De bijbehorende korte video, die slechts 1:42 duurt, heeft als titel: “Vogels die nooit hun kleur verliezen.” Het is niet alleen een kwestie van pigment. Maar wat dan wel?

Als bovengenoemde video je goed is bevallen.
Naast deze video kun je op jw.org nog meer verwante, wetenschappelijk onderbouwde, video’s vinden. Ik noem als voorbeeld enkele titels: “Lichtabsorberende vlindervleugels”, “De wonderen van de schepping: Licht en kleur” en “De intens blauwe Pollia-bes”.

Voor liefhebbers van mooi gekleurde vogels is er ook nog onderstaande site. Onder het plaatje van de roodkuiftoerako zie je dat je 60 dia’s van gekleurde nationale vogels uit verschillende landen kunt bekijken. Klik daarvoor even op het driehoekje rechts van de foto. Veel plezier!
https://www.msn.com/nl-nl/lifestyle/reizen/nationale-vogels-van-over-de-hele-wereld/ss-BBOP1QA?ocid=ems.msn.03112019

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , , ,

Gevleugelde schoonheden: Vlinders

Ook vlinders dragen bij aan het ongelofelijk gevarieerde kleurenpalet in de natuur. Hun vleugeltjes vertonen de schitterendste kleuren van de wereld. Hieronder enkele foto’s van mooie exemplaren die ik vond. Bij sommige vlinders zijn de vleugels zelfs doorschijnend, alsof ze van fijn glas zijn gemaakt.

Ornithoptera goliath
Glasvleugelvlinder

Als je de foto’s hierboven hebt bekeken is hieronder ook nog een link naar een interessant artikel op jw.org over de blauwe Morpho didius-vlinder. Daarin lees je wat wetenschappers ontdekten over de structuur van het vleugeloppervlak.

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , ,

Vragen die de wetenschap niet kan beantwoorden.

De wetenschap heeft ons beslist veel geleerd over het functioneren van het heelal, de wereld en levende organismen. Sommige mensen vinden dat hoe meer we via de wetenschap te weten komen, „hoe onwaarschijnlijker ons bestaan lijkt”. Ons bestaan zou inderdaad onwaarschijnlijk zijn als het slechts een product van evolutie zou zijn. Maar om met de woorden van de wetenschapspublicist John Horgan te spreken „lijkt de werkelijkheid ontzettend ontworpen en, in bepaalde opzichten, te goed om zomaar door toeval te zijn ontstaan”. De natuurkundige Freeman Dyson zegt in dezelfde trant: „Hoe meer ik het universum onderzoek en de details van de opbouw ervan bestudeer, des te meer aanwijzingen vind ik dat het universum in zekere zin geweten moet hebben dat wij zouden komen.” Is het bijvoorbeeld niet zeer bijzonder dat het oppervlak van onze planeet Aarde voor 70% uit water bestaat? En dat terwijl men op andere bekende planeten tevergeefs naar sporen van water zoekt?

Foto 1. Onze aarde is een unieke planeet wegens de grote hoeveelheid water.

Zou het met het oog op de bewijzen — de complexiteit in de natuur, de fijnafstemming, het duidelijke ontwerp en het menselijk bewustzijn — niet logisch zijn om op zijn minst de mogelijkheid van het bestaan van een Schepper te overwegen? Een zeer goede reden daarvoor is dat een Schepper ons zou kunnen vertellen hoe het leven is ontstaan en of het een doel heeft — vragen die de wetenschap niet kan beantwoorden.

Die vragen komen aan de orde in geschriften die de Bijbel of de Heilige Schrift worden genoemd en die geschreven zijn door mensen die beweerden door de Schepper te zijn geïnspireerd. Waarom zou u niet eens onderzoeken wat de Bijbel over deze onderwerpen te zeggen heeft?

Heeft het leven een doel? Allereerst is het goed ons af te vragen hoe het leven is begonnen. Door het bijzondere ontwerp van onze hersenen* en de rest van ons lichaam zijn sommigen tot de conclusie gekomen dat daar een wijze Schepper achter moet zitten. (Lees Psalm 139:14.) Als dat zo is, moet hij ons met een doel hebben gemaakt. Het vinden van dat doel kan ons leven betekenis geven.

Foto 2. In onze hersenen spelen zich gecompliceerde processen af.

* Terecht worden de hersenen „de hoogst georganiseerde hoeveelheid materie in het universum”genoemd. Toch is dit alles in een miniatuuruitvoering vervat in een massa van ongeveer 1360 gram, klein genoeg om in uw beide handen te houden.

Waarom werd de mens gemaakt?

God zegende het eerste mensenpaar en gaf ze een uitdagende taak. Het was zijn voornemen dat ze de aarde zouden vullen, die in een paradijs zouden veranderen en voor eeuwig zouden leven. (Lees Genesis 1:28, 31.)

Dat werd uitgesteld toen mensen tegen zijn bestuur in opstand kwamen. Maar God gaf het niet op. Zijn voornemen met ons en de aarde bleef hetzelfde. De Bijbel verzekert ons dat God mensen zal redden die hem trouw zijn, en dat wat hij van plan was met de aarde ook zal gebeuren. God wil dat u het leven ervaart zoals hij het had bedoeld. (Lees Psalm 37:29.) God zal zijn plan realiseren door middel van een rechtvaardig bestuur onder leiding van Jezus christus. Hij leerde zijn volgelingen bidden: “Onze Vader in de hemel. laat uw naam geheiligd worden. Laat uw Koninkrijk komen. Laat uw wil gedaan worden op aarde net zoals in de hemel”. Mattheus 6:9,10

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , ,

Oplichting via bitcoin-advertenties.

Gisteren zag ik op TV het programma “Opgelicht”. Deze keer ging dat over het ontmaskeren van oplichters die mensen geld afhandig maken met aanlokkelijke advertenties op internet. Hoe dat gaat? In deze advertenties wordt je aandacht getrokken door een foto van een beroemd persoon die je herkent van TV. Hij of zij vertelt je dat hij, dank zij een nieuwe methode, in korte tijd heel snel rijk is geworden. Men belooft dat je met een kleine eerste inleg het tegoed op jouw bitcoin-rekening elke week snel ziet groeien. Als je de eerste keer 250 euro hebt ingelegd en het dan twee weken later al 350 euro is geworden, dan lijkt het inderdaad te werken. De onbekende, die je transacties begeleidt, stimuleert je dan, (“omdat het nu zo goed gaat”), om een steeds groter bedrag in te leggen en ook dat heeft je, als je je account enige tijd later bekijkt, weer extra winst opgeleverd. In het programma “Opgelicht” wordt echter duidelijk gemaakt dat op deze manier al zeer veel mensen voor duizenden euro’s zijn opgelicht. Want al die zogenaamd ‘vette rekeningen’ blijken, als je de winst wilt innen, nep en je raakt er al je ingelegde geld mee kwijt. De personen, met wie je via e-mails contact had, blijken achteraf onvindbaar. Wanneer je je tot de politie wendt, kan die er ook niets mee, omdat hun identiteit meestal niet bekend is. De oplichters weten dit en zullen deze truc ongestraft blijven herhalen.

De maker van het programma “Opgelicht” probeert daar een eind aan te maken en de daders te ontmaskeren. Aan het programma deed ook een bekend TV-acteur mee, die er door zijn vrienden op attent werd gemaakt dat zijn goede naam en beeltenis, zonder zijn medeweten, voor deze frauduleuze praktijken werd gebruikt. Hij wilde zijn naam graag zuiveren en werkte daarom mee aan het programma. Met de medewerking van een IT-specialist kon de plek van waaruit de telefoontjes of e-mails werden verstuurd worden achterhaald. Die bleken niet, zoals in de advertentie werd gesuggereerd, uit Engeland te komen, maar onder andere uit Rusland en ook uit een stad en gebouw in Nigeria te komen. De IT-man zorgde er, met een geheime link in de email, voor dat tijdens telefonisch contact met de onbekende oplichter in Nigeria ook de selfie-camera op zijn telefoon werd ingeschakeld. Daardoor kreeg men voor het eerst enkele donkere beelden van het gezicht van de oplichter. De programmamaker reisde toen met zijn assistent naar Nigeria. Een plaatselijke eerlijke taxi-chauffeur bracht hen met een auto, waarvan de zijruiten waren geblindeerd, naar de gevaarlijke wijk en parkeerde zijn taxi op enige afstand van het gebouw waar de oplichter zich vermoedelijk bevond. De kans was groot, want de acteur had die morgen vanuit Nederland nog contact met hem gehad en de foto van de oplichter was nu duidelijker dan tevoren. Omdat blanke personen daar echter meteen zouden opvallen, stapte de gekleurde taxichauffeur alleen uit om de situatie te verkennen. Maar het ging mis toen hij ook zo brutaal was om de stalen poort van het gebouw binnen te gaan, (hij belde aan met de smoes dat hij op zoek was naar een zakenrelatie die Vrijdag heette). Maar toen kregen de drie mannen die verschenen toch argwaan. Zij stelden hem vragen en wilden zijn ID-kaart zien, wat hij weigerde. De taxi-man werd zelfs achterna gezeten toen hij wegging. Ook hadden zij per telefoon al versterking van andere criminelen in de wijk laten komen. Alleen door met de politie te dreigen kon de chauffeur in een door hem aangehouden TukTuk-taxi uiteindelijk weer aan hen ontkomen. Het team en de taxi-chauffeur vertelden alles aan de plaatselijke politie. Samen met een gewapend arrestatieteam gingen ze terug. Er werd toen een inval gedaan en de oplichter en een agressieve handlanger konden worden gearresteerd.

Ik denk dan: Oplichters kunnen alleen floreren dankzij de hebzucht van mensen. Iemand die snel rijk wil worden is voor hen een makkelijke prooi. Jezus Christus gaf zijn volgelingen daarom de praktische raad: “Pas op en vermijd elke vorm van hebzucht, want ook al heeft iemand nog zo veel, hij dankt zijn leven niet aan zijn bezittingen.” ~ Lukas 12:15.

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , ,

Juwelen van het strand.

Foto 1. Diverse soorten schelpen.

Vorige keer plaatste ik enkele foto’s van kunstschatten uit het oude Egypte. Maar ik ben ook een bewonderaar van schelpen. Niet alleen om hun schoonheid, maar ook wegens de enorme variëteit die onze Schepper bij deze ‘juwelen van het strand’ heeft aangebracht. Volgens voorzichtige ramingen bestaan er namelijk meer dan 50.000 soorten weekdieren! Dat is erg veel. Onze Schepper heeft het zich ook hier beslist niet gemakkelijk gemaakt. En ook als kunstenaar en vormgever toont hij daarmee over veel inspiratie te beschikken. Nadat ik eerder zelf al enkele kleinere schelpen had gefotografeerd, (het resultaat daarvan kun je op Foto 1 zien), kwam ik deze week ook op bezoek bij een kennis. Onder de diverse andere snuisterijen, die op een tafeltje waren uitgestald, trok een zeer mooi gevormde roze gekleurde schelp mijn aandacht. Ik mocht die van haar mee nemen om die thuis nader te bekijken. Ik deed ook wat nazoek-werk naar schelpen in het algemeen, maar ook om de soortnaam en enkele andere bijzonderheden over deze specifieke schelp te ontdekken. Wat ik ontdekte heb ik voor je samengevat in onderstaand artikel.

Op bijna elk strand op aarde zijn wel schelpen te vinden, maar dit bleek een Strombus pigilis. ( Zie Foto 2) Je vindt die vooral aan de West- Indische stranden en op Palm Beach in Florida. Elke schelp was eens het huisje van een dier dat het zelf gebouwd heeft — een weekdier, of slak. Ook de hierboven beschreven roze-witte schelp vormt daarop geen uitzondering. Op Foto 3 zie je het nog levende diertje in de opening van zijn huisje. Ik zal je nog wat meer vertellen over de zeediertjes die deze mooie huisjes maken.

Foto 2. Strombus-pigilis

De twee hoofdsoorten.

De meeste schelpen worden gemaakt door weekdieren die tot de twee belangrijkste klassen behoren: gastropoda (gastropoden) en bivalvia (tweekleppigen). De grote schelp bovenaan Foto 1 is dus slechts één helft van een tweekleppige schelp. Gastropoden, waartoe ook de Strombus pigilis behoort, hebben gewoonlijk een kop met tentakels en ogen. Die weekdieren kruipen en glijden voort met één enkele gespierde voet. Daarom worden ze gastropoden genoemd — een term die „buikpotig” betekent. Hoe kun je zien dat een schelp door een gastropode is gemaakt? In dat geval is ze eenschalig — een schelp uit één stuk, meestal spiraalsgewijs gewonden.

Hoe ontstaat de ingewikkelde vorm met de stekels? Hoe een dier groeit is vastgelegd in het DNA. Dat bepaalt als het ware het hele bouwprogramma en de volgorde waarin de organen ontstaan. Weekdieren maken richels, die varices worden genoemd, tijdens perioden waarin de schelp langzaam groeit. Tussen de richels is schelpmateriaal te zien dat tijdens een groeispurt werd geproduceerd. Het boek Shells — Treasures of the Sea legt uit: „Het toevoegen van nieuw schelpmateriaal kost zoveel energie dat veel gastropoden hun stofwisseling vertragen en in een fase van inactiviteit geraken zodat er meer energie kan worden gestoken in de snelle groei van de schelp. Het dier zal zich gewoonlijk ingraven of zich op een andere manier verbergen om te vermijden door roofvijanden te worden gestoord. . . . De groeispurt kan een paar dagen tot enkele weken duren, afhankelijk van het soort weekdier.”

Hoe ademt en eet een gastropode? Veel van de soorten die in de zee leven, ademen door een sipho, een buisachtig orgaan dat uit de kop steekt. Met de sipho kan het dier via zijn kieuwen water opzuigen. Sommige gastropoden hebben een proboscis (slurf), een extra buisvormig orgaan dat wordt gebruikt om voedsel op te nemen. De Strombus pigilis-schelp die ik fotografeerde had een lengte van ca. 7cm. Maar zij kunnen ook wel 10 cm lang worden. Net als andere gastropoden heeft ook deze een zenuwstelsel, een bloedsomloop, een spijsverteringsstelsel en voortplantingsorganen. Wat denk jij, is het ontstaan van deze schelpdieren een kwestie van toeval of van doelbewust ontwerp?

Foto 3. De Strombus pigilis met het daarin levende weekdier.

Wat kun je opmaken uit de enorme diversiteit die bij weekdieren aanwezig is ( alleen al 50.000 soorten weekdieren volgens de inleiding)? Of waarom zijn er ook zoveel soorten vlinders, bloemen en planten? Ik concludeer dan dat Degene die de wet van universiteit heeft ingevoerd daarmee tot ons zegt: “Geniet van het leven!” En omdat het leven zo mooi is moet Degene die het heeft gemaakt ook iemand zijn met prachtige eigenschappen. Als je meer over Hem wilt weten kun je onderstaande link aanklikken. In het artikel dat dan verschijnt worden overtuigende op de bijbel gebaseerde argumenten voor het bestaan van God besproken.

https://www.jw.org/nl/wat-de-bijbel-leert/vragen/bestaat-god-echt/

Geplaatst in Uncategorized

Kunst in de tijd van de farao’s.

In mijn vorige blog kwam, aan het eind van het artikel, de Farao van Egypte ook al ter sprake. Als je toen ook de moeite hebt genomen om het verslag in Exodus 14 te lezen, dan weet je nu dat deze hardnekkige farao moest toezien hoe zijn leger met strijdwagens een smadelijke nederlaag leed. De Ware God Jehovah liet de wateren van de Rode Zee, die voor de wegtrekkende Israëlieten waren geweken, weer terug stromen zodat de soldaten verdronken. Ik zag daarna op het Belgische TV-kanaal Canvas een interessante documentaire over in de graftombes van de Farao’s gevonden kunstvoorwerpen waarover ik je straks graag wat wil vertellen.

Wat mij daarin onder andere opviel was dat van de op muren in reliëf afgebeelde gebeurtenissen uit de Egyptische geschiedenis vaak hele delen zijn verwijderd. Elke farao werd geacht het volk economische voorspoed te geven. Wanneer een farao echter niet aan die verwachting voldeed, werd zijn beeltenis en geschiedenis eenvoudig met een hamer en beitel weer uit het reliëf verwijderd. De reliëfs bevatten dus nogal wat kale plekken. Ook zou men natuurlijk niet graag melding maken van een smadelijke nederlaag in de strijd. Waarschijnlijk is dit ook de reden waarom de nederlaag in de Rode Zee wel in de bijbel wordt vermeld, maar niet in de Egyptische muurtekeningen.
Gebruiken bij de dood van een Farao.
Wanneer een farao stierf werd zijn lichaam in een uit diverse halve schalen bestaande sarcofaag gelegd. Wat mij opviel was dat tussen de lagen windsels, waarmee het lichaam van de overleden farao werd omwonden, ook diverse voorwerpen waren weggestopt. Men veronderstelde dat de Farao die voorwerpen zou kunnen gebruiken in een volgend leven, in het hiernamaals. Onder die voorwerpen bevond zich, naast armbanden die voor versiering dienden, ook een dolk, gemaakt van zeldzaam hoogwaardig meteorieten staal met een prachtig versierde handgreep. De gedachte was dat dit wapen de Farao goed van pas zou kunnen komen als hij zich in de nieuwe omgeving tegen eventuele vijanden zou moeten verdedigen. Je kunt je nu afvragen: Moeten mensen echt bang zijn voor wat er na hun dood zal gebeuren? Gods Woord, de Bijbel, leert gelukkig wat anders, namelijk dat de doden geen bewustzijn hebben, maar dat ze een tijdlang in een met de slaap te vergelijken toestand verkeren en afwachten tot de Schepper hen in de opstanding weer levend maakt. Hun dan levende vrienden en familie zullen hen weer kunnen herkennen, hen verwelkomen en blij zijn. Alle slechte mensen en vijanden van God zullen dan zijn verdwenen en zij kunnen mensen geen kwaad meer berokkenen. Dat is misschien anders dan wat je in jouw kerk daarover hebt geleerd, maar wèl de waarheid zoals die in de bijbel wordt geleerd. Ik zal daar nu niet verder over uitweiden, maar als je op de website jw.org in de zoekmachine (rechtsboven op de Home-pagina) het woord ‘opstanding‘ intypt kun je daarover meer gedetailleerde inlichtingen vinden.

Ik plaats hieronder nog enkele foto’s van Egyptische kostbaarheden die in de grafkelder van Farao Toetanchamon werden gevonden. Ik nam die foto’s vanaf het TV-scherm en ze laten duidelijk zien dat er onder de oude Egyptenaren ook zeer kundige ambachtslieden en kunstenaars waren. Het denkbeeld dat veel mensen hebben, namelijk dat kunst uit die oude tijd wel erg primitief zal zijn, wordt hiermee wel weerlegd. Foto 1 toont het bekende gouden masker van Farao Toetanchamon. Zijn beroemdheid is vooral te danken aan het zeldzame feit dat zijn graf, toen het in 1922 door Howard Carter werd gevonden, vrijwel ongeschonden bleek te zijn. Het voor een farao kleine graf bevatte meer dan 3500 kunstvoorwerpen die nog zeer intact waren. Op de volgende foto zie je bijvoorbeeld de troon/stoel waarop ook de jonge farao Toetanchamon na de dood van zijn vader Achnaton nog heeft gezeten. De volgende foto toont in detail de kunstig versierde rugleuning van deze troon.

Foto 1. Het gouden masker.
Foto2. De troon/stoel van de Farao. Let op de versierde rugleuning.
Foto 3. De rugleuning van de troon/stoel.
Foto 4. Detail van versiering op rugleuning.

Waarschuwing voor Frauduleuze advertenties.

Van tijd tot tijd worden er door WordPress advertenties onder en tussen de artikeltjes op mijn blog geplaatst. Ik hecht er aan om je mee te delen dat ik geen enkele invloed op de inhoud daarvan heb. Tot nu toe heb ik dat noodgedwongen toegelaten, maar nu verschenen er ook twee advertenties met zogenaamd “Breaking News uit Zaandam”. Daarin wordt je door de bekende TV-rapper Alie B gewezen op een methode om met bitcoins zeer snel rijk te worden. Wanneer je even goochelt op de naam Alie B wordt je echter al snel duidelijk dat Alie B zelf van niets weet. Zijn naam en die van andere bekende Nederlanders wordt dus misbruikt in deze frauduleuze advertenties. Ik begrijp ook niet hoe een in mijn ogen nette organisatie als WordPress zich hiervoor laat gebruiken. Als deze advertenties dan ook niet heel gauw worden verwijderd zal ik mijn deelname aan deze blog helaas moeten stopzetten.

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , ,

Maak je eigen regenboog

Heb je ooit je eigen regenboog gemaakt? Heb je op een zonnige dag wel eens water in de lucht gesproeid en plotseling je eigen miniatuurregenboog gezien? Zo niet, dan ben je ongetwijfeld wel eens blijven staan toen iemand uitriep: „Kijk! Een regenboog!” De prachtige boog met diverse kleuren zal ons altijd blijven verbazen. Maar wat is een regenboog nu precies? Hoe ontstaat hij?
Om een regenboog te kunnen zien moet er aan drie fundamentele voorwaarden worden voldaan — je moet de zon in je rug hebben, hij mag niet hoger dan 40 graden boven de horizon staan en er moet zich vóór je een regenbui bevinden. Onder ideale omstandigheden zie je zelfs twee regenbogen — een binnenboog met fellere kleuren en een buitenboog die er wat fletser uit kan zien. De kleuren van die zwakkere „dubbele regenboog” liggen dan in omgekeerde volgorde. En hoeveel kleuren zie je? Technisch gesproken zijn er zeven kleuren — violet, indigo, blauw, groen, geel, oranje en rood — hoewel sommige deskundigen indigo niet meetellen. De meeste mensen zien slechts vier of vijf kleuren omdat de kleuren enigszins in elkaar overgaan.
Maar waardoor ontstaan de kleuren? De regendruppels ontleden het zonlicht in kleuren doordat ze als kleine prisma’s en spiegels werken en zo gekleurd licht naar onze ogen zenden. Elke regenboog is voor iedere waarnemer uniek. Hoe dat komt? Omdat het verschil in de standplaats van de waarnemer een andere hoek tussen de regendruppels en de zonnestralen oplevert. Bovendien ziet iedereen verschillende groepen regendruppels. Als je dus de schoonheid van een regenboog bewondert, zie je iets unieks — je eigen regenboog.

Is de regenboog er altijd al geweest?
Het oudste boek, de bijbel, maakt voor het eerst gewag van een regenboog in het verslag over het verbond dat God met Noach en zijn nageslacht sloot nadat de overlevenden van de Vloed uit de ark waren gekomen. God beloofde toen: “Ik sluit een verbond met jullie: nooit weer zal alles wat leeft door het water van een vloed worden vernietigd, en nooit weer zal een vloed de aarde verwoesten. God voegde eraan toe: ‘Dit is het teken van het verbond dat ik sluit tussen mij en jullie en alle levende wezens die bij jullie zijn, voor alle toekomstige generaties. Ik plaats mijn regenboog in de wolken, en die zal dienen als teken van het verbond tussen mij en de aarde. Elke keer dat ik wolken over de aarde laat komen en de regenboog in de wolken verschijnt, zal ik denken aan het verbond dat ik heb gesloten met jullie en alle levende wezens van elke soort.” ~ (Genesis 9:11-13; zie ook Jesaja 54:9,10). Alleen al de schitterende aanblik van deze regenboog moet Noach en zijn gezin een gevoel van zekerheid hebben gegeven en moet voor hen een teken van vrede zijn geweest. Zie Foto 1.

Foto 1. De regenboog verscheen na de Vloed in de tijd van Noach.

Er zijn vele meningen geopperd of dit de eerste keer was dat mensen een regenboog zagen. Sommige commentators hebben beweerd dat er al eerder regenbogen te zien zijn geweest en dat God bij deze gelegenheid de regenboog in die zin ’in de wolken plaatste’ dat hij een speciale betekenis of belangrijkheid toekende aan een reeds bestaand natuurverschijnsel. Velen van hen die deze mening zijn toegedaan, geloven dat de Vloed slechts een plaatselijke gebeurtenis is geweest of geen wezenlijke verandering in de atmosfeer heeft teweeggebracht.

Niettemin is dit de eerste keer dat er van een regenboog gewag gemaakt wordt, en zou er al eerder een regenboog te zien zijn geweest, dan zou het feit dat God dit verschijnsel tot een opvallend teken van zijn verbond maakte, geen werkelijke kracht hebben gehad. Een regenboog zou dan iets heel gewoons zijn geweest en geen opmerkelijk teken van een verandering, van iets nieuws.

De bijbel beschrijft niet hoe helder de atmosfeer kort voor de Vloed was. Maar klaarblijkelijk waren de atmosferische omstandigheden van dien aard dat tot aan de verandering die tengevolge van de Vloed intrad, toen „de sluizen van de hemel [werden] geopend” (Ge 7:11), niemand ooit een regenboog had gezien; Noach en zijn gezin waren de eersten. Zelfs nu zijn de atmosferische omstandigheden mede bepalend of er een regenboog te zien is of niet.

Stilstaan bij de betekenis van de regenboog die na de vloed zichtbaar werd.

Telkens wanneer ik een regenboog zie, herinnert ook mij dat aan dat verbond met Noach. De regenboog is voor mij de garantie dat God nooit meer een watervloed zal gebruiken om deze planeet van slechte mensen te ontdoen en slechts weinig goede mensen en enkele exemplaren van alle dieren te redden. Betekent dit dat God nooit een eind zal maken aan alle geweld en slechtheid? Nee, want de Schepper van alle elementen in de natuur kan natuurlijk ook nog andere middelen gebruiken om misdaden en het geweld op aarde te verwijderen en goede mensen een nieuw begin te geven. God zou daarvoor bijvoorbeeld ook sneeuw en hagel kunnen gebruiken. Een suggestie daarover vind je in het bijbelboek Job. Jehovah* vraagt daar namelijk aan Job: “Ben jij in de opslagplaatsen van de sneeuw geweest? Heb je de opslagplaatsen gezien van de hagel, die ik heb bewaard voor de tijd van onheil, voor de dag van strijd en oorlog?” ~ Job 38:22,23

Wat een hevige hagelbui kan veroorzaken.

Een beschrijving van een zware hagelbui geeft ons een idee wat God op de „dag van strijd en oorlog” kan doen. In zijn autobiografie (Boek II, 50), verhaalde de Italiaanse beeldhouwer Benvenuto Cellini de volgende ervaring:

„Wij waren op zekere dag ver van Lyon verwijderd . . . toen het met hevig ratelende klappen begon te donderen. . . . Na de donder maakte de hemel zo’n luid en verschrikkelijk lawaai, dat ik dacht dat de laatste dag was aangebroken; ik hield mijn paard derhalve een ogenblik in, en intussen begon het te hagelen zonder dat er een druppel water viel. In het begin waren de hagelkorrels iets groter dan de kogeltjes van een kindergeweertje en toen deze mij raakten, deden ze behoorlijk pijn. Langzamerhand werden ze groter, totdat de hagelstenen met de projectielen of „bouten” van een kruisboog vergeleken konden worden. Mijn paard werd weerspannig van angst; om deze reden liet ik het in galop terugrijden naar de plaats waar mijn kameraden zich bevonden, die toevlucht hadden gezocht in een dennenbos. De hagelstenen werden nu zo groot als flinke citroenen. . . . Er viel zo’n grote hagelsteen naar beneden dat de dikke takken van de denneboom waaronder ik veiligheid had gezocht, erdoor werden verbrijzeld. Een andere hagelsteen kwam op het hoofd van mijn paard terecht en sloeg hem bijna bewusteloos; ik werd ook door een steen geraakt, maar niet rechtstreeks, anders zou dit mijn dood hebben betekend. . . .

Nadat de bui zo een tijd had aangehouden, hield ze eindelijk op; en wij, die bont en blauw waren geslagen, klauterden zo goed en zo kwaad als het ging, op onze paarden. Terwijl wij naar ons slaapverblijf reden, toonden wij onze schrammen en builen aan elkaar, maar ongeveer anderhalve kilometer verder zagen wij een toneel van verwoesting dat heel wat erger was dan wat wij hadden meegemaakt en dat elke beschrijving tart. Er zaten nergens meer bladeren aan de bomen, terwijl de bomen zelf overal verspreid lagen; de dieren in het veld lagen dood op de grond; ook waren verscheidene veehoeders gedood; wij zagen grote hoeveelheden hagelstenen die niet eens met twee handen beetgepakt konden worden.” — Harvard Classics, Deel 31, blz. 352, 353.

Foto 2. Weervrouw toont hagelstenen die recent nog in Italië vielen.


Een God die zijn volk kan bevrijden.

Wanneer je de bijbel onderzoekt, kom je er achter dat de ware God Jehovah* in het verleden wel vaker ook wonderlijke dingen heeft gedaan om degenen die hun vertrouwen op hem hadden gesteld te helpen en te bevrijden. Je zou bijvoorbeeld in de on-line bijbel op jw.org eens kunnen lezen hoe God de hardnekkige farao van Egypte er toe dwong om zijn onderdrukte volk, dat toen in slavernij verkeerde, vrij te laten vertrekken. Pas na tien plagen stemde de farao daar in toe. Maar toen hij vernam dat de grote uitgetrokken menigte in de woestijn verdwaald leek, kreeg hij daarvan spijt en achtervolgde hij hen alsnog met zijn leger van snelle strijdwagens. Hoe dat afliep zou je zelf eens kunnen lezen in Exodus hoofdstuk 14.

* Naam van God.Veel bijbelvertalers gebruiken zelden Gods naam. Vaak wordt die vervangen door de titel HEER. Toch komt Gods naam zo’n 7000 keer in de oorspronkelijke tekst van de Bijbel voor. De naam wordt in het Hebreeuws aangeduid met vier medeklinkers, die overeenkomen met JHWH, en wordt in het Nederlands van oudsher weergegeven met Jehovah. De naam wordt ook wel afgekort met Jah, zoals in ‘Hallelujah’ wat “Looft Jah” betekent. God heeft zijn naam zelf gekozen. Jehovah zei volgens Exodus3:15: “Dat is mijn naam voor altijd, en zo wil ik van generatie op generatie herinnerd worden” Veel bijbelgeleerden zijn het er over eens dat de naam ‘Hij veroorzaakt te worden’ betekent. Dat verwijst niet alleen naar zijn rol als Schepper, maar zijn naam houdt ook in dat hij het vermogen heeft om zelf te worden of zijn schepping te laten worden wat maar nodig is om zijn wil te laten gebeuren. Titels beschrijven misschien Gods positie, gezag of macht, maar alleen zijn naam, Jehovah, staat voor alles wat hij is en kan worden.Geplaatst in Uncategorized | Tags: ,