Poster met diepzeedieren.

Advertenties
Geplaatst in Uncategorized

Pianotrio

Als ik even wil ontspannen luister ik graag naar mooie muziek. Neem ook even 7 minuten pauze en laat het maar over je komen.
https://www.youtube.com/watch?v=MtuK-wiYNIw

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , ,

Hoe glassponzen glas maken.

Er zijn sponzen die skeletten van glas construeren, en daarvan is het Venuskorfje of Venusmandje (Euplectella aspergillum) wel de verbazingwekkendste. Toen het aan het begin van de negentiende eeuw voor het eerst naar Europa werd meegebracht, vond men het ontwerp zo opvallend mooi dat deze sponzen als dure schatten in zoölogische collecties opgenomen werden — totdat werd ontdekt dat ze niet zeldzaam waren maar in de omgeving van het Filippijnse eiland Cebu en voor de Japanse kust op diepten van 200 tot 300 meter de zeebodem als een tapijt bedekten.

Een spons is een van de laagste diersoorten; zonder organen, zonder brein. Toch is het venuskorfje een superieur architect die zijn huisje bouwt van onbreekbare glasvezels.

Eén wetenschapper was er zo van onder de indruk en vond het zo’n groot raadsel dat hij zei: „Wanneer u naar een ingewikkeld sponsskelet kijkt zoals het uit siliciumnaaldjes opgebouwde skelet dat als het venuskorfje bekendstaat, zult u verbijsterd zijn. Hoe is het mogelijk dat quasi-onafhankelijke microscopische cellen met elkaar een miljoen glasachtige splinters uitscheiden en zo’n ingewikkeld en prachtig traliewerk construeren? Wij weten het niet.”

De spons weet het evenmin. Ze heeft geen hersenen. Ze doet het omdat ze zo geprogrammeerd werd. Wie was de programmeur? Niet de mens. Die was er niet. De enige logische konklusie die overblijft is dat het venuskorfje net als alle andere dieren door een intelligente almachtige Schepper/Ontwerper werd gemaakt.
Door mensen vervaardigd glas heeft een hoge verwerkingstemperatuur (ca. 700 tot 1000 °C) en daar behoren ook hoge verwerkingskosten bij. Mensen zouden daarom graag willen weten hoe deze simpele glassspons wèl glas kan produceren bij lage temperatuur en dat er dan ook nog een glassoort ontstaat die niet bros en breekbaar is, maar soepel en buigzaam is, zoals bij het venuskorfje. Hieronder een poster met diverse foto’s van dit bijzondere sponsje.

 

Geplaatst in Uncategorized | Tags:

Bestaat er een SCHEPPER?

Foto 1. Poster “Bestaat er een SCHEPPER?”

Enkele beroemde wetenschappers die in een Schepper geloofden.

Wikipedia vermeldt over Isaac Newton: “Newton saw God as the masterful creator whose existence could not be denied in the face of the grandeur of all creation”. Bron: Webb, R.K. ed. Knud Haakonssen. “The emergence of Rational Dissent.” Enlightenment and Religion: Rational Dissent in eighteenth-century Britain. Cambridge University Press, Cambridge: 1996. p19.

Albert Einstein, de bekende theoretisch natuurkundige, werd ertoe gebracht te spreken van „een geest die zich manifesteert in de wetten van het universum — een geest die verre superieur is aan die van de mens”.

Fred Hoyle, de briljante Britse astronoom, bekeerde zich van ongeloof tot geloof in het bestaan van een scheppende macht, toen hij berekende dat het mathematisch onmogelijk is dat het leven door toeval in het universum verschenen is.

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , ,

De nevelpanter.

Deze keer geen eigen foto’s, maar een verwijzing naar de website van Ank Pot. Zij heeft de nevelpanter op geweldig mooie manier weten te fotograferen. De bijzonder mooi getekende vacht van deze middelgrote katachtige soort komt goed tot uiting. Dit is weer een prachtig bewijs van het kunstenaarsschap van de Schepper/Ontwerper.
Klik even op onderstaande link en verbaas je.
https://anksfotopassie.wordpress.com/2017/10/10/nevelpanter/

Wanneer je meer over de habitat en de gewoonten van de nevelpanter wilt zou je de website hieronder eens kunnen bekijken:

Geplaatst in Uncategorized | Tags:

Foto’s bewerken.

Onderstaande foto’s zijn recent in mijn woonomgeving gemaakt. De foto van het met bloemen versierde huisje in het centrum van Zaandam is al van vorig jaar.

Foto 4. Een gezin met nijlganzen. Locatie: In ’t Veldpark te Zaandam.
Geplaatst in Uncategorized

Waarom evolutie geen goede verklaring voor het ontstaan van het leven is.

Evolutionisten beweren dat dieren zich geleidelijk aanpasten aan hun omgeving. De organen en ledematen van een dier zouden zich geleidelijk hebben ontwikkeld. Waarom is dit een onmogelijke voorstelling van zaken? Omdat het betekent dat dieren het dan langdurig moesten stellen met onvolledig ontwikkelde organen en ledematen. Een gans zou dan op de plaats waar zich normaal de vleugels bevinden, slechts over een paar stompjes beschikken. Hij zou daarmee niet hebben kunnen vliegen. Een impala zou dan langere tijd onvolgroeide poten hebben gehad en geen mogelijkheid hebben gehad om voor zijn aanvallers op de vlucht te gaan en met enorme sprongen daaraan te ontkomen. Beide diersoorten zouden zo’n beperkt bestaan niet hebben overleefd en allang van de honger zijn gestorven ofwel zijn opgegeten door beter toegeruste vijanden. Als dit probleem zich al voordoet bij één stel niet-ontwikkelde ledematen hoeveel te meer zal het dan gelden wanneer meerdere organen of ledematen nog steeds niet volledig tot ontwikkeling zijn gekomen. Dat zou dan voor ieder dier fataal zijn geweest.

Dit eenvoudige voorbeeld laat zien dat geleidelijke ontwikkeling een onmogelijke zaak is. Om zich te kunnen handhaven in een wereld vol hongerige belagers en om te kunnen overleven, zal het dier zelf ook van het begin af aan reeds helemaal af en compleet moeten zijn. En laat dit nu net de methode zijn die volgens het bijbelse scheppingsverslag is gebruikt door de Schepper. De bijbel leert niet dat alle dieren geleidelijk uit één voorouderpaar zijn ontstaan, maar leert dat Jehovah God alle dieren ‘naar hun soort’ heeft gemaakt. – Genesis 1:21,24,25 Dat wil zeggen elke afzonderlijke ‘soort’ met zijn eigen specifieke eigenschappen en vermogens. Met een doel ontworpen en ook al helemaal compleet. De gans heeft daarom prachtige vleugels en de impala sterke poten om er geweldige sprongen mee te maken. Ze lijken ook totaal niet op elkaar. Om dus, zoals Darwin deed, te beweren dat deze dieren uit dezelfde voorouders zijn ontstaan is een absurde bewering.

Het fossielen bericht bevestigt plotselinge schepping.

Het is opmerkelijk dat in het tijdperk dat paleontologen het Cambrium hebben genoemd er een ‘explosie’ van nieuwe diersoorten plaatsvond. Het volgende citeer ik uit Wikipedia over het Cambrium:

Het Cambrium is het oudste systeem waarin op grote schaal grote, goed herkenbare meercellige fossielen worden gevonden. Vóór het Cambrium komen slechts sponzen en medusae voor. In het begin van het Cambrium verschijnt ongeveer de helft van alle bekende groepen leven (biologische stammen of phyla), vaak zonder dat directe voorouders gevonden zijn. Deze plotselinge radiatie van soorten wordt de Cambrische explosie genoemd. Einde citaat.

Als evolutie waar was zouden er wel ‘directe voorouders’ zijn gevonden. Wat bewijst dit? Dat er geen voorouders met nog in ontwikkeling zijnde ledematen zijn gevonden klopt geheel met het scheppingsconcept. Dergelijke bewijzen voor macro-evolutie kunnen niet worden gevonden omdat zo’n macro-evolutie eenvoudig nimmer heeft plaatsgevonden.

Foto 2.  De Schepper gaf de impala's een formidabel springvermogen.
Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , , ,