Voedseltekorten.

In Nederland hebben we volop voedsel. Dan is het moeilijk om je voor te stellen dat dat niet overal zo vanzelfsprekend is. Je hebt uit de media kunnen vernemen dat veel mensen vanuit Afrika naar Europa vluchten en zelfs bereid zijn om daarvoor hun leven in gevaar te brengen door in overvolle bootjes de zee op te gaan. (Afb. 1)

Afb. 1 Afrikaanse bootvluchtelingen.

Veel mensen in Nederland vinden het maar domme mensen of “gelukzoekers” die, als ze de gevaarlijke tocht al overleven, maar zo snel mogelijk weer naar hun eigen land teruggestuurd moeten worden. Ik hoop dat mijn lezers, wanneer ze onderstaand artikel lezen, waarin ook het verhaal van Idris, een Ethiopische boer, daar toch een meer genuanceerd beeld over zullen krijgen. Het artikel Waarom kan Afrika zichzelf niet voeden? stond al in het tijdschrift “Ontwaakt” van 8 maart 1987 en daarin werd het probleem al diepgaand en evenwichtig besproken. Maar de inhoud is nog steeds aktueel. De volgende aspecten worden deskundig en gestaafd met feiten belicht: Droogte, bevolkingsgroei, verkeerde adviezen, ontwikkelingshulp, voedselhulp, kleine boeren vergeten, oorlog en ….een bovenmenselijk hulpprogramma.

https://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/101987162#h=1:0-32:323

Een klein stukje uit het besluit van bovengenoemd artikel wil ik hier nog graag onverkort citeren:
“De vraag „Waarom kan Afrika zichzelf niet voeden?” is controversieel, het antwoord ingewikkeld. Droogte, de bevolkingsexplosie, hulpverleningsbeleid, hebzucht, de veronachtzaming van de belangen van boeren op het platteland, de erosie van bouwland en oorlog zijn stuk voor stuk oorzaken die door deskundigen worden genoemd. Van deze oorzaken kan alleen droogte een natuurlijke factor worden genoemd; de rest wordt door mensen veroorzaakt”.

„Er is iets fundamenteel mis”
„Er is iets fundamenteel mis met de manier waarop onze planeet wordt beheerd”, zei wijlen dr. Jacques Diouf, voormalig directeur-generaal van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN. In een lezing op de Kennedy School of Government van de Harvard University (VS) zei Diouf: „Een van de grote successen van de twintigste eeuw was een groeitempo van de voedselproductie dat beduidend hoger lag dan de ongekend snelle bevolkingsgroei. …. We hebben de capaciteit om genoeg voedsel te produceren om iedereen op aarde voldoende te eten te geven.” Toch krijgen alleen al in de ontwikkelingslanden 800 miljoen mensen niet genoeg te eten en sterven elk jaar zo’n 6 miljoen kinderen onder de vijf jaar aan ondervoeding en honger. „Velen van hen sterven aan ziekten zoals diarree, malaria of mazelen, maar zouden in leven kunnen blijven als ze beter gevoed waren”, zei Diouf. „De wereldhonger is duidelijk een politiek, en niet een technisch probleem.” Hij zei verder: „Tenzij er op politiek niveau actie wordt ondernomen, hebben we geen garantie dat het in de toekomst anders zal zijn.”

Een bovenmenselijk hulpprogramma.
In feite heeft de droogte in Afrika de beperkingen en zelfzucht van mensen duidelijk doen uitkomen. ’s Mensen onvermogen om de aangelegenheden op aarde onafhankelijk van zijn Schepper, Jehovah God, te besturen, is voor iedereen duidelijk zichtbaar. Het is zoals een profeet uit de oudheid zei: „Ik weet heel goed, o Jehovah, dat het niet aan de aardse mens is zijn weg te bepalen. Het staat niet aan een man die wandelt, zelfs maar zijn schrede te richten.” —Jeremia 10:23.
Dit onmiskenbare feit staat opgetekend in de bijbel. De bijbel voorzei eveneens de hedendaagse „voedseltekorten”, die vergezeld zouden gaan van oorlog en menselijk wanbeheer over de aarde. Gelukkig wijzen al deze dingen op de nabijheid van een bovenmenselijk hulpprogramma dat erin zal slagen niet alleen in Afrika, maar op de hele aarde een eind te maken aan honger. — Lukas 21:10, 11, 28-31; Openbaring 6:3-8; 11:18; 21:1-5.

Advertenties
Geplaatst in Aarde | Tags: , , , ,

Trekkervissen

poster trekkervis web

Afbeelding | Geplaatst op door

Foto’s nabewerken met de Google Nik Collection.

In dit artikel wil ik amateurfotografen en natuur-enthousiasten graag een goede tip geven. Als je al gebruik maakt van Photoshop en of Lightroom dan zul je, door deze programma’s aan te vullen met de Nik Collection, je foto’s nog aanzienlijk meer kunnen verbeteren. Je hebt dan de beschikking over de Nik Collection die bestaat uit zeven plug-in’s voor creatieve toepassingen. Elk programma biedt honderden uitgebreid instelbare filters op gebieden als zwart-wit, kleur, verscherping, hdr en ga zo maar door. De verzameling kostte voorheen 149 euro, was een tijdlang gratis*, maar hij kan nu voor 69 euro worden gedownload. Op onderstaande nederlandstalige website wordt je door Gerard Lodder duidelijk uitgelegd hoe je de Nik Collection nog gratis kon downloaden, installeren en gebruiken, maar zoals in de voetnoot* wordt uitgelegd is dit nu niet langer gratis.
“Fotofilters van Nik Collection gebruiken” (duurt 3:45) vind je op:
https://www.youtube.com/watch?v=HhnNojpE190

Er zijn op youtube.com ook diverse video’s over het gebruik van de afzonderlijke filters in de collectie te vinden. Jeroen de Jong geeft hieronder bijvoorbeeld uitleg over het gebruik van het filterprogramma “Nik Viveza 2 in Photoshop”(duurt 6:53)
https://www.youtube.com/watch?v=KSbuscJU8hM

Ik vond ook nog onderstaande site met vijf goede tips van de engelstalige expert Mark Wallace. (duurt 12:38):
Getting Started with the Nik Collection: Exploring Photography with Mark Wallace

https://www.youtube.com/watch?v=SEgBhrBmuhs

Bovengenoemde video’s laten zien welke effecten kunnen worden bereikt. Na de nabewerking met de Nik-filters spatten de foto’s van je scherm!

* P.S. Helaas is de Nik-software intussen niet meer gratis. Google kreeg die plug-ins voor Adobe Photoshop en Lightroom in handen toen het in 2012 Nik Software overnam en begin 2016 maakte Google ze gratis beschikbaar, maar werd ook de ontwikkeling stopgezet. Bij de overname was het waarschijnlijk enkel te doen om de Snapseed-app voor smartphones en tablets. Recent heeft DxO de collectie van Google overgenomen. DxO gaat een nieuwe versie van de plug-ins maken en vandaag ontving ik een email van DxO waarin deze Nik Collection 2018 Edition voor 69 euro wordt aangeboden.

Geplaatst in Fotografie, hobby | Tags: , , ,

Zomaar een paar mooie bloemen.

Afbeelding | Geplaatst op door

Waar komt de informatie vandaan?

Afb.1. Leerlinge komt met logisch argument tegen evolutie.


De biologielerares staat voor een groep leerlingen en beweert dat alle op aarde levende wezens geleidelijk door toevallige evolutie zijn ontstaan en allemaal verwant zijn aan elkaar. Een leerlinge is het daar niet mee eens en steekt haar vinger op. Ze zegt: “De meesten van ons hebben een smarttelefoon. Die staat vol met data, zoals de telefoonnummers en namen van onze vrienden en van belangrijke instanties. We hebben er apps opgezet en er staan foto’s op. Al die informatie is er niet vanzelf opgekomen. Nee, die informatie is er bewust door ons opgezet en de apps zijn door intelligente programmeurs ontworpen. Vergelijk dat nu met de informatie in DNA. Het DNA van alle soorten levende wezens is verschillend, maar het bevat toch zeer gedetailleerde instructies die nodig zijn voor de bouw en het onderhoud van elk van die levende wezens. Hoe is die enorme hoeveelheid informatie, waarmee vele boekenplanken met dikke boeken gevuld zouden kunnen worden, daarin gekomen? Het is niet logisch dat al die gecodeerde instructies er door ongeleid toeval of vanzelf in terecht zijn gekomen. Ik vroeg mij zelf af: Hoe kan een dergelijk ‘instructieboek’ geschreven worden zonder schrijver, en geprogrammeerd worden zonder programmeur? Door daar over na te denken ben ik tot de conclusie gekomen dat er wel degelijk een intelligente Programmeur/Ontwerper moet zijn geweest die al die prachtige levende wezens heeft gemaakt”.

Geplaatst in Evolutie, Intelligent Design, Menselijk lichaam | Tags: ,

Een neuraal portret van het menselijk brein.

Het is al weer een jaar geleden dat ik aandacht besteedde aan het menselijk brein. Ik verwijs nieuw bijgekomen lezers hier nog even naar dat artikel waarin Professor Rajesh Kalaria vertelde hoe bijzonder ons brein is:
https://gervanpoelgeest.wordpress.com/2017/08/15/een-hersenonderzoeker-vertelt-hoe-bijzonder-ons-brein-is/

De werking van het brein is met recht een interessant onderwerp waarvoor veel van mijn lezers belangstelling hebben getoond. Ik vond een TED-toespraak van Nancy Kanwisher. Ook zij onderzoekt de menselijke hersenen. (Zie Foto 1)

Nancy Kanwisher

Zij kreeg voor haar wetenschappelijk onderzoek in 2007 de Golden Brain Award. Nancy Kanwisher is cognitief neurowetenschapper aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT), gelegen in Cambridge in de Verenigde Staten. Met haar onderzoek, soms uitgevoerd op zichzelf, meestal op anderen, probeert zij de organisatie van de menselijke hersenen in kaart te brengen. Met fMRI als belangrijkste instrument. Die term verdient wellicht enige uitleg.

Hoe werkt fMRI?
fMRI is een methode om de activiteit van de hersenen te meten. Actieve hersengebieden zijn sterk doorbloed. In het bloed bevinden zich rode bloedcellen en in die rode bloedcellen zit het eiwit hemoglobine. Hemoglobine is verantwoordelijk voor het transport van zuurstof en koolstofdioxide. Actieve hersengebieden verbruiken zuurstof en geven koolstofdioxide af. Dat gaat gepaard met een verandering in de magnetische eigenschappen van hemoglobine. En precies die veranderingen pikken fMRI-detectoren op. (Op Foto 2 ziet u zo’n MRI-scan apparaat waar de te onderzoeken persoon, horizontaal liggend, in geschoven wordt)

fMRI-scan

De TED-toespraak.
In de hieronder vermelde TED-toespraak legt zij heel helder uit hoe zij bij haar onderzoek te werk gaat om te kunnen vaststellen welke functies door bepaalde hersengebieden worden vervuld. De onderdelen staan via bedrading met elkaar in verbinding en Foto 3 geeft je een indruk hoe ingewikkeld die is.

hersenbedrading1

Zij is dan ook tot de konklusie gekomen dat onze hersenen zeer systematisch zijn opgebouwd en stelt aan het eind van haar toespraak ook de vraag: “Hoe wordt deze zeer systematische structuur gebouwd?” en omdat nog lang niet alle antwoorden zijn gevonden vraagt ze zich af: “Wat zou er boeiender zijn dan de fundamentele mechanismen te begrijpen die aan de grondslag liggen van het mens-zijn, om in essentie te begrijpen wie we zijn?”
Dat zijn inderdaad interessante vragen. En hoe meer we over de werking van ons brein aan de weet komen des te meer waardering we ook krijgen voor het ingenieuze ontwerp van “dit meest complexe orgaan in het universum”. En natuurlijk eindigt ook dit stukje weer met de vraag: Is dat complexe brein door toeval ontstaan of was er een Intelligente Ontwerper nodig om het te maken?

De TED-toespraak “A neural portrait of the human mind” van Nancy Kanwisher vind je door op youtube.com te zoeken op de titel. Duurt 17:45 en is nederlands ondertiteld.

Geplaatst in Uncategorized

Een Hollandse architecte boekt wereldsucces.

Deze week had NPO2 een interessante documentaire over Francine Houben. (Foto 1)

Foto 1. Francine Houben


Zij bouwt al meer dan tien jaar aan projecten in het verre oosten. In Taiwan begon ze aan de grootste klus uit haar carrière. In de havenstad Kaohsiung, in het zuiden van Taiwan, verrijst het grootste culturele centrum van Azië. Onder een golvend dak bevinden zich diverse openbare ruimten waaronder verschillende concertzalen. (Foto 2)

Foto 2. Cultureel centrum in Taiwan.


Aan een lange zijde buigt het dak omlaag en daar is een openluchttheater gesitueerd. (Zie Foto 3)

Foto 3. Het Openluchttheater


Het gewelfde dak biedt bescherming tegen zon en regen, maar de zijkanten zijn open en bieden uitzicht op het rond dit centrum aanwezige park. (Zie Foto 4)

Foto 4 Koelte via de open zijkanten.


Voor de naar twee kanten gebogen vlakken werd contact gezocht met de plaatselijke scheepsbouwwerven. Zij produceerden alle tweezijdig gekromde stalen bekledingsplaten. (Zie Foto 5)

Foto 5. Gebogen staalplaten, gefabriceerd door scheepswerven.


De grote concertzaal werd voorzien van een immens groot pijporgel (Zie Foto 6) Stof van de bouw, ongelijkmatige temperatuur en vochtigheid van de lucht waren daarbij enkele problemen die nog overwonnen moesten worden.

Foto 6. Het pijporgel in de grote concertzaal.


De architecte heeft ook aan de kleinste details veel aandacht geschonken. Op Foto 7 toont zij de fraaie rode bekleding van de stoelen in een van de kleinere concertzalen.

Foto 7. Fraai beklede stoelen.


Foto 8 toont een overzicht van deze met rode stoelen bezette concertzaal.

Foto 8 Kleine concertzaal


Francine Houben is ook nog bij andere projecten in Taiwan betrokken. Het betreft onder andere een ondergronds stationsgebouw voor trein en busverkeer. Op het dak van dit stationsgebouw zijn fraaie tuinen en parken aangelegd. (Zie Foto 9)

Foto 9. Onder deze parklaag bevindt zich een trein- en busstation.


Het is mooi te zien dat Nederlandse architecten doelmatig ontworpen gebouwen kunnen afleveren die ook nog eens een lust zijn voor het oog.

Geplaatst in architectuur, Intelligent Design, technisch | Tags: , , , ,